Konferencje i Szkolenia

KONFERENCJE

Lp.

Temat konferencji

Termin

Godzina

Miejsce szkolenia

Organizator

telefon

 

 

 

 

ADRES

NR SALI

 

 

               

 

SZKOLENIA

Szkolenia dla beneficjentów działania  „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

W związku z zaplanowanym harmonogramem szkoleń dla beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – uprzejmie informujemy, że szkolenia pozwalające na realizację założeń biznes planu odbędą się w formie online.

Lp.

Tytuł szkolenia

Data

Godzina

1

 Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym

19.06.2020 r.

10.00

2

 Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie

26.06.2020 r.

10.00

 

Proces rejestracji na szkolenie będzie możliwy po wypełnieniu zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej (kliknij na wybrany temat szkolenia):

  1. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym
  1. Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie

W zgłoszeniu należy podać e-mail na który zostanie wysłany link aktywacyjny.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł/os. na konto KPODR:
BGK Oddział w Toruniu. Konto: 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

W tytule przelewu proszę podać tytuł oraz datę szkolenia.

W przypadku, gdy dane uczestnika są inne niż osoby wpłacającej, wówczas w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu zostaną wysłane drogą pocztową.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Pauliną Cholewińską
tel. 52 386 72 17 lub 723 330 978, e-mail:
paulina.cholewinska@kpodr.pl


Zapraszamy na szkolenia w zakresie:

1. "Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu". Dla osób, które uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające, jednodniowe (7 godz.) – koszt 100 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe, dwudniowe – 14 godz. –koszt –150 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o KONTAKT <<<


2. "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym". Szkolnie dwudniowe. Koszt szkolenia 100 zł – 16 godz. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ilona Kopowska, KPODR w Minikowie, tel. 52 386 72 41, lub e-mail: ilona.kopowska@kpodr.pl


3. W zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (byłe szkolenie w/z obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin). Dla osób, które po 2003 r. uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające (7 godz.) – koszt 200 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe – 24 godz. – koszt –  300 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych.


4. W zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

a/ podstawowego – 14 godz. – koszt 150 zł/os.
b/ uzupełniającego – 7 godz. – koszt 100 zł/os.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Marta Lewandowska, KPODR O/Przysiek tel. 56 611 09 10, 723 692 586 lub e-mail: marta.lewandowska@kpodr.pl


5. CERTYFIKOWANE,  BEZPŁATNE  SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego
pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”


KOMERCYJNE:

Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie informuje, że uruchamia VIII edycję studiów podyplomowych „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”.

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109).

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Ogrodnictwa: www.uwm.edu.pl/ogrod/ oraz pod numerem tel.: 089 523 34 50.


 

 

NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE ROLNIK
/kurs w formie zaocznej/


Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej.
/Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie /potwierdzone podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej.
Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły,ośrodka szkoleniowego. /Dz.U. z 2007 r., poz.843/.
Liczba godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.
Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową liczbą godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to 400 godz./.
Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs oraz przystąpić do egzaminu.
Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.
Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Ale uzyskanie kwalifikacji tądrogą jest oczywiście możliwe także dla osób z wykształceniem wyższym.
 Na życzenie możemy zorganizować kurs u Państwa przy grupie min. 15 osób.

Data Miejsce Temat Oganizator
26.02.2020 r. godz. 10.oo Minikowo - sala konferencyjna KPODR , budynek 1 C. Co powinien wiedzieć rolnik podejmujący inwestycje?.. Karolina Dalka, tel. 52/3867232.

Data Miejsce Temat Organizator