Forum Rolnicze “Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy. Porozmawiajmy o bolączkach i nadziejach wsi, nagrodźmy Rolnika i Sołtysa Roku

Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" 2020. Gala laureatów konkursów Rolnik i Sołtys Roku
Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" 2020. Gala laureatów konkursów Rolnik i Sołtys Roku Tomasz Czachorowski
 
1 października Bydgoszcz stanie się rolniczą stolicą, Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2021 coraz bliżej! To spotkanie będzie również okazją do nagrodzenia Sołtysa i Rolnika Roku.

1 października (piątek) spotkamy się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ulicy Gdańskiej 187 w Myślęcinku. Tradycyjnie stawią się tutaj rolnicy, producenci i przetwórcy, członkowie związków rolniczych, naukowcy oraz politycy związani ze sprawami wsi i rolnictwa.

Zapisy ruszą we wrześniu, wkrótce poinformujemy Was o szczegółach.

Tu przeczytasz więcej o Forum

 

Krajowe Dni Pola – 19-20 czerwca 2021

19 czerweca

Nagrody i wyróżnienia

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
   za największą ofertę gatunków i odmian prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021, w tym największą ofertę zbóż jarych

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
   za największą ofertę zbóż ozimych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021,w tym największą ofertę pszenic ozimych.

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
   za największą ofertę roślin bobowatych grubonasiennych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
   za prezentację podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 kolekcji Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych i odmian badanych w ramach projektu AGROBANK

Timac Agro Polska Sp. z o.o.
  
za aranżację stoiska kompleksowo prezentującego ofertę firmy

Ampol-Merol Sp. z o.o. i Caldena Sp. z o. o. sp. k.
  
za aranżację stoiska kompleksowo prezentującego ofertę firmy

Fotorelacja:

20 czerwca

 

 

 

Konferencje online EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE – zapis video

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video konferencji online
 

„EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE”

która odbywa się w dniach 14-17 czerwca 2021

w ramach Krajowych Dni Pola w Minikowie

 

 

 

Program:

DZIEŃ 1

Grupy Operacyjne (EPI-AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo)

 

 

TEMATYKA

 

 • Grupy Operacyjne w działaniach na rzecz postępu w sektorze rolno-spożywczym

 

 • Wymiana informacji i nawiązanie współpracy partnerskiej Grup Operacyjnych

 

 • Skatalogowanie wszystkich inicjatyw na rzecz innowacji w ramach Działania „Współpraca” (PROW 2014-2020)

 

Szczegółowy, czasowy rozkład pierwszego dnia Konferencji

1:20 Powitanie uczestników i wprowadzenie
dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo

12:16 Otwarcie Konferencji poświęconej Grupom Operacyjnym EPI
Ireneusz Drozdowski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów

20:24 Prowadzenie: dr inż. Aleksander Bomberski, Krajowy broker innowacji, Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR, Minikowo

25:37 Woda dla Kujaw „Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach”
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy

53:20 Agro Insect „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną”
prof. dr hab. Damian Józefiak, Uniwersytet Przyrodniczy

1:09:52 Wołowina z Zielonej Doliny „Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny”
prof. dr hab. Jan Twardoń, Uniwersytet Przyrodniczy

1:34:08 Pasza z prosa „Wyselekcjonowanie krajowych i zagranicznych populacji prosa rózgowatego przeznaczonych do uprawy na cele paszowe w warunkach zachodzących zmian klimatycznych w Polsce”
mgr inż. Katarzyna Jasińska, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1:50:44 Prezentacja filmu pt. „Kurnik przyjazny zwierzętom i środowisku” – projekt Grupy Operacyjnej EPI-AGRI „Bezpieczna Ferma”

2:10:59 Zdrowy drób „Innowacyjna technologia produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybiotyków”
dr hab. Katarzyna Połtowicz, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

2:27:26 Rhodiola „Różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny sukces”
dr Ewa Zapora, Politechnika Białostocka

2:55:54 Wiśnia bez pestki „Innowacja technologiczna, metoda organizacji i marketingu w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
dr inż. Łukasz Nowakowski, Politechnika Świętokrzyska

3:08:52 Zielona Piątka „Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności”
mgr Piotr Ostaszewski, RSP Ostoja Natury, Olsztynek; Grupa Operacyjna Bio Hub – Ostoja Natury

3:31:10 Dyskusja
dr inż. Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji, Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów

3:42:13 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Ireneusz Drozdowski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów

 

DZIEŃ 2

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

TEMATYKA

 

 • Stan prac nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027

 

 • Krajowe rozstrzygnięcia na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu


 

 • Krajowy Plan Odbudowy (KPO) dla wsi i rolnictwa

 

Szczegółowy, czasowy rozkład drugiego dnia Konferencji

0:56 Powitanie uczestników i wprowadzenie
dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo, Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6:50 Prowadzenie:
Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR, Minikowo

12:05 „Stan prac nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej”
Paweł Ściański, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

49:10 „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – dotychczasowe ustalenia oraz harmonogram dalszych prac”
Bogdan Pomianek, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1:41:51 „Rynkowy wymiar strategii UE: Od pola do stołu”
Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2:12:23 Dyskusja: Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2:25:23 „Strategia Europejskiego Zielonego Ładu – wytyczne dla Polski oraz sposób ich realizacji”
Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2:35:12 „Strategia od pola do stołu”
Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2:37:01 „Strategia bioróżnorodności”
Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3:14:03 „Ekoschematy jako nowy rodzaj płatności bezpośrednich”
Kamila Błachowicz-Białek, Naczelnik Wydziału Wymogów Podstawowych i Ekoschematów, Departament Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4:15:59 „System wiedzy i innowacji AKIS warunkiem przyspieszenia i modernizacji rolnictwa” Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4:55:45 „Wsparcie ze środków KPO Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”
Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5:29:25 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo

DZIEŃ 3

Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce

 

 

TEMATYKA

 

 • Bioróżnorodność w produkcji zwierzęcej

 

 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i poprawa dobrostanu zwierząt

 

 • Narodowe zasoby genetyczne roślin i doradztwo odmianowe w ekologii

 

 • Ochrona gleby i wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wody

 

 • Sposoby podnoszenia jakości plonów i żyzności gleby

 

 • Biogospodarka i niskoemisyjność

 

 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym

 

SESJA POSTEROWA

 

TEMATYKA

 

 • Ochrona i bezpieczeństwo środowiska

 

 • Bezpieczeństwo żywności i pasz

 

 • Ochrona zdrowia zwierząt

 

Szczegółowy, czasowy rozkład trzeciego dnia Konferencji

0:16 Powitanie uczestników i wprowadzenie:
Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo

6:03 Prowadzenie:
Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR, Minikowo

8:53 „Kierunki wykorzystania oraz ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”
dr inż. Ewa Sosin, dr inż. Paweł Radomski, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

29:59 „Ograniczenie stosowania antybiotyków poprzez poprawę warunków zdrowotnych i dobrostanu zwierząt (HORYZONT 2020)”
dr Jowita Niczyporuk, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

47:20 Dyskusja
Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju

52:36 „System bioinformatyczny zarządzania narodowymi zasobami genetycznymi roślin użytkowych dla usług doradztwa rolniczego (GOSPOSTRATEG I)”
prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

1:14:20 „Założenia i realizacja Ekologicznego Doradztwa Odmianowego”
dr hab. Krzysztof Jończyk, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

1:32:09 „Metody monitorowania warunków wilgotnościowych na polach uprawnych i użytkach zielonych w kierunku racjonalnego gospodarowania zasobami wody (BIOSTRATEG)”
dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy

1:51:26 :Bionawozy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby (BIOSTRATEG III)”
prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

2:07:54 „Problem odporności chwastów na herbicydy w Polsce (BIOSTRATEG III)”
prof. dr hab. Tadeusz Praczyk, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

2:27:33 „Wyzwania i możliwości działań polskich rolników na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń gleby i wód środkami ochrony roślin”
dr hab. Grzegorz Doruchowski, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

2:47:24 „Skuteczna ochrona roślin w warunkach ekstremów pogodowych”
dr Andrzej Borychowski, INNVIGO

3:13:47 „Innowacyjna ochrona fungicydowa zbóż”
Andrzej Żmijewski, BAYER Polska Sp. z o.o.

3:45:04 „Wsparcie zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (BIOEASTsUP)”
dr hab. Magdalena Borzęcka, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

3:57:40 „Strategie i technologie na rzecz europejskiego rolnictwa bezemisyjnego (AgroFossilFree)”
dr hab. Magdalena Borzęcka, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

4:11:06 „Innowacyjne rozwiązania w prozdrowotnym i ekologicznym przetwórstwie żywności oraz niskoemisyjne i bezodpadowe technologie produkcji wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu”
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowy Instytut Badawczy

4:34:36 „Udoskonalenie systemu ubezpieczeń rolnych i zarządzania ryzykiem w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu – UBROL (GOSPOSTRATEG)”
dr inż. Michał Soliwoda, dr Wioletta Wrzaszcz, dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

4:55:26 „Wystąpienie przedstawiciela firmy Mariusz Gilicki”, Concordia Ubezpieczenia, Grupa Generali

5:09:45 „Projekt eDWIN – Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”
Maciej Zacharczuk, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

5:29:51 „Raport Agri Tech: Green Deal pod rękę z cyfryzacją
Tomasz Jaworski, Microsoft

5:45:16 Dyskusja i zakończenie konferencji Bartosz Dąbrowski”, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju,
dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo

5:55:22 Sesja posterowa

DZIEŃ 4

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP) na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw

 

 

TEMATYKA

 

 • Horyzont EUROPA i projekt BIOEASTsUP

 

 • Neutralność klimatyczna i bioróżnorodność

 

 • Znaczenie zielonej chemii

 

 • Ograniczanie występowania chwastów, szkodników i chorób

 

 • Technologie na rzecz ochrony środowiska

 

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

 

 • Cyfryzacja w rolnictwie


 

 • Ochrona zdrowia zwierząt

 

Szczegółowy, czasowy rozkład czwartego dnia Konferencji

1:20 Powitanie uczestników i wprowadzenie:
prof. dr hab. Marek Adamski, Rektor UTP, Bydgoszcz dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR Minikowo

10:15 Prowadzenie:
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, UTP Bydgoszcz dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR, Minikowo

10:57 „Rola Uczelni w budowaniu regionalnych partnerstw – szanse i zagrożenia
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

37:52 „Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) w produkcji roślinnej”
dr hab. inż. Karol Kotwica, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

53:52 „Uprawa ziół szansą na zwiększenie bioróżnorodności”
prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

1:11:11 „Pierwotne gatunki zbóż na polach w Polsce”
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

1:28:39 „Nadchodzące zmiany w ochronie przed chwastami”
prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

1:45:33 „Nowe możliwości ochrony roślin przed szkodnikami”
prof. dr hab. Dariusz Piesik, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

2:14:22 „Ochrona roślin przed chorobami w dobie nowych przepisów/strategii dla Europy”
dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

2:36:10 „Rola zielonej chemii (green chemistry) w Europejskim Zielonym Ładzie”
dr hab. Przemysław Kosobucki, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

2:51:27 „Efektywne wykorzystanie zasobów glebowych”
prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

3:09:27 „Technologia uprawy roślin Mzuri Pro-Til – technologia uprawy pasowej”
prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski, dr hab. inż. Iwona Jaskulska, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

3:26:02 „Susze meteorologiczne i rolnicze w centralnej Polsce w latach 1961-2020 – niepożądane zjawiska w kształtowaniu Europejskiego Zielonego Ładu”
prof. dr hab. Jacek Żarski, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

3:45:25 „Precyzyjne nawadnianie roślin z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań telemetrii”
prof. dr hab. inż. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice; dr hab. Roman Rolbiecki, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

3:59:45 „Nawadnianie roślin, jako czynnik wpływający na ich plonowanie”
dr hab. Roman Rolbiecki, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

4:17:42 „Zastosowania sztucznej inteligencji – stan obecny a wyzwania przyszłości”
dr hab. inż. Tomasz Andrysiak, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

4:35:45 „Projekt Bezpieczna Ferma – innowacja z regionu sięgająca do pola”
dr inż. Mirosław Banaszak, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

4:51:12 „Projekt Monoguthealth – międzysektorowe projekty badawcze z zakresu zootechniki, nad poprawą zdrowia jelit zwierząt monogastrycznych”
dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

5:15:38 Dyskusja i zakończenie konferencji
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek

 

 

SZCZEPIMY SIĘ

Szanowni Państwo,

W ramach działań promocyjnych w ramach kampanii #SzczepimySię, apelujemy o to, aby rejestrowali się i szczepili, zwłaszcza rolnicy seniorzy.
MRiRW przygotowało spot informacyjny z wypowiedzią prof. Krzysztofa Niemczuka, dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach.

Spot jest dostępny na:

 

A Ty dla kogo się zaszczepisz? Pytają bohaterowie najnowszego spotu zachęcającego do szczepienia się przeciwko COVID-19. To jedna z wielu odsłon rozpoczynającej się kampanii #SzczepimySię.

Wideo

 

 

 

Spot "A ty dla kogo się zaszczepisz?" do pobrania

 

 

 

Wideo

 Spot "Jesteś pracownikiem sektora ochrony zdrowia? Zgłoś się na szczepienie"

Trwa nabór pracowników służby zdrowia do szczepień. Wszystkie niezędne informacje dotyczące zapisów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Szczepienie personelu medycznego .

Spot zgłoszenia dla medyków do pobrania

 

 

 

 

 

 

Wideo

#SzczepimySię

Materiały

Spot #SzczepimySię do pobrania

 

 

 

Wideo

Czy powinienem się szczepić?

Materiały

Spot "Czy powinienem się szczepić" do pobrania

 

 

 

Wideo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopłaty za dobrostan zwierząt

Od połowy marca rusza działanie „Dobrostan zwierząt”, którego celem jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt. Działanie nie jest działaniem inwestycyjnym i nie uwzględnia pokrycia kosztów związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt. Wsparcie otrzymają rolnicy, którzy podejmą się utrzymania zwierząt w warunkach wykraczających ponad obowiązujące normy krajowe. Dopłaty będą rekompensować dodatkowe, poniesione przez rolnika koszty lub utracone dochody związane z wprowadzeniem podwyższonego dobrostanu.

Rolnicy będą deklarować udział  w działaniu na rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Wnioski o płatność dobrostanową będą  składane równocześnie z wnioskiem o płatności bezpośrednie przez aplikację e-Wniosek Plus. W roku 2020 zostanie uruchomionych 5 wariantów. Rolnicy mogą realizować więcej niż jeden wariant równocześnie. Z uwagi na występowanie w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) warianty z dostępem do wybiegu dla loch i tuczników, w tym roku nie zostaną wdrożone.

Warunki, jakie należy spełnić przystępując do wariantów:

Pakiet 1. Dobrostan świń

W pakiecie dobrostan świń w 2020 roku realizowane będą dwa warianty:

– wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach

– wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach (stawka płatności – 301 zł/na lochę rocznie).

W gospodarstwie realizującym wariant 1.1. dobrostan loch wszystkim lochom i loszkom po pokryciu utrzymywanym w tym gospodarstwie zapewnia się powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej dla tych zwierząt, która została określona w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 56 poz. 344 z póź. zm.). Wymóg zwiększonej powierzchni dotyczy: loch prośnych, loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących, loch luźnych, loch i loszek po pokryciu. Powierzchnie bytowe dla jednej lochy  i loszki po pokryciu powinny wynosić:

 • 4,2 m2  kojec pojedynczy dla lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących,
 • 2,7 m2 kojec pojedynczy dla lochy  i loszki po pokryciu (może być stosowany tylko w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek prośnych od 4 tyg. po pokryciu do tygodnia przed przewidzianym terminem porodu),
 • 2,7 m2 w kojcu, gdzie lochy utrzymywane są grupowo; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3 m2  powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
 • 3 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo do 5 loch; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3 m2  powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
 • 2,4 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo powyżej 39 loch; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca stanowi stałe podłoże
  i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
 • 2,2 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo do 5 loszek po pokryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
 • 2 m2 w kojcu, gdzie utrzymywane są grupowo loszki po pokryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
 • 1,8 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo powyżej  39 loszek po pokryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe.

Pozostałe grupy technologiczne świń muszą posiadać minimalne powierzchnie określone prawem krajowym wynikającym z przepisów o dobrostanie zwierząt. Np.  gospodarstwo utrzymujące knury musi zapewnić im: powierzchnię kojca dla knura bez krycia w kojcu, co najmniej 6 m2, a jeżeli krycie odbywa się w tym kojcu, to powierzchnia ta powinna wynosić co najmniej 10 m2.

Rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego wariantu musi posiadać co najmniej 1 lochę indywidulnie oznakowaną i zarejestrowaną w ARiMR kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy. W gospodarstwie nie wolno utrzymywać loch w systemie jarzmowym. Razem z wnioskiem w aplikacji e-Wniosek Plus rolnik składa kopie odpowiednich stron Planu poprawy dobrostanu zwierząt. Plan poprawy dobrostanu zwierząt rolnik zobowiązany jest opracować na odpowiednich drukach udostępnionych przez ARiMR przy udziale doradcy rolniczego. W planie tym określa się m.in. ile loch można utrzymywać w danym gospodarstwie tak, aby zapewnić tym zwierzętom ulepszone warunki dobrostanu. Termin złożenia wniosku to 15 marca – 15 maja.

Rolnik od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego wariantu do dnia 14 marca kolejnego roku, zapewnia wszystkim lochom i loszkom po pokryciu utrzymywanym w gospodarstwie we wszystkich siedzibach stada ulepszone warunki dobrostanu, zgodnie z wymogami wariantu. Ponadto rolnik utrzymuje w gospodarstwie jednocześnie nie więcej loch, niż wynika to z opracowanego Planu dobrostanu zwierząt. Płatność w ramach tego wariantu  przyznawana jest rolnikowi  do średniej liczby loch w gospodarstwie od dnia złożenia wniosku do 14 marca roku następnego. ARiMR sprawdza na podstawie danych z IRZ czy w okresie realizacji wymogów nie została przekroczona maksymalna liczba loch (stan dzienny), określona w Planie poprawy dobrostanu. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu wymogów w ramach danego wariantu, płatność dobrostanowa zostaje odpowiednio zmniejszona.

Wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach (stawka płatności 24 zł na tucznika).

Wszystkie świnie w gospodarstwie muszą być oznakowane i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji i identyfikacji zwierząt. Rolnik od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego wariantu zapewnia wszystkim warchlakom i tucznikom utrzymywanym w gospodarstwie rolnym (wszystkie siedziby stad),  ulepszone warunki dobrostanu zgodnie z wymogami wariantu.

Wszystkim warchlakom i tucznikom utrzymywanym w tym gospodarstwie rolnym zapewnia się powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Powierzchnia bytowa kojca w budynkach inwentarskich, w przeliczeniu na jedną sztukę, w przypadku utrzymywania grupowego warchlaków i tuczników, wynosi co najmniej:

0,18 m2 – w przypadku świń o masie ciała do 10 kg

0,24 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 10 do 20 kg

0,36 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 20 do 30 kg

0,48 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 30 do 50 kg

0,66 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 50 do 85 kg

0,78 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 85 do 110 kg

1,2 m2  –  w przypadku świń o masie ciała powyżej 110 kg

Powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich dla innych niż warchlaki i tuczniki grup technologicznych świń utrzymywanych w gospodarstwie musi być zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi wymogami. Tuczniki, do których przysługuje płatność dobrostanowa muszą pochodzić od loch „dobrostanowych” i nie mogły być utrzymywane w gospodarstwach nie realizujacych Pakietu 1. – rolnik sam hoduje prosięta do tuczu w ulepszonych warunkach dobrostanu i realizuje wariant 1.1., albo kupuje prosięta z gospodarstw uczestniczących w wariancie 1.1. Obowiązek zapewnienia ulepszonych warunków dobrostanu dotyczy także tych warchlaków i tuczników, do których nie przysługuje płatność dobrostanowa, gdyż pochodzą od loch „niedobrostanowych”. Tuczniki, do których przysługuje płatność dobrostanową, to te oddane z przeznaczeniem do uboju bezpośrednio do rzeźni lub z przemieszczeniem przez co najwyżej jednego pośrednika. Dopuszczony jest także ubój w gospodarstwie. Tak samo jak w wariancie 1.1. rolnik musi posiadać opracowany przy udziale doradcy rolniczego Plan poprawy dobrostanu zwierząt. W tym planie określa się m.in. ile warchlaków i tuczników można utrzymywać jednocześnie w danym gospodarstwie tak, aby zapewnić tym zwierzętom ulepszone warunki dobrostanu.

Płatność przyznawana jest do liczby tuczników uprawnionych do płatności dobrostanowej oddanych do rzeźni lub ubitych w gospodarstwie. Liczbę tuczników, do której przysługuje płatność dobrostanowa, ustala ARiMR na podstawie danych zawartych w systemie IRZ. W pierwszym roku realizacji przez rolnika wariantu 1.2., do płatności uwzględniane są tuczniki oddane do uboju po upływie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez rolnika wniosku o taką płatność w kolejnym roku, lub do dnia  15 maja – jeżeli rolnik nie złoży kolejnego wniosku w ramach wariantu 1.2.

Pakiet 2. Dobrostan krów

Przystępując do któregoś z wariantów w ramach Pakietu 2, rolnik nie może posiadać w gospodarstwie (w żadnej z siedzib stad) krów typu użytkowanego kombinowanego, dla których nie został określony kierunek użytkowania. Hodowcy są zobowiązani do dokonania zmiany typu użytkowego tych krów na mleczny lub mięsny, lub określenia kierunku  w jakim użytkują krowy. Należy również zwrócić uwagę na oznakowanie i zarejestrowanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegać terminowości dokonywania zgłoszeń w przypadku zmian w stadzie. Pozostałym zwierzętom, nie objętym podwyższonym dobrostanem zapewnia się minimalne warunki utrzymania określone przepisami krajowymi.

Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas (stawka płatności 185 zł/ krowę mleczną rocznie).

W gospodarstwach realizujących ten wariant wszystkim krowom mlecznym (we wszystkich siedzibach stad) należy zapewnić w okresie od 1 kwietnia do 15 października – 120 dni wypasu, bez uwięzi, przez co najmniej 6 godzin dziennie. W ramach wariantu nie ma potrzeby sporządzania planu poprawy dobrostanu, ale hodowca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika wypasu i złożenia go w ARiMR do 31 października.

Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach (595 zł/krowę mleczną rocznie).

Przystępując do wariantu 2, rolnik jest zobowiązany do opracowania planu poprawy dobrostanu przy pomocy uprawnionego doradcy rolniczego. Do wariantu mogą przystąpić tylko gospodarstwa utrzymujące krowy mleczne w systemie bezuwięziowym. Realizując ten wariant, wszystkim krowom mlecznym, we wszystkich siedzibach stad zapewnia się powierzchnie odpasowo-ruchową zwiększoną o 20% w stosunku do minimalnych wymagań określonych w przepisach krajowych. Minimalna powierzchnia odpasowo-ruchowa dla każdej krowy utrzymywanej w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami musi wynosić co najmniej 4 m², a legowiska co najmniej 2,1 m długości i 1,1 m szerokości.

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek (stawka płatności 329 zł/krowę mamkę rocznie)

Hodowcy realizujący wariant są zobowiązani do zapewnienia wszystkim krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg – 140 dni wypasu realizowanego w okresie od 1 kwietnia do 15 października oraz do zapewnienia w okresie zimowym, tj. od 16 października do 14 marca kolejnego roku, dostępu do środowiska zewnętrznego (pastwisk, wybiegów, okólników) o powierzchni zwiększonej o 20%. Oznacza to, że minimalna wielkość zimowej, zewnętrznej powierzchni bytowej dla cieląt to co najmniej 6 m²/szt., dla jałówek i opasów do 300 kg – 12 m²/szt., a dla krów mamek 18 m²/szt.

 

Marta Lewandowska

Stanisław Piątkowski

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt poza rzeźnią

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że 8 stycznia 2020 r. na stronie intemetowej resortu rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo  została zaktualizowana ulotka informacyjna dla rolników pt. "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią".

W ww. ulotce wprowadzono zmiany w związku z nowelizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się do uboju z konieczności, dotyczących wymogu przeprowadzenia badania przedubojowego zwierząt poddawanych ubojowi z konieczności przez urzędowego lekarza weterynarii, zamiast jak dotychczas przez lekarza weterynarii. W związku z tym, tuszy i narządom wewnętrznym zwierząt poddanych ubojowi z konieczności powinno towarzyszyć do rzeźni (oprócz oświadczenia podmiotu, którego zwierzę zostało poddane takiemu ubojowi) świadectwo urzędowe, wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii, zamiast dotychczasowego zaświadczenia. Zmiany tych przepisów zostały wprowadzone m. in. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) m- 2019/624 dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych malży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz, Urz. UE L 131, z 17.05.2019, str. 1).

Jednocześnie Ministerstwo uprzejmie informuje, że informacje zawarte w ww. znowelizowanej ulotce zostały również zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem:  https://www.wetgiw.gov.pl wraz z dodatkowymi informacjami i przydatnymi linkami dotyczącymi uboju z konieczności, np. linkiem do wykazu rzeźni przyjmujących tusze i narządy wewnętrzne zwierząt poddanych ubojowi z konieczności, czy też przykładowym wzorem oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

 

Edyta Wieczorldewicz-Dudek
z-ca dyrektora
Departamentu Doradztwa i Nauki