Relacje

Konkurs pn. „Człowiek i środowisko”

 

14 września br. podczas Festynu „Barwy Lata, Dary Jesieni” i Krajowych Dożynek Ekologicznych w Przysieku odbył się konkurs pn. „Człowiek i środowisko”. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób zwiedzających. Głównym założeniem konkursu było podniesienie wiedzy i kształtowanie świadomości mieszkańców oraz wskazanie uczestnikom, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne i jakie są konsekwencje złych praktyk, których następstwem jest zanieczyszczenie środowiska. Celem konkursu było także upowszechnienie metod proekologicznych stosowanych w domu i zagrodzie. Dokonując dobrych wyborów służących środowisku, pozwalamy na osiąganie szerokorozumianych korzyści pro-środowiskowych. Uczestnicy, którzy właściwie odpowiedzieli na pytania zawarte w teście konkursowym zostali nagrodzeni zestawami roślin ufundowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Tekst: Joanna Szczęsna

KPODR Minikowo

Krajowe Dożynki Ekologiczne – festyn “Barwy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku

W sobotę 14 września odbył się w Przysieku festyn "Barwy lata, dary jesieni" oraz Święto Ziemniaka, połączone w tym roku z Krajowymi Dożynkami Ekologicznymi pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Gminy Zławieś Wielka, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Ekołan.

WYNIKI KONKURSÓW

"Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw"
I.  KGW Ossówka – babka ziemniaczana
II. KGW Sierakowo – kremowa zupa z ziemniaka
III. KGW Witowąż – racuchy ziemniaczane z powidłami
wyróżnienia:
– Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup – pierogi leniwe z ziemniaków
– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcin i Sławęcinek – placuszki ziemniaczane z farszem mięsnym i sosem czosnkowo-koperkowym
– KGW Głuchowo – ziemniak parowaniec na kapuście

"Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka"
I.  Tacja (HZ Zamarte)
II. Madeira (Europlant)
III. Mazur (PMHZ Strzekęcino)

"Najładniejsza odmiana ziemniaka"
– Sunshine (Solana)

Numery identyfikacyjne do ziemniaków: SUNSHINE nr 5, TACJA nr A1, MADEIRA nr B1, MAZUR nr D1

fot. Marek Rząsa

Święto Łąk – 11 września

                                                              

Kolejna już 7 edycja spotkań edukacyjno-plenerowych pn. „Święto Łąk” skierowana do dzieci szkół podstawowych oraz rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się w dniu 11 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem szczególnym przedsięwzięcia była promocja walorów przyrodniczych Naszego województwa, w tym łąk nadnoteckich, wchodzących w sieć obszarów Natura 2000, a także bogatej flory i fauny regionu. Edukacja przyrodnicza powinna być priorytetem i polegać na połączeniu wielu metod nauczania z problemem współczesnego świata. Naukę tą należy rozpoczynać już od najmłodszych lat, by kształtować świadomość oraz wypracować zasady korzystania ze środowiska przyrodniczego. Istotnym celem przedsięwzięcia było więc podniesienie świadomości dzieci, które poprzez swoje małe decyzje mają wpływ na przyrodę w późniejszym życiu.

W ramach spotkania odbyło się 14 zajęć warsztatowych prowadzonych w formie animacji przyrodniczych, które przeprowadziła wykwalifikowana kadra specjalistów. Zostały one przeprowadzone w formie animacji, pokazów, konkursów, gier i zabaw. Zajęcia obejmowały zagadnienia z dziedziny ornitologii, botaniki, entomologii, herpetologii, sadownictwa, zielarstwa, łąkarstwa, flory i fauny naszych lasów. Kolejne zaś warsztaty pozwoliły uczestnikom na odkrywanie świata podwodnego oraz przybliżyły działania myśliwych służące przyrodzie. Warsztaty zawierały w swojej tematyce aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego oraz promocją zdrowego stylu życia. Szeroki zakres zagadnień poruszonych podczas zajęć pozwolił na usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz poznanie dotąd nieznanych ciekawostek przyrodniczych. Zajęcia były również szansą na promowanie właściwych postaw proekologicznych.

Spotkania plenerowo-edukacyjne Święto Łąk to jedyne wydarzenie tego typu, które przygotowywane jest przez specjalistów naszego Ośrodka. Podczas poszczególnych warsztatów dzieci, bawiąc się i eksperymentując, poznawały przyrodę Kujaw i Pomorza, zdobywały kolejne sprawności przyrodnicze. Potwierdzeniem całodziennych zmagań oraz nabytej wiedzy przyrodniczej była legitymacja „młodego przyrodnika”.

Zadowoleni uczestnicy spotkania edukacyjno-plenerowego otrzymali na koniec upominek w postaci książki pn. „Gdzie ten ptak”. Dzieci wraz z nauczycielami pełni wrażeń wyjeżdżali z Minikowa.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Święto Łąk” była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

tekst: Joanna Szczęsna
foto: Anna Mońko
KPODR Minikowo

 

               


 

Summer Academy w Győr

Tematem tegorocznych warsztatów była sprzedaż bezpośrednia od rolnika w modelu CSA (Community Supported Agriculture) tzn. rolnictwo wspierane przez społeczność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce ten termin występuje pod skrótem RWS. Model ten działa na podstawie długoterminowego i wiążącego porozumienia między wytwórcami żywności lub jednym wytwórcą a grupą odbiorców/klientów. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Euracademy, które zostało założone w styczniu 2004 r. w Atenach jako europejska organizacja członkowska non-profit w celu promowania i budowania więzi i partnerstwa na obszarach wiejskich.

Warsztaty trwały od 2 do 7 września 2019 r. na Uniwersytecie Széchenyi István w Győr na Węgrzech. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Węgier, Austrii, Irlandii, Armenii, Estonii, Grecji, Rumunii, Czech, Niemiec i Polski. Spotkanie opierało się na prezentacji modelu RWS w poszczególnych krajach oraz dyskusjach i możliwościach wdrożenia lub ulepszenia go we własnym kraju. Dodatkowym atutem programu był wyjazd studyjny. Punktem pierwszym było odwiedzenie ogródków szkolnych Apaczái School Garden w Gyor (Iskolakertek). Miejsca te stanowią kluczowy element węgierskiego szkolnictwa. Budowane są za pomocą niedrogich, łatwo dostępnych elementów pochodzących najczęściej z recyklingu. Umożliwiają dzieciom w wieku 7-16 lat poznanie metod uprawy, różnorodności biologicznej, nawadniania, nauk o otaczającym świecie na świeżym powietrzu w szkolnych warunkach. Organizatorem tego ruchu jest Węgierska Fundacja na rzecz Ogrodów Szkolnych i Węgierska Sieć Szkół Ogrodniczych. Zajęcia prowadzą nauczyciele, pasjonaci a program dodatkowo jest wspierany przez lokalnych przedsiębiorców MŚP.

Kolejnym punktem była wizyta w gospodarstwie Barnag Garden (Barnagi Kert). Jest ono prowadzone na powierzchni 2 000 m2 metodą SPIN-Farming, systemem amerykańsko-kanadyjskim, który obejmuje intensywną uprawę małych obszarów przy użyciu ręcznych narzędzi, przyjazny środowisku. Farma dostarcza świeże warzywa do pobliskich restauracji i bezpośrednio do konsumentów. Uprawiają mieszanki sałat, jadalne kwiaty, cukinię, bakłażany, pomidory, botwinkę (jedną z bardziej popularnych roślin), zioła, buraki. W zależności od pogody warzywa są dostępne do późnej jesieni.

Jednym z ważniejszych uczestników szkolenia i zarazem prelegentem była Judith Hitchman z Irlandii, która posiada 45-letnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie komunikacji interpersonalnej, specjalizuje się w zarządzaniu różnicami kulturowymi w ramach międzynarodowych sieci zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz procesów globalnych. Jest prezesem CSA Urgenci, globalnej sieci rolnictwa wspieranego przez społeczność. Jej wystąpienie dotyczyło – ,,Dlaczego RWS jest niezbędnym elementem w przejściu na bardziej sprawiedliwy system żywnościowy dla wszystkich i jak pomaga on złagodzić zmiany klimatu”. RWS łączy w sobie elementy agroekologii, rolnictwa społecznego, solidarnej ekonomii oraz łagodzenia zmian klimatycznych. Solidarna ekonomia to jeden z elementów agroekologii uznanych przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). RWS jest ruchem oddolnym skupiającym się na codziennych działaniach opartych na bezpośrednich międzyludzkich więziach i zaufaniu między rolnikiem a konsumentem.

W summer Academy wzięli udział przedstawiciele również z Polski – dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK Kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych, Instytutu Socjologii, UMK w Toruniu, dr inż. Elżbieta Strzelecka, Zespół Technologii i Organizacji Budownictwa, Politechnika Łódzka oraz przedstawicielki i jednocześnie autorki powyższego artykułu – Justyna Kryger oraz Anna Mońko z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Gratulacje dla organizatorów za profesjonalne podejście oraz za wypełniony i różnorodny program zajęć i zaprezentowanych technik szkoleniowych. W Polsce istnieją już grupy działające w module RWS. Zachęcamy do zagłębienia się w definicję RWS, która jest jednocześnie sposobem na dodatkowy zarobek dla małych gospodarstw ale i jednocześnie filozofią życia, która oparta jest na wspólnocie, zaufaniu i zrównoważonym rolnictwie.

 

Więcej na temat definicji i zasad Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność na stronie http://www.wspierajrolnictwo.pl/

 

Tekst i foto: Justyna Kryger, Anna Mońko KPODR w Minikowie

Konferencja pt. Szanse i zagrożenia dla producentów bydła mięsnego

23 sierpnia 2019 roku w Przysieku odbyła się konferencja pt. Szanse i zagrożenia dla Producentów bydła mięsnego. Konferencję tą, zorganizowaną wspólnie przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie objął patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizacja konferencji podyktowana była sytuacją na rynku wołowiny. Celem konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku mięsa wołowego w Polsce i na świecie oraz pokazanie nowych możliwości rozwoju dla producentów wołowiny  w Polsce.

Uczestników przywitał Prezes Federacji Grup i Producentów Wołowina Polska – Józef Skarzyński. Serię wykładów rozpoczęło wystąpienie dr hab. inż. Dariusz Lisiak z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, który mówił na temat niezależnej klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.  

Następnie prezentację wygłosił przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach prof. dr hab.  Jerzy Rola, który opowiadał o zwalczaniu chorób zakaźnych u bydła mięsnego, charakteryzując m. in. takie choroby jak: Pasażowalne Encefalopatie Gąbczaste wywoływane przez białkowe czynniki zakaźne – priony. Chorobę stwierdzono po raz pierwszy w roku 1986, w Wielkiej Brytanii. W Europie największy szczyt zachorowań był w 2001-2002 roku. Rozpoznawanie na podstawie objawów jest bardzo trudne i obecnie brak testów przyżyciowych. Dalej przedstawiciel polskiej firmy paszowej Farmwet – Jacek  Binek zaprezentował produkty,  m. in. Vilobuf Max, który wpływa na poprawę funkcjonowania wątroby, poprawię apatytu  i trawienia, regulację mikroflory żwacza oraz zabezpiecza przed mikotoksynami. Druga firma żywieniowa Foder Bio-Tech zaprezentowała swoją ofertę, która głównie zajmuje się przetwarzaniem ziaren soi, lnu oraz słonecznika. Wszystkie produkty są wolne od GMO. Scharakteryzował również makuch lniany, mąkę lnianą oraz śrutę sojową NON GMO. Następną prezentację wygłosiło Przedsiębiorstwo Handlowe Jarosław Tarka, które zajmuje się  eksportem zwierząt do: Danii, Holandii, Niemczech, Rosji, Ukrainy, Włoch, Czech oraz na Węgry. Poprzez długoletnią współpracę i kontakty z klientami w kraju i za granicą firma jest w stanie zaproponować producentom bydła mięsnego wysokiej jakości atrakcyjne warunki zakupu. Kolejne wystąpienie dotyczyło również eksportu zwierząt, tym razem do Libanu. Jimmy Georges Iskandar – przedstawiciela firmy Dora Live Stock – Leabon z siedzibą w Bejrucie, omówił zasady eksportu żywca wołowego z wykorzystaniem specjalnie dostosowanego w tym celu transportu wodnego. Konferencje zakończył i podsumował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, zwracając uwagę na aktualną sytuację na rynku wołowiny oraz na planowane działanie „Dobrostan zwierząt” w ramach, którego rolnicy będą mogli liczyć  na rekompensatę kosztów poniesionych na podniesienie warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie.

 

Tekst: Daria Andrzejewska, KPODR

Fot: Marek Rząsa, KPODR

25 sierpnia w Ciechocinku dziękowano za plony

„… Jeden z najpiękniejszych dni w życiu rolnika…”– tak określił tegoroczne Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej Starosta Dożynek, Sławomir Jaskólski, który wraz z małżonką Natalią pełnili tę zaszczytną funkcję. Wojewódzkie Święto Plonów, które odbyło się 25 sierpnia miało miejsce w Ciechocinku i było jednocześnie Dożynkami Powiatowymi powiatu aleksandrowskiego oraz Gminnymi gminy Aleksandrów Kujawski. Rytm pracy rolnika nieodzownie łączy się z rytmem natury. A ta na jesieni obdarza nas plonami, których pierwociny w postaci wieńców, pełnych koszy, bukietów składamy na dożynkowych ołtarzach i wystawach. Świętowano więc hucznie i uroczyście, jak przystało na tak ważne święto w Województwie.

Pierwsza część obchodów miała miejsce Kolegiacie Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gdzie odbyła się Uroczysta Msza Święta Dożynkowa koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Oprawę artystyczną podczas Eucharystii zapewnił Chór Męski Copernicus z Torunia. Pod koniec mszy świętej Senator Rzeczpospolitej Polskiej Józef Łyczak odczytał list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Za jego pośrednictwem Minister podziękował rolnikom za ogromny trud, za pracę rolniczą, dzięki której na nasze stoły trafia chleb.  Podkreślił, iż sam jest rolnikiem, a wszystkie potrzebne zmiany, które sukcesywnie są wprowadzane, konsultuje ze środowiskiem rolniczym. Minister wymienił między innymi regulacje w obrocie ziemią rolną, pomoc dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz udogodnienia związane z produkcją zdrowej, polskiej żywności – skrócenie łańcuchów dostaw, rolniczy handel detaliczny. Również Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz skierował słowa  podziękowania za zaangażowanie mimo klęsk, które również i w tym roku nie ominęły naszego województwa. Wojewoda wskazał, iż większość dochodów w naszym regionie pochodzi z rolnictwa.

Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego do muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Tam odbyła się druga część uroczystości oficjalnych. Znakomitych gości – polityków, samorządowców, działaczy z branży rolniczej, przedstawicieli instytucji z otoczenia rolnictwa – z kujawską gościnnością powitali gospodarze i współorganizatorzy uroczystości dożynkowych w osobach Pana Leszka Dzierżewicza, Burmistrza Ciechocinka oraz Pani Lidii Zwierzchowskiej, Starosty Aleksandrowskiego. Starostami tegorocznych dożynek wojewódzkich byli: wspomniani wyżej Państwo Sławomir i Natalia Jaskólscy z Kaniewa w powiecie aleksandrowskim, którzy wspólnie prowadzą 100-hektarowe gospodarstwo rolne nastawione na produkcję bydła opasowego. Wicestarostami zostali Pani Halina Zakrzewska z Wołuszewa i Pan Piotr Marek Kaszubski z Odolionu, sołtysi i działacze lokalni. Młodzieżowymi Starostami zaś mianowano Wiktorię Kaczmarek i Adama Zacharskiego, członków Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego przy Zespole Szkół NR 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim. Wszyscy mówcy, zarówno w pierwszej części obchodów, jak i ci zaproszeni do zabrania głosu w drugiej części, dziękowali rolnikom za ich ciężką pracę, która niekiedy nie jest w pełni doceniona. Pani Marzenna Drab, odczytując list od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wskazała iż „rozwój terenów wiejskich jest jednym z priorytetów rządu”. Pan Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego zapewnił, iż wspólnie z całym Zarządem Województwa oraz  radnymi Sejmiku będzie robił wszystko, aby sprawiedliwie zarządzać środkami unijnymi, wyrównywać i poprawiać poziom życia na Kujawach i Pomorzu. Szczególną uwagę zwróciła wypowiedź Starosty Dożynek – Pana Sławomira Jaskólskiego, który zasygnalizował, że ceny płodów rolnych stoją na bardzo niskim poziomie. Jako reprezentant wszystkich kujawsko-pomorskich rolników zaapelował do rządzących o wyrażenie troski o problemy polskiej wsi, gdyż praca rolnika to podstawa egzystencji ludzkiej.

Podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich nie zabrakło konkursów. Konkurs na najciekawsze stoisko dożynkowe wygrała Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej z powiatu aleksandrowskiego. Nagrodę wręczyła Pani Lidia Zwierzchowska, Starosta Aleksandrowski. Jednak najważniejszy był konkurs wieńców dożynkowych rozgrywany w dwóch kategoriach – najładniejszy wieniec współczesny lub ozdoba dożynkowa oraz najładniejszy wieniec tradycyjny. Twórcy prześcigali się w kunszcie i pomysłach. Wszyscy otrzymali nagrody i listy gratulacyjne od Marszałka. W pierwszej kategorii zgłoszono 10 wieńców, a zwycięski okazał się ten przygotowany przez sołectwo Wielkie Lniska z powiatu grudziądzkiego. Twórcy otrzymali nagrodę z rąk Ryszarda Kierzka – Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W drugiej kategorii zgłoszono 7 wieńców. Najpiękniejszy, wypleciony w formie tradycyjnej korony zwieńczonej krzyżem, okazał się wieniec z sołectwa Trzcianka, z powiatu lipnowskiego. Ten właśnie wieniec będzie reprezentował nasze województwo na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Wśród wystawców licznie rozlokowanych w pięknej scenerii Parku Zdrojowego, który dzięki temu zatętnił życiem z niesamowitą siłą, nie zabrakło stoiska Kujawko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przygotowanego przez doradców z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Aleksandrowie Kujawskim. Prezentowały się także powiaty, Lokalne Grupy Działania, instytucje z otoczenia rolnictwa. W godzinach popołudniowych zaś rozpoczęła się część artystyczna, która trwała  do późnych godzin wieczornych.

Tak świętowano w tym roku. Po raz kolejny dziękowano. Za plony. Za trud.

 

Anna Dykczyńska
KPODR w Minikowie
Oddział w Zarzeczewie

 

 

 

Wystawa drobnego inwentarza w Żninie

24-25 sierpnia 2019 r. w Żninie odbyła się wystawa drobnego inwentarza podczas Pałuckich Targów Rolnych na terenie dawnej cukrowni. Organizatorami wydarzenia jest Tygodnik Pałuki Dominika Księskiego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Pierwszego dnia miała miejsce ocena zwierząt, zarówno królików jak i drobiu ozdobnego i gołębi rasowych. Podziwiać można było również papugi czy inne ptaki egzotyczne oraz szynszyle hodowlane różnych odmian barwnych. Wieczorem wszyscy nagrodzeni mieli okazję uczestniczyć w uroczystym bankiecie na terenie Cukrowni Żnin.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych

czempion
1. puchar dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Ryszarda Kamińskiego za czempiona w kategorii drobiu ozdobnego – Paulina Kuras
2. puchar burmistrza Strzelna Dariusza Chudzińskiego za czempiona w kategorii królików ras dużych – Bartosz Krygierz
3. puchar burmistrza Kcyni Marka Szarugi za czempiona w kategorii królików ras średnich – Jarosław Lembowicz
4. puchar burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego za czempiona w kategorii gołębi rasowych – Stanisław Olejniczak

wiceczempion
1. puchar wójta Jezior Wielkich Dariusza Ciesielczyka za wiceczempiona w kategorii drobiu ozdobnego – Eryk, Anna, Damian Smoter
2. puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzemesznie Benedykta Nitki za wiceczempiona w kategorii królików ras dużych – Paweł Szpajer
3. puchar przewodniczącego Rady Gminy w Kcyni Jana Kuranta za wiceczempiona w kategorii królików ras średnich – Marek Grosman
4. puchar burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego za wiceczempiona w kategorii gołębi rasowych – Franciszek Waltenburg


wyróżnienie
1. wyróżnienie przewodniczącej Rady Miejskiej w Szubinie Anny Kijowskiej w kategorii szynszyle hodowlane – Iwona i Piotr Kujawa
2. wyróżnienie wójta Rogowa Tomasza Michalczaka w kategorii króliki rasowe – Paweł Jurek
3. wyróżnienie przewodniczącego RG w Gąsawie Mariusza Kazika w kategorii ptaki egzotyczne – Jakub Popielarz

 

Gratulujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez KPODR Minikowo. We wrześniu odbędzie się pokaz drobnego inwentarza 14.09. w Przysieku oraz wystawa drobnego inwentarza 22.09. w Minikowie.

Anna Mońko, KPODR w Minikowie
Foto – Kamil Mączkowski, Piotr Kujawa

Szkolenia „Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”

W dniach 17, 18 czerwca 2019 roku w Brodnickim Parku Krajobrazowym w Grzmięcy oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku zorganizowano szkolenia pn. „Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”.

Wśród prelegentów znaleźli się Pani dr Urszula Sołtysiak, która wygłosiła wykłady pn. „Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji rolnej metodami ekologicznymi”, „Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym”, „Nawożenie w produkcji ekologicznej”. Głównym kierunkiem zrealizowanych szkoleń była ochrona bioróżnorodności. Rolnik może sam wpływać na bioróżnorodność w swoim gospodarstwie i okolicy. Skuteczna ochrona, a nawet zwiększanie bogactwa przyrodniczego są możliwe poprzez różne działania kompleksowo obejmujące całe gospodarstwo. Kluczową rolę w systemie rolniczym odgrywa płodozmian. Uprawa różnorodnych gatunków roślin oraz wykorzystanie roślin alternatywnych, będących uzupełnieniem podstawowych gatunków w produkcji roślinnej, zwiększa bioróżnorodność flory, fauny i gleby. Uprawa roślin w zmianowaniu zmniejsza ryzyko epidemiologicznego rozwoju patogenów, gradacji szkodników i kompensacji chwastów, co wpływa na plonowanie roślin uprawnych. Z tego względu nie jest wskazane nadmierne ograniczenie liczby gatunków i odmian roślin uprawnych w plonach głównych i międzyplonach. Tematyka podejmowana podczas szkoleń to przede wszystkim promowanie ekologicznego systemu produkcji rolnej , który ma najkorzystniejszy wpływ na środowisko przyrodnicze.

Uzupełnieniem szkoleń były wykłady Pana Mieczysława Babalskiego- prezesa EKOŁAN – Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych , który jako praktyk przeprowadził wykłady pn.  Uprawa roli i problem chwastów w gospodarstwie ekologicznym”, „Przykładowe technologie wybranych upraw rolniczych w systemie ekologicznym”.

W ostatnim czasie intensyfikacja rolnictwa, szczególnie duże zużycie chemicznych środków produkcji, przyczynia się do ujednolicenia flory oraz zaniku gatunków związanych z siedliskami uboższymi oraz roślinami rzadko występującymi w płodozmianach. Uproszczenie zmianowania, tworzenie monokultur prowadzi do zachwiania równowagi ,mikrobiologicznej w glebie i jej zmęczenia oraz stwarza zagrożenie zmniejszenia różnorodności roślin i zwierząt im towarzyszących. Narastający w skali globalnej deficyt energii oraz konieczność ochrony środowiska wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań, a w tym przypadku system rolnictwa ekologicznego jest alternatywnym systemem produkcji, korzystny dla środowiska przyrodniczego.

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Bioświadomi, bioodpowiedzialni” – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Opracowała
Agnieszka Dobosz-Idzik

Miodowe Lato w Zarzeczewie, 11 sierpnia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”
Rejestracja partnerów KSOW – http://ksow.pl

 

Podczas dziesiątej edycji Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata w Zarzeczewie, 11 sierpnia 2019 roku realizowaliśmy również operację pn. „Razem dla rozwoju pszczelego roju”.

W zakresie objętym operacją zorganizowaliśmy, między innymi, warsztaty dla pięciu zorganizowanych grup właścicieli ogrodów, ogródków, rolników, pszczelarzy. Uczestnicy tych warsztatów zatytułowanych ”Zrozumieć zależności panujące w przyrodzie i pomóc owadom zapylającym” aktywnie uczestniczyli w zajęciach budując domki dla pszczół murarek, które zabrali ze sobą, by zainstalować w ogrodach i w ten sposób wspomóc owady, a własnym uprawom zapewnić zapylanie. Poznawali także rośliny miododajne oraz smakowali różne gatunki miodów pochodzące ze zbioru nektaru z tych roślin, jak np. ziołowy, lipowy, akacjowy, rzepakowy, gryczany, faceliowy, wrzosowy, nawłociowy. Poszerzyli również swoją wiedzę dotyczącą bioróżnorodności i zostali zachęceni do jej podtrzymywania. W ramach zapoznania z różnorodnym asortymentem produktów pszczelich wykonali świece z węzy, których palenie dobroczynnie wpływa na stan naszego zdrowia. Z zainteresowaniem wysłuchali wykładu o funkcjonowaniu pszczelej rodzili, poznali budowę ula i sprzęt niezbędny do prac pasiecznych. Do Zarzeczewa przyjechały grupy z powiatów: aleksandrowskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.

Warsztaty pn. „Nowe metody walki z warrozą” były przeprowadzone tylko dla pszczelarzy i polegały na praktycznej nauce instalowania pasków warrozobójczych w ulach. W czasie stykania się pszczół z powierzchnią paska substancja czynna – flumetryna dostaje się na ich ciało i poprzez społeczne kontakty między pszczołami rozdzielana jest na wszystkie osobniki rodziny pszczelej, oddziałując warrozobójczo. Substancja czynna wydziela się stale z paska na jego powierzchnię w miarę ścierania jej przez pszczoły. Zastosowanie pasków na 4-6 tygodni wystarcza do niemal całkowitego uwolnienia pnia od roztoczy, gdyż skuteczność preparatu wynosi 99,5-100%.

Wykład pt. „Produkty pszczele w leczeniu chorób cywilizacyjnych” zgromadził wielu zainteresowanych słuchaczy, którzy uzyskali odpowiedź na pytanie, czy warto wykorzystać właściwości prozdrowotne produktów pszczelich w dobie powszechnych i skutecznych, syntetycznych produktów leczniczych? Po wysłuchaniu wykładu byli przekonani, że tak, bo:

– mają działanie profilaktyczne – mogą wykluczyć stosowanie syntetycznych leków,
– niwelują efekty uboczne stosowania syntetycznych produktów leczniczych,
– wspomagają działanie stosowanych leków,
– mogą działać skutecznie w przypadkach, gdy klasyczne produkty lecznicze nie działają,
– nie powodują efektów ubocznych.

Piętnaście trzyosobowych drużyn z ogromnym zaangażowaniem wzięło udział w konkursie pn. „Edukacja, rywalizacja, integracja dla ochrony pszczół”. Zadania konkursowe nie należały do łatwych, np. większość zawodników miała problem z prawidłową odpowiedzią na jedno z haseł krzyżówki: w którym dniu wychowu matek pszczelich zachodzi histoliza?*. Pozostałe hasła nie sprawiały kłopotu, jak np.: najbardziej popularną ramką stosowaną w Polsce jest … ramka wielkopolska; matki pszczele można znakować przy pomocy kleju, który zwany jest … szelak. Udzielenie odpowiedzi na dziesięć pytań testowych nie stanowiło większego problemu dla uczestników. Sprawnie i szybko drużyny poradziły sobie z prawidłowym montażem trzech ramek. Rozpalanie podkurzacza i utrzymanie dymu przez pięć minut było nie lada wyzwaniem, ale wieloletnie doświadczenie nie zawiodło i wszystkie drużyny spisały się znakomicie. Nieco trudniejsze było rozpoznawanie gatunków miodów, ale po chwili zastanowienia kubki smakowe poradziły sobie z zadaniem. Najwięcej punktów zdobyła drużyna reprezentująca Dobrzyńskie Koło Pszczelarzy z Dobrzynia nad Wisłą, która otrzymała nagrodę główną ufundowaną przez Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.

Dwustu uczestników operacji „Razem dla rozwoju pszczelego roju” oraz Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata wzięło udział w ustanawianiu rekordu z zakresu pszczelarstwa, który polegał na jednoczesnym odkręcaniu słoiczków z miodem i próbowaniu tego miodu. Chętnych było znacznie więcej, ale ograniczyła nas ilość przygotowanych słoiczków. Rekord został ustanowiony, co potwierdził kontroler Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych i Osobliwości pan Jakub Szczytowski. Otrzymaliśmy również stosowny certyfikat, a rekord zostanie wpisany do Księgi Rekordów i Osobliwości.

Uczestniczący w „Miodowym Lecie” pszczelarze sprzedający produkty pasieczne starannie przygotowali stoiska, a sposób ekspozycji zachęcał do zakupu. Za najlepiej przygotowane stoisko komisja konkursowa uznała stoisko firmy P.P.H.U NEKTAR C. Badeńska, W. Badeńska, W. Guzowska. Stoisko otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie pt. „Najlepsza ekspozycja targowa”.

Konkurs „Miód sezonu” od kilku lat motywuje pszczelarzy do pozyskiwania różnorodnych miodów odmianowych. W tym roku w konkursie wzięło udział dziesiąciu pszczelarzy, którzy zgłosili m.in. takie miody, jak: lipowy, spadziowy z propolisem, tymiankowy, wielokwiatowy z ziół, rzepakowo-gryczny. Komisja przyznała I nagrodę dla miodu z ziół kujawskich, który zgłosił pan Janusz Witkowski z Pścininka w gminie Bytoń. Drugą nagrodę otrzymał miód akacjowy dostarczony przez pana Tomasza Wudarczyka z Sokołowa w gminie Kruszyn. Trzecią nagrodę przyznano dla miodu nektarowego tymiankowego pozyskanego w pasiece pana Marka Okuniewskiego z Osięcin.

Wszyscy biorący udział w Imprezie mogli zaopatrzyć się nie tylko w miody i inne produkty pasieczne, jak pierzga, mleczko pszczele, kit pszczeli, ale także w regionalne produkty żywnościowe, owoce, sadzonki roślin miododajnych, wyroby rękodzieła ludowego i współczesnego, sprzęt do produkcji pasiecznej.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w realizacji Imprezy.

 

Laura Maciejewska
KPODR O/Zarzeczewo

*w jedenastym

Powstała nowa organizacja „Wieprz Polski”

7 sierpnia 2019 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie powołano Stowarzyszenie Wieprz Polski. Pierwszą w Polsce organizację branży mięsnej skupiającą przetwórców, hodowców i restauratorów.

Grupa założyła sobie za cel promowanie wieprzowiny najwyższej jakości opartej na hodowli ras polskich trzody chlewnej tuczonych paszami bez GMO. Jak przyznaje jeden z producentów, zainteresowanie produktami wysokojakościowymi wolnymi od GMO jest coraz większe. Coraz więcej klientów pyta o ten produkt, świadomość jest coraz większa, coraz więcej klientów chce zjeść smacznie i zdrowo – zauważa Andrzej Zawistowski, właściciel masarni. Założenia nowej organizacji są bardzo ambitne, przetwórcy zamierzają wprowadzić na rynek produkty.

„Wieprz Polski” ma stać się także znakiem jakości, a powołanie organizacji ma pomóc w staraniach o europejski certyfikat jakości. Receptury certyfikowanych wędlin częściowo unowocześnione mają nawiązywać do standardów polskich z lat 60 i 70.

Na spotkaniu założycielskim pojawili się hodowcy i przetwórcy z województw kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko – mazurskiego. Prezesem stowarzyszenia został znany hodowca rasy puławskiej – Sławomir Homeja, a wiceprezesami Tomasz Parzybut oraz Piotr Kosowski – hodowca i właściciel zakładu Dolina Noteci.


Tucz bez GMO – film do pobrania

Tomasz Parzybut, foto Anna Mońko