Konferencje i Szkolenia

KONFERENCJE

Lp.

Temat konferencji

Termin

Godzina

Miejsce szkolenia

Organizator

telefon

 

 

 

 

ADRES

NR SALI

 

 

1. Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) szansą racjonalnej gospodarki wodnej
w Województwie Kujawsko-Pomorskim
28 stycznia 10.00 online   Małgorzata Kołacz 52 386 72 40
2. XI Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 lutego 10.00 online   Małgorzata Kołacz 52 386 72 40

 

SZKOLENIA

 

Zapraszamy na szkolenia w trybie online !
Pomimo zaistniałej sytuacji prosimy zaglądać na naszą stronę. Zamieszczać będziemy informacje o kolejnych szkoleniach online, na które zapraszamy.

 

Lp.

Temat szkolenia

Termin

Godzina

Miejsce szkolenia

Organizator

Telefon

1.

Nowelizacja ustawy o VAT – najważniejsze zmiany

26.01.2021

10.00

szkolenie online

Paulina Cholewińska

723 330 978

2.

Nowelizacja ustawy o VAT – najważniejsze zmiany

01.02.2021

16.00

szkolenie online

Paulina Cholewińska

723 330 978

3.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

10.02.2021

10.00

szkolenie online

Paulina Cholewińska

723 330 978

4.

Bezpieczeństwo w sieci internetowej

18.02.2021

10.00

szkolenie online

Paulina Cholewińska

723 330 978

 

 


Zapraszamy na szkolenia w zakresie:

1. "Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu". Dla osób, które uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające, jednodniowe (7 godz.) – koszt 100 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe, dwudniowe – 14 godz. –koszt –150 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o KONTAKT <<<


2. "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym". Szkolnie dwudniowe. Koszt szkolenia 100 zł – 16 godz. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ilona Kopowska, KPODR w Minikowie, tel. 52 386 72 41, lub e-mail: ilona.kopowska@kpodr.pl


3. W zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (byłe szkolenie w/z obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin). Dla osób, które po 2003 r. uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające (7 godz.) – koszt 200 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe – 24 godz. – koszt –  300 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych.


4. W zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

a/ podstawowego – 14 godz. – koszt 150 zł/os.
b/ uzupełniającego – 7 godz. – koszt 100 zł/os.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Marta Lewandowska, KPODR O/Przysiek tel. 56 611 09 10, 723 692 586 lub e-mail: marta.lewandowska@kpodr.pl


5. CERTYFIKOWANE,  BEZPŁATNE  SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego
pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”


KOMERCYJNE:

Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie informuje, że uruchamia VIII edycję studiów podyplomowych „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”.

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109).

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Ogrodnictwa: www.uwm.edu.pl/ogrod/ oraz pod numerem tel.: 089 523 34 50.