Informacje

Finał naboru: koła gospodyń wiejskich wnioskują o blisko 30 mln zł

Zakończył się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla kół gospodyń wiejskich. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło do końca października 8 606 wniosków na łączną kwotę 29 755 000 zł.

Nabór rozpoczął się 7 maja 2019 r. i trwał do 31 października 2019 r. Pula środków przewidzianych w bieżącym roku na pomoc kołom gospodyń wiejskich wynosiła maksymalnie 40 mln zł.  

Wysokość dotacji dla koła uzależniona została od liczby jego członków. I wyniosła: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczyło od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzyło ponad 75 osób.

Najwięcej wniosków o wsparcie trafiło do Agencji z województw: wielkopolskiego – 1 342, lubelskiego – 1 121 i mazowieckiego –  1 077.

By sięgnąć po pomoc, która jest finansowana z budżetu państwa, koło musiało najpierw zarejestrować się w prowadzonym przez ARiMR Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Dzisiaj figuruje w nim 8735 organizacji tego typu, tylko w tym roku wpisało się do niego 3696 kół.

 

 

 

ARiMR: na kontach rolników 4 mld zł zaliczek dopłat za 2019 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacanie zaliczek dopłat bezpośrednich rozpoczęła 16 października. W tym roku po raz pierwszy ARiMR przekazuje rolnikom także zaliczki na poczet płatności obszarowych PROW. Dotychczas na konta rolników Agencja przekazała blisko 4 mld zł.

Do 29 października ARiMR zrealizowała blisko 1,2 mln przelewów na kwotę 3 974 mln zł.

Do 700 tys. rolników trafiło prawie 3,1 mld zł w ramach zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, a blisko 500 tys. rolników otrzymało ponad 900 mln zł w ramach zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

Zaliczki w 2019 r. przekazywane są polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc. stawki, 85 proc – w przypadku płatności PROW.

Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczna oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa) jest zakończenie kontroli administracyjnej, a przy zaliczkach płatności bezpośrednich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu.

Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od dnia 2 grudnia rozpocznie się realizacja pełnych płatności.

Pula środków  przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15 mld zł. O płatności te ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskuje ok. 975 tys. rolników.

WorldFood Poland – targi dla wymagających i świadomych handlowców

Jaki jest polski konsument i co nim kieruje podczas dokonywania zakupów? Jest wrażliwy na jakość, w każdym, szerokim tego słowa znaczeniu: asortymentowo, czasowo i cenowo. Spersonalizowana oferta, wysoka jakość obsługi klienta oraz marka są priorytetem dla 60% polskich konsumentów. I to powinien mieć na uwadze dobry handlowiec, którego działania są kluczem do sukcesu całej firmy.

Agencja badawcza Inquiry, we współpracy z ITBC Communication, zapytała konsumentów podczas badania „Wiemy, co jemy?”- co Polacy chcą wiedzieć o produktach i skąd czerpią wiedzę. Zdecydowana większość respondentów stwierdza, że najważniejszy dla nich jest skład produktu – 90 proc. badanych sprawdza, czy dana żywność zawiera jakieś dodatki. Równie istotne dla osób, które wzięły udział w badaniu, jest działanie prozdrowotne produktu (83 proc.) i zawartość składników odżywczych (82 proc.). Konsumenci interesują się też krajem z którego pochodzi żywność (74 proc.) a 76 proc. badanych chciałoby wiedzieć, czy dany produkt został wyprodukowany w sposób tradycyjny. Za najbardziej wiarygodne źródło wiedzy o produktach spożywczych konsumenci uważają porady lekarzy i dietetyków (41 proc.). Wysoko na skali wiarygodności plasują się etykiety na opakowaniach produktów (38 proc.) i porady znajomych/rodziny (34 proc.). Polacy ufają też stronom internetowym (27 proc.) oraz programom telewizyjnym poświęconym tematyce kulinarnej (25 proc.).

 

 

„Nowa generacja konsumentów żyje szybko i w poczuciu, że oferta stworzona jest specjalnie dla nich, jest spersonalizowana. To wpływa również na strategię firm spożywczych i dopasowuje rynek handlu, który zmienia się tak szybko jak zmieniają się potrzeby i oczekiwania konsumentów. Klient łączy prozdrowotność z polskością i tradycją, ale też nowoczesnością i modą. Jest wyczulony na wartości, które reprezentuje dana marka, docenia transparentność i autentyczność. Jest wyedukowany i reaguje na trendy.” To wielkie wyzwanie dla handlowców zauważa Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu.

Polakami kierują różne motywacje, ale wygoda i opłacalność transakcji zawsze będą jednymi z najważniejszych. Wrodzona zaradność powinna być przedmiotem rozważań każdego sprzedawcy chcącego osiągnąć sukces. Jeszcze w ubiegłym roku aż 64% Polaków kupujących online było osobami poniżej 34 roku życia. Dzisiaj grupę tę stanowi mniej niż połowa – tylko 42%. Znacząco wzrosło zainteresowanie internetowymi sklepami w grupach starszych. Osoby 50+ stanowią już ponad ¼ osób kupujących online (26% – wzrost o 14 p.p. w porównaniu do 2018 roku), a internauci 35-49 – ponad (32%) (wzrost o 7 p.p. w porównaniu do 2018 roku).

 

 

Jednak mimo rosnącego znaczenia i entuzjazmu wokół handlu internetowego, większość konsumentów nadal częściej wybiera sklepy stacjonarne – te, które są najbliżej, które znają, które oferują dobrą „sąsiedzką” obsługę i szereg dodatkowych atutów. Możliwość obejrzenia towaru i jego dotknięcia, w momencie podejmowania decyzji o wyborze pomiędzy sklepem stacjonarnym, a internetowym jest istotna dla 80% polskich konsumentów. Również w przypadku relacji dostawca-kupiec, istotny jest kontakt osobisty, możliwość bezpośredniego zobaczenia, dotknięcia i spróbowania produktów, które handlowiec chce umieścić na półce sklepowej i oferować swoim klientom. Dlatego tak ważna jest możliwość spotkania branży w jednym miejscu i czasie na targach WorldFood Poland w kwietniu każdego roku. Jest to miejsce spotkań całego łańcucha spożywczego, od dostawców surowców i dodatków, poprzez przetwórców i wytwórców gotowych produktów spożywczych, po technologie i usługi dedykowane branży spożywczej.

 

 

Współczesny konsument chce mieć w zasięgu ręki produkty wyjątkowe, oryginalne, ekologiczne i dostęp do kuchni świata bez egzotycznych podróży. „Dlatego już dziś zapraszamy świadomych handlowców na VII edycję WorldFood Poland w dniach 21-23 kwietnia 2020. Przykładamy olbrzymią wagę do rozwoju Targów WorldFood zgodnie z oczekiwaniami wystawców i zwiedzających. Na bieżąco analizujemy potrzeby rynku spożywczego, a po każdej edycji targów – opinie i uwagi ich uczestników. Dzięki temu wspólnie tworzymy targi, których rzeczywiście potrzebuje branża i rynek. Co roku zwiększa się ilość kupców z różnych stron świata i Europy, a rozmowy przeprowadzane podczas targów są szansą na nowe zamówienia i kontrakty. To olbrzymia wartość, którą trudno uzyskać online.”- podkreśla Agnieszka Szpaderska, dyrektor WorldFood Poland.

Patronat nad przyszłoroczną edycją Targów objęły największe organizacje związane z sektorem handlu – Polska Izba Handlu i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.  

Więcej informacji oraz relacje z poprzednich edycji: www.worldfood.pl

 

Iwona Ciechan
Public Relations  
kom. +48 501 036 603

pr@worldfood.pl

 

Lentewenc Sp. z o.o.
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 37,
01-015 Warszawa,
Tel.: 22 395 66 99,
Fax: 22 395 66 90,

www.lentewenc.com

 

 

 

 

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

 krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa

Szczegóły: www.prostoodrolnika.pl

 

 

Operację realizuje na podstawie umowy Polska Fundacja Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie ogólnopolskiej Kampanii multimedialnej „Wiedz i mądrze jedz” opisującej praktykę sprzedaży bezpośredniej oraz funkcjonowania różnych form systemów KŁŻ w Polsce. W ten sposób Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ (w świetle nie wykorzystanych w pełni jeszcze możliwości wynikających z Planu dla Wsi oraz innych działań MRiRW, zmian prawnych i podatkowych wprowadzonych w ostatnich latach w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz sprzyjających rozwój systemów KŁŻ). Pozytywne i korzystne zmiany dla rolnictwa i rozwoju wsi, które przyniosły i przyniosą w przyszłości inicjatywy KŁŻ i sprzedaży bezpośredniej w Polsce są nie tylko mało znane i doceniane w Polsce, ale również są mało znane zagranicą. Kampania przyczyni się do zmiany tej sytuacji poprzez wyprodukowanie również anglojęzycznej wersji filmów oraz wybranych dobrych praktyk.

Formy realizacji operacji:

1. Organizacja 2 webinariów łącznie dla 200 osób na potrzeby Kampanii „Wiedz i mądrze jedz – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”:

2. Realizacja cyklu 12 filmów – reportaży pt. „Wiedz i Mądrze Jedz – Nowe możliwości dla producentów i konsumentów wynikające z inicjatyw Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności w Polsce i zagranicą” emitowanych w ogólnopolskiej telewizji publicznej TVP3 oraz w internecie na kanale You Tube „Prosto od Rolnika”:
https://www.youtube.com/channel/UCvCWsUQPkggpsiYQLQaEvgQ
Filmy będą dostępne również na portalu Kampanii – https://prostoodrolnika.pl/

3. Opracowanie dobrych praktyk w sprzedaży bezpośredniej i organizowaniu systemów KŁŻ (3 ekspertyzy):

• Kompendium dobrych praktyk KŁŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Kompendium-dobrych-praktyk-w-organizowaniu-system%C3%B3w-K%C5%81%C5%BB.pdf  

• Dobre praktyki w gastronomii w systemie KŁŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Dobre-praktyki-w-gastronomi-w-systemie-K%C5%81%C5%BB.pdf

• Dobre praktyki w Klubach Zakupowych KLŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Dobre-praktyki-w-Klubach-Zakupowych-w-K%C5%81%C5%BB.pdf

1. Modernizacja strony internetowej . Projektowana modernizacja ma za zadanie stworzenie zupełnie nowych możliwości funkcjonalnych związanych tylko i wyłącznie z celami operacji (Kampanii).

2. Kampania promocyjna  w internecie  „Wiedz i mądrze jedz – publikacja w internecie filmów, dobrych praktyk, pytań i odpowiedzi, webinarów, rekomendacji produktów i producentów oraz informacji dot. problematyki Krótkich Łańcuchów w PL i poza nią. https://www.facebook.com/ProstoOdRonika/

Operacja skierowana jest do:
1. Rolników i producentów żywności którzy uczestniczą bądź mogliby uczestniczyć w zbiorowych działaniach w ramach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;

2. Konsumentów, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;

3. Organizatorów lub potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ;

4. Interesariuszy w kraju i zagranicą zaangażowanych w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ jako instrumentów rozwoju obszarów wiejskich i poprawą pozycji ekonomicznej i społecznej rolników.

Filmy realizowane są w ramach projektu Kampania multimedialna „Wiedz i mądrze jedz – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”, realizowanego przez Polską Fundację Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ  krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa jest realizowana w ramach partnerstwa KSOW

Zostań partnerem KSOW – http://ksow.gov.pl/pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.gov.pl

 

Warsztaty dla rolników „Wdrażanie programu azotanowego”

                                              

Od września 2019 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizuje dla rolników cykl warsztatów nt Wdrażania Programu azotanowego. Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. W programie m. in. problem zanieczyszczenia azotem wód morskich i śródlądowych, obowiązki rolników wynikając w przepisów krajowych i wspólnotowych, wymagana dokumentacja oraz jej sporządzanie.

 

Lp.

Miejsce szkolenia

Data
(rrrr-mm-dd)

Wykładowcy

osoba odpowiedzialna za organizację

województwo

powiat

gmina

miejscowość

miejsce
np. urząd, świetlica, szkoła

ulica, nr budynku

nr lokalu

1

kujawsko-pomorskie

bydgoski

Koronowo

Wtelno

Centrum Rolnicze

Dworcowa 18

 –

2019-11-07

Dawid Jędrzejewski 523278416

Dawid Jędrzejewski 523278416

2

kujawsko-pomorskie

inowrocławski

Inowrocław

Jacewo

świetlica wiejska

Świerkowa 40

 –

2019-09-26

Ewa Wypijewska 723331087

Ewa Wypijewska 723331087

3

kujawsko-pomorskie

mogileński

Mogilno

Mogilno

BS Mogilno

Jagiełły 14

 –

2019-10-10

Sławomir Szpulecki 723692574

Sławomir Szpulecki 723692574

4

kujawsko-pomorskie

sepoleński

Sępólno Kraj.

Sępółno Kraj.

SRI

Przemysłowa 2

 –

2019-10-24

Stanisław Rakowski 723692562

Stanisław Rakowski 723692562

5

kujawsko-pomorskie

świecki

Świecie

Świecie

Powiatoey Zespół Doradztwa Rolniczego

Hallera 4

25

2019-11-07

Halina Dąbrowska 723330695

Halina Dąbrowska 723330695

6

kujawsko-pomorskie

żniński

Żnin

Żnin

Starostwo Powiatowe

Potockiego 3

 –

2019-11-21

Marek Frąckowiak 723692539

Marek Frąckowiak 723692539

7

kujawsko-pomorskie

brodnicki

Jabłonowo Pomorskie

Jabłonowo Pomorskie

Centrum Kultury i Sportu

Rynek 9

 –

2019-12-05

Arkadiusz Krysztofiak 667662832

Arkadiusz Krysztofiak 667662832

8

kujawsko-pomorskie

toruński

Obrowo

Obrowo

świetlica Urzędu Gminy

ul. Aleja Lipowa 27

 –

2019-12-19

Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska 507928092

Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska 507928092

9

kujawsko-pomorskie

grudziądzki

Łasin

Szczepanki

zajazd Bumerang

14

 –

2020-01-09

Ewa Predel 663229030

Ewa Predel 663229030

10

kujawsko-pomorskie

wąbrzeski

Ryńsk

Wąbrzeźno

Urząd Gminy

Mickiewicza 21

 –

2020-01-23

Lidia Dymek 723692599

Lidia Dymek 723692599

11

kujawsko-pomorskie

lipnowski

Lipno

Radomice

świetlica wiejska

102

 –

2020-02-06

Janusz Wiśniewski 723692558

Janusz Wiśniewski 723692558

12

kujawsko-pomorskie

włocławski

Kowal

Przydatki Gołaszewskie

świetlica Urzędu Gminy

3

 –

2020-02-20

Wojciech Celmer 506392720

Wojciech Celmer 506392720

Na stronie https://www.fdpa.org.pl/azot informacje na temat realizacji projektu w kraju.

 

Osoba do kontaktu po stronie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

Natalia Narewska st. sp. ds. produkcji roślinnej, tel. 506 392 582, 52 386 72 37, natalia.narewska@kpodr.pl

Premia na podjęcie działalności pozarolniczej

Trwa nabór wniosków na podejmowanie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą do 29 października 2019 roku składać wnioski w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Kryteria wyboru:

 1. operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 2. operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
 3. innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 4. operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty);
 5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 6. operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
 • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
 • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
 • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Cykl spotkań informacyjnych pt. „Fundusze na biznes”

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Grudziądzu organizuje cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych, na których zostaną omówione możliwości dofinansowania dla osób planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej m.in. dotacje dla osób zwalnianych z pracy, dla osób zatrudnionych na umowach zlecenia, umowach krótkoterminowych z wynagrodzeniem nieprzekraczającym minimalnego oraz preferencyjne, niskooprocentowane  pożyczki.  Omówione zostaną również zasady prowadzenia rejestracji firmy, obowiązki wobec ZUS, US.

Szczegóły dotyczące spotkań oraz karty zgłoszeniowe dostępne są pod linkiem http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=223

Premia na podjęcie działalności pozarolniczej

Trwa nabór wniosków na podejmowanie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą do 29 października 2019 roku składać wnioski w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Kryteria wyboru:

 1. operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 2. operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
 3. innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 4. operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty);
 5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 6. operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
 • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
 • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
 • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Preparaty biodynamiczne – spotkanie w Juchowie

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zapytaniom rolników ekologicznych i biodynamicznych o zorganizowanie w Juchowie kolejnego spotkania dot. preparatów biodynamicznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników, doradców, studentów oraz sympatyków rolnictwa biodynamicznego do uczestnictwa w 1-dniowym Dniu Preparatów.

Termin: 24.10.2019.

 Organizator: Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o., Juchowo 54a, 78-446 Silnowo

Nowelizacja ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 22 maja 2009 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że z dniem 01.08.2019 r. ulega nowelizacji ustawa o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych z dnia 22 maja 2009 r. Znowelizowana ustawa (DZ. U. z 13 czerwca 2019 póz. 1318) wprowadza następujące zmiany:

1.  Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – któremu, to funduszowi podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa, ustawodawca wykreśla słowa „na cele konsumpcyjne" zbóż, W myśl zmiany do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż bez względu na ich przeznaczenie. Wpłaty na fundusz naliczane są w wysokości 0,1% wartości netto zakupionego zboża.

2.  Dodano kolejny fundusz – Fundusz Promocji Roślin Oleistych -któremu, to funduszowi podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych. Wpłaty naliczane są w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych składają deklarację do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty naliczonej na rachunek bankowy danego funduszu wskazanego w deklaracji. Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Stwierdzenie zaległych zobowiązań wobec funduszy skutkować będzie wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Dyrektorowi Generalnemu KOWR przysługują uprawnienia kontrolne podmiotów w zakresie poprawności wywiązywania się z ustawowych obowiązków wpłat na fundusze promocji.

Deklaracje oraz bliższe informacje nt. funduszy promocji, dostępne są stronie www.kowr.gov.pl zakładka PROMOCJE lub w Oddziale Terenowym Bydgoszczy pod nr tel. 52 52 50 874 lub 52 52 50 879.

Szczegółowy wykaz towarów od których naliczane, pobierane i przekazywane są wpłaty na fundusze promocji produktów rolno spożywczych znajdują się w DZ. U. z 30 lipca 2019 r., póz. 1411. z uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT i przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1411/1

 

ARiMR: pomoc dla nowych grup producentów

Od  28 października do 13 grudnia 2019 r.  oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.  To już szósty nabór tego typu
w ramach PROW na lata 2014-2020.   
   

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się  grupy, które spełniają następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.;
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo;
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

W jakiej formie i wysokości udzielana jest pomoc?

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia od 2019 r. wzrosła i wynosi obecnie: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia. Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 840 uznanych grup producentów rolnych.