REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

Projekt „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” realizowany jest przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z:

  1. Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – oddział w Bydgoszczy,
  2. Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.,
  3. Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu,
  4. Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu – 01.01.2017-30.06.2023

Kwota dofinansowania na projekt  – 41 000 536,35 PLN

W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą skorzystać z dofinansowania przeznaczonego na usługi rozwojowe zarejestrowane wBazie Usług Rozwojowych, obejmujące:

– działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności,

– wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Grupę docelową obok przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego stanowią także osoby pracujące w tych przedsiębiorstwach (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym w szczególności:

– osoby w wieku 50 lat lub więcej,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Poziom dofinansowania dla poszczególnego uczestnika wynosi od 50% do 80% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i spełnienia warunków preferencyjnych.

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi:

– mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł;
– małe przedsiębiorstwa -30 000, 00 zł, ;
– średnie przedsiębiorstwa – 100 000,00 zł, ;

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

Rekrutacja uczestników instytucjonalnych tj. przedsiębiorców do projektu odbywa się w ramach naborów ogłaszanych przez cały okres realizacji projektu do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs.

W 2023 roku zaplanowano 3 nabory:

  1. Styczeń 2023 – nabór rozpoczęty od 24.01.2023r.
  2. Marzec/Kwiecień 2023
  3. Maj/Czerwiec 2023

Szczegółowe informacje nt. zasad aplikowania dostępne są na stronie internetowej www.usługirozwojowe.tarr.org.pl.

Projekt w liczbach:

– podpisano ponad 4,8 tyś. umów o wsparcie
– wypłacono 23,3 mln PLN wsparcia
– dotychczas wsparciem objętych zostało ponad 3,4 tyś. przedsiębiorstw  z sektora MSP i ponad 8,1 tyś. osób pracujących w tych przedsiębiorstwach

Baza Usług Rozwojowych – od 6 lat na polskim rynku

– łączy firmy szkoleniowe z osobami chcącymi rozwijać kompetencje i kwalifikacje
– wspiera rynek usług rozwojowych
– 791 tys.  zapisów na usługi
– 630 tys.  ofert usług szkoleniowych i doradczych
– 500 tys.  użytkowników

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami projektu:

powiat: m. Toruń, toruński
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97 e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

powiat: m. Grudziądz, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński,
grudziądzki, rypiński, wąbrzeski
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń
tel. 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

powiat: m. Bydgoszcz, bydgoski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
tel. 505 325 541, e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl

powiat: m. Włocławek, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Toruńska 30, 87-800 Włocławek
tel. 509 707 260, e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

powiat: inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki i tucholski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo 1
tel. 723-330-996, 723-692-597, 723-692-583,
e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl

 

image_pdfimage_print