Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie  zwana dalej „Radą”, funkcjonuje na podstawie:

1) Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego.

2) Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, powołał skład Rady na okres trwania kadencji 2021-2026.

 1. Agnieszka Filipek – przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 2. Piotr Doligalski – przedstawiciel Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. Łukasz Urbański – przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 4. Ryszard Kierzek – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
 5. Mirosław Smaruj – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
 6. Wojciech Mojzesowicz – przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność”
 7. Janusz Walczak – przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność”
 8. Monika Duszyńska – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”
 9. Leszek Walczak – przedstawiciel Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 10. prof. dr hab. inż. Marek Adamski – przedstawiciel Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 11. Adrianna Grzegorek -Trybuszewska – przedstawiciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu
 12. dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz – przedstawiciel Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB w Falentach

26 listopada 2021 r. na posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego doszło do jej ukonstytuowania się. Na Przewodniczącego Rady wybrano Wojciecha Mojzesowicza, a na Zastępcę Przewodniczącego Ryszarda Kierzka.

 

 

 

image_pdfimage_print