Aktualności

Zachęcamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym Komisji Europejskiej

 

Zachęcamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym Komisji Europejskiej pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego, dotyczący efektów epidemii COVID-19”, 

 

Ankieta przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorstw (w tym MŚP i gospodarstw rolnych) prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators

 

Niniejszy kwestionariusz jest skierowany do organizacji reprezentujących zbiorowe interesy przedsiębiorstw (w tym MŚP i rolników) działających na etapie produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw rolno-spożywczych.

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators

 

Termin badania upływa 30 listopada br.

Otwarcie Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego – 20 września

20 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji i nadania oraz nadania obiektowi imienia Leona Janty-Połczyńskiego.


prof. Stanislaw Tyszkiewicz wnuk patrona oraz dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

 

Wnuk patrona profesor Stanisław Tyszkiewicz wraz z dyrektorem Ryszardem Zarudzkim odsłonili pamiątkową tablicę z informacją o patronie Leonie Jancie-Połczyńskim.

 

Otwarcie centrum i przecięcie wstęgi

Wstęgę przecięli wnuk patrona prof. Stanisław Tyszkiewicz, przewodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy KPODR Wojciech Mojzesowicz, dyrektor Ośrodka dr Ryszard Zarudzki oraz wicedyrektor Lidia Lewandowska.

 

Przemówienia okolicznościowe

Pan Ryszard Zarudzki przedstawił prezentację dotyczącą Centrum.


 

Pan Stanisław Tyszkiewicz, przedstawił sylwetkę swojego dziadka, a naszego patrona Leona Janty-Połczyńskiego

 

Pan Andrzej Jurak, dyrektor Fundacji Poniatówka Polska, który przedstawił historię Poniatówek, osad wiejskich w Polsce, powstałych w okresie parcelacji ziem w latach trzydziestych XX wieku. Pokazał stan zachowanych budynkówi uzmysłowił potrzebę ich ochrony.

 

A interesującą prezentację można tutaj pobrać i obejrzeć

Poniatówki_KPODR_Minikowo do pobrania

 

Częsć wykładowa

Pan Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju, przeprowadził wykład pt. „Strategia Od pola do stołu – wyzwanie dla polskiego rolnictwa”.

Prezentacja do pobrania:

Strategia Od pola do stołu

 

Pani Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Obszarowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła prelekcję pt. „Rolnictwo ekologiczne, stan aktualny i perspektywy w ramach WPR po 2020 roku”.

Prezentacja do pobrania:

Rolnictwo ekologiczne, stan aktualny i perspektywy w ramach WPR po 2020 roku

 

Dr hab. Roman Sass, profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej  w Bydgoszczy i dawny, wieloletni dyrektor Ośrodka w Minikowie dokonał wystąienia pt. „Zarządzanie rozwojem w sektorze rolnym – wzrost konkurencyjności, innowacyjność i nowe technologie w rolnictwie”.

Prezentacja do pobrania:

Zarządzanie rozwojem w sektorze rolnym – wzrost konkurencyjności, innowacyjność i nowe technologie w rolnictwie

 

 

Podczas uroczystości można obejrzeć było dwie wystawy. Pierwsza przedstawiała sylwetkę Leona Janty-Połczyńskiego, a druga Poniatówki.

 

Odbyły się też rozstrzygnięcia dwóch ważnych konkursów Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne oraz Agroliga 2020 województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Więcej zdjęć w galerii:

Tekst: Katarzyna Szczepaniak
Foto: Jarosław Domiński, Damian Oparzela

 

Uprzejmie informujmy, że pod linkiem Jak_rozpocząć_produkcję_i_sprzedaż_żywności, dostępna jest e-wersja  broszury nt. sprzedaży żywności z gospodarstwa.

 

Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW – przedłużenie terminu składania wniosków w 2020 r.

Noszenie maseczki ochronnej w gospodarstwie rolnym – wyjaśniamy

 

Nie zamykajmy targowisk i bazarów – apel ministra rolnictwa do samorządów

 

 


 

Październik

Małe przetwórstwo i RHD – od dziś możesz złożyć wniosek

26.10.2020

 

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

26.10.2020

 

Zaliczki na dopłaty: ponad 3 mld zł na kontach rolników

23.10.2020

 

Załóż grupę i sięgnij po wsparcie

Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Pomoc na start dla grup producentów

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – nabór wniosków trwa

Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Kończy się nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Wrzesień

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

W placówkach ARiMR można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW

Sierpień

Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Lipiec

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Prywatny las z dotacją z PROW

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego. 31 lipca rusza nabór wniosków.

300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

Kończy się nabór wniosków o wsparcie w nawadnianie gospodarstw

Uwaga hodowcy ryb – w środę 15 lipca mija termin złożenia wniosków o odszkodowanie

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Krajowy webinar „Dotacje dla rolnictwa” – ruszył cykl szkoleń online

O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników

Uwaga hodowcy ryb – można złożyć w ARiMR wniosek o dofinansowanie

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Czerwiec

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

Współpraca ARiMR i Państwowej Straży Pożarnej

Dopłaty 2020 – biura powiatowe otwarte dłużej

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie – wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

Czytaj więcej

Dopłaty za dobrostan zwierząt

Od połowy marca rusza działanie „Dobrostan zwierząt”, którego celem jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt. Działanie nie jest działaniem inwestycyjnym i nie uwzględnia pokrycia kosztów związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt. Wsparcie otrzymają rolnicy, którzy podejmą się utrzymania zwierząt w warunkach wykraczających ponad obowiązujące normy krajowe. Dopłaty będą rekompensować dodatkowe, poniesione przez rolnika koszty lub utracone dochody związane z wprowadzeniem podwyższonego dobrostanu.

Rolnicy będą deklarować udział  w działaniu na rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Wnioski o płatność dobrostanową będą  składane równocześnie z wnioskiem o płatności bezpośrednie przez aplikację e-Wniosek Plus. W roku 2020 zostanie uruchomionych 5 wariantów. Rolnicy mogą realizować więcej niż jeden wariant równocześnie. Z uwagi na występowanie w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) warianty z dostępem do wybiegu dla loch i tuczników, w tym roku nie zostaną wdrożone.

Warunki, jakie należy spełnić przystępując do wariantów:

Pakiet 1. Dobrostan świń

W pakiecie dobrostan świń w 2020 roku realizowane będą dwa warianty:

– wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach

– wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach (stawka płatności – 301 zł/na lochę rocznie).

W gospodarstwie realizującym wariant 1.1. dobrostan loch wszystkim lochom i loszkom po pokryciu utrzymywanym w tym gospodarstwie zapewnia się powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej dla tych zwierząt, która została określona w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone                                         w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 56 poz. 344 z póź. zm.). Wymóg zwiększonej powierzchni dotyczy: loch prośnych, loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących, loch luźnych, loch i loszek po pokryciu. Powierzchnie bytowe dla jednej lochy  i loszki po pokryciu powinny wynosić:

  • 4,2 m2  kojec pojedynczy dla lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących,
  • 2,7 m2 kojec pojedynczy dla lochy  i loszki po pokryciu (może być stosowany tylko w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek prośnych od 4 tyg. po pokryciu do tygodnia przed przewidzianym terminem porodu),
  • 2,7 m2 w kojcu, gdzie lochy utrzymywane są grupowo; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3 m2  powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
  • 3 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo do 5 loch; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3 m2  powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
  • 2,4 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo powyżej 39 loch; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca stanowi stałe podłoże
    i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
  • 2,2 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo do 5 loszek po pokryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
  • 2 m2 w kojcu, gdzie utrzymywane są grupowo loszki po pokryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe,
  • 1,8 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo powyżej  39 loszek po pokryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe.

Pozostałe grupy technologiczne świń muszą posiadać minimalne powierzchnie określone prawem krajowym wynikającym z przepisów o dobrostanie zwierząt. Np.  gospodarstwo utrzymujące knury musi zapewnić im: powierzchnię kojca dla knura bez krycia w kojcu, co najmniej 6 m2, a jeżeli krycie odbywa się w tym kojcu, to powierzchnia ta powinna wynosić co najmniej 10 m2.

Rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego wariantu musi posiadać co najmniej 1 lochę indywidulnie oznakowaną i zarejestrowaną w ARiMR kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy. W gospodarstwie nie wolno utrzymywać loch w systemie jarzmowym. Razem z wnioskiem w aplikacji e-Wniosek Plus rolnik składa kopie odpowiednich stron Planu poprawy dobrostanu zwierząt. Plan poprawy dobrostanu zwierząt rolnik zobowiązany jest opracować na odpowiednich drukach udostępnionych przez ARiMR przy udziale doradcy rolniczego. W planie tym określa się m.in. ile loch można utrzymywać w danym gospodarstwie tak, aby zapewnić tym zwierzętom ulepszone warunki dobrostanu. Termin złożenia wniosku to 15 marca – 15 maja.

Rolnik od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego wariantu do dnia 14 marca kolejnego roku, zapewnia wszystkim lochom i loszkom po pokryciu utrzymywanym w gospodarstwie we wszystkich siedzibach stada ulepszone warunki dobrostanu, zgodnie z wymogami wariantu. Ponadto rolnik utrzymuje w gospodarstwie jednocześnie nie więcej loch, niż wynika to z opracowanego Planu dobrostanu zwierząt. Płatność w ramach tego wariantu  przyznawana jest rolnikowi  do średniej liczby loch w gospodarstwie od dnia złożenia wniosku do 14 marca roku następnego. ARiMR sprawdza na podstawie danych z IRZ czy w okresie realizacji wymogów nie została przekroczona maksymalna liczba loch (stan dzienny), określona w Planie poprawy dobrostanu. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu wymogów w ramach danego wariantu, płatność dobrostanowa zostaje odpowiednio zmniejszona.

Wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach (stawka płatności 24 zł na tucznika).

Wszystkie świnie w gospodarstwie muszą być oznakowane i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji i identyfikacji zwierząt. Rolnik od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego wariantu zapewnia wszystkim warchlakom i tucznikom utrzymywanym w gospodarstwie rolnym (wszystkie siedziby stad),  ulepszone warunki dobrostanu zgodnie z wymogami wariantu.

Wszystkim warchlakom i tucznikom utrzymywanym w tym gospodarstwie rolnym zapewnia się powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Powierzchnia bytowa kojca w budynkach inwentarskich, w przeliczeniu na jedną sztukę, w przypadku utrzymywania grupowego warchlaków i tuczników, wynosi co najmniej:

0,18 m2 – w przypadku świń o masie ciała do 10 kg

0,24 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 10 do 20 kg

0,36 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 20 do 30 kg

0,48 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 30 do 50 kg

0,66 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 50 do 85 kg

0,78 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 85 do 110 kg

1,2 m2  –  w przypadku świń o masie ciała powyżej 110 kg

Powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich dla innych niż warchlaki i tuczniki grup technologicznych świń utrzymywanych w gospodarstwie musi być zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi wymogami. Tuczniki, do których przysługuje płatność dobrostanowa muszą pochodzić od loch „dobrostanowych” i nie mogły być utrzymywane w gospodarstwach nie realizujacych Pakietu 1. – rolnik sam hoduje prosięta do tuczu w ulepszonych warunkach dobrostanu i realizuje wariant 1.1., albo kupuje prosięta z gospodarstw uczestniczących w wariancie 1.1. Obowiązek zapewnienia ulepszonych warunków dobrostanu dotyczy także tych warchlaków i tuczników, do których nie przysługuje płatność dobrostanowa, gdyż pochodzą od loch „niedobrostanowych”. Tuczniki, do których przysługuje płatność dobrostanową, to te oddane z przeznaczeniem do uboju bezpośrednio do rzeźni lub z przemieszczeniem przez co najwyżej jednego pośrednika. Dopuszczony jest także ubój w gospodarstwie. Tak samo jak w wariancie 1.1. rolnik musi posiadać opracowany przy udziale doradcy rolniczego Plan poprawy dobrostanu zwierząt. W tym planie określa się m.in. ile warchlaków i tuczników można utrzymywać jednocześnie w danym gospodarstwie tak, aby zapewnić tym zwierzętom ulepszone warunki dobrostanu.

Płatność przyznawana jest do liczby tuczników uprawnionych do płatności dobrostanowej oddanych do rzeźni lub ubitych w gospodarstwie. Liczbę tuczników, do której przysługuje płatność dobrostanowa, ustala ARiMR na podstawie danych zawartych w systemie IRZ. W pierwszym roku realizacji przez rolnika wariantu 1.2., do płatności uwzględniane są tuczniki oddane do uboju po upływie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez rolnika wniosku o taką płatność w kolejnym roku, lub do dnia  15 maja – jeżeli rolnik nie złoży kolejnego wniosku w ramach wariantu 1.2.

Pakiet 2. Dobrostan krów

Przystępując do któregoś z wariantów w ramach Pakietu 2, rolnik nie może posiadać w gospodarstwie (w żadnej z siedzib stad) krów typu użytkowanego kombinowanego, dla których nie został określony kierunek użytkowania. Hodowcy są zobowiązani do dokonania zmiany typu użytkowego tych krów na mleczny lub mięsny, lub określenia kierunku  w jakim użytkują krowy. Należy również zwrócić uwagę na oznakowanie i zarejestrowanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegać terminowości dokonywania zgłoszeń w przypadku zmian w stadzie. Pozostałym zwierzętom, nie objętym podwyższonym dobrostanem zapewnia się minimalne warunki utrzymania określone przepisami krajowymi.

Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas (stawka płatności 185 zł/ krowę mleczną rocznie).

W gospodarstwach realizujących ten wariant wszystkim krowom mlecznym (we wszystkich siedzibach stad) należy zapewnić w okresie od 1 kwietnia do 15 października – 120 dni wypasu, bez uwięzi, przez co najmniej 6 godzin dziennie. W ramach wariantu nie ma potrzeby sporządzania planu poprawy dobrostanu, ale hodowca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika wypasu i złożenia go w ARiMR do 31 października.

Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach (595 zł/krowę mleczną rocznie).

Przystępując do wariantu 2, rolnik jest zobowiązany do opracowania planu poprawy dobrostanu przy pomocy uprawnionego doradcy rolniczego. Do wariantu mogą przystąpić tylko gospodarstwa utrzymujące krowy mleczne w systemie bezuwięziowym. Realizując ten wariant, wszystkim krowom mlecznym, we wszystkich siedzibach stad zapewnia się powierzchnie odpasowo-ruchową zwiększoną                  o 20% w stosunku do minimalnych wymagań określonych w przepisach krajowych. Minimalna powierzchnia odpasowo-ruchowa dla każdej krowy utrzymywanej w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami musi wynosić co najmniej 4 m², a legowiska co najmniej 2,1 m długości i 1,1 m szerokości.

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek (stawka płatności 329 zł/krowę mamkę rocznie)

Hodowcy realizujący wariant są zobowiązani do zapewnienia wszystkim krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg – 140 dni wypasu realizowanego w okresie od 1 kwietnia do 15 października oraz do zapewnienia w okresie zimowym, tj. od 16 października do 14 marca kolejnego roku, dostępu do środowiska zewnętrznego (pastwisk, wybiegów, okólników) o powierzchni zwiększonej o 20%. Oznacza to, że minimalna wielkość zimowej, zewnętrznej powierzchni bytowej dla cieląt to co najmniej 6 m²/szt., dla jałówek i opasów do 300 kg – 12 m²/szt., a dla krów mamek 18 m²/szt.

 

Marta Lewandowska

Stanisław Piątkowski

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt poza rzeźnią

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że 8 stycznia 2020 r. na stronie intemetowej resortu rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo  została zaktualizowana ulotka informacyjna dla rolników pt. "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią".

W ww. ulotce wprowadzono zmiany w związku z nowelizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się do uboju z konieczności, dotyczących wymogu przeprowadzenia badania przedubojowego zwierząt poddawanych ubojowi z konieczności przez urzędowego lekarza weterynarii, zamiast jak dotychczas przez lekarza weterynarii. W związku z tym, tuszy i narządom wewnętrznym zwierząt poddanych ubojowi z konieczności powinno towarzyszyć do rzeźni (oprócz oświadczenia podmiotu, którego zwierzę zostało poddane takiemu ubojowi) świadectwo urzędowe, wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii, zamiast dotychczasowego zaświadczenia. Zmiany tych przepisów zostały wprowadzone m. in. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) m- 2019/624 dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych malży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz, Urz. UE L 131, z 17.05.2019, str. 1).

Jednocześnie Ministerstwo uprzejmie informuje, że informacje zawarte w ww. znowelizowanej ulotce zostały również zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem:  https://www.wetgiw.gov.pl wraz z dodatkowymi informacjami i przydatnymi linkami dotyczącymi uboju z konieczności, np. linkiem do wykazu rzeźni przyjmujących tusze i narządy wewnętrzne zwierząt poddanych ubojowi z konieczności, czy też przykładowym wzorem oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

 

Edyta Wieczorldewicz-Dudek
z-ca dyrektora
Departamentu Doradztwa i Nauki

Wnioski na budowę/renowację zbiorników retencyjnych

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Województwa w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń, za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy e-PUAP. Termin składania wniosków na budowę/renowację zbiorników retencyjnych upływa w dniu 31 marca i dotyczy danego roku, w którym planowana jest realizacja zadania.

Treść uchwały, regulamin oraz załączniki do regulaminu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod tymi adresami: uchwała Nr 47/2190/19, Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji  oraz Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji

 

Do wniosku należy dołączyć wypis z Rejestru ewidencji gruntów i budynków potwierdzający własności nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej (kopia mapy ewidencyjnej) potwierdzony przez starostwo, z zaznaczonym obszarem przeznaczonym na budowę/renowację zbiornika wodnego w skali minimalnej 1:2000, kopię operatu wodnoprawnego, kosztorys inwestorski lub przedmiar planowanych robót dla inwestycji, zgłoszenie do właściwego starostwa powiatowego realizacji zbiornika retencyjnego (dotyczy zbiornika o powierzchni do 0,10 ha) lub pozwolenie na budowę i pozwolenie wodnoprawne (dotyczy pozostałych zbiorników), opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji potwierdzające celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót. W sprawie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr telefonu 56 621 59 18 lub 56 621 59 33.

Ogólnopolski konkurs “Sposób na Sukces” – XX edycja

Wzorem lat ubiegłych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku w jednej z czterech kategorii:

– indywidualna,
– zespołowa,
– rodzinna,
– inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).

Główne cele konkursu to promocja:

1. Przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców;

2. Innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;

3. Działań na rzecz: ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;

4. Włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym wsparciem zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;

5. Przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

 

Karty zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesyłać w terminie do 20 marca 2020 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
lub
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo.

Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do udziału – jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.

Pozdrawiam,
Wioleta Szynalska
Specjalista ds. przedsiębiorczości