Konferencje i Szkolenia

KONFERENCJE

Data Miejsce Temat Oganizator
19 listopada KPODR, Odział w Przysieku ul. Parkowa 1, 87-134 Przysiek Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

tel.: 22 864 03 90, e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

21 listopada Minikowo, Sala konferencyjna 1C godz. 8.30-13.00 Kujawsko-pomorska wieprzowina

– jakość i współpraca

Anna Mońko tel./sms 695 423 700 lub mailowo anna.monko@kpodr.pl w tytule proszę wpisać konferencja kuj-pom. wieprzowina
21 listopada Minikowo, Sala konferencyjna 1C 12.45-16.00 Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu w gospodarstwach rolnych Natalia Narewska Zapisy pod numerem tel./sms 506 392 582 lub mailowo natalia.narewska@kpodr.pl w tytule proszę wpisać konferencja MOJA SOJA
22 listopada IZ PIB ZD Kołuda Wielka, sala konferencyjna Program Aktualne tendencje w chowie drobiu wodnego Anna Mońko tel./sms 695 423 700 lub mailowo anna.monko@kpodr.pl Zgłoszenia należy przesyłać do 20 listopada w tytule proszę wpisać konferencja Kołuda Wielka
27 listopada Minikowo, Sala konferencyjna 1C Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie? Marta Knop-Kołodziej

tel. 52 386 72 17

29 listopada Minikowo, Sala konferencyjna 1C Aktualne tendencje w produkcji owczarskiej Zapisy na konferencję pod numerem tel./sms 695 423 700 lub mailowo anna.monko@kpodr.pl Zgłoszenia należy przesyłać do 27 listopada w tytule proszę wpisać konferencja owczarska
3 grudnia Minikowo, Sala konferencyjna 1C Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika Ewa Stodolna

tel. 52 386 72 17

. . . .

SZKOLENIA

Data Miejsce Temat Organizator
19.11.2019 r. godz. 10.oo Radomin - sala GOK Nowoczesne technologie w chowie i hodowli bydła mlecznego PZDR Golub-Dobrzyń - tel. 56/683 26 09
19.11.2019 r. godz. 9.oo Szczepanki, gm. Łasin - Zajazd "Bumerang" Szkolenie uzupełniające w/z stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego .... udział w szkoleniu wyłącznie dla osób, które potwierdziły to telefonicznie pod nr 56/462 25 82
19.11.2019 r. godz. 10.oo Bytoń - sala Urzędu Gminy Produkcja rolna na terenach objętych programem działań na OSN - obowiązki i wymogi PZDR Radziejów - tel. 54/285 36 88
20.11.2019 r. godz. 9.oo Szczepanki, gm. Łasin - Zajazd "Bumerang" Szkolenie uzupełniające w/z stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego .... udział w szkoleniu wyłącznie dla osób, które potwierdziły to telefonicznie pod nr 56/462 25 82
20.11.2019 r. godz. 10.oo Kowalewo Pom. - sala MGOK ul. Wolności 13 Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego PZDR Golub-Dobrzyń - tel. 56/683 26 09
22.11.2019 r. godz. 10.oo Osięciny - sala GOK Produkcja rolna na terenach objętych programem działań na OSN - obowiązki i wymogi PZDR Radziejów - tel. 54/285 36 88
25.11.2019 r. godz. 10.oo Torzewo gm. Topólka - remiza OSP Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2014-2020 - wymagania i obowiązki - zmiany na rok 2019 PZDR Radziejów - tel. 54/285 36 88
27.11.2019 r. godz. 10.oo Dobre - sala Urzędu Gminy Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2014-2020 - wymagania i obowiązki - zmiany na rok 2019 PZDR Radziejów - tel. 54/285 36 88
29.11.2019 r. godz. 10.oo Osięciny - sala GOK Zasady prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym PZDR Radziejów - tel. 54/285 36 88

 

Zapraszamy na szkolenia w zakresie :

1. "Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu". Dla osób, które uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające, jednodniowe (7 godz.) – koszt 100 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe, dwudniowe – 14 godz. –koszt –150 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o KONTAKT <<<

 


2. "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym". Szkolnie dwudniowe. Koszt szkolenia 100 zł – 16 godz. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ilona Kopowska KPODR tel. 52/3867241, lub e-mail : ilona.kopowska@kpodr.pl


3. W zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (byłe szkolenie w/z obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin). Dla osób, które po 2003 r. uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające ( 7 godz.) – koszt 200 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe – 24 godz. – koszt –  300 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych.


4. W zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

a/ podstawowego – 14 godz. – koszt 150 zł/os.

b/ uzupełniającego – 7 godz. – koszt 100 zł/os.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Elżbieta Końca KPODR O/Przysiek tel. 56/611 09 30, 723 331 451 lub e-mail: elzbieta.konca@kpodr.pl


5. CERTYFIKOWANE,  BEZPŁATNE  SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego
pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”


KOMERCYJNE:

Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie informuje, że uruchamia VIII edycję studiów podyplomowych „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”.

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109).

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Ogrodnictwa: www.uwm.edu.pl/ogrod/ oraz pod numerem tel.: 089 523 34 50.CENTRUM EDUKACJI
MANAGER

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, sekretariat p.506
tel.: 602 232 879 e-mail manager@szkolenia-manager.pl tel. (22) 517 77 40

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na
kolejną edycję
ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które
prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne
przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym;
zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.


Termin kursu: 6 maja – 10 grudnia 2017 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej:
zajęcia w soboty i niedziele

Koszt: 1700 zł z możliwością wpłaty w 3 ratach
/udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51


tel. (22) 517 77 40 lub 602 232 879
fax (22) 517 77 39
e-mail manager@szkolenia-manager.pl


NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI
W ZAWODZIE ROLNIK
/kurs w formie zaocznej/


Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej.
/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie
/potwierdzone podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły,
ośrodka szkoleniowego.
/Dz.U. z 2007 r., poz.843 /

Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.

Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością
godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to
400 godz./.


Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs oraz
przystąpić do egzaminu.

Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku
kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Ale uzyskanie kwalifikacji tą
drogą jest oczywiście możliwe także dla osób z wykształceniem wyższym.

Na życzenie możemy zorganizować kurs u Państwa /przy grupie min. 15 osób.