SIR

Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla rolników oraz doradców pt. "Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym"  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Czytaj więcej

Monitoring występowania chorób jabłoni-Lisewo Kośc., Starorypin

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

W dniu 6 czerwca w Lisewie Kościelnym i 7 czerwca w Starorypinie, w ramach dofinansowania ze środków SIR, odbyły się warsztaty na temat „Monitoring występowania chorób na plantacjach jabłoni chorób ze szczególnym uwzględnieniem parcha jabłoni”. Warsztaty prowadziła prof. Anna Bielenin  z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Na warsztatach przedstawiono warunki klimatyczne występujące w obrębie upraw, zagrożenie ze strony chorób i szkodników. zaprezentowano działania dążące do ograniczenia ilości wykonywanych zabiegów. Działania te odnosiły się również do zwalczania parcha jabłoni, najgroźniejszej choroby atakującej jabłonie. W precyzyjnym wyznaczaniu terminów zwalczania tej choroby pomocne jest korzystanie z systemów sygnalizacji bazujących na wskazaniach stacji meteorologicznych. W czasie spotkania przedstawiono komputerowe modele w tym program RIM-pro pozwalający na bieżąco monitorować przebieg rozwoju parcha.

Czytaj więcej

Konsultacje polowe Grubno 2017

W ramach konferenacji polowej Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno 2017 w dniach 10-11 czerwca w Grubnie specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizowali stoisko informacyjne SIR oraz punkt informacyjno-konsultacyjny pt. "Monitorowanie agrofagów ziemniaka – ocena zdrowotna odmian". Czytaj więcej

Warsztaty polowe w Falęcinie – relacja

Relacja z przeprowadzonych warsztatów polowych pt.: "Monitoring podstawowych chorób pszenicy w praktyce – rozpoznawanie wybranych chorób w okresie wegetacji". W warsztatach wzięły udział 44 osoby, w tym specjaliści, doradcy i rolnicy. Czytaj więcej

Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny pt. "Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym", który odbędzie się w dniach 22-23.06.2017 r. Jest to propozycja skierowana dla rolników oraz doradców do czołowej polskiej firmy hodowlano-nasiennej Hodowla Roślin Strzelce, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Zakładu Doświadczalnictwa w Falentach, który podlega Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach k/Warszawy. Czytaj więcej

Wyjazd studyjny dla hodowców bydła mięsnego

This gallery contains 12 photos.

W dniach 22-23 maja 2017 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował wyjazd studyjny dla hodowców bydła mięsnego i doradców rolnych do AGROFIRMY – Witkowo Pierwsze. Wyjazd studyjny pt. „Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu i przetwórstwie bydła mięsnego” realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).  Czytaj więcej

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017

Poniżej znajduje się lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (w zakresie dotyczącym SIR –  tj. zgłoszonych do działania 5) dla Konkursu nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r.  Czytaj więcej

Warsztaty dla pszczelarzy

21 maja w pasiece hodowlanej w Zarzeczewie w Oddziale KPODR Minikowo odbyły się warsztaty na temat „Innowacyjne wykorzystanie kwiatowego pyłku pszczelego w wiosennej stymulacji rodzin pszczelich”. Uczestnikami byli zainteresowani rolnicy i pszczelarze, którzy mieli możliwość zapoznania się z metodami poławiania, oczyszczania i suszenia kwiatowego pyłku pszczelego.   Czytaj więcej