CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI im. Leona Janty-Połczyńskiego (CTWiI)

 

Do dyspozycji sale:
mała – 100 osób

średnia – 200 osób
duża – 300 osób

• Minimalny czas wynajęcia sali 4 h

Kontakt:
Łukasz Przybysz

tel. 52 386 72 48, e-mail: lukasz.przybysz@kpodr.pl

image_pdfimage_print