KPODR

Szkolenia chemizacyjne – uzupełniające

Kujawsko-Pomorski Ośrodek doradztwa Rolniczego
w Minikowie

ogłasza nabór na szkolenie uzupełniające

Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin

Cel szkolenia:
Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin, w tym przypomnienie słuchaczom wymagań w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.

Warunki stawiane kandydatom:
Ukończone szkolenie podstawowe z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Termin szkolenia i zgłoszenia:
Termin szkolenia będzie dostosowany do sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie oraz drogą elektroniczną:
tel: 723 331 194, Milena Hoffa
e-mail: milena.hoffa@kpodr.pl

Nowoczesne stacje meteorologiczne – obejrzyj film

Warunki klimatyczne w Polsce dynamicznie się zmieniają, anomalie pogodowe nie ułatwiają pracy rolnikom. Dlatego szczególnie dziś rolnicy, aby efektywnie wykonywać swoją pracę, potrzebują rzetelnej i precyzyjnej informacji pogodowej.

Dostęp do niej uzyskują dzięki nowoczesnym stacjom meteorologicznym zakupionym i zmodernizowanym w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0” przez Partnera projektu – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

Obejrzyj film:

 

 

 

 

 

Szkody łowieckie a koronawirus

Rolniku!!!

Jeżeli Koło Łowieckie, w którego obrębie leżą twoje grunty, odmówiło szacowania szkód łowieckich wywołanych przez zwierzęta łowne, powołując sie na stan epidemii, to masz prawo odwołać się do odpowiedniego Nadleśnictwa. Tam zostanie oszacowana szkoda łowiecka.

A jak regulują ten problem sąsiedzi z Warmińsko-Mazurskiego i Wielkopolski
https://www.agrofakt.pl/szacowanie-szkod-lowieckich-2020-a-koronawirus-co-sie-zmienilo/

 

fot: pixabay

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania pandemii.

 

Ministerstwo Klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny (GIS) opracowało „Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19”, które skierowane zostały do:

– gmin,

– osób zdrowych objętych kwarantanną oraz osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa,

– osób przebywających w izolacji,

– podmiotów zajmującychsię odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z treścią wytycznych, kwarantanną obejmuje się osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie, natomiast izolacją obejmuje się osoby chore (zarażone koronawirusm). W związku z tym większymi restrykcjami objęto odpady z miejsc izolacji, nadal klasyfikowane mają być jako odpady komunalne. Sposób postępowania z tymi odpadami określony  w wytycznych ma zapewnić ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Wśród wytycznych dla gmin znalazło się miedzy innymi zapewnienie, w miarę możliwości , worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem „C”), w celu ułatwienia identyfikacji odpadów z miejsc izolacji oraz zapewnienie odbioru tych odpadów nie rzadziej niż co 7 dni.

Osoby objęte  kwarantanną powinny stosować dotychczasowe zasady segregacji, a jedynie zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne zbierać w workach, które po zawiązaniu powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby objęte izolacją powinny  m.in. gromadzić wszystkie odpady w jednym worku  ( bez segregacji). Odczekać 72 godziny ( 3 doby) od zamknięcia worka- przez przekazaniem worka z odpadami do odbioru, nie zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać go, a także w miarę możliwości  worek spryskać preparatem wirusobójczym.

Podmioty odbierające i gospodarujące odpadami powinny magazynować selektywnie zebrane odpady przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetwarzania, ponieważ zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach odpady przestają stanowić zagrożenie.. Nie powinni oni przetwarzać odpadów z miejsc izolacji z udziałem osób sortujących. W przypadku braku możliwości przetwarzania odpadów na liniach całkowicie zautomatyzowanych, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach do aktywnego odgazowania).

Źródło: www.odpadyhelp.pl

Małgorzata Grabczyńska
KPODR w Minikowie

 

Co oznacza kod kreskowy 590? Wspierajmy polskich producentów!

Co oznacza kod kreskowy 590

        Kody kreskowe widoczne są prawie na każdym opakowaniu produktów dostępnych w sklepach. Powstały w celu identyfikacji produktu i możliwości pobrania informacji o nim, głównie ceny. Bardziej interesujący jest inny aspekt związany z kodami, a konkretnie ich prefiksy. Otóż kody kreskowe zostały stworzone z pewnymi standardami, takimi jak długość i znaczenie określonych cyfr. Prefiks, czyli dwie, bądź trzy pierwsze cyfry umożliwiają identyfikację kraju producenta (właściciela) produktu.

Kody kreskowe zaczynające się od 590 oznaczają Polskę. Kupując produkt z takim kodem myślimy, że powstał w Polsce, w polskiej firmie. Niestety, nie zawsze tak jest. Jeżeli spółka zagraniczna założy w Polsce „spółkę córkę z o.o.”, to może używać oznaczenia 590. Produkty mogą być w 100% wytworzone za granicą, a zysk z nich osiągnięty zostanie przetransferowany do kraju pochodzenia firmy. Sam podatek od zysku również w większości będzie zapłacony poza naszym krajem. Duże firmy stosują tzw. optymalizację podatkową, która ma na celu płacenie ich tam, gdzie są najniższe. Aby uniknąć kupowania produktów zagranicznych, należy sprawdzić producenta. Jeśli spółka ma w nazwie dopisek  „POLSKA”, to można być pewnym, że jest to „spółka córka” zagranicznego giganta.

Kod 590 mówi nam, że Polska jest krajem rejestracji. Każdy inny kod oznacza zagranicę np.: Anglia 50, Portugalia 560, Francja od 30 do 37, Turcja 869.

Zatem pamiętajmy, aby wybierać produkty z kodem 590, jednocześnie sprawdzając producenta i napis „made in Poland” lub  „wyprodukowano w Polsce” na opakowaniu. To da nam pewność, że produkt jest polski.
Wspierajmy polskich producentów!

Małgorzata Grabczyńska
KPODR w Minikowie

 

Od redakcji dla producentów – weź udział w akcji:

Wejdź na stronę
http://www.590powodow.pl/sposoby.html

Temperatura i opady – marzec, Minikowo

Zapraszamy do zapoznania się z danymi meteo w Minikowie – temperatura i opady w marcu.

Więcej danych z naszego województwa uzyskają Państwo na naszym portalu meteorologicznym – https://meteoportal.kpodr.pl/mapa

Zapraszamy !

 

 

 

Temperatura, marzec 2018-2020

  2018 2019 2020
1 -11,9 0,3 6,1
2 -11,2 -0,3 3,2
3 -8,8 5,6 3,9
4 -5,6 9 3,8
5 -2,5 6,2 2,7
6 0,6 5,3 2,8
7 0,8 8,7 4,4
8 2,3 6,9 4,6
9 2,4 4,3 4,8
10 2,9 4,5 7,1
11 8,7 2,1 7,6
12 8,6 1,9 7,1
13 8 5,4 4,6
14 3 5,3 0,9
15 -0,3 5,4 2,3
16 -2,6 5,6 6,1
17 -5 8,4 7,1
18 -3,7 5 10,5
19 -1,9 3,9 8
20 -1,5 5,4 4,5
21 0,3 10 2
22 0,2 9,5 -0,4
23 1,1 9,3 -0,8
24 2,7 5,9 0,3
25 4,4 2,2 2,2
26 2,8 1,7 4,2
27 1 4 7,4
28 0,1 7,6 7,8
29 1,8 9,1 2,9
30 2,5 10,3 0,6
31 2,6 6,3 0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opady, marzec 2018-2020

  2018 2019 2020
1 0 0,2 4,2
2 0 0 2,6
3 0 2,4 3,6
4 0 1,2 0,2
5 0 0,2 0
6 0,4 0 2,2
7 2,8 0 1,2
8 0 0 0
9 2,6 6,8 0,4
10 0,2 3,8 2,8
11 0 0 3,8
12 3,4 0,2 2,8
13 5 0,4 2,4
14 0,8 2,8 0
15 0 1,8 0
16 0 5,2 0
17 0 2,4 0
18 0 0,2 0
19 0 0,6 0
20 0 0,2 0
21 0 0 0
22 1,4 0 0
23 0,6 0 0
24 0 0 0
25 0 2,6 0
26 0 0,6 0
27 0 0,4 0
28 0 0,2 0
29 2,4 0 0,2
30 0 0 0
31 8,4 0 0

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, już od 3 kwietnia 2020 r. istnieje  możliwość zamawiania on-line produktów lokalnych, prosto od rolnika.

Grupa Operacyjna Wiejska e-skrzynka powstała z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Skupia rolników prowadzacych Rolniczy Handel Detaliczny, sprzedaż bezpośrednią, gospodarstwa  ekologiczne i pasieczne oraz lokalne przedsiębiorstwa prowadzące działalność Marginalną Lokalną Ograniczoną. Oferowana żywność wytwarzana jest w warunkach zgodnych z przepisami sanitarnymi na bazie surowców pochodzących od lokalnych gospodarstw. Jej wyjątkowość wynika z tradycyjnych receptur i prostoty wykonania.

W celu dokonania zakupów zapraszamy na naszą stronę internetową: www.wiejskaeskrzynka.pl

 Zamówienia można składać do 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) do godz.19.00.

 Odbiór paczek 9 kwietnia 2020 r. (Wielki Czwartek) w wyznaczonych punktach:

  • Minikowo – KPODR plac przed Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w godzinach 8:00 – 9:00
  • Bydgoszcz – Osiedle Bartodzieje w alei między rynkiem a Bartoszem w godzinach 11:00 – 12:00
  • Przysiek – ul. Parkowa 2, plac przed budynkiem siedziby KPODR, Oddział w Przysieku, w godzinach 14:00 – 15:00

Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego Facebooka, gdzie będą pojawiały się szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/Wiejska-eskrzynka-101284654868975/

 

Nowa Grupa Operacyjna – System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

6 marca 2020 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie utworzono nową Grupę Operacyjną o nazwie „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny”. Grupa w dniu 12 marca br. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania Współpraca.

Celem projektu jest wytworzenie wysokojakościowej wieprzowiny, unikalnej na europejskim rynku, pozyskiwanej od świń żywionych paszami, których komponentami będą surowce niemodyfikowane genetycznie. Innowacyjny program żywieniowy będzie realną alternatywą dla hodowców/producentów trzody chlewnej, którzy dotychczas w żywieniu wykorzystywali komponenty paszowe pochodzące od roślin GMO, głównie soję.

W skład Grupy Operacyjnej wchodzą:

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – lider,
– Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,
– Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
– Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej,
– Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Wieprz Polski”,
– Zakład Mięsny Kwiecińscy,
– Masarnia Zawistowski,
– Roman Kieca,
– Rafał Kądziela,
– Benedykt Borus,
– Piotr Tomaszewski,
– Piotr Kosowski,
– Piotr Ogrodowski,
– Sławomir Homeja,
– Janusz Walczak.

 

Tekst: Daria Andrzejewska

Fot.: Jarosław Domiński