Marzena

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Tytuł projektu: Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Lider: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Partner: Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Czas trwania: 01.03.2022­­ r. – 31.10.2023 r.

Budżet: 330 825,96 zł

 

Odbiorcy projektu:

• osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;

• osoby zamierzające prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;

• osoby zaangażowane w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Przemiany na rynku turystycznym następują w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a obraz agroturystyki z początku lat 90 znacznie odbiega od jej współczesnej wizji. Wysoki standard żywienia i pomieszczeń, rozbudowana oferta atrakcji turystycznych dostępnych w obiekcie i jego okolicy, specjalizacja usług pod konkretne grupy docelowe i skuteczna strategia marketingowa – takie są aktualne wymagania przeciętnego odbiorcy oferty obiektu turystyki wiejskiej. Jednocześnie wśród konsumentów wykreowała się grupa ludzi świadomych – często proekologicznych, ceniących bliskość natury i bogate dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. Oczekują wysokiego standardu wypoczynku i są w stanie zapłacić więcej za pobyt w obiekcie o autentycznie wiejskim charakterze.

Jednak współczesna agroturystyka zatraca związek z produkcją rolniczą, czyli tym co stoi u jej początków i tym co stanowi o jej wyjątkowości na tle innych rodzajów turystyki. Stopień specjalizacji jest czynnikiem silnie wpływającym na to czy dana oferta zostanie zapamiętana i ostatecznie wybrana, dlatego przy jej opracowywaniu warto wziąć pod uwagę walory płynące z położenia obiektu właśnie na wsi.

Ciekawą propozycją rozszerzenia profilu działalności turystycznej jest wprowadzenie do niego świadczenia usług edukacyjnych. Stanowi to wartościową specjalizację oferty, jednocześnie wspierającą zachowanie wiejskiego charakteru obiektu. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, co widać m.in. po rosnącej liczbie gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, jednak prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu (z zajęć korzysta się również poza sezonem wakacyjnym), szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej. Nawiązanie współpracy pomiędzy gospodarstwami edukacyjnymi i szkolnictwem może odbywać się z korzyścią dla wszystkich powyżej wymienionych grup, bez względu na ich położenie geograficzne, ponieważ każdy region posiada walory, na których można zbudować ciekawą i wartościową ofertę edukacyjną, opartą na działalności rolniczej.

Korzystając z doświadczenia lat ubiegłych i mając na uwadze aktualne potrzeby branży agroturystycznej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Jego celem jest przeszkolenie osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego. Uczestnicy projektu wezmą udział w serii szkoleń i warsztatów, a także w wyjeździe studyjnym i konferencji, dzięki czemu uzyskają wiedzę niezbędną do prowadzenia wartościowej i opłacalnej działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone badania wśród przedstawicieli oświaty i właścicieli gospodarstw edukacyjnych, których wyniki mają wspomóc pracę nad opracowaniem praktycznych wytycznych do stworzenia założeń modelowej współpracy pomiędzy instytucją oświatową, a gospodarstwem.

Projekt przysłuży się specjalizacji oferty obiektów turystyki wiejskiej w kierunku prowadzenia edukacji grup szkolnych i przedszkolnych, wykorzystującej potencjał polskiej wsi. Może to przełożyć się na wzrost zainteresowania ze strony klientów i w konsekwencji przynieść dodatkowy dochód osobom działającym w branży turystyki wiejskiej, jak również wesprzeć zachowanie rolniczego krajobrazu wsi.

Kontakt:
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Aleksandra Hapka, tel. 693 301 527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Harmonogram szkoleń: harmonogram szkoleń

Dokładne terminy szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe będą aktualizowane na bieżąco.

Informacja o szkoleniach, na które obecnie przeprowadzany jest nabór, znajduje się w KALENDARIUM.

Formularz zgłoszeniowy (szkolenie nr 1): zostanie zamieszczony w najbliższym czasie

Liczba uczestników ograniczona: po 16 osób z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego – łącznie: 64 osoby.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Miodowe Lato w Zarzeczewie

7 sierpnia w siedzibie Oddziału w Zarzeczewie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się wielkie święto pszczelarstwa, czyli „Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato”. Współorganizatorem miodowej imprezy był Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.

Jak co roku nie zwiedzających, odwiedziło nas 6 tys. osób, dopisali też wystawcy z terenu całej Polski, przyjechało ich ok. 60.

Celem imprezy było przede wszystkim promowanie miodu i produktów pszczelarskich, popularyzacja spożywania miodu i produktów pasiecznych, zachęta do stosowania ich w codziennej diecie.

Program był bardzo bogaty, odbyły się m.in.:
– konferencja pod hasłem „Apiterapia szansą na innowacyjny rozwój pasiek” w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podczas konferencji można było się wiele dowiedzieć na temat apiterapii oraz apiturystyki,
– warsztaty edukacyjne w ramach projektu sponsorowanego przez firmę ANWIL S.A. „Pszczoły dla zdrowia”. Uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę na temat prozdrowotnych właściwości produktów pszczelich. Nauczyli się także wykorzystywać je do sporządzania kosmetyków domowych,
– konkursy dla pszczelarzy na „Miód Sezonu”, w którym wybierano najlepsze miody odmianowe oraz na „Najlepszą Ekspozycję Targową”, czyli najciekawszą prezentację swojego stoiska, a także dla kół gospodyń wiejskich – konkurs kulinarny „Miodowe specjały” w ramach projektu „Pszczoły dla zdrowia”. Przygotowując potrawę na bazie miodu koło mogło wziąć w nim udział i zdobyć atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę ANWIL S.A., producenta nawozów Canvil i Anvistar. Odbył się także konkurs „Wiedzy ekologicznej”, w ramach którego można było wygrać rośliny ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
– kiermasze i degustacje – miodów, produktów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, żywności regionalnej, rękodzieła, miododajnych roślin sezonowych,
– pokaz odwirowywania miodu,
– występy zespołów muzycznych,
– prezentacja działalności kół gospodyń wiejskich,
– było wiele atrakcji dla dzieci.

Wyniki konkursów:

„Najlepsza ekspozycja targowa”:

I miejsce – Gospodarstwo Pasieczne Sebastian Szylar z Humlina, gm. Kruszyn,

II miejsce – Pasieka Stankiewicz z Turowa, gm. Lubraniec,

III miejsce – ZPUH „Bartnik Żuromiński” z Żuromina – Roman Stachyra;

„Miód sezonu”:

I miejsce – za miód nektarowo-spadziowy ze spadzi liściastej dla Sebastiana Szylara z Humlina, gm. Kruszyn,

II miejsce – za miód wielokwiatowy dla Grzegorza Rutkowskiego z Włocławka,

III miejsce – za miód wielokwiatowy z przewagą cząbru dla Marka Okuniewskiego z Osięcin, gm. Radziejów;

„Miodowe specjały”:

w konkursie kulinarnym dla kół gospodyń wiejskich wzięło udział 8 kół, a  zwyciężyło KGW Bodzanowo z  gminy Dobre, pozostałe koła, które wyróżniono, to: KGW w Czołówku gm. Radziejów, KGW Byczyna Kolonia, gm. Dobre, KGW „Czerwone Korale” z Guźlina, KGW „Kruszynianki” z Kruszynka, gm. Koneck, KGR Turzynki w Turzynku, gm. Raciążek, KGW „Odolinka” w Odolionie, gm. Aleksandrów Kujawski, KGW Krepiny, gm. Fabianki.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność. Do zobaczenia za rok na naszym miodowym święcie!

fot. W. Lisiecki, J. Szczęsna-Kulewska

Zjazd absolwentów i Jubileusz 50-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt PBŚ w Bydgoszczy

W dniu 17 września bieżącego roku Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej świętować będzie Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Uroczyste obchody tego pięknego Jubileuszu rozpoczną się częścią oficjalną w Auditorium Novum PBŚ, zakończoną wspólnym pamiątkowym zdjęciem. W dalszej części na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, absolwentów i sympatyków WHIBZ przywitają pracownicy, możliwe będzie zwiedzenie nowoczesnej infrastruktury wydziału oraz zapoznanie się z aktualną ofertą kształcenia i badań. Wieczorem organizatorzy zapraszają na uroczysty bankiet.

Początki powstania wydziału sięgają roku  1971, wówczas wydział funkcjonował jako Bydgoski Oddział Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od 1974 roku działał pod szyldem Akademii Techniczno-Rolniczej. Kolejna zmiana nastąpiła w 1975 roku w którym utworzono Instytut Zootechniczny. W roku 1984 powstał  Wydział Zootechniczny, który w 2006 został przemianowany na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Akademia Techniczno-Rolnicza stała się Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, a w 2021 Politechniką Bydgoską. Obecnie wydział kształci studentów na 3 kierunkach: Zootechnika, Zoofizjoterapia, Inspekcja weterynaryjna.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
https://whibz.pbs.edu.pl/pl/SAS/Jubileusz-50lecia-WHiBZ-PBS

Autor: dr inż. Bogusław Chachaj

Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – zasady udzielania pomocy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza do obejrzenia zapisu szkolenia on-line, pn.

„Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – zasady udzielania pomocy”,
które odbyło się się 25 lipca 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=FILm6J05rVc&t=123s

Program:

• Kryteria dostępu w naborze 2022

• Beneficjenci w naborze 2022

• Wysokość wsparcia i zasady udzielania pomocy

• Biznesplan i zobowiązania beneficjenta

Pytania i odpowiedzi z czatu: Łukasz Piotrowski – KPODR w Minikowie

Pokaz drobnego inwentarza

Celem pokazu jest prezentacja gatunków, ras i odmian zwierząt utrzymywanych w kraju i regionie kujawsko-pomorskim oraz przedstawienie postępu hodowlanego prezentowanych zwierząt.
Prezentowany będzie drób ozdobny, gołębie, króliki, alpaki, ptaki egzotyczne.

W pokazie może wziąć udział każdy hodowca, niezrzeszony w żadnym związku czy stowarzyszeniu, wymagane jest zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne potwierdzające, że zwierzęta są zdrowe.

Będzie to doskonała okazja do integracji hodowców z regionu zarówno tych wieloletnich jak i tych początkujących.

Dla odwiedzających wstęp bezpłatny.

Informacji udziela i zgłoszenia do udziału przyjmuje:

Anna Mońko-Łanucha
starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej
e-mail: 
anna.monko@kpodr.pl
tel. 52 386 72 19, 695 423 700


Wpisowe wystawcy w Pokazie drobnego inwentarza wynosi 50 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Konto: BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005 z dopiskiem POKAZ ZWIERZĄT

 

do pobrania:
zaświadczenie o zdrowiu wrzesień minikowo 2022 – wzór
REGULAMIN POKAZ ZWIERZĄT 2022 wrzesień
karta zgłoszenia hodowcy pokaz zwierząt wrzesień minikowo 2022
karta zgłoszenia hodowcy pokaz zwierząt wrzesień minikowo 2022

 

Szkolenie pn. „Czyste Powietrze – zmiany na plus”

28 lipca br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie pn. „Czyste Powietrze – zmiany na plus”.  

Wydarzenie zrealizowano w formie online za pomocą platformy szkoleniowej clickmeeting.com. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 50 osób.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze zmianami, które zostały wprowadzone w Programie Priorytetowym  „Czyste Powietrze” w dniu 15 lipca br. Najważniejsza zmiana to prefinansowanie inwestycji, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, do 50% kosztów całej operacji. Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy. Warunkiem skorzystania z programu Czyste Powietrze Plus są także progi dochodowe. Ze ścieżki prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Szkolenie to również promocja Programu „Czyste Powietrze” i zachęta potencjalnych beneficjentów do korzystania z dotacji i wymiany starych pieców, które nie spełniają określonych norm, na nowe, przyjazne środowisku.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Pana Roberta Śpiewakowskiego, doradcę energetycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców  w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W wydarzeniu uczestniczyły osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła oraz pracownicy gmin i doradcy powiatowych zespołów doradztwa rolniczego województwa kujawsko-pomorskiego. Po zakończonym szkoleniu Pan Robert Śpiewakowski odpowiadał na liczne pytania, które pojawiały się na czacie.

Uczestnicy pozytywnie ocenili organizację i przebieg szkolenia. Wyrazili potrzebę kolejnych szkoleń w tematach dotyczących uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła, wypełniania wniosku o płatność, obsługi generatora wniosków oraz nowego programu „Ciepłe mieszkanie”, który jest adresowany do właścicieli lokali  w budynkach wielorodzinnych.

 Kliknij na obrazek poniżej by obejrzećmateriał filmowy.

https://youtu.be/OiDfmoM7UBo

 

Tekst: Natalia Czyżewska-Suchoń
Opracowanie filmu: Damian Oparzela KPODR w Minikowie 

 

XXIV. edycja Wielkiego Konkursu dla rolników organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze

Polskie Wydawnictwo Rolnicze po roku przerwy spowodowanej pandemią, postanowiło wrócić do tradycji i ponownie zorganizować wielki konkurs dla swoich Czytelników. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Rolnik –Zawód Wielkiej Wagi”. Wiemy, że w dzisiejszych trudnych dla rolnictwa czasach spowodowanych, m.in. gigantycznymi podwyżkami cen nawozów sztucznych, paliw i energii elektrycznej oraz szeroko pojętych kosztów utrzymania gospodarstwa potrzebna jest choć odrobina rozrywki. Dlatego zarówno zasady konkursu jak i zadanie konkursowe są łatwe. Natomiast wartość nagrody wyjątkowo wysoka – wyjaśnia dr Adam Koziolek, prezes Polskiego Wydawnictwa Rolniczego.

Na zwycięzcę czeka kompaktowa ładowarka kołowa Weidemann 1390 o wartości ponad 290 000 złotych. Może być wykorzystywana zarówno w gospodarstwie rolnym, sadowniczym lub specjalizującym się w produkcji warzyw. Wyróżnia ją m.in. wyjątkowa w tej klasie wielkości i doskonale zaprojektowana kabina, która zapewnia wygodną i komfortową przestrzeń dla operatora.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Rolnik – Zawód Wielkiej Wagi”. Włączyły się w nią wiodące w PWR czasopisma: Top Agrar Polska, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Profi, Elita Dobry Hodowca i WiOM – Warzywa i Owoce Miękkie. Każdy zaangażowany w konkurs tytuł PWR ufundował dla swoich Czytelników dodatkową nagrodę:

Top Agrar Polska – stacjonarny zbiornik na olej napędowy FuelMaster o pojemności 2500 litrów. Wartość nagrody 14 575,50 zł brutto.

Tygodnik Poradnik Rolniczy – zbiornik do nawozów płynnych Swimer Agro Tank o pojemności 22 000 litrów. Wartość nagrody 15 000, 00 zł brutto.

Profi Technika – chwytak do bel firmy Tanco. Wartość nagrody 8 610,00 zł brutto.

Elita. Dobry Hodowca – 2 poidła marki La Buvette, uniwersalne miskowe, jednokomorowe LAC 5 oraz podgrzewane Lakcho 2. Łączna wartość 7 500,00 zł brutto.

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie – AGRO-SORB FOLIUM 640 litrów biostymulatora z L-aminokwasami z hydrolizy enzymatycznej. Wartość nagrody 22 400,00 zł brutto.

Co zrobić, by wziąć udział w konkursie? Wystarczy:
– odgadnąć wagę ładowarki wraz z paletą pełną gazet wydawnictwa PWR,
– wymyślić hasło promujące jedno z wybranych czasopism,
– wypełnić formularz na stronie
www.konkurs.pwr.agro.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu zawarte są w regulaminie, który opublikowany jest na stronie www.konkurs.pwr.agro.pl. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2022 roku.

Osoba do kontaktu: Anna Król, marketing manager, tel. 61 869 06 91, e-mail a.krol@topagrar.com.pl

Rozstrzygnięcie konkursu – krzyżówki pn. „W zgodzie z naturą”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”,
która zamieszczona była w lipcowym wydaniu naszego miesięcznika
w ramach projektu ekologicznego pn. „Ochrona środowiska – edukacja, informacja i promocja dobrych praktyk
dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
– kampania edukacyjno – informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

W konkursie wzięło udział 12 osób, spośród których 29 lipca komisja konkursowa wyłoniła jednego zwycięzcę. Laureatką konkursu została Pani Kornelia Wąsowska, która w wyznaczonym terminie nadesłała prawidłowe hasło, które brzmiało – Ty i ja, zagrajmy w zielone. Nagrodą w konkursie był zestaw naczyń próżniowych do przechowywania żywności oraz pojemniki na przekąski. Pani Kornelii gratulujemy wiedzy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach oraz poszerzania swojej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 

Tekst i zdjęcie: Lidia Saganowska KPODR w Minikowie