Bioasekuracja: wciąż można ubiegać się o wsparcie

Do 22 lipca 2022 r. hodowcy trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Dofinansowanie udzielane jest w formule pomocy de minimis w rolnictwie.  Nabór od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. prowadzą biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta … Czytaj dalej Bioasekuracja: wciąż można ubiegać się o wsparcie