Bez kategorii

Więcej czasu na złożenie wniosków

Do 17 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

 

Zmiany do wniosków do 1 lipca br.

Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

 

Opóźnienia

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 17 czerwca, tj. do 12 lipca 2024 r.

W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy.

Rozporządzenie w tej sprawie zostanie wkrótce opublikowane.

źródło: bit.ly/mrirw07051

CZŁOWIEK I PRZYRODA – ZRÓWNOWAŻONE SĄSIEDZTWO

Część wykładowa

https://kpodr.clickmeeting.com/czlowiek-i-przyroda-zrownowazone-sasiedztwo-wyklad/register

 

Część wykładowa + warsztaty

Las w słoiku
Hanna Domalewska – VESALIUS, właścicielka pracowni „Babsztylove rękoczyny”
Sala nr 1 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

https://kpodr.clickmeeting.com/las-w-sloiku-warsztaty-wyklady/register

 

Ochrona przyrody wokół domu
Krzysztof Konieczny – iKris, prezes Fundacji Pro Natura  
Sala nr 2 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

https://kpodr.clickmeeting.com/ochrona-przyrody-wokol-domu-warsztaty-wyklady/register

 

Warsztaty permakulturowe – zasady i projektowanie
Agata Grzywińska, prezes Fundacji Żywa Przestrzeń
Sala nr 3 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

https://kpodr.clickmeeting.com/warsztaty-permakulturowe-zasady-i-projektowanie-warsztaty-wyklady/register

 

Ptaki i człowiek – mieć oko na sąsiada
Dawid Kilon – MERGUS
Sala nr 4, parter, budynek główny KPODR w Minikowie

https://kpodr.clickmeeting.com/ptaki-i-czlowiek-miec-oko-na-sasiada-warsztaty-wyklady/register

Rozbudowa Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno–noclegowym o nową część konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestycja polegała na wybudowaniu nowej części konferencyjnej w celu organizacji konferencji lub innych spotkań dla około 250 – 300 osób. Sala stanowi jednoprzestrzenny obiekt z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia za pomocą akustycznej ściany przesuwnej oraz mniejszej sali na ok. 100 osób z możliwością podziału na dwie mniejsze sale tzw. warsztatowe. Oprócz sal w obiekcie znajdują się również obsługujące je pomieszczenia techniczne, pomocnicze i magazynowe. Ponadto inwestycja swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu – parking.

Modernizacja pomieszczenia archiwum

W ramach inwestycji zmodernizowano pomieszczenia archiwum poprzez skucie odparzonych okładzin ściennych na wszystkich ścianach zewnętrznych i wykonanie nowych okładzin, wykonanie instalacji zabezpieczającej przed ewentualnym zalaniem poprzez np. pękniętą rurą z instalacji c.o. – instalacja zapewni zbieranie wyciekającej wody do rynien i odprowadzeniem ich do odpływu. Prace obejmowały również wymianę dwóch par drzwi na antywłamaniowe oraz przygotowanie miejsca do korzystania z zasobów archiwalnych przez osoby, którym zostały udostępnione akta na miejscu. 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Konferencyjnego

W ramach inwestycji wybudowano instalację fotowoltaiczną na budynku Centrum Konferencyjnego w Minikowie o łącznej mocy 40 kW. Moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachu budynku Centrum Konferencyjnego na specjalnych stelażach metalowych – konstrukcji wsporczej. Ponadto inwestycja obejmowała dostawę i montaż falowników, wykonanie okablowania oraz zamontowanie zabezpieczeń – ograniczników AC i DC, rozłącznik ppoż., modernizację istniejącej rozdzielni RG, montaż liczników dwukierunkowych oraz wykonanie uziemienia.

Modernizacja budynku pasieki w Oddziale w Zarzeczewie

Założenia inwestycyjne zakładały zmodernizowanie wszystkich pomieszczeń budynku pasieki poprzez rozebranie okładzin ściennych z płyt drewnopodobnych, wyrównanie ścian przez zamontowanie płyt kartonowo-gipsowych. W poszczególnych pomieszczeniach zostały wymienione drzwi skrzydłowe wewnętrzne, a także drzwi zewnętrzne. Ponadto została ułożona nowa instalacja elektryczna wraz z nowymi energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi. W pomieszczeniu WC została wymieniona instalacja wod.–kan., położone nowe płytki na ścianach oraz posadzce. W ramach modernizacji został zlikwidowany stary piec węglowy, a zastąpiła go nowoczesna, energooszczędna, ekologiczna instalacja klimatyzacyjno-grzewcza. W jednym z pomieszczeń pasieki, które zostało zaadoptowane na chłodnię został wymieniony agregat chłodniczy.

Modernizacja budynku administracyjnego w Oddziale w Zarzeczewie polegająca na zakupie i montażu stolarki okiennej w pałacu wraz z pracami wykończeniowymi

Założenia inwestycyjne zakładały zmodernizowanie budynku administracyjnego w Oddziale w Zarzeczewie poprzez wymianę stolarki okiennej na parterze budynku.  Nowe okna wykonane są z drewna klejonego, w systemie IV-68 soft line sosna mikro, słupek środkowy ruchomy, okucie roto WK-0, kolor: RAL 9016. Łącznie zostało wymienionych 19 sztuk okien oraz parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto zakres prac obejmował obrobienie okien po stronie wewnętrznej i zewnętrznej – polegało to na otynkowaniu części ościeża przy ramach okna.

Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w budynku administracyjnym w Minikowie

W ramach inwestycji wybudowano instalację fotowoltaiczną przy budynku administracyjnym w Minikowie o łącznej mocy 27 kW. Moduły fotowoltaiczne
zostały zamontowane na gruncie na specjalnej konstrukcji. Ponadto inwestycja obejmowała dostawę i montaż falownika, wykonanie okablowania oraz zamontowanie zabezpieczeń – ograniczników AC i DC, rozłącznik ppoż., modernizację istniejącej rozdzielni RG.

Zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych

Zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych umożliwia skuteczną i efektywną obsługę terenów zieleni. Kosiarka jest niezbędnym narzędziem do utrzymania trawników w dobrym stanie. Ośrodek dokonał zakupu kosiarki bijakowej firmy Amazon ze zbiornikiem otwieranym hydraulicznie o szerokości roboczej 1800 mm, pojemności zbiornika na trawę 1800 l, która umożliwia jednocześnie koszenie oraz zbieranie trawy i nieczystości.