Marzena

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – 2020

Zachęcamy do obejrzenia filmów z serii „WIEDZ I DOBRZE JEDZ”

W odcinku
Reportaże z gospodarstw:

Z serowarni Gospodarstwa Rolnego w Ślesinie.
Pani Anny Gus, produkującej sery.
Wzmacnianie pozycji rolnika w łańcuchu od producenta do konsumenta.
Wiejska e-skrzynka, szansą dla większych i mniejszych producentów.
Lokalna produkcja żywności, kompleksowa oferta sprzedaży, budowa sieci dystrybucji.
https://youtu.be/S9AXGyFYMbg

W odcinku
Reportaż z gospodarstwa Pana Piotra Urtonowskiego, produkującego sery.
Skracanie łańcucha dostaw, Wiejska e-skrzynka, Rolniczy Handel Detaliczny (RHD).
https://youtu.be/6IHHalWyZT0

W odcinku
Reportaże z gospodarstw:

Pani Marzeny Górskiej, która zajmuje sie hodowlą gęsi.
Pana Michała Sędłaka „Folwark Warzyn” producenta przetworów ekologicznych.
Pani Ewy Chabowskiej, gospodarstwo sadownicze.
Pani Moniki Przychodzkiej, producenta serów podpuszczkowych.
Krótkie łańcuchy dostaw.
Rolniczy Handel Detaliczny (RHD).
Wiejska e-skrzynka.
https://youtu.be/B7s-ir_WQuc 

W odcinku
Reportaże z gospodarstw:

Pani Ewy Bielskiej, gospodarstwo rolne.
Pana Janusza Zabory, gospodarstwo rolne.
O ekologii w rolnictwie.
Krótkie łańcuch dostaw.
Wypowiedź Ryszarda Kamińskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
https://youtu.be/3zzCF8MPKhI

W odcinku
Reportaże:

Rozmowa z Mieczysławem Babalskim, producentem żywności ekologicznej.
Co to jest i na czym polega  „Zielone mleko” – Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy.
Rozmowa z rolnikiem w ramach inicjatywy „zielone mleko” – Panem Józefem Gostomczykiem, producentem bydła.
O Rolnictwie ekologicznym.
Inicjatywy rolnicze w ramach krótkich łańcuchów dostaw.
Rolniczy Handel Detaliczny.
O dobrostanie zwierząt.
Wypowiedź Ryszarda Kamińskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
https://youtu.be/gb1cYauRWi8

W odcinku
Idea krótkich łańcuchów dostaw żywności w praktyce.
Jak Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje, zakłada i promuje krótkie łańcuchy – Wiejska e-skrzynka.
Rozmowy z członkami grupy.
Przykłady z innych województw.
https://youtu.be/bhDA8t4QnZU

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji
IsoTech sp. z o.o.
Kampania medialna Wiedz i Mądrze Jedz 2020 – czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce.

 

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – 2020
WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ ODDZIAŁYWANIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI NA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY OBSZARÓW WIEJSKICH BY WDROŻYĆ EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD W POLSCE.

Celem kampanii jest przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MULTI-MEDIALNEJ WIEDZ I MĄDRZE JEDZ opisującą możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych i rozwijania systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w większej skali oraz przeprowadzenie BADAŃ POTENCJAŁU RYNKÓW LOKALNYCH w 4 województwach.

Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ. Zwrócimy uwagę na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ w Polsce i w innych krajach UE, aby pokazać że Polskie doświadczenia i rozwiązania mają potencjalnie duże znaczenie dla wdrożenia w praktyce nowego priorytetu Komisji Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład oraz z nimi związaną strategię „Od Pola do Stołu”.

Problem, który zaistniał – na który nasza Kampania odpowiada – to brak wiedzy i zrozumienia istoty potencjału wykorzystania małych gospodarstw rolnych do produkcji rolnej i żywnościowej w małej skali jako elementu rozwoju rynków lokalnych. Z kolei brakuje wiedzy i zrozumienia ze strony konsumenta i potencjalnych organizatorów rynków lokalnych i systemów KŁŻ co do potencjału sprzedaży bezpośredniej i korzyści z tym związanych.  Zatem nasza Kampania, to próba odpowiedzenia na następujące 3 pytania:
• Jakie jest potencjał małych gospodarstw rolnych dla rozwoju rynków lokalnych (w oparciu o systemy KŁŻ i sprzedaż bezpośrednią)? Jak osiągnąć większą skalę oddziaływania?
• Jaki jest potencjał ze strony konsumentów w odniesieniu do rynków lokalnych i kupowania wprost od rolnika? Jak osiągnąć większą skalę sprzedaży?
• W jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), samorządy oraz inne instytucje mogą wspierać rynki lokalne i rozwój systemów KŁŻ, aby nie były one marginesem na rynku żywności?

Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem produkcji cyklu 12 specjalnie przygotowanych filmów-reportaży, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji oraz w Internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych. Omówimy zapotrzebowanie na innowacje w zakresie organizacji sprzedaży bezpośredniej w większej skali, wskazując ciekawe i obiecujące inicjatywy i rozwiązania w kraju i zagranicą. Nasi eksperci będą odpowiadać na zadanie nam pytania.

Zidentyfikujemy ciekawe inicjatywy związane z wzmacnianiem i rozwijaniem rynków lokalnych i zarekomendujemy produkty lokalne i regionalne oraz tych producentów, którzy działają w oparciu o metody ekologiczne i tradycyjne.

Operację realizuje Iso-Tech z partnerami: Polska Fundacja Innowacji oraz Małopolska Izba Rolnicza.

Program jest realizowany i finansowany w ramach partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich).
Więcej informacji – https://prostoodrolnika.pl

 

 

 

Podsumowaniu konkursu „Na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”

20 września 2020 roku podczas uroczystego otwarcia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne organizowany jest od wielu lat zarówno na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym. Organizatorem szczebla krajowego jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Tegoroczną edycję nasz Ośrodek przeprowadził we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne ma na celu prezentację dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych. Służy promocji rolnictwa ekologicznego, które ma ogromne znaczenie nie tylko dla konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po produkty ekologiczne,  ale również dla ochrony środowiska, gdyż rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjaznym systemem produkcji rolnej dla środowiska.

W tym roku w konkursie udział wzięło 5 gospodarstw ekologicznych o różnym profilu produkcji. Zwycięzcą tegorocznej edycji zostali państwo Agnieszka i Piotr Wróblowie, właściciele Gospodarstwa Zielarskiego Wróbel z miejscowości Gołoty, gmina Unisław, powiat chełmiński. Rolnicy uprawiają wiele gatunków ziół oraz warzyw, w tym prowadzą produkcję nasienną. Produktem sztandarowym uprawianym w gospodarstwie jest mięta pieprzowa, która w 2018 roku została wpisana na listę produktów tradycyjnych jako mięta pieprzowa unisławska. Również uprawa melisy oraz tymianku ma duże znaczenie w strukturze upraw.

Drugie miejsce w konkursie „Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” zajęli państwo Ewelina i Marcin Świniarscy z miejscowości Płonne, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński. Rolnicy od wielu lat specjalizują się w uprawie warzyw. Posiadają dużą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu uprawy warzyw. Dzięki stosowaniu odpowiedniej agrotechniki, płodozmianu, nawożenia obornikiem oraz stosowania w strukturze zasiewów roślin bobowatych drobnonasiennych osiągają bardzo wysokie plony.

Trzecim laureatem Konkursu zostali państwo Marzena i Wojciech Stypułkowscy, z miejscowości Wądzyn, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Państwo Stypułkowscy uprawiają stare odmiany zbóż, utrzymują bydło oraz hodują konie rasy sztumskiej. Rasa sztumska jest rasą zagrożoną wyginięciem, ich hodowla jest objęta Programem ochrony zasobów genetycznych prowadzonym przez Instytut Zootechniki.

Ponadto w Konkursie udział wzięli państwo Alina i Stanisław Bieszczadowie oraz Anna Brodecka-Rus i Stanisław Rus. Oba gospodarstwa znajdują się w miejscowości Zgniłobłoty, w gminie Bobrowo, w powiecie brodnickim. Rolnicy uprawiają stare odmiany zbóż, takie jak pszenica orkisz, samopsza, płaskurka. Ponadto państwo Bieszczadowie utrzymują bydło mleczne, a państwo Rusowie bydło mięsne. Oba gospodarstwa otrzymały wyróżnienie w Konkursie z uwagi na wieloletnią pracę na rzecz rolnictwa ekologicznego, uprawę cennych gatunków zbóż oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki paszowo-nawozowej.

Promocja rolnictwa ekologicznego jest niezwykle ważna m.in. ze względu na zwiększanie świadomości konsumentów na temat jakości produktów ekologicznych. Istotna jest również dostępność produktów ekologicznych dla klientów, szczególnie na rynku lokalnym. Prowadzenie produkcji ekologicznej jest również wyrazem troski o środowisko naturalne.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie życzy laureatom Konkursu dalszego rozwoju gospodarstw, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności.

 

https://youtu.be/ZY_kIPYJgpw

Konkurs „Człowiek i środowisko”

 

 

 

20 września br. podczas Jesiennej Wystawy Ogrodniczej i Kulinarnej Promocji Karpia w Minikowie odbył się konkurs pn. „Człowiek i środowisko”. Głównym założeniem konkursu było promowanie działań mających na celu ochronę środowiska. Uczestnicy mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy z zakresu ekologii, gospodarki odpadami i bioróżnorodności. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających targi. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przygotował test, który składał się z 10 pytań. Pośród uczestników konkursu wyłoniono 3 laureatów, 7 wyróżnionych i 40 uczestników. Nagrodami były zestawy roślin ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szkolenia dla kół gospodyń wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna nabór na szkolenia w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, których głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.

Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego.  W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła.

Koła zainteresowane udziałem w szkoleniu przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy (poczta tradycyjna) na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa
z dopiskiem: KSOW – KGW

lub pocztą elektroniczną (skan, fax): a.lidzka@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 25 września (piątek) br. Decyduje data stempla pocztowego (poczta tradycyjna) lub data wpływu (skan, fax).

 

Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW, a lista zakwalifikowanych kół w każdym województwie zostanie opublikowana w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji na stronie www.efrwp.pl

 

Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

_______________________________________________________________________

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Powiatowy Dzień Kukurydzy w Okalewie

27 sierpnia 2020 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, PZDR w Rypinie przy współpracy z Ampol-Merol Sp. z o.o. i Caldena Sp. z o.o. zorganizowali na poletkach demonstracyjnych Państwa Wioletty i Krzysztofa Kosobudzkich w miejscowości Okalewo – Powiatowy Dzień Kukurydzy.

Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor KPODR w Minikowie Ryszard Zarudzki. Witając zgromadzonych podziękował: gospodarzom – Państwu Kosobudzkim, rolnikom za udział oraz pogratulował inicjatywy. Wyraził, również uznanie dla zaangażowanych firm.

Na poletkach demonstracyjnych firmy zaprezentowały kolekcje mieszańców kukurydzy, charakterystykę odmian oraz elementy agrotechniki. HR Smolice (5 odmian), RAGT (5 odmian), Pioneer (6 odmian), KWS (5 odmian), Euralis (5 odmian), Saten-Union (5 odmian), Farmsaat (5 odmian).

Relacja wideo z Powiatowego Dnia Kukurydzy.

tekst, fot.: Marzena Zwiewka, Damian Oparzela

Najlepsza wędzarnia tradycyjna

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE Oddział w RADOMIU

OGŁASZA   OGÓLNOPOLSKI   KONKURS

„Najlepsza wędzarnia tradycyjna”

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wędzarni, umożliwiających wędzenie produktów mięsnych systemem tradycyjnym, z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktu i najwyższej jakości wędzonek. W Konkursie nagrodzone zostaną najlepsze wędzarnie „tradycyjne” w Polsce. W ramach Konkursu ocenione zostaną kiełbasa cienka i szynka.

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (CDR), we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Badania i ocenę wędlin przeprowadzi jednostka naukowo badawcza.

3. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane podmioty które, wykorzystują w produkcji wędzarnie, umożliwiające wędzenie systemem tradycyjnym.

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać drogą elektroniczną: e-mail: radom@cdr.gov.pl.; pocztą tradycyjną: 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18 lub osobiście. „Karta zgłoszenia” załączona jest do niniejszego ogłoszenia.

5. Zgłoszenie oprócz „karty zgłoszenia” powinno zawierać projekt wędzarni lub szkic / schemat, fotografie, opis z wymiarami i technologią procesu wędzenia, oraz inne materiały, uzasadniające zgłoszenie wędzarni do konkursu. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć zaakceptowaną i podpisaną klauzulę RODO. Zgłaszający obowiązany jest również do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu, który załączony jest do niniejszego ogłoszenia.

6. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody, dyplomy i wyróżnienia,

7. Organizatorzy przewidują upowszechnianie informacji o wynikach konkursu poprzez strony internetowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

8. Informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl.

9. Szczegółowych informacji na temat organizacji Konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu;  tel. 48 365 69 00 e-mail: radom@cdr.gov.pl.

10. Przesłanie podpisanej :Karty zgłoszenia” oznacza zapoznanie się i akceptację postanowień regulaminu, oraz zasad ochrony danych osobowych zawartych w regulaminie.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin kontursu do pobrania:
https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3376-ogolnopolski-konkurs-najlepsza-wedzarnia-tradycyjna

 

 

 

Zioła dobre na wszystko – zastosowanie ziół

 

Wykłady szkoleniowy w wersji elektronicznej pn.

Zioła dobre na wszystko  – zastosowanie ziół w rolnictwie ekologicznym, kuchni i domowej apteczce”

Zapraszamy do zapoznania się z ekologicznym gospodarstwem zielarskim Państwa Wróbel znajdującym się w  miejscowości Gołoty, gminie Unisław, powiecie chełmińskim. Rolnicy podzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w uprawie różnych gatunków ziół. Opowiedzą o właściwościach ziół  oraz możliwości ich wykorzystania w rolnictwie ekologicznym, w kuchni, w kosmetyce oraz domowej apteczce. Zachęcamy do korzystania z doświadczeń gospodarzy oraz czerpania inspiracji z natury.

Tekst: Ilona Oleś
Materiał wideo: Damian Oparzela

Materiał wideo dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ruszyła nowa edycja konkursu AGROLIGA 2020

                                                                   

Ruszyła nowa edycja konkursu AGROLIGA 2020

Realizowana w ramach operacji „Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”

Konkurs AGROLIGA składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Pierwszy etap jest organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gdzie wybierani są laureaci z poszczególnych województw. Etap krajowy jest przeprowadzany przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie Agro Biznes Klub. Wyłonieni Mistrzowie w obu kategoriach z poszczególnych województw rywalizują między sobą o tytuł Krajowego Mistrza AGROLIGI. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS. Uczestnicy do konkursu mogą być zgłaszani przez doradcę ODR wypełniając odpowiednią kartę zgłoszenia dostępną poniżej:

Agroliga2020 – karta zgłoszenia – firma

Agroliga2020 – karta zgłoszenia – rolnik

Agroliga 2020 – oświadczenie

Zgłoszenia w kategorii ROLNICY oraz FIRMY przyjmowane są do 14.08.2020 r. na adres:

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
ul. Minikowo 1, 89-122 Minikowo
z dopiskiem „AGROLIGA 2020”

Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja weźmie pod uwagę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Do pobrania:
Agroliga 2020 – regulamin

Odwiedź portal KSOW –http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Krajowe Dni Pola 2021 – podpisanie umowy pomiędzy KPODR i UTP

 

22 lipca 2020 roku w Bydgoszczy w siedzibie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie a Uczelnią. Przedmiotem podpisanej umowy jest wspólna organizacja przyszłorocznej edycji Krajowych Dni Pola 2021. Ze strony UTP umowę podpisał prof. Tomasz Topoliński Rektor, KPODR reprezentował Dyrektor – dr Ryszard Zarudzki.

W związku z sukcesem Krajowych Dni Pola Minikowo 2020, wyrażonym dużym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto decyzję o ponownej organizacji tego wydarzenia w Minikowie, w 2021 roku.
Umożliwi to polskim rolnikom porównanie w jednym miejscu pełnego potencjału odmian roślin uprawnych w warunkach precyzyjnego nawadniania poletek pokazowych za pomocą deszczowni mostowej wyposażonej w innowacyjny system aplikowania zmiennych dawek polewowych, pozwalający praktycznie całkowicie wyeliminować zagrożenie ze strony okresów posusznych, coraz częściej występujących na przestrzeni ostatnich lat. Poletka demonstracyjne z odmianami zlokalizowane będą w Minikowie na polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, w miejscu tegorocznej kolekcji. Zarówno specjaliści z UTP jak i KPODR odpowiedzialni będą za technologiczny nadzór nad prowadzonymi demonstracjami. Oprócz prezentacji bogatej oferty firm hodowlanych planowana jest również demonstracja systemów ochrony, nawożenia, technologii uprawy, wspomagania decyzji, sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.
 
Odbędą się również m.in. Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2021, Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH 2021, XXI Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz jubileuszowe XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie. Aktualnie trwają już prace przygotowawcze, by w najbliższych tygodniach rozpocząć zasiewy odmian roślin ozimych na przyszłoroczne wydarzenie.
 
fot. Ryszard Wszołek/UTP