Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Interwencja 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników – moduł I Szkolenia podstawowe dla rolników

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje cykl szkoleń w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Celem planowanych szkoleń jest zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację szkoleń podstawowych, co przyczynia się do realizacji celu … Czytaj dalej Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Interwencja 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników – moduł I Szkolenia podstawowe dla rolników