SIR

Konkurs 1/17 dla partnerów KSOW – ważne

Na podstawie:
1)  art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.) 
oraz 
2)  § 18 ust. 2–4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017.

Czytaj więcej

Konferencja „Kujawsko-Pomorska Wieprzowina ……”

Konferencja, która dobyła się 25.11.2016r. w Minikowie  pt.: „Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego” była spotkaniem podsumowującym cykl pięciu warsztatów:  „Żywienie trzody chlewnej w oparciu o krajowe źródła białka”, „Rasy  dopuszczone/stosowane do programu”, „Badania Pilotażowe”, „Przetwórstwo”, „Wprowadzenie produktu na rynek”. Warsztaty, tak jak i sama konferencja, odbyły się w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Czytaj więcej

Sprawozdanie z warsztatów nt. ,,Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego”,

,,Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego” – tak brzmi projekt zrealizowany w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR). Obecnie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Czytaj więcej

Sprawozdanie z konferencji dot. innowacyjnych rozwiązań w nawożeniu zbóż i innych roślin uprawnych w okresach posusznych

This gallery contains 10 photos.

W dniu 18 listopada 2016 w Przysieku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń o charakterze szkoleniowym jakie zostało podjęte w tym sezonie. Była to konferencja pt.: „Problemy nawożenia zbóż i innych roślin uprawnych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”, która była częścią projektu pt: „Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych i glebowych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”. Przedsięwzięcie to zostało przeprowadzone w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017  w zakresie SIR . W konferencji udział wzięło 125 osób. Czytaj więcej