KPODR

Komunikaty ARiMR

2023

Marzec

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

1.03

Luty

Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami – wkrótce nabór

21.02

Dofinansowanie w obszarze zielonej energii i nawadniania – trwają nabory wniosków, zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

13.02

Zmniejszanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – ważne terminy stosowania nawozów i wyjątki od nich

9.02

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – samorządy lokalne przyjmują wnioski do 28 lutego

7.02

Pomoc z PROW dla hodowców świń: czas na składanie wniosków wydłużony do 7 lutego

1.02

Styczeń

Od 6 stycznia zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

17.01

Wsparcie dla KGW: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

17.01

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

17.01

 

2022

Listopad

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny

10.11

Nabory z KPO: wnioski o wsparcie na wymianę dachów tylko do 15 listopada, a o pomoc na inwestycje w przetwórstwo – do 18 listopada

3.11

Październik

Pomoc finansowa w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

20.10

Rusza nowa pomoc z PROW – od 30 września można składać wnioski o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

4.10

Lipiec

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

12.07

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – wnioski o pomoc od 7 lipca

8.07

Jeszcze do 14 lipca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

8.07

Bioasekuracja: wciąż można ubiegać się o wsparcie

8.07

Inwestycje w ekosystemy leśne: wnioski można składać do 29 lipca

8.07

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń do15 lipca 2022 r.

8.07

Czerwiec

Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych

03.06

Maj

Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku

30.05

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

30.05

Materiał siewny – rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

25.05

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

24.05

Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

23.05

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

23.05

Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru

4.05

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował

4.05

 

Kwiecień

Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

15.04

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

12.04

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wciąż można składać wnioski a wypłacono już ponad 115 mln zł

5.04

Marzec

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29.03

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

28.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie

23.03

150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków

17.03

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15.03

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

9.03

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne

7.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR

2.03

 

Luty

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r.

25.02

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – straty z powodu huraganu także objęte wsparciem

22.02

 

Styczeń

 

 

 

ogłoszenia 2021 (tu kliknij)

ogłoszenia 2020 (tu kliknij)

Lista odmian zalecanych (LOZ) na rok 23 w kujawsko-pomorskim

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, a Województwem Kujawsko-Pomorskim i Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie podjął decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2023.
Podstawą do ustalenia LOZ była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do 2022 roku włącznie. Zalecane odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom wybór odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. W załączniku zamieszczono wykaz zalecanych odmian zbóż, rzepaku, kukurydzy, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego, bobiku, soi oraz ziemniaka jadalnego i skrobiowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

 

Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

23 stycznia odbyło się pierwsze w 2023 r. spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego, które miało miejsce w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie. https://zsae-karolewo.home.pl/

Otworzył je i powitał gości wicestarosta Powiatu Bydgoskiego, Zbigniew Łuczak. Spotkanie prowadził przewodniczący LPW powiatu Bydgoskiego – Mariusz Stężewski. Przybyli również: Mikołaj Pasturczak, reprezentujący Wojewódzki Związek Spółek Wodnych w Bydgoszczy; Karol Czerkawski, z-ca Wójta Gminy Sicienko; przedstawiciele: gmin Białe-Błota i Dobrcz,  Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, Gminnych Spółek Wodnych z Koronowa, Solca Kujawskiego, Dąbrowy Chełmińskiej, Dobrcza oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu bydgoskiego.

Uczestniczyli też goście: Czesław Friszke – prezes firmy Drobex, bardzo zainteresowany pozyskiwaniem dofinansowania do inwestycji i współudziału w ochronie zasobów wodnych Solca Kujawskiego oraz Ludgarda Iłowska-Smetana, która bardzo pozytywnie odebrała inicjatywę LPW Powiatu Bydgoskiego. Ze strefy biznesu na spotkanie LPW przyjechał przedstawiciel firmy Enea Nowa Energia Sp. z o.o. (fot. 1, 2, 3, 4)

Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego w 2022 r. Omówiono przedsięwzięcia, sukcesy i założenia na przyszłość. Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie przedstawił możliwości pozyskiwania dostępnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce wodnej na obszarach wiejskich.

Ponadto, Ewa Kanecka-Geszke z  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy przedstawiła innowacyjne rozwiązania na rzecz retencjonowania wody, czym bardzo zainteresowała przybyłych na spotkanie. (fot. 9)

Ewa Kanecka Geszke Kujawsko -Pomorski Ośrodek Badawczy ITP w Bydgoszczy prezentuje innowacyjne rozwiazania stosowane w melioracji.[/caption]

Gospodarz spotkania Stanisław Buś, dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, oprowadził uczestników po budynkach i zaprezentował świetnie doposażone zasoby szkoły, które wszystkich zainteresowały. (Fot. 5, 6, 7, 8)

Spotkanie zakończyło wystąpienie Andrzeja Koconia, przewodniczącego GSW w Dobrczu. Przedstawił wykorzystanie pozyskanych środków na inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu. Zaprezentował przykłady doskonale wykonanych operacji. Rozbudowa i utrzymanie struktury wodnej obszaru należącego do GSW w Dobrczu tj. studzienek spustowych, rowów melioracyjnych budziły podziw obecnych na sali. Pokazał przykład dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. (Fot.10)

10. Andrzej Kocoń Przewodniczący GSW w Dobrczu przedstawił inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu.

10. Andrzej Kocoń Przewodniczący GSW w Dobrczu przedstawił inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu.

 Szkolenie pn. „Najnowsze zmiany w Programie Czyste Powietrze”

10 stycznia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Najnowsze zmiany w Programie Czyste Powietrze”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 90 osób. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze zmianami, które zostały wprowadzone w Programie „Czyste Powietrze” w dniu 3 stycznia br.  

Najważniejsze zmiany, które pojawiły się w programie to: wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych. Osoby, które będą chciały skorzystać z programu będą mogły dokonać głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła. Wprowadzono także dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku.

Szkolenie to również promocja Programu „Czyste Powietrze” i zachęta potencjalnych beneficjentów do korzystania z dotacji i wymiany starych pieców, które nie spełniają określonych norm, na nowe, przyjazne środowisku.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez doradcę energetycznego Panią Joannę Ciuba z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców  w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W wydarzeniu uczestniczyły osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła oraz pracownicy gmin i doradcy rolniczy.  Po zakończonym szkoleniu Pani Joanna Ciuba odpowiadała na liczne pytania, które pojawiały się na czacie.

Uczestnicy pozytywnie ocenili organizację i przebieg szkolenia. Wyrazili potrzebę kolejnych szkoleń w tematach dotyczących programów WFOŚiGW związanych z wymianą źródła ciepła, energią odnawialną, ekologiczną hodowlą zwierząt oraz płatnościami bezpośrednimi.

Zapraszamy do oberzenia nagrania wideo:

Tekst: Natalia Czyżewska-Suchoń

 

 

FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA – KONFERENCJA – ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

 

25 listopada tego roku odbyła się konferencja online pod nazwą „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”, zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja zorganizowana była w ramach tegorocznego Forum Ochrony Środowiska przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pierwszym prelegentem w tym dniu był dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który  w swoim wykładzie pt. Ustawodawstwo w gospodarce odpadam, omówił zmiany jakie weszły w życie wraz z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pan Doktor poruszył również zmiany dotyczące innych ustaw, mających bezpośredni wpływ na gospodarkę odpadami w gminach. Wspomniane zostało jakie nowe obowiązki posiadają zarówno władze administracyjne jak i indywidualni wytwórcy odpadów. Omówiono też nowe oficjalne definicje jakimi posługujemy się w odniesieniu do odpadów.

W drugim wykładzie pt. Nowości w gospodarce odpadami, wygłoszonym przez dr inż. Barbarę Kozłowską, z Politechniki Łódzkiej, kompleksowo zapoznaliśmy się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów, systemem kaucyjnym, który planowany jest w przyszłości oraz gospodarką obiegu zamkniętego na przykładzie zarówno gospodarstwa domowego jak i przedsiębiorstw. Pani Doktor szczegółowo omówiła problematykę gospodarki odpadami z jaką możemy się spotkać w gminach.

Wykład pt. Co z tymi odpadami – selektywna zbiórka na obszarze gminy, problemy i rozwiązania, zamykający konferencję został wygłoszony przez Panią Klaudię Subutkiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy. Wykład dotyczył przede wszystkim rozwiązań jakie stosowane są realnie i w praktyce. Pani Dyrektor wyjaśniła jak Bydgoszcz radzi sobie z odpadami problematycznymi takim jak opony lub wyroby zawierające azbest oraz jak edukuje się  mieszkańców miasta poprzez liczne akcje promujące ekologiczne podejście do przysłowiowych śmieci.

Jak widać zarządzania gospodarką odpadami to rozległe zagadnienie. Wymaga to aktywności na wielu płaszczyznach. Mają tu znaczenie działania prawne, administracyjne jak i społeczne. Temat odpadów jest cały czas aktualny i warto do niego wracać by budować świadomość społeczną i kształtować odpowiedzialność wśród mieszkańców miast i wsi.

Tym samym, dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konferencji za udział i aktywność w czasie dyskusji. Dziękujemy również prelegentom za wyczerpujące omówienie podjętych przez nich tematów.

 

Zapis wideo Forum:

 

Prezentacje

Co z tymi odpadami – selektywna zbiórka na obszarze gminy, problemy i rozwiązania – K.Subutkiewicz

Nowości w gospodarce odpadami – B. Kozłowska

Ustawodawstwo w gospodarce odpadami – Z. Bukowski

Opracowała:
Lidia Saganowska
KPODR w Minikowie

 

Warsztaty ziołowe w Lovendzie Kujawskiej

W pięknym i klimatycznym miejscu, w otoczeniu jezior, łąk, pól i lasów, gdzie lawendowy klimat czuć z daleka, na przełomie listopada i grudnia odbył się cykl warsztatów pn. „Zioła dobre na wszystko – wykorzystanie bogactw natury w życiu człowieka”  w ramach projektu „Ochrona środowiska – wyzwania i perspektywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tym magicznym miejscem, doskonałym do rozmów na zielarskie tematy jest Lovenda Kujawska Państwa Karoliny i Mariusza Grontkowskich, w miejscowości Leszcze, w gmina Złotniki Kujawskie. Tutaj ziołowe życie tętni cały rok, nie tylko na polach, w przydomowym ogródku, ale także we wszystkich budynkach przeznaczonych do edukacji.

Tematyka warsztatów wzbudziła duże zainteresowanie. Coraz więcej osób wraca do natury, szukając sposobów na życie bliżej przyrody. Forma warsztatowa cieszy się dużą popularnością. Uczestnicy oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej mają możliwość wykonania różnych, ziołowych specyfików.  Podczas każdego warsztatu uczestnicy wysłuchali wykładu pn. „Surowce zielarskie w codziennym życiu. Wybrane gatunki i ich wykorzystanie”. Tematyka wykładu dotyczyła zasad i sposobów zbioru roślin dzikorosnących, przetwarzania oraz przechowywania surowców roślinnych. Uczestnicy poznali ciekawe gatunki flory segetalnej. Dowiedzieli się o ich cennych właściwościach i możliwościach zastosowania w różnych dziedzinach życia.

Podczas części praktycznej warsztatów uczestnicy mieli możliwość pracy w laboratorium zielarskim. Wykonali krem ziołowy, mydło oraz dezodorant wg receptury przygotowanej przez panią Karolinę Grontkowską. Domowe kosmetyki oparte na naturalnych składnikach, są nie tylko bezpieczne dla człowieka, ale również przyjazne dla środowiska. Ponadto przygotowali sojową świeczkę, która dzięki zawartości olejków eterycznych posiada właściwościach terapeutyczne.

Warsztaty są najbardziej efektywną formą szkolenia.Połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi zajęciami daje niemalże gwarancję na wprowadzenie uzyskanej wiedzy do życia codziennego.

Tekst i zdjęcia:
Ilona Oleś
KPODR w Minikowie

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

24 listopada uczestnicy projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” wzięli udział w spotkaniu informacyjno-szkolenio wym z doradcą podatkowym – Pawłem Wysińskim z Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Bydgoszczy. Ponad 60 osób miało okazję skonsultować z ekspertem sytuację prawno-podatkową planowanych do założenia lub już funkcjonujących gospodarstw edukacyjnych.

Problemem, którego dotyczyła większość konsultacji, był wybór odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym. Biorąc pod uwagę fakt, że głównym odbiorcą oferty obiektu miałyby być grupy szkolne i przedszkolne, niemożliwym staje się korzystanie z ulg przewidzianych dla działalności agroturystycznej (uczestnicy zajęć nie byliby traktowani jako osoby przebywające na wypoczynku). W związku z tym ekspert wyszedł z dwiema propozycjami – dla osób chcących przetestować świadczenie tego rodzaju usług lub świadczących je okazjonalnie oraz dla osób, które chcą traktować je jako jedno z podstawowych źródeł dochodu. W pierwszym przypadku korzystnym rozwiązaniem jest aktywność w ramach działalności nierejestrowanej, gdzie istnieje jednak ograniczenie wynikające z miesięcznego progu przychodów, którego nie można przekroczyć, chcąc na niej pozostać. Drugi przypadek wymaga rejestracji działalności gospodarczej, przy czym rolnik pozostaje na KRUS-ie (opłaca podwójny KRUS), wybiera formę opodatkowania według zasad ogólnych i wtedy stara się nie przekroczyć dochodu w wysokości 60 tys. złotych rocznie. Korzysta w tym momencie z kwoty wolnej od podatku (30 tys. złotych), a od reszty odprowadza podatek w wysokości 12 %. To pozwala nie przekroczyć rocznej kwoty podatku dochodowego pozwalającej na pozostanie w KRUS-ie (3723 złote).

To tylko jeden z tematów omówionych podczas konsultacji. Dla wszystkich zainteresowanych, na stronie projektu zamieszczono nagranie ze spotkania – link do strony: https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich/

Jednocześnie należy pamiętać, że każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny, więc zanim podejmie się decyzję o formie prowadzenia działalności, dobrze jest skonsultować dostępne opcje ze specjalistą.

Konsultacje prawno-podatkowe były trzecimi z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanymi do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorką – tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl, celem uzyskania szczegółowych informacji.

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Zrównoważona produkcja owiec i kóz

25 listopada 2022 r. w Minikowie odbyła się konferencja pn. Zrównoważona produkcja owiec i kóz. Celem konferencji było omówienie bieżących spraw dotyczących prawodawstwa oraz sytuacji na rynku małych przeżuwaczy. Organizatorami konferencji byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Przybyłych gości powitali Lidia Lewandowska Zastępca Dyrektora ds. doradztwa KPODR w Minikowie, Józef Baran Dyrektor RZHOiK w Bydgoszczy i Paweł Radomski Kierownik Zespołu ds współpracy z praktyką, transferu wiedzy i innowacji Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Pogłowie owiec w województwie kujawsko-pomorskim wynosi ok 10 000 szt. z czego połowa to owce hodowlane, natomiast w Polsce pogłowie owiec wynosi ok. 280 000 owiec wg danych podawanych przez GUS. Cena żywca wynosi obecnie ok. 13 zł brutto za 25-50 kg jagnię. Niemcy i Włochy to główne kierunki eksportu jagnięciny. Na rynku krajowym wzrosła sprzedaż mięsa owczego, restauracje i kebabownie poszukują tego surowca aby wzbogacić swoje menu o tradycyjne smaki.

Wykorzystanie pasz z użytków zielonych w chowie małych przeżuwaczy to temat przedstawiony przez dr hab. Iwona Radkowska prof. IZ, Instytut Zootechniki. Pasze pochodzące z użytków zielonych, a zwłaszcza ruń pastwiskowa od wieków stanowią podstawę żywienia przeżuwaczy. Uzyskano pasze muszą być odpowiedniej jakości i wartości pokarmowej, a żywienie pastwiskowe wymaga połączenia wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i żywienia zwierząt. Szacuje się, iż na użytkach zielonych w naszym kraju występuje ok. 300 gatunków roślin o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Dr inż. Jacek Sikora omówił jak wgląda idea restytucji wymarłych ras kóz, która sięga od 2005 roku. Koza karpacka, sandomierska, kazimierzowska to trzy rasy kóz zachowawczych występujących w programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Uczestnik programu otrzyma od 2023 roku dotację do jednej kozy matki – 953 zł/sztukę/rok. Szczegółowe informacje dotyczące programów ochrony zasobów genetycznych kóz, procedur oraz wzory formularzy znajdą się na stronie Instytutu Zootechniki – PIB: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/. Mariusz Dobies, specjalista ds. żywienia zaprezentował prezentację związaną z punktami krytycznymi w żywieniu owiec i kóz od momentu narodzin.

Ostatnia prezentacja związana była z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i zaprezentowana została przez Annę Mońko-Łanucha z KPODR w Minikowie. Ekoschemat – Dobrostan zwierząt dotyczący owiec i kóz zakłada system wariantowy, który jest dobrowolny. W przypadku obu gatunków zwierząt należy zapewnić wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym, zwiększoną powierzchnię w budynkach o co najmniej 20%. Kozy dodatkowo muszą być utrzymywane bez uwięzi, a powierzchnia wybiegu ma być również zwiększona o co najmniej 20% od minimalnych obowiązujących wymogów prawnych.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, forma stacjonarna sprawdziła się i do Minikowa zawitało około 70 osób. Jej zwieńczeniem był poczęstunek z produktów z ras rodzimych owiec przygotowany przez Piotra Lenarta i Iwonę Wodzyńską.

tekst: Anna Mońko-Łanucha,
Fot. Marzena Zwiewka
KPODR w Minikowie

 

Cała prawda o polskim drobiu

18 listopada 2022 r. odbyła się w Minikowie konferencja pn. Wyzwania i rozwiązania w produkcji drobiarskiej. Konferencję rozpoczął Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie było organizowane przy współpracy z Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Prelegentami na konferencji byli przedstawiciele branży drobiarskiej m.in. Paweł Podstawka – Przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, a zarazem Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego oraz Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarskiej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Polska niezmiennie od lat jest liderem wśród producentów drobiu w Unii Europejskiej. Pogłowie drobiu jest największe w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie województwo mazowieckie i wielkopolskie odpowiada za 42% pogłowia drobiu w całej Polsce. Mięso drobiowe jest eksportowane przede wszystkim do Niemiec, Holandii i Francji. Wiadomo jednak, że zagrożenia płynące z powodu pojawiania się ognisk grypy ptaków (co za tym idzie wstrzymanie eksportu), konkurencji międzynarodowej ze strony Brazylii, USA i Ukrainy stanowią realne zagrożenie dla polskich hodowców. Producenci liczą na wsparcie od państwa w formie dofinansowania do bioasekuracji ograniczającej występowanie i rozprzestrzenianie się grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących stada hodowlane i produkcyjne drobiu. Oprócz tego podkreślono istotność kontroli mięsa drobiowego, które jest przewożone z krajów trzecich na granicę z Unią Europejską. Etykietowanie i zaznaczenie kraju pochodzenia jest niezwykle ważne, aby zagwarantować polskim konsumentom dostęp do żywności z wiadomego pochodzenia. Kolejną kwestią są ceny paszy i jej dostępność. Analiza rynku paszowego wskazuje, że naszej strefie klimatycznej brakuje alternatywnych pasz wysokobiałkowych mogących zastąpić importowaną śrutę sojową. Rośliny strączkowe w diecie dla drobiu obniżają efektywność produkcji i jej ekonomiczne skutki a przede wszystkim mogą negatywnie wpływać na zdrowie ptaków. Dotychczasowe działania promocyjne związane z mięsem drobiowym i działania KOWR wspierające zagraniczną wymianę handlową przedstawione zostały przez Marcina Wrońskiego, Zastępcę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Lekarz weterynarii Mikołaj Kołodziej szczegółowo przedstawił problematykę dwóch najczęstszych wirusów występujących w hodowli drobiu (IB i TRT), związanych z układem oddechowym, scharakteryzował ich rozpoznanie oraz podkreślił znaczenie profilaktyki zdrowotnej w stadach drobiu.

Omówione zostały również najnowsze rozwiązania w produkcji drobiarskiej tj. wykorzystanie nanosrebra w dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych lub/i ściółki (Silveco). Przedstawione zostały pogramy świetlne, które wpływają korzystanie na obniżenie konwersji paszy, rozwój kośćca, zdrowotność (Wytwórnia Pasz Piast). Ofertę dla producentów drobiu przedstawił również BNP PARIBAS Food&Agro.

Przestawiono bieżące prawodawstwo związane z Ekoschematami – Dobrostanem Zwierząt, które jest działaniem dobrowolnym skierowanym do posiadaczy kurcząt brojlerów, indyków brojlerów i kur niosek. Należy pamiętać jednak, że w tym przypadku istnieje degresywność płatności dobrostanowej w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt tj. do 100 DJP rolnik otrzyma 100% płatności jednaj powyżej 150 DJP nie przewidziano płatności w ramach ekoschematu.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata z udziałem przedstawicielem MRiRW – Justyną Ślusarczyk z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Hodowcy nie kryli swoich obaw w związku z projektem ustawy o IRZ. Dla wielu będzie się to wiązało z dodatkową pracą, zatrudnieniem personelu, który będzie zajmował się wyłącznie rejestracją zwierząt/upadkami etc. Przy obecnych warunkach związanych z podwyższeniem kosztów energii i pasz na obecną chwilę jest to sytuacja niełatwa.

W konferencji uczestniczyło koło 100 osób, co podkreśla, że hodowcy drobiu w obliczu bieżących problemów i wyzwań i są otwarci na rozmowy i zjednoczeni w swoich wspólnych celach. Wszystko po to aby pozostać liderem na polskim rynku producentów mięsa i jednocześnie kształtować wiedzę konsumentów na temat rzeczywistej produkcji tj. w jakich warunkach się odbywa i jakie zasady dobrostanu muszą zostać spełnione aby gotowy produkt mógł znaleźć się na naszych stołach. Konsumenci powinni zdać sobie sprawę, że ograniczenie produkcji w Polsce spowoduje napływ mięsa zza granicy gdzie unijne przepisy nie obowiązują a dobrostan zwierząt pozostawia wiele do życzenia.

Opracowała: Anna Mońko-Łanucha,
Fot. Jarosław Domiński
KPODR w Minikowie