Działalność Ośrodka

wheat-field-640960_960_720

Zadania doradcze

Podstawowym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.

Zadanie to jest realizowane poprzez:

– doradztwo indywidualne i grupowe,
– edukowanie rolników poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i seminariów, nasza oferta > szkolenia
– opracowywanie biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wniosków o dopłaty z programów UE,
– organizowanie wystaw, pokazów i konkursów,
– prowadzenie działalności informacyjnej,
– prowadzenie działalności wydawniczej. Nasza oferta > Wydawnictwa

Działania doradcze ukierunkowane są na:

– doradztwo technologiczne,
– pomoc rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
– wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i programu rolnośrodowiskowego,
– modernizację gospodarstw rolnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,
– wdrażanie rachunkowości rolnej i Polskiego FADN,
– wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi,
– działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,
– ochronę naturalnego środowiska i krajobrazu przyrodniczego,
– integrowanie się rolników w grupy producenckie,
– promocję nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
– upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

UWAGA! Kontakt ze specjalistami poszczególnych branż > kontakt

Ważniejsze imprezy cykliczne:

Konferencje i seminaria, sesje nasienne.
Konkursy, pokazy, olimpiady rolnicze.
Targi, wystawy rolnicze:
Kujawsko-Pomorskie Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi”,
Dni Otwartych Drzwi,
Kujawsko-Pomorskie „DNI POLA”,
Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO-TECH”,
– Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
– Ogólnopolskie Spotkania Ekologiczne,
– Krajowe Dożynki Ekologiczne.

UWAGA! Informacja o odbytych imprezach organizowanych > Galeria

Ośrodek świadczy usługi w następującym zakresie:

1. Prowadzenie:
– ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
– kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
– szkoleń technologicznych stacjonarnych zleconych przez jednostki,
– kursów z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
– kursów dla osób zajmujących się obrotem środkami ochrony roślin,
– kursów z zakresu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego,
– działalności wydawniczej i poligraficznej,
– produkcji matek pszczelich, Nasza Oferta – Inne
– oceny sprawności technicznej opryskiwaczy.

2. Sporządzanie opracowań technologicznych dla gospodarstw w zakresie:

– opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
– analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
– planów rolnośrodowiskowych,
– planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych,
– planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
– planów nawożenia, ochrony roślin i żywienia zwierząt gospodarskich,
– planów technologicznych z produkcji roślinnej, zwierzęcej, warzywniczej i sadowniczej oraz działów specjalnych.

3. Organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą i nowe technologie produkcji.

4. Wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

image_pdfimage_print