Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) mogą otrzymać wsparcie unijne, które w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Nie wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy. Przekazywanie środków finansowych odbędzie się w dwóch formach: • Zaliczka – dofinansowanie przekazane Grantobiorcy jednorazowo … Czytaj dalej Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych