KPODR

Temperatura i opady – marzec, Minikowo

Zapraszamy do zapoznania się z danymi meteo w Minikowie – temperatura i opady w marcu.

Więcej danych z naszego województwa uzyskają Państwo na naszym portalu meteorologicznym – https://meteoportal.kpodr.pl/mapa

Zapraszamy !

 

 

 

Temperatura, marzec 2018-2020

  2018 2019 2020
1 -11,9 0,3 6,1
2 -11,2 -0,3 3,2
3 -8,8 5,6 3,9
4 -5,6 9 3,8
5 -2,5 6,2 2,7
6 0,6 5,3 2,8
7 0,8 8,7 4,4
8 2,3 6,9 4,6
9 2,4 4,3 4,8
10 2,9 4,5 7,1
11 8,7 2,1 7,6
12 8,6 1,9 7,1
13 8 5,4 4,6
14 3 5,3 0,9
15 -0,3 5,4 2,3
16 -2,6 5,6 6,1
17 -5 8,4 7,1
18 -3,7 5 10,5
19 -1,9 3,9 8
20 -1,5 5,4 4,5
21 0,3 10 2
22 0,2 9,5 -0,4
23 1,1 9,3 -0,8
24 2,7 5,9 0,3
25 4,4 2,2 2,2
26 2,8 1,7 4,2
27 1 4 7,4
28 0,1 7,6 7,8
29 1,8 9,1 2,9
30 2,5 10,3 0,6
31 2,6 6,3 0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opady, marzec 2018-2020

  2018 2019 2020
1 0 0,2 4,2
2 0 0 2,6
3 0 2,4 3,6
4 0 1,2 0,2
5 0 0,2 0
6 0,4 0 2,2
7 2,8 0 1,2
8 0 0 0
9 2,6 6,8 0,4
10 0,2 3,8 2,8
11 0 0 3,8
12 3,4 0,2 2,8
13 5 0,4 2,4
14 0,8 2,8 0
15 0 1,8 0
16 0 5,2 0
17 0 2,4 0
18 0 0,2 0
19 0 0,6 0
20 0 0,2 0
21 0 0 0
22 1,4 0 0
23 0,6 0 0
24 0 0 0
25 0 2,6 0
26 0 0,6 0
27 0 0,4 0
28 0 0,2 0
29 2,4 0 0,2
30 0 0 0
31 8,4 0 0

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, już od 3 kwietnia 2020 r. istnieje  możliwość zamawiania on-line produktów lokalnych, prosto od rolnika.

Grupa Operacyjna Wiejska e-skrzynka powstała z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Skupia rolników prowadzacych Rolniczy Handel Detaliczny, sprzedaż bezpośrednią, gospodarstwa  ekologiczne i pasieczne oraz lokalne przedsiębiorstwa prowadzące działalność Marginalną Lokalną Ograniczoną. Oferowana żywność wytwarzana jest w warunkach zgodnych z przepisami sanitarnymi na bazie surowców pochodzących od lokalnych gospodarstw. Jej wyjątkowość wynika z tradycyjnych receptur i prostoty wykonania.

W celu dokonania zakupów zapraszamy na naszą stronę internetową: www.wiejskaeskrzynka.pl

 Zamówienia można składać do 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) do godz.19.00.

 Odbiór paczek 9 kwietnia 2020 r. (Wielki Czwartek) w wyznaczonych punktach:

  • Minikowo – KPODR plac przed Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w godzinach 8:00 – 9:00
  • Bydgoszcz – Osiedle Bartodzieje w alei między rynkiem a Bartoszem w godzinach 11:00 – 12:00
  • Przysiek – ul. Parkowa 2, plac przed budynkiem siedziby KPODR, Oddział w Przysieku, w godzinach 14:00 – 15:00

Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego Facebooka, gdzie będą pojawiały się szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/Wiejska-eskrzynka-101284654868975/

 

Nowa Grupa Operacyjna – System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

6 marca 2020 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie utworzono nową Grupę Operacyjną o nazwie „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny”. Grupa w dniu 12 marca br. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania Współpraca.

Celem projektu jest wytworzenie wysokojakościowej wieprzowiny, unikalnej na europejskim rynku, pozyskiwanej od świń żywionych paszami, których komponentami będą surowce niemodyfikowane genetycznie. Innowacyjny program żywieniowy będzie realną alternatywą dla hodowców/producentów trzody chlewnej, którzy dotychczas w żywieniu wykorzystywali komponenty paszowe pochodzące od roślin GMO, głównie soję.

W skład Grupy Operacyjnej wchodzą:

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – lider,
– Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,
– Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
– Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej,
– Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Wieprz Polski”,
– Zakład Mięsny Kwiecińscy,
– Masarnia Zawistowski,
– Roman Kieca,
– Rafał Kądziela,
– Benedykt Borus,
– Piotr Tomaszewski,
– Piotr Kosowski,
– Piotr Ogrodowski,
– Sławomir Homeja,
– Janusz Walczak.

 

Tekst: Daria Andrzejewska

Fot.: Jarosław Domiński

OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU

    ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU

 

Od 7 do 11 października 2019 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Radom realizował projekt w formie wyjazdu studyjnego pod nazwą „OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU”.

Wizyta w Norwegii odbyła się w ramach ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Celem głównym projektu było wsparcie z zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych służących  zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa poprzez prezentację dobrych praktyk  w południowo – zachodniej Norwegii.

Cele szczegółowe dotyczyły:

– promowania krótkich systemów sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym;
– promowania współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw;
– wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności;
– problemów zagospodarowania i ochrony ziemi rolniczej;
– efektywnego  wykorzystania gospodarstw rolnych wokół miast;
– promowania sprzedaży bezpośredniej i skróconego łańcucha dostaw;
– różnorodności genetycznej zwierząt i roślin.

 

Zrealizowana operacja „OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU” wskazała polskim rolnikom i doradcą, w jaki sposób można kreować wizerunek obszarów wiejskich, aby zwiększyć dochody gospodarstw rolnych i osiągnąć korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne wykorzystując środowisko naturalne i tradycję regionalną.

Informacje uzyskane podczas wizytacji norweskich gospodarstw polscy rolnicy będą mogli wykorzystać do prowadzenia działalności we własnych gospodarstwach. Przystąpienie do zakładania działalności Rolniczego Handlu Detalicznego i przetwórstwa w ramach Działalności Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej (MOL), pozwoli rolnikowi na przetwarzanie własnych produktów lokalnych.

Ta forma realizacji operacji pozwoliła do pozyskania i dała możliwość upowszechniania informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i dobrych praktykach w rolnictwie, produkcji żywności i przetwórstwie na obszarach wiejskich w północno- zachodniej Norwegii.

Farma z hodowlą krów i charakterystycznymi dla krajobrazu Norwegii pokrytymi trawą dachami budynków gospodarczych.

 

W trakcie wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostały przykłady funkcjonowania małego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych, organizowania form sprzedaży bezpośredniej oraz działań zespołowych na rzecz tworzenia systemów dystrybucji lokalnej żywności.

Odwiedzono 10 gospodarstw rolnych specjalizujących się w różnych kierunkach specjalizacji produkcji:

– optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego na przykładzie wędzarni łososia norweskiego;

– w systemach wspierających wytwarzanie żywności wysokiej jakości, certyfikowanej na bazie lokalnego surowca, produktów o certyfikowanej jakości (jako przykład może posłużyć gospodarstwo https://www.godkalven.no z produkcją wołowiny i cielęciny);

– wspieraniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy w obszarze przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności (jako przykład może posłużyć gospodarstwo htpps://www.vollysteri.no z produkcją serów długodojrzewających);

– upowszechnianiu wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym (jako przykład może posłużyć zakład : Trond Norland, Norlandsvegen 60, 4120 Tau z produkcją wieprzowiny);

– promowaniu współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw – sprzedaż bezpośrednia (jako przykład może posłużyć farma Steinsto – sadownictwo, uprawa owoców jagodowych, przetwórstwo, gastronomia https://www.steinsto.no);

– efektywnym wykorzystaniu gospodarstw rolnych wokół miast (jako przykład może posłużyć gospodarstwo https://hardangersider.no z produkcją sadowniczą takich produktów jak cydr, calvados, okowita).

W wyjeździe uczestniczyło 22 rolników i doradców rolnych z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.

Grupa uczestników wyjazdu studyjnego do Norwegii.

 

Chęć rozwoju działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolno-spożywczych i stale zmieniające się przepisy prawa w tym zakresie przyczyniają się do poszukiwania nowych rozwiązań i przykładów zagranicznych mających ulepszyć funkcjonowanie sprzedaży bezpośredniej z polskich gospodarstw rolnych. Zagadnienia sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego stanowią aktualny przedmiot zainteresowania polskich rolników, instytucji branżowych i konsumentów. Kraje europejskie dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi lokalnych systemów sprzedaży żywności, zwłaszcza w krótkich łańcuchach dostaw.

A tu można zobaczyć odwiedzane miejsca

 

Tekst:
Ewa Stanik
Główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
MODR Oddział Radom

Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie w dniach 7-11 października br. zrealizowało operację pn. „Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Włoch. Uczestnikami zostali pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, wykonujący zadania na rzecz SIR oraz osoby pracujące z Grupami Operacyjnymi, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji było zapoznanie uczestników z innowacjami wdrażanymi w rolnictwie na terenie północnych Włoch poprzez działające tam Grupy Operacyjne EPI oraz przedstawienie włoskiego systemu wspierania innowacji w rolnictwie w ramach EPI-AGRI. Podczas pięciu dni uczestnicy wyjazdu mogli poznać historię i specyfikę regionu Veneto, system działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz włoskich Grup Operacyjnych EPI. Program wyjazdu był bardzo różnorodny i interesujący.

 

Czytaj więcej