Kowal najmilszy

“Kowal najmilszy – nasz ogród zielony.
Dom rodzinny kryty strzechą białych chmur
Kowal kolebką królewskiej korony,
Która kruche drewno przemieniła w mur”.

Niewiele jest w Polsce miast, które mogą poszczycić się własnym hymnem. Specjalnie dla Kowala słowa hymnu napisali tutejsza poetka Marzenna Lewandowska i znany polski aktor Jan Nowicki. Muzykę skomponował Jan Kanty Pawluśkiewicz. Każdego dnia w samo południe z górującej nad miastem wieży strażackiej rozlega się hejnał autorstwa znanego w świecie kompozytora Zbigniewa Preisnera. Te symbole tak bardzo związane z historią miasta, jak również herb i flaga łączą mieszkańców i dają im poczucie wyjątkowości miejsca, w którym żyją. Nie tylko symbole łączą kowalan, ale przede wszystkim wspólne inicjatywy.

Burmistrz Miasta, Eugeniusz Gołembiewski podkreśla, że poziom dochodów nie decyduje o gospodarności. Mimo najniższego dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca ze wszystkich miast naszego regionu, wydatki również w przeliczeniu na jednego mieszkańca przewyższają średnią wojewódzką. Kowal postrzegany jest przez innych jako miasto gospodarne i dostatnie. Nie zawsze tak było, kryzys gospodarczy w latach dziewięćdziesiątych dotknął również to miasto, a wielu jego mieszkańców straciło pracę. Gospodarze miasta potrafili ze słabości uczynić atut. Obecny burmistrz, który wtedy objął urząd miał swoją wizję rozwoju Kowala i okolicy. Mieszkańcy zaufali samorządowcom i wspierali ich w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw, a efekty tych starań udowodniły, że zaufanie nie było daremne.

Wszyscy doceniają pionierskie działania, które pozwoliły sprywatyzować państwową służbę zdrowia – obecnie w Kowalu działają trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dzięki którym dostęp do lekarzy wielu specjalizacji i specjalistycznych usług medycznych stał się łatwy.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Ochotnicza Straż Pożarna. Remiza została wyremontowana jako jeden z pierwszych obiektów, a strażacy mogą pochwalić się wieloma sukcesami na płaszczyźnie sportowej – wygrywane konkursy w sportach strażackich i muzycznej – prowadzą orkiestrę dętą z wieloletnimi tradycjami. Również Policja może poszczycić się posterunkiem, który mieści się w nowo wyremontowanym budynku po byłym Domu Kultury. W Kowalu znajduje się podstacja pogotowia ratunkowego, której ratownicy przez całą dobę czuwają nad zdrowiem nie tylko mieszkańców, ale również podróżnych przejeżdżających przez okolicę.

W mieście działają również Bank Spółdzielczy, delegatura Powiatowego Urzędu Pracy, zakłady branży stolarskiej i szklarskiej, a także obsługujące Kowal i okoliczne gminy służby drogowe i energetyczne.

Kowal pełni funkcję centrum handlu i usług dla swoich mieszkańców i okolicznych gmin. Prężnie działa reaktywowane targowisko oraz sieć sklepów i punktów usługowych.

Samorząd miasta dba o edukację swoich mieszkańców.

Dzieci mogą zdobywać wiedzę w nowo wyremontowanych budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum, a młodzież ma do wyboru Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Rolniczą. Miasto nie zapomniało również o najmłodszych obywatelach, dla których wybudowano nowe przedszkole i kilka placów zabaw.

Nową inwestycją w mieście jest również Dom Pomocy Społecznej dla osób chorych na stwardnienie rozsiane wyposażony w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny.

W Kowalu ma swoją siedzibę Zarząd Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, przy którym utworzono centrum Edukacji Ekologicznej.

Zagospodarowano budynek dworca, w którym obecnie znajdują się: Klub Pracy, Młodzieżowy Klub Abstynenta “Puchatek” i świetlica dla emerytów i ludzi trzeciego wieku.

Ważnym zadaniem dla władz Kowala jest również dbałość o rozwój intelektualny i fizyczny mieszkańców. Życie kulturalne miasta skupia się wokół wyremontowanej, obchodzącej 70-lecie swego powstania bibliotece i remizie OSP pełniącej funkcję domu ludowego.

Bazą sportu szkolnego oraz miejscem rekreacji i organizacji festynów jest poddany gruntownej modernizacji stadion miejski “Kujawiak”.

Kowal słynie z wielu cyklicznych imprez kulturalnych. Na stałe w życie miasta i okolicy wpisał się Ogólnopolski Konkurs Poetycki Dla Dzieci i Młodzieży, Jarmark Kazimierzowski, Piknik Strażacki i Piknik Rodzinny.

Władze miasta honorują ludzi zasłużonych dla Kowala nadając im tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kowala i Zasłużonego Dla Miasta Kowala, w ten sposób dbają o historię i kultywowanie tradycji. Wydano już I tom publikacji pt. “Kazimierz Wielki Oraz Niepospolici z Kowala i Okolic”, a następna część jest w przygotowaniu.

Niezwykłość tego miejsca, przychylność władz oraz wysokorozwiniętą infrastrukturę komunalną doceniają inwestorzy (ponad 80% miejscowych inwestorów przybyło z zewnątrz) i osoby prywatne, które wybrały Kowal na miejsce swojej pracy i zamieszkania. Tylko do 1,5% domów nie prowadzą utwardzone drogi, a połowa dróg pobudowana została w ostatnim czasie. Nowe są też nawierzchnie chodników i stąd wzięło się powiedzenie, że Kowal to miasto dobrych dróg.

Ozdobą miasta i oczkiem w głowie burmistrza jest piękny park miejski, który oprócz miejsca spacerów dla wielu mieszkańców jest przykładem tego jak dbać o własne obejścia. Nie sposób, przejeżdżając przez Kowal nie zwrócić uwagi na zadbane klomby, skwerki i ogródki przydomowe.

Do niedawna kłopotem miasta było jego położenie na skrzyżowaniu ruchliwych dróg: krajowej E-1 i wojewódzkich w kierunku Inowrocławia i Warszawy, ale i na to znaleziono w Kowalu sposób. Trwające wiele lat zabiegi i starania władz miasta pod przewodnictwem burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego przyniosły w końcu efekt w postaci budowy obwodnicy. Przypomnieć należy, że pomysł o budowie nowej drogi powstał już pod koniec lat 70-tych i wtedy została ona naniesiona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Inwestycja ta nie doczekała się jednak przez tyle lat realizacji, a kolejne władze centralne zmieniały kolejno koncepcje, co do konieczności jej budowy. Droga pojawiała się i znikała w planach, miała swoich zwolenników i przeciwników, również wśród mieszkańców Kowala. W końcu zapaliło się zielone światło dla obwodnicy i choć nie można pogodzić interesów wszystkich, to jednak budowa ruszyła. Mimo wielu problemów (podmokły teren i wyjątkowo deszczowe lato) firma SKANSKA ukończyła budowę obwodnicy w ciągu pół roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło 12 grudnia 2007 roku. Nowa droga generuje szybki ruch pojazdów, co wpłynie w istotny sposób na bezpieczeństwo mieszkańców i przejeżdżających przez Kowal kierowców.

Obserwując zmiany zachodzące w mieście i jednocześnie podziwiając dbałość władz i mieszkańców o zachowanie jego tożsamości i tradycji przychylić się możemy do opinii tych, którzy mówią, że Kowal to miasteczko, w którym dobrze się mieszka i żyje.

Ewa Szterk
KPODR w Minikowie,
Oddział w Zarzeczewie