Informacje

Wyjazd studyjny na Bio Fach 2020 do Norymbergii

 

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „EKOŁAN” w dniach 12-15 lutego br. organizuje Wyjazd studyjny – Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Bio Fach 2020 do Norymbergii w ramach operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu” jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy
i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, zrzeszania rolników ekologicznych oraz skracania łańcuchów dostaw. Operacja umożliwi zniwelować wiele problemów, pozwoli na nawiązywanie kontaktów.
Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów względem produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i jednocześnie jest to okazja do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w niemieckich gospodarstwach ekologicznych, udział w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej Bio Fach 2020, udział
w konferencji biznesowej dot. światowego rynku żywności ekologicznej.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia i regulamin naboru dostępne w plikach do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy BioFach 2020 EKOŁAN

Program wyjazdu studyjnego dla rolników ekologicznych

Informacja na stronę BIO FACH 2020

 

oraz na stronach: www.ekołan.pl, www.kpodr.pl, www.biokurier.pl, www.stowarzyszeniedoradca.blogspot.com

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do 40 osób dorosłych wpisujących się ww. grupę docelową:

  • członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych
  • rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego;
  • pozostali rolnicy ekologiczni;
  • przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województw
  • przedstawiciele mediów regionu;
  • przedstawiciele dodatkowych Parterów operacji;
  • doradcy specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego

 

 

Dopłaty do materiału siewnego: nabór wniosków od 25 maja

Zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia.  Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można  składać w biurach powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do dnia 25 czerwca 2020 r.

Zaproszenia na szkolenia dla osób zagrożonych ubóstwem – Mogilno

Zaproszenie na spotkanie

Realizator projektu:„Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu mogileńskiego”

zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się dnia 20.01.2020  o godz. 10.00 
w Sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. Benedyktyńska 3, 88-300 Mogilno

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców powiatu mogileńskiego.  Mowa tu o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.  Do udziału w projekcie zapraszamy też osoby bierne zawodowo, które posiadają minimum jedną z przesłanek wykluczenia społecznego np.: korzystają ze wsparcia OPS, programu POPŻ , posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.  

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące realizowanego projektu. Ponadto, spotkanie będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości dotyczących projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają wymagane kryteria będą mogły na miejscu wypełnić oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na numer tel. 576-360-227, email: m.sateja@ekspert-kujawy.pl

 

 


Zaproszenie na spotkanie

Realizator projektu: „Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult ”

Nazwa Projektu: „Skuteczny OUTPLACEMENT”

zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się dnia 20.01.2020 o godz. 10.00
w Sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. Benedyktyńska 3, 88-300 Mogilno

Uczestnikami szkoleń mogą zostać mieszkańcy całego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zostali zwolnieni z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy lub są zagrożeni zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Szkolenia są skierowane również dla właścicieli gospodarstw rolnych oraz członków ich rodzin, którzy planują podjąć zatrudnienie poza rolnictwem i są ubezpieczeni w KRUS. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na następujące szkolenia: kosmetyczka, sprzedawca, pracownik biurowy, robotnik gospodarczy oraz magazynier z obsługą wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli gazowych propan-butan. Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendium szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz pomoc w znalezieniu stażu a później pracy.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące realizowanego projektu. Ponadto, spotkanie będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości dotyczących projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają wymagane kryteria będą mogły na miejscu wypełnić oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na numer tel. 694 980 368, email:  a.holodniak@ekspert-kujawy.pl

 

NAJLEPSZY EUROPEJSKI CEL PODRÓŻY 2020 – GŁOSUJ NA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz to jedyne polskie miasto, które nominowane zostało do udziału w prestiżowym konkursie
o tytuł "Najlepszy Europejski Cel Podróży 2020" (European Best Destination 2020), o który ubiega się m.in. Praga, Madryt, Wiedeń czy Rzym.

 

Polskie miasta, które w ostatnich latach brały udział w konkursie to:

 Gdańsk – III miejsce (2017);

 Wrocław – I miejsce (2018);

 Poznań – V miejsce (2019).

Konkurs organizowany jest od 2009 roku przez międzynarodową organizację European Best Destinations z siedzibą  w Brukseli, której celem jest promocja kultury i turystyki w Europie.

Głosowanie trwa od 15 stycznia do 5 lutego 2020 roku. Z jednego adresu IP można oddać tylko 1 głos na tydzień.

 

Głosuj na Bydgoszcz !!!

 

 

Informacja o wsparciu dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich, które w 2019 r. skorzystały z finansowego wsparcia udzielonego przez ARiMR, mają czas do końca stycznia 2020 r. na złożenie sprawozdania rozliczającego na co konkretnie wydały otrzymaną pomoc. W 2019 r. Agencja przekazała kołom łącznie 29,7 mln zł.  W 2018 r. kwota ta wyniosła 16,3 mln zł. 

Od 29 listopada 2018 r., czyli od dnia wejścia w życie nowych przepisów o kołach gospodyń wiejskich, do końca  2019 r.  powstało ponad 5,8 tys. nowych kół. Łącznie w prowadzonym przez ARiMR rejestrze wpisano 8780  tego typu stowarzyszeń. Najwięcej z nich zarejestrowano w Wielkopolsce  –1350,  na Lubelszczyźnie – 1136 i na Mazowszu – 1105.

Otrzymane fundusze koła gospodyń wiejskich przeznaczają najczęściej na realizację zadań związanych z działalnością społeczno-wychowawczą oraz oświatowo-kulturalną. Prawie jedna czwarta środków pożytkowanych jest na rozwój kultury ludowej, a w szczególności kultury lokalnej, w tym zakup strojów ludowych. Koła promują również przedsiębiorczość swoich członkiń. Na ten cel przeznaczają ponad 15 proc. otrzymanego dofinansowania, m.in. na zakup wyposażenia AGD, artykułów kuchennych i spożywczych.

Ruszyły zgłoszenia do akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Zapraszamy do wzięcia udziału w 8. edycji akcji

„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

organizowanej przez Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Rozwoju

 

Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych – rejestracja trwa do 31 stycznia.
Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca.


Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.

Jej celem jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna chce w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców działających w branży turystycznej, dla których wczesna wiosna i późna jesień są często okresem martwym.

 

Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl.
Na stronie znajdują się szczegółowe informacje na temat akcji, regulamin oraz instrukcja zgłaszania ofert.

 

ROLNIKU ZAREJESTRUJ SIĘ W BDO

 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach, do końca 2019 roku każdy podmiot gospodarujący odpadami, wytwarzający czy transportujący odpady, wprowadzający produkty, opakowania i produkty w opakowaniach (z wyjątkiem podmiotów zwolnionych, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach) zobowiązany jest do rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Ponadto, podmioty gospodarujące odpadami i wytwarzające odpady zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów.

Ustawa o odpadach wskazuje podmioty zwolnione z obowiązku rejestracji, są to:

• osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

• podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

• podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

• transportujący wytworzone przez siebie odpady;

wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art. 50 ust. 1. ustawy o odpadach.

W związku z powyższym gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 75 ha powinny dokonać wpisu do bazy danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami. W tym celu należy pobrać wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz złożyć go do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Po uzyskaniu numeru rejestrowego BDO, gospodarstwa te zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania w terminie do 15 marca do urzędu marszałkowskiego rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Co ważne, z dniem 1 stycznia 2020 r., zostaną uruchomione kolejne dwa moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

Niedopełnienie obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować duże utrudnienia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bdo.mos.gov.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe.

 

tekst: Joanna Szczęsna, KPODR Minikowo

źródło: www.bdo.mos.gov.pl; Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku z późn. zm.

 

WorldFood Poland – targi dla wymagających i świadomych handlowców

Jaki jest polski konsument i co nim kieruje podczas dokonywania zakupów? Jest wrażliwy na jakość, w każdym, szerokim tego słowa znaczeniu: asortymentowo, czasowo i cenowo. Spersonalizowana oferta, wysoka jakość obsługi klienta oraz marka są priorytetem dla 60% polskich konsumentów. I to powinien mieć na uwadze dobry handlowiec, którego działania są kluczem do sukcesu całej firmy.

Agencja badawcza Inquiry, we współpracy z ITBC Communication, zapytała konsumentów podczas badania „Wiemy, co jemy?”- co Polacy chcą wiedzieć o produktach i skąd czerpią wiedzę. Zdecydowana większość respondentów stwierdza, że najważniejszy dla nich jest skład produktu – 90 proc. badanych sprawdza, czy dana żywność zawiera jakieś dodatki. Równie istotne dla osób, które wzięły udział w badaniu, jest działanie prozdrowotne produktu (83 proc.) i zawartość składników odżywczych (82 proc.). Konsumenci interesują się też krajem z którego pochodzi żywność (74 proc.) a 76 proc. badanych chciałoby wiedzieć, czy dany produkt został wyprodukowany w sposób tradycyjny. Za najbardziej wiarygodne źródło wiedzy o produktach spożywczych konsumenci uważają porady lekarzy i dietetyków (41 proc.). Wysoko na skali wiarygodności plasują się etykiety na opakowaniach produktów (38 proc.) i porady znajomych/rodziny (34 proc.). Polacy ufają też stronom internetowym (27 proc.) oraz programom telewizyjnym poświęconym tematyce kulinarnej (25 proc.).

 

 

„Nowa generacja konsumentów żyje szybko i w poczuciu, że oferta stworzona jest specjalnie dla nich, jest spersonalizowana. To wpływa również na strategię firm spożywczych i dopasowuje rynek handlu, który zmienia się tak szybko jak zmieniają się potrzeby i oczekiwania konsumentów. Klient łączy prozdrowotność z polskością i tradycją, ale też nowoczesnością i modą. Jest wyczulony na wartości, które reprezentuje dana marka, docenia transparentność i autentyczność. Jest wyedukowany i reaguje na trendy.” To wielkie wyzwanie dla handlowców zauważa Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu.

Polakami kierują różne motywacje, ale wygoda i opłacalność transakcji zawsze będą jednymi z najważniejszych. Wrodzona zaradność powinna być przedmiotem rozważań każdego sprzedawcy chcącego osiągnąć sukces. Jeszcze w ubiegłym roku aż 64% Polaków kupujących online było osobami poniżej 34 roku życia. Dzisiaj grupę tę stanowi mniej niż połowa – tylko 42%. Znacząco wzrosło zainteresowanie internetowymi sklepami w grupach starszych. Osoby 50+ stanowią już ponad ¼ osób kupujących online (26% – wzrost o 14 p.p. w porównaniu do 2018 roku), a internauci 35-49 – ponad (32%) (wzrost o 7 p.p. w porównaniu do 2018 roku).

 

 

Jednak mimo rosnącego znaczenia i entuzjazmu wokół handlu internetowego, większość konsumentów nadal częściej wybiera sklepy stacjonarne – te, które są najbliżej, które znają, które oferują dobrą „sąsiedzką” obsługę i szereg dodatkowych atutów. Możliwość obejrzenia towaru i jego dotknięcia, w momencie podejmowania decyzji o wyborze pomiędzy sklepem stacjonarnym, a internetowym jest istotna dla 80% polskich konsumentów. Również w przypadku relacji dostawca-kupiec, istotny jest kontakt osobisty, możliwość bezpośredniego zobaczenia, dotknięcia i spróbowania produktów, które handlowiec chce umieścić na półce sklepowej i oferować swoim klientom. Dlatego tak ważna jest możliwość spotkania branży w jednym miejscu i czasie na targach WorldFood Poland w kwietniu każdego roku. Jest to miejsce spotkań całego łańcucha spożywczego, od dostawców surowców i dodatków, poprzez przetwórców i wytwórców gotowych produktów spożywczych, po technologie i usługi dedykowane branży spożywczej.

 

 

Współczesny konsument chce mieć w zasięgu ręki produkty wyjątkowe, oryginalne, ekologiczne i dostęp do kuchni świata bez egzotycznych podróży. „Dlatego już dziś zapraszamy świadomych handlowców na VII edycję WorldFood Poland w dniach 21-23 kwietnia 2020. Przykładamy olbrzymią wagę do rozwoju Targów WorldFood zgodnie z oczekiwaniami wystawców i zwiedzających. Na bieżąco analizujemy potrzeby rynku spożywczego, a po każdej edycji targów – opinie i uwagi ich uczestników. Dzięki temu wspólnie tworzymy targi, których rzeczywiście potrzebuje branża i rynek. Co roku zwiększa się ilość kupców z różnych stron świata i Europy, a rozmowy przeprowadzane podczas targów są szansą na nowe zamówienia i kontrakty. To olbrzymia wartość, którą trudno uzyskać online.”- podkreśla Agnieszka Szpaderska, dyrektor WorldFood Poland.

Patronat nad przyszłoroczną edycją Targów objęły największe organizacje związane z sektorem handlu – Polska Izba Handlu i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.  

Więcej informacji oraz relacje z poprzednich edycji: www.worldfood.pl

 

Iwona Ciechan
Public Relations  
kom. +48 501 036 603

pr@worldfood.pl

 

Lentewenc Sp. z o.o.
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 37,
01-015 Warszawa,
Tel.: 22 395 66 99,
Fax: 22 395 66 90,

www.lentewenc.com

 

 

 

 

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

 krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa

Szczegóły: www.prostoodrolnika.pl

 

 

Operację realizuje na podstawie umowy Polska Fundacja Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie ogólnopolskiej Kampanii multimedialnej „Wiedz i mądrze jedz” opisującej praktykę sprzedaży bezpośredniej oraz funkcjonowania różnych form systemów KŁŻ w Polsce. W ten sposób Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ (w świetle nie wykorzystanych w pełni jeszcze możliwości wynikających z Planu dla Wsi oraz innych działań MRiRW, zmian prawnych i podatkowych wprowadzonych w ostatnich latach w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz sprzyjających rozwój systemów KŁŻ). Pozytywne i korzystne zmiany dla rolnictwa i rozwoju wsi, które przyniosły i przyniosą w przyszłości inicjatywy KŁŻ i sprzedaży bezpośredniej w Polsce są nie tylko mało znane i doceniane w Polsce, ale również są mało znane zagranicą. Kampania przyczyni się do zmiany tej sytuacji poprzez wyprodukowanie również anglojęzycznej wersji filmów oraz wybranych dobrych praktyk.

Formy realizacji operacji:

1. Organizacja 2 webinariów łącznie dla 200 osób na potrzeby Kampanii „Wiedz i mądrze jedz – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”:

2. Realizacja cyklu 12 filmów – reportaży pt. „Wiedz i Mądrze Jedz – Nowe możliwości dla producentów i konsumentów wynikające z inicjatyw Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności w Polsce i zagranicą” emitowanych w ogólnopolskiej telewizji publicznej TVP3 oraz w internecie na kanale You Tube „Prosto od Rolnika”:
https://www.youtube.com/channel/UCvCWsUQPkggpsiYQLQaEvgQ
Filmy będą dostępne również na portalu Kampanii – https://prostoodrolnika.pl/

3. Opracowanie dobrych praktyk w sprzedaży bezpośredniej i organizowaniu systemów KŁŻ (3 ekspertyzy):

• Kompendium dobrych praktyk KŁŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Kompendium-dobrych-praktyk-w-organizowaniu-system%C3%B3w-K%C5%81%C5%BB.pdf  

• Dobre praktyki w gastronomii w systemie KŁŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Dobre-praktyki-w-gastronomi-w-systemie-K%C5%81%C5%BB.pdf

• Dobre praktyki w Klubach Zakupowych KLŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Dobre-praktyki-w-Klubach-Zakupowych-w-K%C5%81%C5%BB.pdf

1. Modernizacja strony internetowej . Projektowana modernizacja ma za zadanie stworzenie zupełnie nowych możliwości funkcjonalnych związanych tylko i wyłącznie z celami operacji (Kampanii).

2. Kampania promocyjna  w internecie  „Wiedz i mądrze jedz – publikacja w internecie filmów, dobrych praktyk, pytań i odpowiedzi, webinarów, rekomendacji produktów i producentów oraz informacji dot. problematyki Krótkich Łańcuchów w PL i poza nią. https://www.facebook.com/ProstoOdRonika/

Operacja skierowana jest do:
1. Rolników i producentów żywności którzy uczestniczą bądź mogliby uczestniczyć w zbiorowych działaniach w ramach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;

2. Konsumentów, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;

3. Organizatorów lub potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ;

4. Interesariuszy w kraju i zagranicą zaangażowanych w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ jako instrumentów rozwoju obszarów wiejskich i poprawą pozycji ekonomicznej i społecznej rolników.

Filmy realizowane są w ramach projektu Kampania multimedialna „Wiedz i mądrze jedz – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”, realizowanego przez Polską Fundację Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ  krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa jest realizowana w ramach partnerstwa KSOW

Zostań partnerem KSOW – http://ksow.gov.pl/pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.gov.pl