Informacje

Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Osoba do kontaktu:
Marta Bettin
Tel. 723-691-466
e-mail: marta.bettin@kpodr.pl

 

Uwaga na masowy nalot chowacza brukwiaczka

Od soboty 18 marca obserwujemy na plantacjach rzepaku ozimego masowy wylot chowaczy, a zwłaszcza chowacza brukwiaczka. Obserwacje jakie prowadzimy na plantacjach w Starym Toruniu pokazały w piątek 17 marca po południu tylko 1 sztukę chawacza brukwiaczka, po 3 dniach w niedzielę 19 marca stwierdzono 65 sztuk, a w poniedziałek po południu po 3 dobach stwierdzono już prawie 350 sztuk owadów dorosłych. Dopóki były w nocy przymrozki i gleba nie była wygrzana do temperatury +4oC, +5oC, nie stwierdzono oblotu owadów. Natomiast po ustąpieniu nocnych przymrozków i wzroście temperatury średniodobowej i ogrzaniu gleby, dorosłe owady rozpoczynają żerowanie i przygotowują się do składania jaj. Zazwyczaj chowacz brukwiaczek składa jaja ok 1 cm poniżej stożka wzrostu na młodych pędach.

Obecnie jest dobra pora na ograniczenie populacji szkodnika zabiegami chemicznymi.

  

Fot. Żółte naczynie wystawione około 20 m od 2 brzegów pola w Starym Toruniu.

    

Fot. Zdjęcie z lewej – jeden chowacz brukwiaczek w dniu 17 marca po południu (po 3 dobach). W środku i po prawej – prawie 350 sztuk chowaczy po kolejnych 3 dobach w dniu 20 marca w Starym Toruniu.

Oprócz chowacza brukwiaczka stwierdzono także pojedyncze sztuki chowacza czterozębnego i dużą ilość dorosłych muchówek śmietki kapuścianej. Larwy żerowały już jesienią na rzepaku co wyraźnie widać na zdjęciach wykonanych po lustracjach 17 i 20 marca w Starym Toruniu. Widać także ślady zgryzania młodych liści przez zwierzęta – sarny, zające i gęsi. Jednak ze względu na dobre przezimowanie uszkodzenia te są dość szybko regenerowane przez rośliny. Jak co roku po zimie widać suchą zgniliznę kapustnych oraz oznaki niedoboruów pokarmowych NPK objawiające się przebarwieniami liści w różnych kolorach.

     

Fot. Wśród całej złowionej grupy chowacza brukwiaczka widać pojedyncze owady chowacza czterozębnego (zaznaczony strzałką).
 

  

  

Fot. Rzepak dobrze przezimował. Są jednak dość duże uszkodzenia korzeni przez śmietkę, widoczne są ślady żerowania zwierząt oraz przebarwienia liści wywołane brakiem NPK i jak zawsze o tej porze występuje sucha zgnilizna na obumierających liściach.

 

 

Opracowanie:
Marek Radzimierski, KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku

Zdjęcia:
Marek Rząsa, Marek Radzimierski

Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2023, edycja krajowa

 


Fundacja WWF Polska po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Konkurs realizowany jest pod patronatem Centrum Doradztwa w Brwinowie oraz Koalicji Żywa Ziemia. Nagroda została ufundowana w 2009 r. przez WWF w ramach Programu na rzecz ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Do tej pory już ponad 70 rolników i rolniczek, zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie innowacyjnych praktyk przyjaznych środowisku morskiemu – dołącz do nich!

Mogą w nim wziąć udział rolnicy z całej Polski. Nagrody są przyznawane za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Prosimy o nadsyłanie formularzy do 23 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenia należy wypełniać online albo nadsyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.


Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy – adres online https://www.wwf.pl/rolnik-roku-2023

Formularz zgłoszeniowy do druku – https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/rolnik%20roku%202023%20formularz.pdf

Kryteria konkursu – https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/rolnik-roku-2020-kryteria.pdf

Zwycięskie praktyki – https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/rolnik-roku-2020-praktyki.pdf

Plakat konkursowy – https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/rolnik%20roku%202023%20plakat.pdf

Laureaci dotychczasowych edycji konkursu i stosowane przez nich praktyki – https://zdrowybaltyk.pl/rolnik-roku-morza-baltyckiego/zwyciezcy-poprzednich-edycji

 

Już jutro rusza Europejskie Forum Rolnicze!

Warszawa, 21.03.2023

 

Na najbliższe dwa dni G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa zamieni się w miejsce rozmów na temat przyszłości rolnictwa. W środę zaczyna się V edycja Europejskiego Forum Rolniczego.

Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia  podnoszące jakość produkcji rolnej, innowacje w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Co roku Forum przyciąga rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Pierwszego dnia w debacie „Jak kształtować politykę regionalną w Polsce?” głos zabiorą przedstawiciele samorządu: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz prof. Monika Stanny – Dyrektor IRWiR PAN. Dyskusja toczyć się będzie w oparciu o wyniki Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich – cyklicznej obserwacji przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Sama rozmowa będzie próbą oceny zmian zachodzących na obszarach wiejskich na przestrzeni ostatnich lat wraz z podsumowaniem efektywności prowadzonych polityk regionalnych.

O przyszłości europejskiego rolnictwa dyskutować będą: Henryk Kowalczyk – Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski – Komisarz UE ds. rolnictwa, Miroslav Skřivánek – Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej, Egidijus Giedraitis – Wiceminister Rolnictwa Republiki Litewskiej, którzy spróbują odpowiedzieć na pytanie – czy obecny kształt WPR i KPS odpowiada oczekiwaniom rolników i mieszkańców obszarów wiejskich?

Gościem specjalnym pierwszego dnia będzie jeden z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych polskich kierowców rajdowych – Krzysztof Hołowczyc. Spotkanie z trzykrotnym Mistrzem Polski oraz Mistrzem Europy zorganizowane zostanie na stoisku firmy BIO-GEN, która jest oficjalnym sponsorem Krzysztofa Hołowczyca w Rajdzie Dakar.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Europejskiego Forum Rolniczego będzie wręczenie nagrody im. Józefa Ślisza, przyznawanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które zaangażowanych w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym punktem drugiego dnia forum będzie dyskusja o przyszłości polskiego rolnictwa z udziałem przedstawicielami strony rządowej, opozycji oraz rolników. Do jednego stołu usiądą: Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm, Artur Balazs – były minister rolnictwa, Prezes Kapituły Fundacji EFRWP, Michał Kołodziejczak – Prezes AgroUnii, Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes PSL oraz Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dzień zakończy wręczenie nagród w konkursie "Innowacyjny Rolnik", w którym nagradzani są rolnicy prowadzący nowatorskie gospodarstwa.

– Zapraszamy wszystkich do udziału w Europejskim Forum Rolniczym. W dwudniowych dyskusjach wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie rolnictwa z krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele rządu, a także organizacji producenckich, czy instytucji handlowych. Nie zabraknie merytorycznych dyskusji na temat wyzwań stojących przed europejskim rolnictwa, a także uhonorowania osób, które stawiają na rozwój obszarów wiejskich – mówi Krzysztof Podhajski, prezes Fundacji EFRWP.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na oficjalnej stronie: www.forum-jasionka.pl.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

 

 

 

 

 

 

 

INNOWACYJNY FARMER 2023

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Konkursu organizowanego przez Grupę PTWP oraz PTWP-Online, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz serwisu bezpluga.pl.

Konkurs INNOWACYJNY FARMER 2023 ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP. 

Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w Konkursie np. przez organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

Gospodarstwa i prowadzona w nich działalność powinny odznaczać się szczególnymi walorami, zgodnie z poniższymi wyróżnikami innowacyjności: 

•             innowacyjność celu – identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania danego problemu,

•             innowacyjność procesu – innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji,

•             innowacyjność stosowanych produktów i technologii – cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność; dostarczanie korzyści dla prowadzonej działalności pod względem ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym czy też dobrostanu zwierząt.

Do Konkursu powinna być wskazana w Formularzu zgłoszeniowym (zakładka Zgłoś gospodarstwo) minimum jedna z wymienionych cech innowacyjności.

KATEGORIE KONKURSOWE

Produkcja roślinna

•             nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,

•             praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,

•             praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,

•             praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,

•             wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,

•             system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,

•             wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Produkcja zwierzęca

             nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie,

•             wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i innowacyjnych systemów żywienia,

•             niestandardowe, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska,

•             wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt,

•             przetwórstwo mięsa/mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw,

•             ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny,

•             dążenie do skrócenia łańcucha produkcji,

•             dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Technologie

•             nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń itp.),

•             maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy,

•             maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji,

•             maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko,

•             maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej, 

•             nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie,

•             narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.Zgłoszenie powinno zawierać:

•             charakterystykę gospodarstwa (maks. 1500 znaków ze spacjami), uwzględniającą minimum jedną cechę innowacyjności:

–  innowacyjność celu

–  innowacyjność procesu

–  innowacyjność stosowanych produktów i technologii,

•             wypełnioną ankietę w zakładce Zgłoś gospodarstwo,

•             zdjęcie gospodarstwa w dobrej rozdzielczości (min. 1 Mb/ 1200×800 px), z oznaczeniem jego autora.

Konkurs trwa od 20.02.2023 r. do 8.10.2023 r.

I ETAP – zgłoszenia do Konkursu: 20.02.2023 r. – 31.03.2023 r.

II ETAP – wizytacja gospodarstw zgłoszonych do Konkursu: 17.04.2023 r. – 08.10.2023 r.

Ocenę gospodarstw i prowadzonych w nich działań, praktyk i stosowanych technologii przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana przez redakcję portali farmer.pl, bezpluga.pl i miesięcznika „Farmer”, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z przedstawicieli redakcji.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 14 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Laureaci Konkursu zostaną wyróżnieni tytułem INNOWACYJNY FARMER 2023 oraz nagrodami ufundowanymi przez Partnera głównego Konkursu firmę Syngenta (vouchery do e-sklepu Syngenty i produkty Amistar® Gold Max) i partnera Konkursu firmę Agrosimex.

 

Komunikaty ARiMR

2023

Marzec

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

1.03

Luty

Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami – wkrótce nabór

21.02

Dofinansowanie w obszarze zielonej energii i nawadniania – trwają nabory wniosków, zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

13.02

Zmniejszanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – ważne terminy stosowania nawozów i wyjątki od nich

9.02

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – samorządy lokalne przyjmują wnioski do 28 lutego

7.02

Pomoc z PROW dla hodowców świń: czas na składanie wniosków wydłużony do 7 lutego

1.02

Styczeń

Od 6 stycznia zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

17.01

Wsparcie dla KGW: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

17.01

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

17.01

 

2022

Listopad

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny

10.11

Nabory z KPO: wnioski o wsparcie na wymianę dachów tylko do 15 listopada, a o pomoc na inwestycje w przetwórstwo – do 18 listopada

3.11

Październik

Pomoc finansowa w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

20.10

Rusza nowa pomoc z PROW – od 30 września można składać wnioski o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

4.10

Lipiec

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

12.07

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – wnioski o pomoc od 7 lipca

8.07

Jeszcze do 14 lipca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

8.07

Bioasekuracja: wciąż można ubiegać się o wsparcie

8.07

Inwestycje w ekosystemy leśne: wnioski można składać do 29 lipca

8.07

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń do15 lipca 2022 r.

8.07

Czerwiec

Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych

03.06

Maj

Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku

30.05

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

30.05

Materiał siewny – rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

25.05

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

24.05

Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

23.05

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

23.05

Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru

4.05

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował

4.05

 

Kwiecień

Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

15.04

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

12.04

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wciąż można składać wnioski a wypłacono już ponad 115 mln zł

5.04

Marzec

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29.03

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

28.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie

23.03

150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków

17.03

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15.03

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

9.03

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne

7.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR

2.03

 

Luty

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r.

25.02

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – straty z powodu huraganu także objęte wsparciem

22.02

 

Styczeń

 

 

 

ogłoszenia 2021 (tu kliknij)

ogłoszenia 2020 (tu kliknij)

Projekty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! nabór 17


Własny biznes Twoją szansą! nabór 14


„Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”. Informacja o naborze nr 19


„Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! – numer naboru: 15,16


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! – numer naboru: 13


Własny biznes Twoją szansą! – numer naboru: 11


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! – numer naboru: 12


Własny biznes Twoją szansą! 9 nabór


Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy – ostatni nabór (16)


„NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” – 13 nabór


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! nabór 10


WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego


Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy


WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – nabór 63


Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy – nabór 15


Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy – nabór 14


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! – numer naboru: 9


Własny biznes Twoją szansą! – numer naboru: 6


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!” – numer naboru: 8


NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuac


Własny biznes Twoją szansą!


Własny biznes Twoją szansą!


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!


Własny biznes Twoją szansą!


NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”


WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego


Własny biznes Twoją szansą – drugi nabór


Rozpoczynamy realizację projektu „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!”


NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji


Własny biznes Twoją szansą!


„WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”

Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu
„Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjny, niedzielny obiad z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem, oraz tradycjami z nim związanymi.

Zachęcamy do udziału w czterech kategoriach konkursowych:

Wybory Miss Wdzięku

to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku. 
W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój, w którym kandydatki pojawiłyby się na niedzielnym obiedzie. 
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

podczas którego Koła mają za zadanie przygotować dwudaniowy, niedzielny obiad, w skład którego wchodzi zupa z makaronem oraz drugie, dowolnie wybrane danie.

Koła mogą przygotować tradycyjne, regionalne dania

Konkurs Artystyczny

to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! |
Zgłoszenia powinny nawiązywać do regionalnych tradycji niedzielnego obiadu: tańce, przyśpiewki, własnoręcznie szyte obrusy lub inne rękodzieło. Wszystkie chwyty dozwolone!

 

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie:

https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

 

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

 

I etap konkursu – Eliminacje Wstępne

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Koła ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.

 

II etap konkursu – Półfinały Wojewódzkie

Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału. Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów
w każdej kategorii to 3 000 zł.

 

III etap konkursu – Finał

Finał Festiwalu odbędzie się 30 września 2023 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. 
Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich 
w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.

Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł.

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie w telewizji. 

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 17 marca br. 

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
Facebook:
https://www.facebook.com/polskaodkuchni 
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

 

Jak tworzyć, pisać i realizować projekty na wsi? Szkolenia dla kobiet z obszarów wiejskich

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywować
i promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej. Kobiety są filarami tych organizacji. Dlatego zapraszamy na szkolenia dla kobiet, podczas których nabędą umiejętności myślenia projektowego, by łatwiej im było dobrze planować swoje działania, a także umiejętności pisania wniosków i pozyskiwania funduszy, by zaplanowane działania mogli realizować.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich w województwach: dolnośląskim, podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, na szkolenia „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”, które odbędą się:

 • 14-16.04.2023 – Wrocław (dla woj. dolnośląskiego)
 • 12-14.05.2023 – Białystok (dla woj. podlaskiego)
 • 19-21.05.2023 – Toruń (dla woj. kujawsko-pomorskiego)
 • 19-21.05.2023 – Grodno k. Międzyzdrojów (dla woj. zachodniopomorskiego)

Aby zgłosić swój udział na szkolenie, należy wypełnić formularz online, dostępny na stronie www.efrwp.pl/rejestracja-abc, w terminie 1-15 marca 2023 r.

Każde z 4 szkoleń będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.). Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:

 • myślenia projektowego,
 • zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
 • budżetowania projektowego,
 • zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu,
 • roli partnerów w projekcie,
 • możliwych dofinasowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
 • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.

Więcej informacji na stronie www.efrwp.pl