Centrum Edukacji Ekologicznej w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie poprzez realizację inwestycji pn. Rozbudowa Centrum Konferencyjnego o nową część konferencyjną utworzył Centrum Edukacji Ekologicznej. Niniejsze przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w postaci udzielenia pożyczki na kwotę 3 500 000 złotych.

W skład Centrum Edukacji Ekologicznej wchodzi sala konferencyjna o łącznej powierzchni dydaktycznej ok. 587 m2, a także pomieszczenia pomocnicze tj. ekologiczna kotłownia z piecami zasilanymi gazem, hole komunikacyjne, szatnia, toalety i pomieszczenia magazynowe na wyposażenie sali.

Sala  konferencyjna wprawdzie stanowi jednoprzestrzenny obiekt, jednak w związku z koniecznością zapewnienia możliwości elastycznego korzystania z obiektu, w pomieszczeniach konferencyjnych zaprojektowano i wbudowano układ akustycznych ścian przesuwnych, które pozwolą w prosty i szybki sposób łączyć i dzielić poszczególne sale w podziale 1/3 i 2/3 lub 1/2 i 1/2, z których każda część może funkcjonować odrębnie. Takie rozwiązanie pozwala na wielozadaniowe wykorzystanie Centrum do edukacji ekologicznej szeroko prowadzonej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Sala umożliwi organizację konferencji lub innych imprez dla 250 – 300 osób.

Uroczyste otwarcie sali nastąpiło 20 września 2020 roku.

 

Parametry techniczne całego obiektu

Powierzchnia zabudowy        1371,87 m2
Powierzchnia całkowita         1371,87 m2
Powierzchnia dachu             1415,63 m2
Kubatura brutto                    8052,72 m3
Wysokość budynku                   8,22 m
Długość budynku                     44,54 m
Szerokość budynku                 39,39 m
Powierzchnia użytkowa        1229,30 m2
Liczba kondygnacji:                        1

 

Nowo dobudowana część stanowi obiekt parterowy, niepodpiwniczony, mogący działać całkowicie samodzielnie. Parterowa część konferencyjna składa się z wielofunkcyjnego holu wejściowego, holu z szatnią i kuluarami, nowej dużej sali oraz zaplecza magazynowego, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i technicznych. Sala pozwala na zgromadzenie maksymalnie 300 osób. Wyposażona jest w odpowiednie meble w postaci mobilnych składanych stołów konferencyjnych, krzeseł konferencyjnych oraz krzeseł konferencyjnych z nakładanymi blatami ułatwiającymi sporządzanie notatek. Przesuwna ścianka pozwala na szybki podział i rearanżację układu sali tak, by mogła ona pomieścić po 2 grupy w układach: klasa, narada i podkowa. Zbędne przy rearanżacji układu sali elementy jej wyposażenia, takie jak stoły i krzesła, przechowywane są przestrzeni magazynowej. Nad wszystkimi przeszkleniami w salach konferencyjnych wykonano system opuszczanych rolet zaciemniających. Obiekt został wyposażony w systemy wentylacji oraz klimatyzacji.

Sala konferencyjnych wyposażona jest w urządzenia multimedialne takie jak: ekrany projekcyjne sufitowe i wpustowe, projektory multimedialne, system głośników wpustowych sufitowych, zestaw mikrofonów nastołowych oraz bezprzewodow. Ponadto osprzęt typu: eliminator sprzężeń akustycznych, mikser sygnału audio, system centralnego zarządzania, wzmacniacze, listwy zasilające itp. Obiekt wyposażony jest również w system alarmowy, system monitoringu oraz w system inteligentnego zarządzania salą (KNX). System ten pozwala połączyć instalację elektryczną oraz teletechniczną, które będą się uzupełniać. W jednym panelu integruje sterowanie wentylacją, klimatyzacją, roletami, oświetleniem, ogrzewaniem oraz wszystkimi systemami multimedialnymi.

W ramach inwestycji wybudowana została kotłownia gazowa zasilana gazem płynnym z zewnętrznej instalacji zbiornikowej, która ogrzewać będzie nowo wybudowaną salę konferencyjną. Instalacja zbiornikowa składa się z grupy 6 zbiorników podziemnych o pojemności 2700 dm3 każdy. Odbiornikami gazu jest kaskada złożona z 4 gazowych kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania o mocy 70 kW każdy. Kotły wiszące, umieszczone na ramie wyposażone fabrycznie w pompy obiegowe pozwalające na pokonanie wymaganego przepływu po stronie obiegów kotłowych, rozdzielonych od obiegów instalacyjnych sprzęgłem hydraulicznym. Skropliny z kotłów włączone są do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator skroplin.

 

 

 

W najbliższym czasie zostanie rozbudowana kanalizacja deszczowa zbierająca wodę opadową z budynków oraz parkingu obsługującego obiekt. Wody deszczowe będą odprowadzane do otwartego zbiornika wodnego na sąsiedniej działce należącej do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przed wprowadzeniem wód deszczowych do zbiornika nastąpi podczyszczanie wód w osadniku zawiesiny mineralnej i separatorze substancji ropopochodnych. Następnie wodą pochodzącą ze zbiornika wodnego zostaną nawodnione poletka pokazowe przygotowywane do organizacji Dni Pola w Minikowie.

Dla właściwego komfortu uczestników konferencji, szkoleń czy innych spotkań zostanie przebudowana część terenu przeznaczonego do zagospodarowania znajdującego się pomiędzy budynkiem istniejącym, a nowobudowanym. Utworzy się miejsce typu „patio”, w którym klienci restauracji, czy uczestnicy spotkań organizowanych w salach mogliby podczas przerw zrelaksować się na świeżym powietrza. Ponadto zostanie rozbudowany parking wokół obiektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print