REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

„REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie uczestniczy w realizacji projektu „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania przewidziano na III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 24 961 977,24 zł.

Przedsiębiorcy w ramach wsparcia na realizację usług rozwojowych mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:

– mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 20 000, 00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze nie może przekroczyć: 5 000,00 zł.

Dofinansowanie dystrybuowane jest w formie refundacji poniesionych wydatków na podstawie wcześniej wydanej promesy.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa wynosi:
– mikroprzedsiębiorstwa – 70%
– małe przedsiębiorstwa – 60%
– średnie przedsiębiorstwa – 50%

preferencyjny poziom dofinansowania: + 10%
– pracownicy powyżej 50 roku życia;
– pracownicy o niskich kwalifikacjach;
– przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
– usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);
jednakże nie więcej niż 80%.

Preferencje w dostępie do środków:
– przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
– sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej;
– przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu.


Z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie konsultacji i informacji na temat projektu udzielają:

– Dawid Skotnicki, e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl, tel.: 52 386 72 34, 723 692 565

– Grażyna Drążkowska, e-mail: grazyna.drazkowska@kpodr.pl, tel.: 52 386 72 33, 723 692 583

– Marta Minut-Kaszyńska, e-mail: marta.minut@kpodr.pl, tel.: 52 386 72 32, 723 692 597

 

Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo 1, 89-122 Minikowo

tel.: 52 386 72 34, e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl

strona internetowa: www.kpodr.pl

KPODR realizuje projekt na obszarze inowrocławsko-tucholskim obejmującym powiaty inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki i tucholski.

 

Operatorem i Liderem Projektu jest:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel.: 56 699 54 89, e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

TARR S.A. dodatkowo obsługuje przedsiębiorców z obszaru toruńskiego (m. Toruń, powiat toruński).

 

Dodatkowi Partnerzy Projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

ul.: Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel.: 52 322 90 62, e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl

strona internetowa: www.pte.bydgoszcz.pl

Realizuje projekt na obszarze bydgoskim (m. Bydgoszcz, powiat bydgoski).

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń

tel.: 56 475 62 90, e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

strona internetowa: www.kpfp.org.pl

Realizuje projekt na obszarze włocławskim (powiat aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski, m. Włocławek).

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń

tel.: 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

strona internetowa: www.iph.torun.pl

Realizuje projekt na obszarze grudziądzkim (powiat brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski oraz m. Grudziądz).