KPODR

OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU

    ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU

 

Od 7 do 11 października 2019 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Radom realizował projekt w formie wyjazdu studyjnego pod nazwą „OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU”.

Wizyta w Norwegii odbyła się w ramach ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Celem głównym projektu było wsparcie z zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych służących  zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa poprzez prezentację dobrych praktyk  w południowo – zachodniej Norwegii.

Cele szczegółowe dotyczyły:

– promowania krótkich systemów sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym;
– promowania współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw;
– wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności;
– problemów zagospodarowania i ochrony ziemi rolniczej;
– efektywnego  wykorzystania gospodarstw rolnych wokół miast;
– promowania sprzedaży bezpośredniej i skróconego łańcucha dostaw;
– różnorodności genetycznej zwierząt i roślin.

 

Zrealizowana operacja „OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU” wskazała polskim rolnikom i doradcą, w jaki sposób można kreować wizerunek obszarów wiejskich, aby zwiększyć dochody gospodarstw rolnych i osiągnąć korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne wykorzystując środowisko naturalne i tradycję regionalną.

Informacje uzyskane podczas wizytacji norweskich gospodarstw polscy rolnicy będą mogli wykorzystać do prowadzenia działalności we własnych gospodarstwach. Przystąpienie do zakładania działalności Rolniczego Handlu Detalicznego i przetwórstwa w ramach Działalności Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej (MOL), pozwoli rolnikowi na przetwarzanie własnych produktów lokalnych.

Ta forma realizacji operacji pozwoliła do pozyskania i dała możliwość upowszechniania informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i dobrych praktykach w rolnictwie, produkcji żywności i przetwórstwie na obszarach wiejskich w północno- zachodniej Norwegii.

Farma z hodowlą krów i charakterystycznymi dla krajobrazu Norwegii pokrytymi trawą dachami budynków gospodarczych.

 

W trakcie wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostały przykłady funkcjonowania małego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych, organizowania form sprzedaży bezpośredniej oraz działań zespołowych na rzecz tworzenia systemów dystrybucji lokalnej żywności.

Odwiedzono 10 gospodarstw rolnych specjalizujących się w różnych kierunkach specjalizacji produkcji:

– optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego na przykładzie wędzarni łososia norweskiego;

– w systemach wspierających wytwarzanie żywności wysokiej jakości, certyfikowanej na bazie lokalnego surowca, produktów o certyfikowanej jakości (jako przykład może posłużyć gospodarstwo https://www.godkalven.no z produkcją wołowiny i cielęciny);

– wspieraniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy w obszarze przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności (jako przykład może posłużyć gospodarstwo htpps://www.vollysteri.no z produkcją serów długodojrzewających);

– upowszechnianiu wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym (jako przykład może posłużyć zakład : Trond Norland, Norlandsvegen 60, 4120 Tau z produkcją wieprzowiny);

– promowaniu współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw – sprzedaż bezpośrednia (jako przykład może posłużyć farma Steinsto – sadownictwo, uprawa owoców jagodowych, przetwórstwo, gastronomia https://www.steinsto.no);

– efektywnym wykorzystaniu gospodarstw rolnych wokół miast (jako przykład może posłużyć gospodarstwo https://hardangersider.no z produkcją sadowniczą takich produktów jak cydr, calvados, okowita).

W wyjeździe uczestniczyło 22 rolników i doradców rolnych z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.

Grupa uczestników wyjazdu studyjnego do Norwegii.

 

Chęć rozwoju działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolno-spożywczych i stale zmieniające się przepisy prawa w tym zakresie przyczyniają się do poszukiwania nowych rozwiązań i przykładów zagranicznych mających ulepszyć funkcjonowanie sprzedaży bezpośredniej z polskich gospodarstw rolnych. Zagadnienia sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego stanowią aktualny przedmiot zainteresowania polskich rolników, instytucji branżowych i konsumentów. Kraje europejskie dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi lokalnych systemów sprzedaży żywności, zwłaszcza w krótkich łańcuchach dostaw.

A tu można zobaczyć odwiedzane miejsca

 

Tekst:
Ewa Stanik
Główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
MODR Oddział Radom

Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie w dniach 7-11 października br. zrealizowało operację pn. „Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Włoch. Uczestnikami zostali pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, wykonujący zadania na rzecz SIR oraz osoby pracujące z Grupami Operacyjnymi, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji było zapoznanie uczestników z innowacjami wdrażanymi w rolnictwie na terenie północnych Włoch poprzez działające tam Grupy Operacyjne EPI oraz przedstawienie włoskiego systemu wspierania innowacji w rolnictwie w ramach EPI-AGRI. Podczas pięciu dni uczestnicy wyjazdu mogli poznać historię i specyfikę regionu Veneto, system działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz włoskich Grup Operacyjnych EPI. Program wyjazdu był bardzo różnorodny i interesujący.

 

Czytaj więcej

VI Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej – Bydgoszcz 2019

11 października 2019 r. w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym odbyło się Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" podczas którego spotkali się rolnicy, przedsiębiorcy branż wokółrolniczych oraz eksperci. W trakcie imprezy odbyły się podsumowania konkursów: AGROLIGA, Sołtys Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku i Rolnik Roku. 

Podczas Forum miały miejsce debata i panele dyskusyjne:

Debata ministrów o Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku.
W "gorącym" spotkaniu wzięli udział: Roman Jagieliński, Wojciech Mojzesowicz, Jacek Janiszewski, Stanisław Kalemba, Artur Balazs oraz Jan Krzysztof Ardanowski

Tematy debaty;

– Cóż tam panie, w polityce?
– Czy reforma Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku wreszcie pozwoli na uproszczenia?
– Na co pieniędzy będzie więcej, a komu obetną unijną pomoc?

AGROLIGA (PANEL SPONSORSKI) – Najlepsze wzorce dobre praktyki na przykładzie gospodarstw i przedsiębiorstw Polski centralnej i północno-wschodniej. Zarządzanie finansami w sektorze rolnym – szanse i zagrożenia PROW 2014-2020

– Małgorzata Kołacz, KPODR w Minikowie
– dr Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA. Rośliny białkowe w Polsce – jakie są szanse, by uniezależnić się od importowanej soi? Czy stosowanie ekstruderów nasion soi oraz rzepaku może się upowszechnić w polskich gospodarstwach?

– dr hab. inż. Maciej Walczak, Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii UMK Toruń
– Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
– dr hab. Piotr Dorszewski, Dział Technologii i Produkcji Rolniczej KPODR w Minikowie

AGROTECHNIKA. Nowoczesne technologie nawadniania. Co zrobić, by wody w glebie nie zabrakło, ani nie było jej za dużo? I żeby opłaty za korzystanie z wody nie zrujnowały portfela rolnika.

– Margulan Baimukhan, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnik Kazachstanu w RP
– Grzegorz Smytry, Dyrektor Regionalnego Zaraządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
– prof. dr hab. Jan Kuś, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Gwarantowane jutro (PANEL SPONSORSKI) – PZU Życie dla Rolnika.

– Kinga Martin Smoczyńska, Koordynator ds. Rozwoju Portfela Agentów „PZU SA – oferta ubezpieczeń dla segmentu AGRO”
– Ewa Szymańska, Koordynator ds. Ubezpieczeń Komunikacyjnych
– Sabina Strysik-Procyk, Koordynator ds. Ubezpieczeń MSP
– Krzysztof Szczepański, Centrum Obsługi Szkód i Świadczeń

PRODUKCJA ZWIERZĘCA. Jak zarobić na produkcji wieprzowiny, wołowiny i drobiu? Szanse na dobrą współpracę z zakładami przetwórczymi, albo własne przetwórstwo.

– Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso
– Piotr Lisiecki, Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz
– Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
– dr inż. Tadeusz Sobczyński, KPODR w Minikowie
– Sławomir Homeja, Prezes Stowarzyszenia Wieprz Polski

PRODUKCJA ROŚLINNA. Zmiany w stosowaniu środków ochrony roślin na terenie Unii Europejskiej. Wyzwania dla polskich gospodarzy. Czy rolnictwo precyzyjne może przyjść im z pomocą?

– prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
– dr hab. Roman Kierzek, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
– prof. dr hab. Tomasz Kurowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA. Program azotanowy – nowe obowiązki nie tylko dla właścicieli zwierząt hodowlanych. Co zrobić, żeby wydać mniej na środki ochrony roślin? Naturalne metody uprawy, w tym probiotyki oraz wykorzystanie produktu pofermentacyjnego (wytworzonego w procesie produkcji biogazu) do poprawy żyzności i właściwości gleb.

– Marek Krysztoforski, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
– dr inż. Krzysztof Jończyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
– dr Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Technologie OZE (PANEL SPONSORSKI) dla branży rolniczej oraz możliwości ich finansowania.

– Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł przez BOŚ SA – Bogusław Białowąs, Prezes BOŚ S.A.
– Usługi leasingowe i doradcze na rzecz rozwoju technologii OZE w rolnictwie – Radosław Pieniek, Prezes BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.
– Czy w branży rolniczej warto inwestować w OZE – Zaproszeni eksperci

Tekst: Jarosław Domiński
Foto: Marzena Zwiewka i Damian Oparzela
KPODR w Minikowie

Podsumowanie Konkursu AgroLiga 2019 – etap wojewódzki II edycja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

11 października 2019 r. podczas uroczystego seminarium podsumowującego konkurs AgroLiga 2019 na Forum Rolniczym "Gazety Pomorskiej" ogłoszone zostały wyniki etapu wojewódzkiego.
Gala Konkursu odbyła się w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym.

W ramach gali przedstawieni zostali mistrzowie i laureaci konkursu z województwa kujawsko-pomorskiego oraz mistrzowie z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy. Uczestnikami konkursu byli rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Podstawowym celem tego konkursu jest promocja dobrych przykładów w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu zostali wytypowani przez pracowników KPODR. Do finału wojewódzkiego konkursu Agroliga 2019 przechodziły podmioty, które były wyróżnione w podregionach: bydgoskim, toruńskim i włocławskim.

Komisja wojewódzka 3-5 września oceniła wyróżnione podmioty i postanowiła przyznać tytuł Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w kategoriach: GOSPODARSTWA ROLNE i FIRMY.

Laureaci konkursu w kategorii Gospodarstwa rolne:

 • Piotr Kujawa z Pocierzyna
 • Danuta i Przemysław Pawłowscy z  Rudzka Dużego
 • Magdalena i Marcin Ciemieccy z Rusinowa
 • Ewa i Wojciech Chwalisz z Chełmiczek
 • Ewa i Juliusz Młodeccy z Radzicza
 • Jan i Ewa Grodziccy z  Gostkowa
 • Anna i Krzysztof Wojnowscy z Trzemiętowa
 • Emilia i Marek Sroka „Porzeczkowa Kraina” z Zieleni
 • Michał i Elżbieta Poznańscy z Grzybna

 

Laureaci konkursu w kategorii Firmy:

 • Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.  z Bydgoszczy
 • Agroprim Dariusz Głowski ze Zrazimia.
 • Zakład Handlowy Marianna Trojanowska z Tłuchowa 
 • Firma Handlowo-Produkcyjna PIKAR, Jolanta i Piotr Łuczak z Biskupic

W kategorii Gospodarstwa rolne:

 • Mistrzem Wojewódzkim zostali Magdalena i Marcin Ciemieccy z Rusinowa,
 • Wicemistrzem Wojewódzkim – Jan i Ewa Grodziccy z  Gostkowa,

W kategorii Firmy:

 • Mistrzem Wojewódzkim –  Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.  z Bydgoszczy,
 • Wicemistrzem Wojewódzkimfirma Agroprim Dariusz Głowski ze Zrazimia.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas wieczornej gali na scenie głównej Forum.

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Tekst Małgorzata Kołacz
Foto Marzena Zwiewka i Damian Oparzela
KPODR w Minikowie

 

 

Konkurs AgroLiga 2019 – Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 11.10.19

Konkurs AgroLiga 2019 – Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 11.10.19

Opublikowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Piątek, 11 października 2019

 

 

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

Animacje Przyrodnicze „Tropem przyrody”

 

 

                                     

 

W dniach od 7.10 do 10.10 br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się cztery jednodniowe animacje przyrodnicze pn. „Tropem przyrody”, skierowane do dzieci klas 1-5 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Animacje zostały przeprowadzone na terenie ścieżki dydaktycznej „Na Krawędzi Doliny Noteci” w Minikowie. Lokalizacja ścieżki dydaktycznej to obszar objęty siecią Natura 2000, która prowadzi przez rezerwat Hedera i Las Minkowski, co daje możliwość odkrywania sekretów różnych form przyrody. Zajęcia na ścieżce pozwoliły na poznanie problematyki inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, które stanowią zagrożenie dla rodzimej przyrody. Podczas spaceru ścieżką dydaktyczną uczestnicy mogli zaobserwować tropy, które pozostały po porannych przechadzkach zwierząt. Tereny te, to także typowe formy lasu grądowego i łęgowego. Bogactwo przyrody swoją różnorodność może zawdzięczać zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu oraz przepływającej rzece Noteć.

Celem szczególnym spotkania była promocja walorów przyrodniczych Naszego województwa, w tym łąk nadnoteckich, a także bogatej flory i fauny regionu. Edukacja przyrodnicza powinna być priorytetem i polegać na połączeniu wielu metod nauczania z problemem współczesnego świata. Naukę tę należy rozpoczynać już od najmłodszych lat, by kształtować świadomość oraz wypracować zasady korzystania ze środowiska przyrodniczego. Istotnym celem przedsięwzięcia było więc podniesienie świadomości dzieci, które poprzez swoje małe decyzje mają wpływ na przyrodę w późniejszym życiu. Animacje przyrodnicze stały się wskazówką dla uczestników, jak postępować, by chronić bogactwo przyrodnicze i różnorodność, która jest bezcennym skarbem tego regionu.

Realizacja animacji przyrodniczych pn. „Tropem przyrody” była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Joanna Szczęsna
KPODR Minikowo

 

Dzień I

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Nakła

Klasa IA

 

Dzień II

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle

Klasa IVA i IVB

 

Dzień III

Szkoła Podstawowa w Sadkach

Klasa IC

 

 

Dzień IV

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

Klasy IA, IB

 

Foto: Jarosław Domiński, Damian Oparzela, Joanna Szczęsna

 

Wyjazd rolników ekologicznych do Francji

W dniach 16 do 24 września 2019 roku rolnicy oraz pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego dzięki realizacji operacji pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mieli możliwość  zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz gospodarstwami ekologicznymi we Francji. Celem podróży były gospodarstwa o różnym profilu produkcji w północno – zachodniej części Francji, w Bretanii. Wymiana doświadczeń oraz wiedzy w rolnictwie jest bardzo ważna, ze względu na możliwość szybszego postępu w produkcji zwierzęcej jak i roślinnej. Niezwykle istotna jest współpraca rolników ekologicznych, gdyż jest to bardzo trudny system produkcji, gdzie wiedza oraz doświadczenie są kluczowym elementem osiągnięcia plonów najwyższej jakości. Rynek rolnictwa ekologicznego jest rynkiem rozwijającym się, ze względu na wzrastającą świadomość konsumentów. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest ogromną szansą dla polskich rolników, często gospodarujących na niewielkich powierzchniach oraz dla konsumentów na dostęp do żywności najwyższej jakości.

Pierwszym odwiedzonym gospodarstwem było gospodarstwo pana Pascala Bizeul, prezesa związku rolników w regionie. Związek rolników jest inicjatywą prywatną, zrzeszającą ponad 40 hodowców w stowarzyszeniu pod nazwą UNEBIO, którzy zajmują się hodowlą bydła mięsnego. Ze względu na dynamiczny rozwój rynku wołowiny ekologicznej we Francji w planach jest  powiększenie stowarzyszenia do 100 hodowców bydła. Ideą stowarzyszenia UNEBIO jest rozwój rynku mięsa ekologicznego, uzyskanie stabilnej ceny, ułatwienie kwestii związanej z przetwórstwem oraz marketingiem produktów. Każdy członek stowarzyszenia wnosi opłatę, która jest uzależniona od ilości sprzedanych tuszy ( 4 centy z kg). Część pieniędzy pozostaje w stowarzyszeniu i jest przeznaczana m.in. na inwestycje w przetwórnie, promocję produktów, edukację społeczeństwa, ta część zainwestowanych pieniędzy wraca do rolnika po dwóch latach. Natomiast druga część składki jest bezzwrotna, gdyż pozostaje na obsługę administracyjną stowarzyszenia. Ważną kwestią jest to, że zrzeszeni rolnicy mogą część mięsa sprzedawać samodzielnie na rynkach, targach lub bezpośrednio klientom, a tylko część przez stowarzyszenie. Dzięki funkcjonowaniu stowarzyszenia rolnicy mogą dyktować ceny swoich produktów, dlatego rynek mięsny jest rynkiem stabilnym i rozwijającym się w szybkim tempie. Pan Pascal pokazał również swoje gospodarstwo o powierzchni 56 ha, w który hoduje bydło oraz drób w systemie rolnictwa ekologicznego oraz trzodę chlewną w systemie rolnictwa konwencjonalnego ze względu na niedostosowanie budynków do wymogów rolnictwa ekologicznego. Produkcja polowa jest w całości skoncentrowana na dostarczaniu paszy dla zwierząt (siano, sianokiszonki, zboża, bobik) oraz na wybiegi dla zwierząt.

Bydło mięsne na pastwisku w gospodarstwie pana Pascala Bizeul


Drugie gospodarstwo o powierzchni 36 ha należało do pani Mathilde Simonneaux. Rolniczka na 12 ha uprawia zboża oraz grykę, które są w gospodarstwie przetwarzane na mąki. Zajmuje się również hodowlą owiec oraz bydła. Ponadto w gospodarstwie jest trzy hektarowy sad ze starymi odmianami jabłoni, z których tłoczy około 3 tys. litrów soku rocznie. Zarówno sok, jak i mąka są sprzedawane bezpośrednio w gospodarstwie oraz na różnego rodzaju targach, rynkach. Ponadto raz w tygodniu rolniczka piecze chleb, który również jest sprzedawany w gospodarstwie. Właścicielka gospodarstwa jest również prezesem spółdzielni sprzętu rolniczego do produkcji ekologicznej CUMA BIO. Rolnicy zrzeszeni w spółdzielni wnoszą coroczną opłatę potrzebną na konserwację i naprawy sprzętu. Taka organizacja chroni rolników przez wielkimi inwestycjami w sprzęt do uprawy roli i zbioru plonów.

Gryka ekologiczna w gospodarstwie pani Mathilde Simonneaux

 

]

Rolnik ekologiczny pan Kazimierz Jachymski daje mąkę z własnego młyna właścicielce gospodarstwa pani Mathilde Simonneaux

 

Młyn w gospodarstwie pani Mathilde Simonneaux

Brona chwastownik należąca do spółdzielni CUMA BIO

Kolejne odwiedzone gospodarstwo zajmowało się produkcją roślinną, głównie uprawą zbóż oraz warzyw. Właścicielka gospodarstwa, pani Annie Bertin, uprawia miniaturowe odmiany warzyw oraz wiele odmian uprawianych gatunków. W ten sposób zapewnia odbiorcom bogaty asortyment oraz wydłużenie okresu dostaw produktów. Swoje produkty dostarcza m.in. do paryskich restauracji oraz sprzedaje na targu w Rennes, który jest jednym z najważniejszych targów owocowo-warzywnych we Francji. Rolniczka od wielu lat zajmuje się uprawą ekologiczną,  Ma ogromną wiedzę i chętnie sią nią dzieli, pisząc artykuły do prasy branżowej.  Jej produkty są znane i cenione. Pomimo braku strony internetowej nie ma problemów ze sprzedażą swoich plonów. Wyzwaniem dla francuskich rolników podobnie jak dla polskich, szczególnie w przypadku upraw warzywniczych jest brak siły roboczej. Ponadto coraz częściej zdarzają się lata z deficytem wody, szczególnie trudny dla rolników był również ten rok.

Rolniczka Annie Bertin częstuje uczestników wyjazdu nową czerwono-białą odmianą buraka

 

Marchew chroniona przed szkodnikami na polu u pani Annie Bertin

 

Rennes – drugi co do wielkości targ spożywczy we Francji

 

Polscy rolnicy mieli również okazję wysłuchać ciekawego wykładu przeprowadzonego przez pracownika Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych BIO Bretania. Stowarzyszenie funkcjonuje od 1995 roku, w 2016 roku stało się organizacją pożytku publicznego. Członkami stowarzyszenia są reprezentanci różnych grupy związanych z rolnictwem ekologicznym i ochroną środowiska, w tym producenci ekologiczni, konsumenci, organy doradcze. Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od reprezentowanej grupy. Stowarzyszenie wydaje biuletyn o aktualnościach w rolnictwie ekologicznym, zajmuje się m.in. edukacją społeczeństwa na temat zdrowego odżywiana, wpływem rolnictwa na środowisko, marketingiem oraz dystrybucją produktów ekologicznych. Ponadto prowadzi badania produktów ekologicznych pochodzących od rolników zrzeszonych w stowarzyszeniu. Badane są m.in lokalne odmiany warzyw pod kątem odporności na choroby, testowany jest popyt na wprowadzane nowości odmianowe na rynek. Wykładowczyni opowiedziała o ciekawych rozwiązaniach  prawnych dotyczących żywności ekologicznej we Francji. Mianowicie w szkolnych stołówkach 20 % produktów musi pochodzić z upraw ekologicznych, w ciągu 2 lat rząd planuje znacząco zwiększyć procentowy udział produktów bio. Ponadto 1 dzień w ciągu tygodnia obowiązuje menu bezmięsne. Obecnie funkcjonują 2 szkoły, które serwują posiłki w 100%  z produktów ekologicznych. Celem rządu jest również to aby w 2022 roku 15 % powierzchni w dużych marketach spożywczych było przeznaczonych na produkty rolnictwa ekologicznego.

Ciekawym gospodarstwem była farma państwa Communier et Hingouet zajmująca się hodowlą drobiu (kurczaki, perliczki) oraz produkcją jaj. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 20 ha, 14 ha przeznaczonych jest na uprawy polowe (rzepak, kukurydza, pszenżyto, pszenica, bobik), 6 ha na wybiegi. Drób jest utrzymywany na pastwisku w mobilnych kurnikach o powierzchni 60m2, w każdym kurniku jest 600 kur, na każdą nioskę przypada 4m2 wybiegu. Jaja są zbierane automatycznie za pomocą specjalnych taśm, co bardzo usprawnia pracę. Drób, który jest hodowany na mięso trafia do uboju między 13 a 14 tygodniem życia, rocznie ubijanych jest 18 tys. sztuk drobiu. Przy gospodarstwie funkcjonuje również sklepik z produktami ekologicznymi zarówno z własnego gospodarstwa jak i z innych gospodarstw.

Drób w gospodarstwie państwa Communier et Hingouet

 


Automatyczne zbieranie jaj oraz ich kalibracja

 

Kolejnym odwiedzonym gospodarstwem była farma państwa Hignet. Rolnicy od 1997 roku powiększyli areał swojego gospodarstwa z 11ha do 50 ha, uprawiają różne odmiany ziemniaków, wiele gatunków warzyw oraz prowadzą produkcję sadowniczą. Rolnicy z jabłek produkują w gospodarstwie cydr pod własną marką „Saveurs et Couleurs” oraz tłoczą sok z jabłek i gruszek. Swoje produkty sprzedają w ramach sprzedaży bezpośredniej. Świadczą także usługi tłoczenia soków okolicznym rolnikom. Ciekawostką była prezentacja pracującego sprzętu do zbierania owoców w sadzie.

Tłoczenie soku gruszkowego w gospodarstwie państwa Hignet

Sok z jabłek wyciśnięty w gospodarstwie państwa Hignet

 

Maszyna do zbierania jabłek, gospodarstwo państwa Hignet

rozdrobnione gruszki przygotowane do tłoczenia soku

 


Rozdrobnione gruszki przygotowane do tłoczenia soku

 

Rolnicy  odwiedzili gospodarstwo zajmujące się hodowlą kóz mlecznych. Pan Pierre Estrade zanim zakupił gospodarstwo swoje doświadczenie zdobywał przez kilka lat pracując na farmie hodującej kozy i wytwarzającej sery. Na farmie o powierzchni 45 ha utrzymuje kozy, świnie, krowy, konie. Od 45 kóz pozyskuje około 20 tys. litrów mleka rocznie. Tak się zafascynował rolnictwem ekologicznym oraz produkcją serów, że sam podjął ten ogromny trud. Jego pasja i zaangażowanie zapewniają, że powstające produkty są najwyższej jakości oraz w przystępnej cenie. Ideą rolnika jest, żeby wyprodukowane przez niego sery trafiały do klienta o przeciętnych możliwościach finansowych. Pomimo, że popyt na ekologiczne sery jest duży rolnik nie chce, żeby jego produkty były dostępne tylko dla najbogatszej grupy społecznej.

Świnie w gospodarstwie pana Pierre Estrade

Kozy w gospodarstwie pana Pierra Estrade

 

 Ostatnie gospodarstwo należało do trzech właścicieli, łączna powierzchnia to 140 ha, gdzie ok 10 ha przeznaczane jest pod uprawę zbóż, 8 ha na kukurydzę, reszta to trwałe użytki zielone. Z kukurydzy rolnicy robią pellet do skarmiania zwierząt, nie stosują natomiast sianokiszonek. W gospodarstwie utrzymywanych ekstensywnie jest 100 krów mlecznych, które rocznie dają około 600 tys. litrów mleka. Krowy są użytkowane przeciętnie przez 5-6 laktacji, stado jest uzupełniane własnym materiałem hodowlanym. Z wyposażenia gospodarstwa rolników zaciekawiła wiata z dmuchawą dosuszającą siano.

Oprócz wizyt u francuskich rolników odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Federacji Regionalnej Agrobiologistow 35. Federacja jest strukturą, która działa na rzecz rolnictwa ekologicznego w czterech departamentach Bretanii. W zarządzie federacji zasiadają rolnicy ekologiczni. Celem struktury Agrobio 35 jest rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego. Federacja współpracuje z władzami lokalnymi, prowadzi szkolenia na temat wpływu systemu rolnictwa na zmiany klimatyczne, działa w zakresie organizacji sprzedaży, krótkich łańcuchów dostaw, organizuje spotkania rolników z konsumentami. Poza tym świadczy usługi doradcze dla rolników, którzy chcą przestawić swoje gospodarstwo na ekologiczny system produkcji. Federacja wydaje również miesięcznik Symbiose poświęcony kwestiom dotyczącym rolnictwa ekologicznego, publikowane są w nim m.in. wyniki różnych badań polowych  w uprawach ekologicznych.

Zapoznanie się z gospodarstwami francuskich rolników, stowarzyszeniami działającymi na rzecz  rolnictwa ekologicznego oraz rozwiązaniami prawnymi sprzyjającymi rozwojowi eko rolnictwa  było bardzo ciekawym doświadczeniem dla uczestników wyjazdu. Szczególnie rozwiązania prawne funkcjonujące we Francji pokazują rolnikom jak ważne jest wsparcie rządu w rozwoju rolnictwa ekologicznego. Ponadto wyjazd studyjny zorganizowany dla rolników z czterech województw dał  możliwość poznania się, nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń. Zdobyta wiedza oraz nawiązana współpraca z pewnością przełoży się na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.

 

 

Stodoła, w której jest dosuszane siano


 

Tekst i foto Ilona Oleś
KPODR w Minikowie

ARiMR: pomoc dla nowych grup producentów

Od  28 października do 13 grudnia 2019 r.  oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.  To już szósty nabór tego typu
w ramach PROW na lata 2014-2020.   
   

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się  grupy, które spełniają następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.;
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo;
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

W jakiej formie i wysokości udzielana jest pomoc?

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia od 2019 r. wzrosła i wynosi obecnie: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia. Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 840 uznanych grup producentów rolnych.