Konferencje i Szkolenia


KONFERENCJE


SZKOLENIA


Szkolenia online dla beneficjentów działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje szkolenia online pozwalające na realizację założeń biznes planu dla beneficjentów działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Rejestracja na szkolenia jest możliwa poprzez kliknięcie odpowiedniego linku. Zarejestrowane osoby przed szkoleniem otrzymają link stanowiący zaproszenie do udziału w szkoleniu za pośrednictwem platformy ClickMeeting.  Wszystkie szkolenia będą prowadzone w godzinach 10.00 – 13.00.

Harmonogram szkoleń:

Lp.

Temat szkolenia

Data

Organizator

Link do rejestracji

1.

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym

03.11.2022

Aleksandra Pazderska

tel. 506 392 915

https://kpodr.clickmeeting.com/prowadzenie-rachunkowosci-w-gospodarstwie-rolnym/register

2.

Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie

04.11.2022

Aleksandra Pazderska

tel. 506 392 915

https://kpodr.clickmeeting.com/zasady-rozliczania-podatku-vat-w-rolnictwie/register

3.

Integrowana ochrona roślin

07.11.2022

Anna Mońko-Łanucha

tel. 695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/integrowana-ochrona-roslin/register

4.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym

08.11.2022

Anna Mońko-Łanucha

tel. 695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-w-gospodarstwie-rolnym/register

5.

Technologia produkcji roślin zbożowych

10.11.2022

Anna Mońko-Łanucha

tel. 695 423 700

https://kpodr.clickmeeting.com/technologia-produkcji-roslin-zbozowych/register

 

Koszt udziału w szkoleniu – 50 zł/os.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja i dokonanie wpłaty przed odbyciem szkolenia na konto KPODR:
BGK Oddział w Toruniu
Konto: 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
W tytule przelewu proszę podać tytuł oraz datę szkolenia.

W przypadku, gdy dane uczestnika są inne niż osoby wpłacającej, wówczas w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

Jeśli natomiast uczestnik bierze udział w kilku szkoleniach, prosimy o dokonanie jednej, zbiorczej wpłaty za wszystkie szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu szkolenia pocztą tradycyjną.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorami poszczególnych szkoleń”.

Aleksandra Pazderska
Stażysta – specjalista ds. ekonomiki
e-mail: aleksandra.pazderska@kpodr.pl
tel. 52 386 72 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DWULETNI CYKL SZKOLEŃ Z TEMATYKI

„OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”.

Szkolenia odbywać się będą na terenie całego województwa.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Biurami Powiatowymi naszego Ośrodka i placówkami terenowymi Izby Rolniczej.

Harmonogram szkoleń na 2022 rok, organizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, znajdziecie państwo po linkiem lub w zakładce Kalendarium na stronie www.kpodr.pl

Do pobrania – harmonogram: Harmonogram szkoleń

Na szkoleniu omawiane będą:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Zarządzanie wodami, w tym ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Zapewniamy ciekawe materiały szkoleniowe i pełne wyżywienie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 


Zapraszamy na szkolenia w zakresie:

1. "Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu". Dla osób, które uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające, jednodniowe (7 godz.) – koszt 100 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe, dwudniowe – 14 godz. –koszt –150 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o KONTAKT <<<


2. "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym". Szkolnie dwudniowe. Koszt szkolenia 100 zł – 16 godz. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ilona Kopowska, KPODR w Minikowie, tel. 52 386 72 41, lub e-mail: ilona.kopowska@kpodr.pl


3. W zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (byłe szkolenie w/z obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin). Dla osób, które po 2003 r. uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające (7 godz.) – koszt 200 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe – 24 godz. – koszt –  300 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych.


4. W zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

a/ podstawowego – 14 godz. – koszt 150 zł/os.
b/ uzupełniającego – 7 godz. – koszt 100 zł/os.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Milena Hoffa, KPODR w Minikowie, 52 386 72 41 lub e-mail: milena.hoffa@kpodr.pl


5. CERTYFIKOWANE,  BEZPŁATNE  SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego
pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”


KOMERCYJNE:

Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie informuje, że uruchamia VIII edycję studiów podyplomowych „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”.

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109).

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Ogrodnictwa: www.uwm.edu.pl/ogrod/ oraz pod numerem tel.: 089 523 34 50.