Konferencje i Szkolenia


KONFERENCJE


Konferencja online


Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie
14 października 2021 o godz. 10.00

Rejestracja pod linkiem
https://kpodr.clickmeeting.com/597712421/register

Cele:

  1. Promocja praktyki zakładania pasów kwietnych w rolnictwie w ramach II filaru WPR.
  2. Upowszechnianie wiedzy na temat praktycznego znaczenia pasów kwietnych w gospodarstwach rolnych.
  3. Podnoszenie wiedzy uczestników na temat wpływu pasów kwietnych na wzrost bioróżnorodności w gospodarstwie rolnym.
  4. Upowszechnianie wiedzy związanej z agroekologią, przedstawienie przykładów wykorzystania bioróżnorodności w rolnictwie.

SZKOLENIA


Zapraszamy na szkolenia w trybie online, a także zapis video naszych szkoleń !
Pomimo zaistniałej sytuacji prosimy zaglądać na naszą stronę do kalendarium.
Zamieszczamy informacje o kolejnych szkoleniach online, na które zapraszamy.

Zapraszamy też na szkolenia w trybie online organizowane przez Powiatowych doradców.

 W celu uzyskania dostępu do szkolenia prosimy o kontakt bezpośredni ze wskazanym organizatorem.


Szkolenie online


„Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Szkolenia pozwalają na realizację biznesplanu – uczestnicy otrzymają zaświadczenia dokumentujące udział w szkoleniu, które można przedstawić w ARiMR.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w szkoleniu oraz dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł/os na konto KPODR:
BGK Oddział w Toruniu      
Konto: 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
W tytule przelewu proszę podać tytuł oraz datę szkolenia.
W przypadku, gdy dane uczestnika są inne niż osoby wpłacającej, wówczas w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

W celu poprawności wypełnienia zaświadczeń, proszę zwrócić szczególną uwagę na polskie znaki przy wprowadzaniu danych osobowych.

Uwaga! Link potwierdzający rejestrację jest generowany automatycznie i może znajdować się na poczcie e-mail w dodatkowych folderach (np: Powiadomienia, Oferty, Spam).

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu zostaną wysłane drogą pocztową.

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów działania
"Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja Małych Gospodarstw" – październik 2021 r.

Wszystkie szkolenia będą prowadzone w formie online, od godz. 10.00

Lp.

Temat szkolenia
(z linkiem rejestracyjnym)

Termin

Organizator

Telefon

Link do rejestracji:

1

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym

11.10

Paulina Cholewińska

723 330 978

https://kpodr.clickmeeting.com/364872646/register 

2

Technologia produkcji roślin zbożowych

12.10

Anna Mońko-Łanucha

695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/474779363/register

3

Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie

13.10

Paulina Cholewińska

723 330 978

https://kpodr.clickmeeting.com/141223321/register

4

Technologia produkcji roślin wysokobiałkowych

15.10

Anna Mońko-Łanucha

695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/695141231/register

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym

18.10

Anna Mońko-Łanucha

695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/147719672/register

6

Integrowana ochrona roślin

19.10

Anna Mońko-Łanucha

695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/749271544/register 

 

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram_szkoleń_10_2021 – WORD
Harmonogram_szkoleń_10_2021– PDF

W przypadku pytań i wątpliwości, proszę o kontakt:
Paulina Cholewińska
tel. 52 386 72 17 lub 723 330 978
e-mail:
paulina.cholewinska@kpodr.pl


Szkolenie z doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Przysiek, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka
Sala: 101, budynek KPODR Oddział w Przysieku

Szkolenie podstawowe (300 zł) : 26-27 października 2021r.

Szkolenie uzupełniające (200 zł): 28 października 2021r.

 

Informacji udziela:
Marta Lewandowska
tel. 723 692 586
e-mail:
marta.lewandowska@kpodr.plZapraszamy na szkolenia w zakresie:

1. "Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu". Dla osób, które uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające, jednodniowe (7 godz.) – koszt 100 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe, dwudniowe – 14 godz. –koszt –150 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o KONTAKT <<<


2. "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym". Szkolnie dwudniowe. Koszt szkolenia 100 zł – 16 godz. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ilona Kopowska, KPODR w Minikowie, tel. 52 386 72 41, lub e-mail: ilona.kopowska@kpodr.pl


3. W zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (byłe szkolenie w/z obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin). Dla osób, które po 2003 r. uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające (7 godz.) – koszt 200 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe – 24 godz. – koszt –  300 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych.


4. W zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

a/ podstawowego – 14 godz. – koszt 150 zł/os.
b/ uzupełniającego – 7 godz. – koszt 100 zł/os.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Marta Lewandowska, KPODR O/Przysiek tel. 56 611 09 10, 723 692 586 lub e-mail: marta.lewandowska@kpodr.pl


5. CERTYFIKOWANE,  BEZPŁATNE  SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego
pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”


KOMERCYJNE:

Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie informuje, że uruchamia VIII edycję studiów podyplomowych „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”.

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109).

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Ogrodnictwa: www.uwm.edu.pl/ogrod/ oraz pod numerem tel.: 089 523 34 50.