Spotkania edukacyjne dotyczące sprzedaży bezpośredniej

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest partnerem  Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku

w realizacji operacja wspófinansowanej

ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

pt:

„Spotkania edukacyjne dla rolników dotyczące sprzedaży bezpośredniej żywności ”.

 

Z roku na rok rośnie zainteresowanie i popyt konsumentów na produkty lokalne. Mimo to tylko nieliczne odnoszą sukces, gdyż brakuje ich komercjalizacji. Podstawową barierą, jaką napotykają wytwórcy lokalni, są wymogi legalnej sprzedaży produktów przetworzonych. Nadzieją na zmiany jest ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu stworzenia polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności ( wymogów weterynaryjnych i sanitarnych) oraz  spraw podatkowych. Na szkoleniu omówione zostaną także  możliwości sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego  w ramach dostaw bezpośrednich oraz nieprzetworzonych  produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz działalności MLO ( marginalnej, lokalnej, ograniczonej)

Biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z prowadzeniem sprzedaży przetworzonych produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, dodatkowo prowadzone będą dyżury, jako wsparcie eksperckie dla uczestników szkoleń, którzy podejmą się prowadzenia takiej działalności. Dyżury prowadzone będą przez doświadczonego eksperta przez cały okres realizacji projektu raz w miesiącu od czerwca do listopada br. w siedzibie biura KPIR w Przysieku. Warunkiem udziału w projekcie jest wcześniejsze zgłoszenie swojego  uczestnictwa pod numerem telefonu 56 678 92 40 (41). w biurze Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku lub przesłanie  formularza zgłoszeniowego (do pobrania w pdf) ze strony inernetowej www.kpir.pl. i przeslanie  na adres e-mail: izbarolnicza@kpir.pl.

 

Szczegółowy program szkolenia:
9:30 -10:00 – rejestracja uczestników
10:00 -11: 30 Wykład : Krótkie łańcuchy dostaw-warunki i zasady sprzedaży żywności w ramach:
1. dostaw bezpośrednich
2. sprzedaży bezpośredniej
3. działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
11:30 – 11:45 przerwa kawowa
11:45 – 12:30 Wykład: Innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego.
1. Wymogi formalne i zakres działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego,
2. Rejestracja i nadzór nad działalnością w ramach rolniczego handlu detalicznego,
3. Podstawowe wymogi weterynaryjne i higieniczno-sanitarne w ramach rolniczego handlu detalicznego.
12:30 – 13:00 przerwa obiadowa
13:00 – 13:45 Wykład: 
Przedsiębiorczość na wsi:
1. Obowiązki podatkowe rolników.
2. Obowiązki podatkowe przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
3. Ubezpieczenie w KRUS.
Promocja wsi jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego.
13:45 – 14:00 – przerwa kawowa
14:00 – 15:30 Wykład : Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – zasady przyznawania pomocy w ramach działań PROW:„Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór tematyczny (rolnicy).