Projekty

Projekt pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”

 

Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

 

 

 

http://wodr.poznan.pl/images/loga/logotypy_fepopc-rp-efrr.png

 

Projekt POPC „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”

 

 …………………

IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstrująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin (IO)

FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne
(FARMWELL: Improving farmers’ wellbeing through social innovation)

 

Operacje realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Historia dzieje się dziś

Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa

VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wieś dla Wsi!

Razem dla rozwoju pszczelego roju

– Wyjazd studyjny „od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

„Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”

Konferencja i konkurs Pszczelarz Roku

– Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

– VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wyróżnij się!

– Wyjazd studyjny – od bacówki do fabryki, dobre praktyki

– Spotkania edukacyjne dla rolników dotyczące sprzedaży bezpośredniej żywności

EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS

 

 

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Integrowana Produkcja Roślin”

Nowy zawód – nowa szansa

Szkolenia z zakresu dostosowania gospodarstw rolnych Pomorza i Kujaw do wymogów wzajemnej zgodności

 

 

cropped-beras-logo-big1

Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

Dziedzictwo Kulinarne – wizytówką powiatu nakielskiego

Czas na zmiany – reorientacja zawodowa rolników

"Nasze kulinarne dziedzictwo – naszą szansą na lepszą przyszłość"

Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego "Kulinarne smaki Ziemi Mogileńskiej"

Aktywizujemy mamy z "Ziemi Gotyku" – krok trzeci

Akademia LEADERów

Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników powiatu aleksandrowskiego

Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników ich rodzin z obszaru działania LGD "Ziemia Gotyku"

Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników powiatu mogileńskiego

Utworzenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego w Minikowie

 

 

logo_q-bicon