Dyrekcja

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
89-122 Minikowo  
tel. 52 386 72 14
e-mail: sekretariat@kpodr.pl

 .

Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

Ryszard Kamiński

 .

Zastępca Dyrektora
ds. doradztwa
Zastępca Dyrektora
ds. transferu wiedzy i innowacji
Lidia Lewandowska Ryszard Zarudzki
Główna Księgowa
Marzena Ryterska-Chyła

                  

 

Dyrektor oddziału
w Zarzeczewie
Dyrektor oddziału
w Przysieku
Stanisław Piątkowski Marek Nowacki

 .

 .

 .

  .