Wydawnictwa

Zapraszamy do prenumeraty WSI KUJAWSKO-POMORSKIEJ – miesięcznika redagowanego przez doradców.
Tu znajdziesz najnowsze informacje o rolnictwie i jego otoczeniu.

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie popularyzuje wiedzę rolniczą poprzez publikacje drukowane w formie tradycyjnej – broszury i ulotki, które dostępne są do wyczerpania nakładu.
Najnowsze publikacje KPODR (do pobrania):

                  

               

 

             

 

P U B L I K A C J E  KPODR (rocznikami)

 

W marcu 2009 roku Ośrodek wyszedł z nowatorską inicjatywą wydawania bezpłatnego biuletynu internetowego.
Jest on skierowany głównie do rolników, ale też pomocny jest dla samorządów, firm obsługujących rolnictwo, szkół rolniczych oraz wszystkich innych pracujących w tej branży.