Informacje

Krajowa Siec Gospodarstw Demonstracyjnych

Gospodarstwa demonstracyjne są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń i zyskania przekonania o możliwości stosowania nowych, lepszych od dotychczasowych rozwiązań.

Krajowa Siec Gospodarstw Demonstracyjnych jest formą upowszechnienia tego rodzaju inicjatyw poprzez wybranie w każdym województwie gospodarstw, które mogą pełnić taka rolę oraz skomunikowanie ich za pomocą tej strony internetowej. Taki dobór gospodarstw zapewniają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie koordynuje ten proces, administruje stronę internetową, dba o zapewnienie rolnikom – właścicielom gospodarstw demonstracyjnych oraz ich doradcom dostępu do źródeł nowych informacji. Szkolenia i konferencje, a także robocze spotkania podczas pandemii odbywają się tylko w formie on-line, ale gdy tylko będzie to bezpieczne, uzupełnione zostaną wyjazdami studyjnymi.

W gospodarstwach demonstracyjnych są przyjmowane grupy rolników dobierane wg zainteresowań, a działania demonstracyjne w nich prowadzone dotyczą specyfiki różnych rodzajów produkcji roślinnej i zwierzęcej, działalności pozarolniczej na wsi, wykorzystania nowoczesnych maszyn i urządzeń, stosowania różnych zabiegów uprawowych, dostosowywania do gospodarowania w warunkach zmieniającego się klimatu, stosowania się do przepisów wynikających z polityki rolnej krajowej i Unii Europejskiej.

Strona internetowa zapewnia możliwość wyszukiwania gospodarstw wg wielu kryteriów, komunikowania się z doradcami i gospodarstwami, a także wiele informacji i publikacji przydatnych dla osób zainteresowanych lub związanych z Krajowa Siecią Gospodarstw Demonstracyjnych.

więcej:
https://gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl/

Ogólnopolski konkurs Doradca Roku

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w III edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „DORADCA ROKU”. 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Do pobrania:

Regulamin_Konkursu_Doradca_Roku_2022

 

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

 Jak się zgłosić?
Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci

 

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

 • Kategoria I – Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.
 • Kategoria II – Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? Ta kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Cel konkursu
Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.
Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.
Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Szkolenie – intensyfikacja zasad bioasekuracji na terenie gospodarstw

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w INOWROCŁAWIU
zaprasza na szkolenie w związku z działaniami edukacyjnymi dotyczącymi intensyfikacji zasad bioasekuracji na terenie gospodarstw. Szkolenie ma na celu zwiększenie ochrony przed afrykańskim pomorem świń w gospodarstwach w Polsce.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022r.,
o godz. 11:00 w Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii,
ul. Szosa Bydgoska 16, 88-100 Inowrocław

Kontakt:
tel.52 357 52 68, inowroclaw.piw@wp.pl

Klimat dla ekologii – wizyta studyjna, relacja z wyjazdu

W dniach od 21 do 24 czerwca br. 26-osobowa grupa rolników ekologicznych, rolników konwencjonalnych zainteresowanych systemem rolnictwa ekologicznego, przedstawicieli samorządu oraz doradców z naszego województwa gości u rolników ekologicznych z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego w ramach projektu pn. „Klimat dla ekologii – wizyta studyjna”. Operacja jest realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji „Klimat dla ekologii” jest doskonalenie metod ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń a także prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w odwiedzanych gospodarstwach ekologicznych. Istotnym zamierzeniem realizowanego wyjazdu jest również wzmacnianie świadomości ekologicznej o produkcji żywności na obszarach wiejskich. Jest to niezwykle ważne, gdyż działalność rolnicza, w zależności od stopnia intensywności gospodarowania, może sprzyjać utrzymywaniu lub zwiększaniu bioróżnorodności, bądź wpływać ograniczająco na bogactwo gatunkowe i liczebność różnych organizmów, występujących na polach uprawnych i użytkach zielonych.

1 DZIEŃ
Gospodarstwo ekologiczne „Juchowo Farm”


2 DZIEŃ
Gospodarstwo Ekologiczne „Eko Elita” Grzegorz i Małgorzata Bartosiewicz


3 DZIEŃ
Gospodarstwo Rolne „Jagodowe Marzenie” Małgorzata Siłakowska


Gospodarstwo „Lawendowa Osada” Barbara i Bartosz Idczak


4 DZIEŃ
Gospodarstwo ekologiczne „Ekofarma Kaszubska”


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik
do Zarządzenia nr 12/2022
Dyrektora Kujawsko Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
z dnia 30.05.2022 r.

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 67 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r., sygn. DSR.do.6543.3.2022, w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej i prawa własności nieruchomości budynkowych podaje wykaz do publicznej wiadomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38, w skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 oraz działka o powierzchni 6234 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

  • lokal mieszkalny nr 1 o całkowitej powierzchni użytkowej 60,52 m2 wraz
  z pomieszczeniem gospodarczym (15,97 m2) i kotłownią (6,76 m2) położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona jest przy ulicy Nizinnej 7 w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

  • lokal mieszkalny nr 2 o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 25,89 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz
  z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

  lokal mieszkalny nr 3 o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 23,43 m2, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2, wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

 

 1. Opis nieruchomości:
  • działka nr 2/38 posiada powierzchnię 6234m2. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Układ hipsometryczny terenu w części wschodniej płaski, poziomy, w pozostałej części z bardzo wyraźnym skłonem w kierunku południowym. Różnica poziomów terenu w obrębie działki dochodzi do ok. 10m. Działka w części wschodniej zabudowana jest budynkiem dawnej „rządcówki” będącej częścią założenia dworsko-parkowego z Zarzeczewie. Teren działki od części wschodniej ogrodzony. Część wschodnia działki o powierzchni ok. 2000 m2 zagospodarowana, osadzona licznymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Pozostała część terenu działki nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Utwardzenie terenu – niewielki fragment w części wschodniej stanowiący część drogi dojazdowej do nieruchomości. Działka posiada uzbrojenie techniczne w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną z odpływem do lokalnego szamba szczelnego. Wokół budynku istnieje sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do zbiornika położonego poza granicami działki nr 2/38. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 146,54 m2, powierzchni piwnicy 14,67 m2, powierzchni zabudowy 205 m2, wybudowany w latach dwudziestych XX w. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowo – kamienne. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej, tynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop drewniany, belkowy, tynkowany na trzcinie. Schody na poddasze o konstrukcji drewnianej. Dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej kryty blachom w rąbek. Posadzki betonowe w części bez warstw wykończeniowych. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony jest w instalacje techniczne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i odgromową. Na skutek niedokończonych prac remontowych instalacje elektryczne i c.o. niesprawne – instalacja c.o. pozbawiona pieca. Układ pomieszczeń amfiladowy. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy zużycie techniczne budynku ok. 50%.
  • działka nr 2/35 posiada powierzchnię 836 m2 i kształt nieregularnego czworokąta ze stosunkowo szerokim frontem do drogi dojazdowej. Układ hipsometryczny działki płaski, poziomy. Teren działki jest ogrodzony, w części utwardzony. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem do lokalnego szamba szczelnego oraz instalacja elektryczna. Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się w budynku wielolokalowym o ogólnej powierzchni zabudowy 208,10 m2. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, mieszczący trzy lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty budynku w części betonowo – kamienne, w części murowane z pustaków cementowych i cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia warstwowe, murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków cementowych. Ściany otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – jętkowej, kryty blachom trapezową. Orynnowanie dachu niekompletne, wykonane w części z profili PCV. Posadzki pomieszczeń gospodarczych betonowe, surowe. Ściany miejscami zawilgocone w strefie przyziemia na skutek wadliwej izolacji poziomej fundamentów. Konstrukcja ścian nośnych miejscami wykazuje pęknięcia będące skutkiem nierównomiernego osiadania oraz braku wieńca spinającego ściany w ich górnej części. Lokal nr 1 składa się z wiatrołapu, trzech pokoi, korytarza, kuchni, łazienki z WC i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależą pomieszczenie gospodarcze i kotłownia. Lokal posiada udział w wysokości 8325/13257 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 2/35. Podłogi drewniane, w części posadzki betonowe wyłożone w pokojach panelami podłogowymi w pozostałych pomieszczeniach płytkami ceramicznymi. Ściany i sufity tynkowane, w części z płyt gipsowo – kartonowych. Armatura wod-kan łazienki i kuchni w części do wymiany. Stolarka okien PCV. Drzwi typowe płycinowe przeszklone. Drzwi wejściowe drewniane. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. zasilaną z własnej kotłowni wyposażonej w piec węglowy.
  • działka nr 2/35 posiada powierzchnię 836 m2 i kształt nieregularnego czworokąta ze stosunkowo szerokim frontem do drogi dojazdowej. Układ hipsometryczny działki płaski, poziomy. Teren działki jest ogrodzony, w części utwardzony. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem do lokalnego szamba szczelnego oraz instalacja elektryczna. Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku wielolokalowym o ogólnej powierzchni zabudowy 208,10 m2. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, mieszczący trzy lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty budynku w części betonowo – kamienne, w części murowane z pustaków cementowych i cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia warstwowe, murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków cementowych. Ściany otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – jętkowej, kryty blachom trapezową. Orynnowanie dachu niekompletne, wykonane w części z profili PCV. Posadzki pomieszczeń gospodarczych betonowe, surowe. Ściany miejscami zawilgocone w strefie przyziemia na skutek wadliwej izolacji poziomej fundamentów. Konstrukcja ścian nośnych miejscami wykazuje pęknięcia będące skutkiem nierównomiernego osiadania oraz braku wieńca spinającego ściany w ich górnej części. Lokal nr 2 składa się z wiatrołapu, jednego pokoju, kuchni i łazienki z WC. Układ pomieszczeń amfiladowy. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia gospodarcze. Lokal posiada udział w wysokości 2589/13257 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 2/35. Podłoga w pokoju drewniana z desek na legarach, w pozostałych pomieszczeniach lokalu posadzki betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi. Ściany i sufity tynkowane. Armatura wod-kan łazienki i kuchni w części do wymiany. Stolarka okien PCV. Drzwi do łazienki harmonijkowe. Drzwi wejściowe z płyty warstwowej. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Lokal nie posiada instalacji grzewczej.
  • działka nr 2/35 posiada powierzchnię 836 m2 i kształt nieregularnego czworokąta ze stosunkowo szerokim frontem do drogi dojazdowej. Układ hipsometryczny działki płaski, poziomy. Teren działki jest ogrodzony, w części utwardzony. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem do lokalnego szamba szczelnego oraz instalacja elektryczna. Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku wielolokalowym o ogólnej powierzchni zabudowy 208,10 m2. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, mieszczący trzy lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty budynku w części betonowo – kamienne, w części murowane z pustaków cementowych i cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia warstwowe, murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków cementowych. Ściany otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – jętkowej, kryty blachom trapezową. Nad kuchnią stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową. Orynnowanie dachu niekompletne, wykonane w części z profili PCV. Posadzki pomieszczeń gospodarczych betonowe, surowe. Ściany miejscami zawilgocone w strefie przyziemia na skutek wadliwej izolacji poziomej fundamentów. Konstrukcja ścian nośnych miejscami wykazuje pęknięcia będące skutkiem nierównomiernego osiadania oraz braku wieńca spinającego ściany w ich górnej części. Lokal nr 3 składa się z wiatrołapu, jednego pokoju, kuchni i łazienki z WC. Układ pomieszczeń amfiladowy. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia gospodarcze. Lokal posiada udział w wysokości 2343/13257 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 2/35. Podłoga w pokoju, kuchni i wiatrołapie drewniane z desek na legarach, wybite płytami pilśniowymi. W łazience posadzka betonowa wyłożona płytkami ceramicznymi. Ściany i sufity tynkowane. Armatura wod-kan łazienki i kuchni w części do wymiany. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego. Drzwi płycinowe typowe, do łazienki harmonijkowe. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. typu etażowego zasilaną piecem węglowym zamontowanym w kuchni.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:
  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 19 maja 1988 roku nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1306/1-3.
  • lokal mieszkalny nr 1 położony na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”.
  • lokal mieszkalny nr 2 położony na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 203/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”.
  • lokal mieszkalny nr 3 położony na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 203/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”.

 

4. Szacunkowa wartość nieruchomości

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38 – 278.000 zł,
 2. lokal mieszkalny nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz  udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m279.800 zł,
 3. lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m238.500 zł,
 4. lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m225.200 zł.

 

 1. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona przez właściwy organ w późniejszym terminie według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

 1. Wykaz wywiesza się na okres nie krótszy niż trzy miesiące na tablicy ogłoszeń Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a także zamieszcza się na stronie internetowej.
 2. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 3. Termin składania wniosków o przysługującym prawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z końcem szóstego tygodnia licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 4. Termin składania pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego w przypadku osób uprawnionych na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych  oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa z dnia 15 grudnia
  2000 r. upływa z terminem trzech miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego wykazu
 5. Informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej.

 

 

DA/ŁP