SIR

Innowacyjne województwo kujawsko-pomorskie

Komisja Europejska akceptując Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2014–2020 potwierdziła potrzebę promocji innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku minęło 14 lat, obecnie przed krajami Wspólnoty stoją nowe wyzwania determinujące dalszy rozwój i inwestycje w innowacje. W Polsce brakowało sieci powiązań między strukturami doradczymi mogącymi w sposób bezpośredni promować postęp i kreatywność wśród rolników, przedsiębiorców, naukowców, doradców oraz innych organizacji z branży rolno-spożywczej. W tym celu Rząd RP powołał do życia Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), działającą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Czytaj więcej

Ziemniaki przemysłowe – konferencja w Goryszewie

W dniu 15 lutego 2018 roku w Goryszewie odbyła się bardzo ważna konferencja dla rolników producentów ziemniaka przemysłowego naszego województwa. Było to wspólne przedsięwzięcie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka Przemysłowego w Trzemesznie. Czytaj więcej

Specjalistyczne szkolenie w zakresie monitoringu agrofagów roślin uprawnych – relacja

This gallery contains 8 photos.

11 października w Oddziale w Przysieku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się specjalistyczne szkolenie dla doradców i rolników w zakresie monitoringu agrofagów „Monitoring agrofagów roślin uprawnych na przykładzie programu SPEC – Monitoring suchej zgnilizny kapustnych – część 1”.  Czytaj więcej