Konferencje i Szkolenia

KONFERENCJE

Data Miejsce szkolenia Temat szkolenia Oganizator
. . . .

SZKOLENIA

Data Miejsce szkolenia Temat szkolenia Organizator
24.09.2019 r. godz. 10.oo Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Nowe rozwiązania w uprawie i integrowanej ochronie zbóż KPODR - PT O/Przysiek - tel. 56/611 09 22
04.10.2019 godz. 10.oo Zarzeczewo - sala konferencyjna KPODR Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie dział w szkol. zgłaszać: M. Hanke, tel. 506 392 695 lub e-mail magdalena.hanke@kpodr.pl
08.10.2019 r. godz. 10.oo Zarzeczewo - sala konferencyjna KPODR Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym udział w szkol. zgłaszać: M. Hanke, tel. 506 392 695 lub e-mail magdalena.hanke@kpodr.pl
29.10.2019 godz. 10.oo Minikowo - sala konferencyjna KPODR Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie udział w szkol. zgłaszać: P.Cholewińska, tel. 723 330 978 lub e-mail paulina.cholewinska@kpodr.pl
30.10.2019 godz. 10.oo Minikowo - sala konferencyjna KPODR Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym udział w szkol. zgłaszać: P.Cholewińska, tel. 723 330 978 lub e-mail paulina.cholewinska@kpodr.pl

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów działania "Premie dla młodych rolników " i "Restrukturyzacja Małych Gospodarstw" – III kwartał 2019 r.


Lp. Temat szkolenia Termin Godzina Miejsce szkolenia Organizator Kontakt z organizatorem Wykładowca
Adres nr sali telefon e-mail
1 Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 2019-10-08 10.00 Zarzeczewo,
ul. Nizinna 9, 87-801
Włocławek 3
sala konferencyjna Magdalena Hanke 506 392 695 magdalena.hanke@kpodr.pl Magdalena Hanke 
2 Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 2019-10-30 10.00 89-122
Minikowo
sala konferencyjna Paulina Cholewińska 723 330 978 paulina.cholewinska@kpodr.pl Waldemar Poświata Łukasz Piotrowski
3 Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie 2019-10-04 10.00 Zarzeczewo,
ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3 
sala konferencyjna Magdalena Hanke 506 392 695 magdalena.hanke@kpodr.pl Iwona Serkowska        
4 Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie 2019-10-29 10.00 89-122 Minikowo sala konferencyjna Paulina Cholewińska 723 330 978 paulina.cholewinska@kpodr.pl Marta Knop-Kołodziej    Paulina Cholewińska

 

Szkolenia dla beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia dla beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Szkolenia pozwalają na realizację biznesplanu. Prosimy zgłaszać się bezpośrednio do organizatorów szkoleń. Koszt udziału w szkoleniu – 50zł/os.

Lp.

Temat szkolenia

Termin

Godzina

Miejsce szkolenia

Organizator

Kontakt z organizatorem

Adres

nr sali

telefon

e-mail

1

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym

08.10.2019

10.00

Zarzeczewo,
ul. Nizinna 9,
87-801 Włocławek 3

sala konferencyjna

Magdalena Hanke

506 392 695

magdalena.hanke@kpodr.pl

2

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym

30.10.2019

10.00

89-122 Minikowo

sala konferencyjna

Paulina Cholewińska

723 330 978

paulina.cholewinska@kpodr.pl

3

Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie

04.10.2019

10.00

Zarzeczewo, ul. Nizinna 9,
87-801 Włocławek 3

sala konferencyjna

Magdalena Hanke

506 392 695

magdalena.hanke@kpodr.pl

4

Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie

29.10.2019

10.00

89-122 Minikowo

sala konferencyjna

Paulina Cholewińska

723 330 978

paulina.cholewinska@kpodr.pl

Plik do pobrania:

Harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów_działania_Premie_dla_młodych_rolników_i_Restrukturyzacja_małych_gospodarstw Harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów_działania_Premie_dla_młodych_rolników_i_Restrukturyzacja_małych_gospodarstw

W przypadku pytań i wątpliwości, proszę o kontakt:
Paulina Cholewińska
tel. 52 386 72 17 lub 723 330 978
e-mail: paulina.cholewinska@kpodr.pl

 

Zapraszamy na szkolenia w zakresie :
1. "Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu". Dla osób, które uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające, jednodniowe (7 godz.) – koszt 100 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe, dwudniowe – 14 godz. –koszt –150 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o KONTAKT <<<


2. "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym". Szkolnie dwudniowe. Koszt szkolenia 100 zł – 16 godz. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ilona Kopowska KPODR tel. 52/3867241, lub e-mail : ilona.kopowska@kpodr.pl


3. W zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (byłe szkolenie w/z obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin). Dla osób, które po 2003 r. uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające ( 7 godz.) – koszt 200 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe – 24 godz. – koszt –  300 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych.


4. W zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

a/ podstawowego – 14 godz. – koszt 150 zł/os.

b/ uzupełniającego – 7 godz. – koszt 100 zł/os.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Elżbieta Końca KPODR O/Przysiek tel. 56/611 09 30, 723 331 451 lub e-mail: elzbieta.konca@kpodr.pl


5. CERTYFIKOWANE,  BEZPŁATNE  SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego
pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”


KOMERCYJNE:

Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie informuje, że uruchamia VIII edycję studiów podyplomowych „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”.

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109).

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Ogrodnictwa: www.uwm.edu.pl/ogrod/ oraz pod numerem tel.: 089 523 34 50.CENTRUM EDUKACJI
MANAGER

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, sekretariat p.506
tel.: 602 232 879 e-mail manager@szkolenia-manager.pl tel. (22) 517 77 40

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na
kolejną edycję
ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które
prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne
przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym;
zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.


Termin kursu: 6 maja – 10 grudnia 2017 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej:
zajęcia w soboty i niedziele

Koszt: 1700 zł z możliwością wpłaty w 3 ratach
/udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51


tel. (22) 517 77 40 lub 602 232 879
fax (22) 517 77 39
e-mail manager@szkolenia-manager.pl


NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI
W ZAWODZIE ROLNIK
/kurs w formie zaocznej/


Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej.
/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie
/potwierdzone podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły,
ośrodka szkoleniowego.
/Dz.U. z 2007 r., poz.843 /

Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.

Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością
godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to
400 godz./.


Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs oraz
przystąpić do egzaminu.

Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku
kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Ale uzyskanie kwalifikacji tą
drogą jest oczywiście możliwe także dla osób z wykształceniem wyższym.

Na życzenie możemy zorganizować kurs u Państwa /przy grupie min. 15 osób.