Marzena

Zwycięzca konkursu – krzyżówki, październik

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

wraz z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

zorganizował konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w październikowym wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

W konkursie udział wzięło 20 osób, spośród których 29 września komisja konkursowa wyłoniła jednego zwycięzcę. Laureatką konkursu została Pani Teresa Ochmańska, która w wyznaczonym terminie nadesłała prawidłowe hasło – Czyste środowisko najlepsze uzdrowisko. Nagrodą w konkursie był zestaw ekologicznych środków czystości do domu, kubek termiczny z obudową bambusową i termos. Pani Teresie gratulujemy wiedzy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Tekst i zdjęcie: Lidia Saganowska KPODR w Minikowie

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”, listopad 2023

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”.

W listopadowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, a fundatorem nagrody w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki należy przesłać do Organizatora konkursu na adres lidia.saganowska@kpodr.pl do 29 listopada 2023 r.

30 listopada 2023 r. spośród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę.

Regulamin konkursu – krzyżówki pn. „Środowisko ponad wszystko” do pobrania poniżej.

REGULAMIN listopad 2023

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Czwarte szkolenie realizowane w ramach projektu „Mistrz serowarstwa”

24 października 2023 r. w  Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyło się czwarte szkolenie realizowane w ramach projektu „Mistrz serowarstwa”. Temat serów podpuszczkowych  świeżych i dojrzewających w praktyce przybliżył Sylwester Wańczyk  – znany wszystkim serowar z wieloletnim doświadczeniem, który od wielu lat skutecznie szkoli przyszłych serowarów. Większość osób biorących udział w szkoleniu to producenci obecni na lokalnym rynku. Posiadają duże doświadczenie w produkcji serów podpuszczkowych, mimo to oni zasugerowali temat warsztatów sery: podpuszczkowe świeże i dojrzewające. Okazuje się, że wyprodukowanie  świeżego sera  podpuszczkowego w różnych odsłonach, o powtarzalnej jakości, wymaga specjalistycznej wiedzy. Natomiast produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających to już prawdziwa sztuka. Na warsztatach przedstawiona została technologia produkcji sera typu Gouda, w produkcji którego niuanse i zależności związane z obróbką skrzepu, płukaniem ziarna, dogrzewaniem  decydują o jego jakości.  Omówiono również temat kultur bakterii wykorzystywanych w produkcji sera, na co zwracać uwagę przy ich doborze oraz jak je stosować aby wykorzystać w pełni ich potencjał.

Warsztaty były okazją do rozmów o opłacalności produkcji, kanałach sprzedaży, prawidłowej wycenie wyrobów by produkcja serów przynosiła zysk.

AKTUALIZACJA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA 2023

W ramach konsultacji publicznych z aktualizowanej SZRWRiR 2030 

7 września 2023 w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji odbyła się konferencja regionalna

Otwarcia konferencji dokonał Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda kujawsko-pomorski. Następnie głos zabrał Pan Ryszard Kamiński dyrektor KPODR w Minikowie nt. wniosków ze zaktualizowanej diagnozy regionalnej obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w woj. kujawsko-pomorskim. Kolejno zabrała głos Pani Wanda Klepacka dyr. Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW nt. przyczyn aktualizacji strategii (skutki wojny, COViD-19, nowa perspektywa finansowa po 2027 r., kwestie bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze ważniejsze niż dotychczas) i zmian wprowadzonych w dokumencie, w ramach aktualizacji.

W panelu z udziałem ekspertów udział wzięli: Pani Anna Gembicka sekretarz stanu w MRiRW, Pan Ryszard Zarudzki v-ce prezes ARiMR, Pan Ryszard Kamiński dyr. KPODR.

Zaproszone osoby: członkowie Zespołu woj. przygotowujący aktualizację diagnozy regionalnej, pracownicy/przedstawiciele ODR, ARiMR, KOWR i KRUS, Urzędu Wojewódzkiego, Izby Rolniczej i innych instytucji.

do pobrania:
POMOCE WYKORZYSTYWANE kujawsko-pomorskie 07.09.2023

AKTUALIZACJA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA 2023

W ramach konsultacji publicznych z aktualizowanej SZRWRiR 2030 

7 września 2023 w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji odbyła się konferencja regionalna

Otwarcia konferencji dokonał Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda kujawsko-pomorski. Następnie głos zabrał Pan Ryszard Kamiński dyrektor KPODR w Minikowie nt. wniosków ze zaktualizowanej diagnozy regionalnej obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w woj. kujawsko-pomorskim. Kolejno zabrała głos Pani Wanda Klepacka dyr. Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW nt. przyczyn aktualizacji strategii (skutki wojny, COViD-19, nowa perspektywa finansowa po 2027 r., kwestie bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze ważniejsze niż dotychczas) i zmian wprowadzonych w dokumencie, w ramach aktualizacji.

W panelu z udziałem ekspertów udział wzięli: Pani Anna Gembicka sekretarz stanu w MRiRW, Pan Ryszard Zarudzki v-ce prezes ARiMR, Pan Ryszard Kamiński dyr. KPODR.

Zaproszone osoby: członkowie Zespołu woj. przygotowujący aktualizację diagnozy regionalnej, pracownicy/przedstawiciele ODR, ARiMR, KOWR i KRUS, Urzędu Wojewódzkiego, Izby Rolniczej i innych instytucji.

Trzy interwencje pszczelarskie – termin na złożenie wniosków o płatność wydłużony do 8 września


Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach trzech interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają więcej czasu na złożenie w ARiMR wniosków o płatność. Chodzi o:

  • I.6.2 „Inwestycje, wspieranie modernizacje gospodarstw pasiecznych”
  • I.6.3 „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”
  • I.6.5 „Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”.

Czas na złożenie wniosków o płatność został wydłużony z 31 sierpnia do 8 września 2023 r. W związku z tym zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz poniesienia kosztów. We wszystkich trzech przypadkach dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznej ARiMR.