Marzena

Od 6 stycznia 2023 r. obowiązują zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt weszła w życie 6 stycznia 2023 r. Zmiany spowodowane wprowadzeniem tych przepisów dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego paszporty bydła będą służyć dokumentowaniu wyłącznie przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZplus.

Nowelizacja przepisów ma skutkować dostosowaniem polskiego prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, pozwala też na bardziej skuteczne czuwanie nad dobrostanem zwierząt i walkę z dotykającymi je  chorobami, np. afrykańskim pomorem świń czy ptasią grypą. Natomiast sam system identyfikacji i rejestracji zwierząt jest kompatybilny m.in. z bazami danych Inspekcji Weterynaryjnej.

Typy działalności oraz ich rodzaje możliwe do zgłoszenia (podlegające zgłoszeniu) to:

1. siedziba stada to miejsce, w którym:

– prowadzi się chów, hodowlę lub wypas zwierząt, – prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt, – organizuje się targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt, – prowadzi się cyrk objazdowy, – prowadzi się grupę tresowanych zwierząt, – prowadzi się obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt, – dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny,

2. rzeźnia,

3. zakład drobiu,
– zakład hodowli zarodowej – zakład reprodukcyjny – zakład hodowli kur niosek – zakład wylęgu drobiu – zakład odchowu drobiu – zakład hodowli drobiu rzeźnego – chów przydomowy – inne

4. zakład przetwórczy / spalarnia

Dla każdego rodzaju działalności będzie nadawany odrębny numer. Obowiązują modyfikacje zasad i terminów dokonywania zgłoszeń. Dopuszczone zostały alternatywne metody identyfikacji. Od wejścia w życie ustawy na podmioty nadzorowane posiadające numer WNI (weterynaryjny numer identyfikacyjny) nałożono obowiązek składania zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji IRZplus. Natomiast posiadacze zwierząt do końca 2025 roku wciąż będą mogli dokonywać zgłoszeń w formie papierowej. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązkowe stanie się informowanie o zdarzeniach dotyczących utrzymywanych zwierząt za pośrednictwem aplikacji IRZplus. Ci, którzy robią to teraz wyłącznie elektronicznie, zostaną automatycznie zwolnieni z obowiązku prowadzenia tradycyjnej księgi rejestracji lub ewidencji. 

do pobrania: 
Broszura_informacyjna

źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/od-6-stycznia-zmiany-w-zasadach-rejestrowania-i-znakowania-zwierzat

Zimowisko w Zakopanem 2023

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” wzorem ubiegłych lat informuje za pośrednictwem Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, organizuje zimowisko 7-dniowe w Zakopanem w ośrodku wypoczynkowym „ZAKOPIEC”, ul. Jaszczurówka 23c dla dzieci wiejskich, których przynajmniej jedno z rodziców ubezpieczone jest w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub z tej instytucji pobiera świadczenie.

Zimowisko dla ok. 50 dzieci odbędzie się w dniach od 4 do 10 lutego 2023 r. w okresie ferii zimowych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgłoszenia wstępne ilości dzieci na Zimowisko dokonuje Przewodnicząca KGW,
e-mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl w terminie do 10 stycznia 2023 r.
tel. 52 357 30 02, 516 069 089, 506 570 903

do pobrania:
karta kolonijna 2023
INFORMACJE O OW ZAKOPIEC
klauzula20221228
LISTA dzieci KANDYDATÓW na zimowisko

szczegóły:
https://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/2023/01/05/komunikat-zimowisko-w-zakopanem-2023-r/
www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl 

 

Rolniku pamiętaj o przygotowaniu Kart Ewidencji Odpadów!

Tylko do 31 grudnia br. można wystawić Karty Ewidencji Odpadów – KEO za 2022 rok.

Jeśli posiadasz gospodarstwo o powierzchni powyżej 75 ha użytków rolnych podlegasz obowiązkowi wpisania do BDO czyli Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

Jednym z dokumentów ewidencji odpadów są tzw. Karty ewidencji odpadów (KEO). Należy je prowadzić w BDO jeśli:

• podmiot wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kilogramów rocznie lub

•  w gospodarstwie wytwarzane są odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości powyżej 5 ton rocznie.

 

Do odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwie zaliczamy m.in. opakowania po środkach ochrony roślin, przepracowane oleje silnikowe, filtry olejowe, baterie i akumulatory.

WYJĄTEK! Rolnicy, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do BDO przekazując opakowania po środkach ochrony roślin do punktu sprzedaży nie wytwarzają Karty Przekazania Odpadu. Konieczne jest jednak założenie Karty Ewidencji Odpadów na kod 150110*, uzupełnienie zapisów o wytworzeniu i przekazaniu odpadów do nieprofesjonalnego zbierającego na podstawie formularza zwrotu opakowań wystawionego przez pracownika punktu sprzedaży środków ochrony roślin.

 

Informacja: Natalia Czyżewska-Suchoń

KONKURS – KRZYŻÓWKA „W ZGODZIE Z NATURĄ”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka  „W zgodzie z naturą”.

Czytelnicy grudniowego wydania miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” będą mogli wziąć udział w konkursie i rozwiązać krzyżówkę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa i wygrać nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu: „Ochrona środowiska – wyzwania i perspektywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które należy przesłać do Organizatora konkursu
na adres: lidia.saganowska@kpodr.pl
do 21 grudnia 2022 r.

22 grudnia 2022 r. spośród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zostanie wylosowana jedna osoba i otrzyma nagrodę

Regulamin konkursu – krzyżówki pn. „W zgodzie z naturą” do pobrania na stronie KPODR.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

REGULAMIN Krzyżówka grudzień

 

„LOSOWANIE NAGRODY, KONKURS – KRZYŻÓWKA PN. „W ZGODZIE Z NATURĄ”

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

wraz z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

zorganizował konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”, która zamieszczona była w listopadowym wydaniu naszego miesięcznika w ramach projektu ekologicznego pn. „Ochrona środowiska – wyzwania i perspektywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

W konkursie wzięły udział 23 osoby, spośród których 30 listopada komisja konkursowa wyłoniła jednego zwycięzcę. Laureatką konkursu została Pani Elżbieta Witkowska-Urbańska, która w wyznaczonym terminie nadesłała prawidłowe hasło – Drzewa zielone, płuca dotlenione. Nagrodą w konkursie były naczynia do przechowywania żywności, książki oraz gra edukacyjne. Pani Elżbiecie gratulujemy wiedzy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach oraz poszerzania swojej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

 

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) jest funduszem unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2021–2027. Będzie wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, którego budżet to blisko 732 mln euro.

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja – Lokalne Partnerstwa Wodne

23 listopada bieżącego roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w województwie kujawsko – pomorskim szansą aktywizacji lokalnej społeczności na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej”. Konferencję przeprowadzono w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2022-2023 „Lokalne Partnerstwa Wodne” (LPW).

Uczestników przywitał dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR w Minikowie i Małgorzata Kołacz, wojewódzki koordynator ds. wody. Spotkanie otworzył dyrektor Ryszard Kamiński, który przedstawił ideę inicjatywy tworzenia LPW w Polsce. Głównymi celami konferencji było zapoznanie uczestników z efektami pracy nad tworzeniem LPW w latach 2020 -2022 r. oraz przedstawienie planowanych działań w 2023 r. Jednym z celów było przekazanie informacji o możliwościach wsparcia partnerów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Krajowego Planu Odbudowy i Planu Strategicznego WPR 2021- 2027. Intencją organizacyjną Konferencji było kontynuowanie budowy sieci współpracy dla tworzonych w województwie kujawsko-pomorskim LPW.

Podsumowano pracę Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz powołano do niej nowych członków.

Do udziału w konferencji poproszono przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Lasów Państwowych , parków krajobrazowych. Na konferencję zaproszono członków Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, LPW. Zaproszono również przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, wójtów, burmistrzów i starostów, rolników, przedstawicieli Gminnych Spółek Wodnych.

Wiodącymi tematami wystąpień było wsparcie finansowe działań związanych z poprawą gospodarski wodnej oraz znaczenie retencji wodnej w tym jej znaczenie na poziomie gospodarstwa. Jarosław Wiśniewski, Radca z Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił możliwości inwestycyjne w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz rolę LPW we wdrażaniu działania B 3.3.1 KPO. Zaprezentowano harmonogram wdrażania działania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

Eliza Kaczmarek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przedstawiła możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje wodne.

Konferencja była miejscem podsumowania trzech lat pracy w zakresie tworzenia LPW (2020-2022). Prowadzone działania i doświadczenia KPODR w tworzeniu LPW przedstawili dr Ryszard Zarudzki i Małgorzata Kołacz.

Zenon Lewandowski – Ekspert d.s. Rozwoju Obszarów Wiejskich zapoznał uczestników spotkania z warunkami tworzenia LPW w województwie kujawsko-pomorskim oraz
z zadaniami na przyszłość. Następnymi aktywnościami może być weryfikacja założeń poszczególnych LPW pod względem:

  • Diagnozy – czy jest potrzebne uzupełnienie  ankiet przez członków LPW?
  • Celi, priorytetów inwestycyjnych, kierunków inwestycji – czy pasują do specyfiki powiatu?
  • Listy inwestycji priorytetowych – czego brak, co należy zweryfikować lub uzupełnić?
  • Określenia zakresu prac dotyczących uzupełnienia treści PPW – jakie aktywności należy podjąć?
  • Wstępnej identyfikacji projektów do realizacji w ramach KPO B3.3.1 – które zadania pasują do KPO?

Grzegorz Smytry, Zastępca Przewodniczącego Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zapoznał uczestników ze znaczeniem retencji wodnej i działaniami prowadzonymi przez RZGW Wody Polskie.

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik z Katedry Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przedstawił możliwości wykorzystania małej retencji wodnej w gospodarstwie rolnym. Duże zaciekawienie uzyskał temat dotyczący możliwości gromadzenia wody opadowej z powierzchni utwardzonych.

Dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego ITP w Bydgoszczy zaprezentowała innowacyjne rozwiązania na rzecz retencjonowania wody oraz przedstawiła przykłady do naśladowania.

Spotkanie posumował dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR w Minikowie.

 

Zapis wideo Konferencji (referaty):

 

Do pobrania:

Wydawnictwo O Lokalnych Partnerstwach Wodnych – całość

 

fot. Marzena Zwiewka

II Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego w Minikowie

21 listopada 2022 roku w Minikowie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło II Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie to miało na celu popularyzowanie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej, między przedstawicielami Grup Operacyjnych. Najwyższą frekwencją wykazali się przedstawiciele jednostek naukowych m.in. z Politechniki Bydgoskiej, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PAN. Nie zabrakło również rolników i przedstawicieli przedsiębiorców z branży rolnej i rolno-spożywczej.

W perspektywie finansowej PROW 2014-2020 odbyło się aż 6 naborów w ramach działania „Współpraca”, z czego cztery dotyczyły projektów badawczo-wdrożeniowych i dwa krótkich łańcuchy dostaw. Podpisano ponad 300 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 339 mln złotych. Instytucją zarządzającym tym działaniem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zatem nie mogło zabraknąć na Forum przedstawiciela tejże instytucji. Do dotychczasowych naborów odniósł się Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych Pan Marcin Zieliński. Przedstawił stan realizacji założeń działania Współpraca i omówił harmonogram oceny wniosków ostatniego naboru. Do 26 stycznia 2023 roku na stronie ARiMR ma pojawić się lista rankingowa grup operacyjnych, które otrzymają dofinansowanie w ramach VI naboru. Niestety pieniędzy nie starczy dla wszystkich, więc Grupy walczą w obronie każdego punktu w ocenie merytorycznej. Im więcej zdobytych punktów, tym większe prawdopodobieństwo na otrzymanie dofinansowania. Istnieje szansa na zwiększenie alokacji w ramach działania Współpraca, ale na ten moment ani Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie mogą niczego obiecać.

Ważnym tematem poruszonym w trakcie forum były Grupy EPI (europejskiego partnerstwa innowacyjnego) w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Temat ten został szczegółowo przedstawiony przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej (DWPR) oraz Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy (DICiTW). Co ważne, od teraz Grupy operacyjne trafiają pod opiekę DICiTW, co ogłosił w trakcie forum Pan Łukasz Tomczak Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW.

Organizacja corocznego Forum Grup EPI przyczynia się w znacznym stopniu do tworzenia sieci kontaktów i współpracy, usprawniających transfer wiedzy między nauką, a praktyką rolniczą. Dzięki wzajemnym kontaktom i interakcjom możliwa jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, problemów i przygotowanie się do wyzwań stojących aktualnie przed rolnictwem i obszarami wiejskimi.