Informacje

VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wieś dla Wsi”

VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wieś dla Wsi”

 

VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wieś dla Wsi” to projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiaty Świeckiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niewystarczająca ilość podmiotów świadczących usługi opiekuńcze czy edukacyjne, niski poziom wiedzy rolników na temat korzyści z działań prospołecznych oraz ekonomii społecznej, niska dochodowość obiektów spowodowana brakiem klientów, niechęć lub strach przed nawiązaniem współpracy spowodowana brakiem zaufania lub niemożnością nadania jej komercyjnego charakteru – to liczne problemy, z którym borykają się mieszkańcy terenów wiejskich.

Biorąc udział w VII Kujawsko – Pomorskim Forum Turystyki Wiejskiej „Wieś dla wsi” otrzymamy informację na temat prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich, dowiemy się jak rozbudować ofertę turystyczną, aby była atrakcyjna, jak zachęcić klientów do wizyty na wsi.  Na konferencji przekazywane będą również informacje z zakresu:

• rolnictwa społecznego (m. in. usług edukacyjnych, usług opiekuńczych),
• przepisów prawnych w ekonomii społecznej i finansowania działalności takich podmiotów,
• wymagań władz oświatowych względem obiektów prowadzących zajęcia edukacyjne w gospodarstwie rolnym
• budowania współpracy między obiektami oferującymi usługi edukacyjne w gospodarstwach rolnych,
• działalności stowarzyszeń zajmujących się pomocą osobom niesamodzielnym i współpracy z nimi,
• poznamy dobre praktyki z zakresu rolnictwa społecznego.

Forum skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, animatorów życia kulturowego wsi, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W trakcie Forum poznamy zwycięzców kolejnej edycji Konkursu Agro-Wczasy’2019, a jego uczestnicy wezmą udział w wizytach studyjnych tematycznie związanych z głównymi zagadnieniami konferencji.

Uroczystym akcentem będzie wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji regionalnego konkursu „AGRO-wczasy”, w którym wyłaniane są najlepsze gospodarstwa agroturystyczne, najlepsi usługodawcy turystyki wiejskiej oraz obiekty serwujące najlepszą kuchnię regionalną na obszarach wiejskich Pomorza i Kujaw.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby chętne do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do główniej siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią; z dopiskiem: Forum Turystyki Wiejskiej) do dnia 28 sierpnia 2019decyduje data wpływu zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Forum:

I dzień 24.09.2019 (wtorek)

10.00-12.00 Rejestracja uczestników

12.00-13.00 Obiad

13.30-14.00 Otwarcie Forum

14.00-15.00 Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów konkursu AGRO-wczasy

15.00-15.30 Przerwa kawowa

15.30-16.30 Wykład na temat rolnictwa społecznego

16.30-16.45 Przerwa

16.45- 18.15 Wykład na temat przepisów prawnych w ekonomii społecznej

19.00-23.00 Kolacja

 

II dzień 25.09.2019 (środa)

8.00-9.00 Śniadanie

9.15-10.00 Wykład z zakresu budowania współpracy pomiędzy obiektami oferującymi usługi        edukacyjne w gospodarstwach rolnych

10.00-10.45 Wykład z zakresu działalności stowarzyszenia zajmującego się pomocą osobom niesamodzielnym

10.45-11.15 Przerwa kawowa

11.15-19.00 Wyjazdy studyjne (pięć grup studyjnych) – 7,5-8 godz. (w zależności od grupy studyjnej)

20.00-21.00 Kolacja w hotelu

 

III dzień 26.09.2019 (czwartek)

8.00-9.00 Śniadanie

9.15-10.00 Wykład na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi

10.00-10.45 Wykład na temat działalności fundacji zajmującej się działalnością w ramach rolnictwa społecznego

10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.45 Wykład na temat działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym

12.00-13.30 Sesja indywidualnych konsultacji

13.30-14.00 Podsumowanie Forum

14.15-15.15 Obiad

 

Karta zgłoszeniowa FORUM 2019 – do pobrania

 

Osoba do kontaktu:

Marta Kamyszek, tel. 723-691-466
mail: marta.kamyszek@kopdr.pl

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko–Pomorskiego – już działa !

Działania zrealizowane i planowane przez Stowarzyszenie:

Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko–Pomorskiego zrzesza 10 członków: siedmiu właścicieli gospodarstw powiatu tucholskiego, dwóch właścicieli z powiatu świeckiego oraz wolontariusza i podjęło następujące działania: 

  1.  Zostało zgłoszone do współpracy z KSOW.

  2.  Zaprosiło samorządy – Starostów powiatów tucholskiego i świeckiego, Burmistrza Tucholi, Wójtów gminy Cekcyn, Lubiewo oraz KPODR Minikowo do współpracy.

  3.  Zgłosiło projekt młodej organizacji pozarządowej do TR Gminy Płużnica w celu doposażenia w sprzęt multimedialny.

  4.  Podpisało umowę z Bankiem Żywności w Chojnicach na dystrybucję żywności potrzebującym. Do chwili obecnej SGO przekazało 1,6 tony żywności sołectwom Wysoka i Iwiec, dostarczając każdemu, wskazanemu przez sołtysów żywność do domów.

  5.  Opracowało i wydrukowało kartki świąteczne, wielkanocne dla osób wspieranych pomocą żywieniową.

  6.  Zgłosiło do LGD dwa projekty dla czterech członków: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Cekcyn na bazie gospodarstw opiekuńczych” oraz „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Tuchola na bazie gospodarstw opiekuńczych” . Wartość projektów to 50.tys.zł każdy tj. 100.tys.zł.

  7.  Opracowało i wydrukowało ulotkę informującą o możliwościach przeprowadzania warsztatów aktywizujących w gospodarstwach członków stowarzyszenia.

  8.  Promuje się poprzez uczestnictwo w lokalnych festynach, kiermaszach, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, udział w konferencjach o zasięgu regionalnym i krajowym, cykliczne spotkania seniorów w gospodarstwach zrzeszonych w SGO, przyjmowanie gości w gospodarstwach agroturystycznych.

  9.  Planuje w najbliższym czasie szkolenie dotyczące działań w stowarzyszeniu, budowanie partnerstw lokalnych, możliwości pozyskiwania środków, budowania relacji w lokalnych społecznościach.

10.  Planuje promocję działań Stowarzyszenia w mediach lokalnych.

11.  Planuje budowanie indywidualnej marki gospodarstw w celu stworzenia produktu sieciowego.

 

ulotka Stowarzyszenia Gospodarstw Opiekuńczych do pobrania

 

Warsztaty – Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach!

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, zaprasza do udziału w warsztatach przetwórstwa: „Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa”, które odbędą się w terminach: 29-30.08.2019 r. oraz 12-13.09.2019 r. w Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w PODR w Szepietowie. Konferencja podsumowująca dla wszytkich uczestników warsztatów w dniu 25.09.2019 r.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:

• mieszkańców obszarów wiejskich w tym: rolników, członków kół gospodyń wiejskich zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego,

doradców rolniczych,

przedsiębiorców, producentów żywności.

Program warsztatów obejmuje przetwórstwo mleka, mięsa i owoców. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przetwarzania surowców i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jako ważnego elementu małego przetwórstwa w sektorze rolno-spożywczym. Warsztaty będą odbywały się przez dwa dni. Uczestników zapoznamy z trzema modelowymi liniami technologicznymi do przetwórstwa surowców rolno-spożywczych. Po cyklu warsztatów odbędzie się konferencja podsumowująca zdobytą praktyczną wiedzę w odniesieniu do teorii. Wybitni specjaliści poruszą m.in. następujące tematy: małe przetwórstwo rolno-spożywcze w świetle ustawy, bezpieczeństwo żywności, przetwórstwo ziół, roślin i kwiatów, sprzedaż wytworzonego produktu, kanały dystrybucji, możliwości sprzedaży w oparciu o social media.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 28 czerwca 2019 r. do godz.14.00 do Działu Technologii Produkcji Rolniczej (pokój 22), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia faksem na nr: 52 386 72 27 lub e-mail na adres: malgorzata.kolacz@kpodr.pl. Dokładna data warsztatów i konferencji podana zostanie uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w operacji. Dodatkowe informacje o warsztatach i konferencji pod nr tel. 667 662 836 lub 52 386 72 40.

Uczestników wyłoni komisja powołana przez dyrektora KPODR. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin całej operacji do pobrania:

Karta-zgloszenia-uczestnictwa

REGULAMIN uczestnictwa

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Małgorzata Kołacz,
KPODR w Minikowie

LAUREACI KONKURSU AGRO-WCZASY 2019

Pragniemy z radością poinformować, że spośród zgłoszeń nadesłanych na konkurs AGRO-wczasy 2019, komisja konkursowa dokonała wyboru najlepszej piętnastki naszego województwa. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się:

I KATEGORIA Gospodarstwo agroturystyczne
1. Gospodarstwo Agroturystyczne Waldemar Karbowski, Mały Głęboczek 29, 87-313 Brzozie
2. „Dobra Chata”, Ludwichowo 12, 89-505 Małe Gacno
3. „Dworek Janowicki” Edward Kowalczyk, Marzanna Senko – Kowalczyk, Kazmierzewo 37,87-732 Lubanie
4. „Aroniówka” Jędrzejewo 17, 86-141 Lniano
5. „Bobrówka” Hanna i Tomasz Wągrowscy, 88-110 Gnojno 4

 

II KATEGORIA Usługi turystyki wiejskiej
1. Półwysep Wądzyń Ośrodek Wypoczynkowy & Restauracja & Hotel, Wądzyń 39, 82-327 Bobrowo
2. Gospodarstwo Agroturystyczne „tuŻur”, Żur 2a, 86-150 Osie
3. Pałac Runowo, Hanna Lewandowska, 89-421 Runowo Kraj. 80
4. „Spełnione Marzenie” Lubodzież 31, 86-141 Lniano
5. Agroturystyka „Pod Orzechami”, ul. Biskupińska 26 a, 88-410 Gąsawa

 

III KATEGORIA Atrakcyjna kuchnia regionalna
1. Agroturystyka „Maciejówka”, Żagno 19, 87-630 Skępe
2. „Tradycyjne Jadło – Mirosława Wilk”, ul. Lipnowska 34, 87- 602 Wielgie
3. „Ekogościniec Pachotówko”, Gzin, ul. Długa 30, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
4. „Przystanek Tleń Sp. z o.o.”, Tleń, ul. Bydgoska 2, 86-150 Osie
5. Zagroda „Pod Zachrypniętym Kogutem”, Glewo 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Zgodnie z regulaminem obiekty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną zwizytowane i poddane ocenie przez sześcioosobową komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców i ewentualnych wyróżnionych w poszczególnych kategoriach. Wizyty komisji odbędą się w terminie od 18.07.2019 O dokładnych terminach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej – „Wieś dla Wsi” odbywającego się w dniach 24-26 września 2019.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zgłoszenia i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!

Warsztaty dla rolników „Wdrażanie programu azotanowego”

                                              

Od września 2019 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizuje dla rolników cykl warsztatów nt Wdrażania Programu azotanowego. Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. W programie m. in. problem zanieczyszczenia azotem wód morskich i śródlądowych, obowiązki rolników wynikając w przepisów krajowych i wspólnotowych, wymagana dokumentacja oraz jej sporządzanie.

 

Szczegółowe informacje na temat miejsc i terminów już wkrótce!

Na stronie https://www.fdpa.org.pl/azot informacje na temat realizacji projektu w kraju.

 

Osoba do kontaktu po stronie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

Natalia Narewska st. sp. ds. produkcji roślinnej, tel. 506 392 582, 52 386 72 37, natalia.narewska@kpodr.pl

Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizuje operację „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw rolników zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa.

Cele szczegółowe operacji:

 1. Upowszechnianie wiedzy i przygotowanie rolników do wdrożenia zapisów Dyrektywy NEC i konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku.
 2. Identyfikacja i promocja dobrych praktyk m.in. w zakresie gospodarki nawozowej, stosowania nowoczesnych technik chowu i żywienia zwierząt redukujących emisję zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego.
 3. Aktywizacja środowiska mieszkańców wsi na rzecz poprawy jakości powietrza i wód, ochrony środowiska, oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Grupy docelowe naszych działań:

1) osoby reprezentujące instytucje na szczeblu centralnym i regionalnym, przedstawiciele ministerstw, instytutów naukowych, Urzędów Marszałkowskich; przedstawiciele urzędów gmin i starostw powiatowych, które decydują o kierunkach gospodarki środowiskowej na różnych szczeblach administracyjnych.

2) rolnicy i mieszkańcy wsi, do których zamierzamy trafić poprzez doradców z 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz z Punktów Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego i wszystkich oddziałów CDR.

Planowane formy działań:

Operacja będzie miała trzy formy:

 1. seminarium pt;. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” zorganizowanej dla min. 50 uczestników.
 2. Publikacji pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” skierowanej do rolników i doradców rolnych wydanej w nakładzie 8 000 szt.
 3. Broszury pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” wydanej w nakładzie w 15 000 egzemplarzy, która obejmie swoim zasięgiem rolników z całej Polski

Opracowania będą dystrybuowane poprzez 16 WODR, CDR Brwinów i jego 4 oddziałów, oraz Punkty Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Niewielka część egzemplarzy trafi też do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ARiMR, IUNG, Instytut Zootechniki PIB.

Publikacje w formie pdf. będą dostępna również na stronie FDPA do wykorzystania przez tych, dla których zabraknie papierowej wersji. Informacja o możliwości pobrania w pdf. zostanie również rozesłana do Urzędów gmin i Urzędów Marszałkowskich.

Efekty realizacji operacji:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium zatytułowanego „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” dla min. 50 osób
 2. opracowanie, wydanie i dystrybucja 8 000 egz. publikacji pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
 3. opracowanie, wydanie i dystrybucja 15 000 egz. broszury pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
 4. opracowanie i publikacja 2 artykułów prasowych;
 5. przygotowanie elektronicznej wersji publikacji w formie pliku pdf., rozsyłanego jako link do pobrania ze strony FDPA;
 6. przygotowanie elektronicznej wersji broszury w formie pliku pdf., rozsyłanego jako link do pobrania ze strony FDPA;
 7. przygotowanie zakładek nt. projektu na stronie www.fdpa.org.pl i stronie partnera (zamieszczenie informacji o projekcie, galerii zdjęć, informacji na temat publikacji i broszury);

 

Efekty operacji długookresowe:

 1. Wzrost świadomości i wiedzy interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie racjonalnej i zrównoważonej gospodarki nawozowej.
 2. Efekty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego:

  • poprawa stanu jakości powietrza w Polsce;
  • poprawa stanu zasobów glebowych i wodnych w Polsce;
  • zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia amoniakiem i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi z rolnictwa
  • wsparcie w wypełnieniu zobowiązań związanych z dyrektywą NEC i konkluzji BAT i polityki ekologicznej Polski;

 Czas trwania operacji: 1 kwietnia 2019 r- 31.10. 2019 r.

Dofinansowanie: 223 958,00 PLN                                

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU – wizyta studyjna

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystąpił do realizacji projektu:

 ,,OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU ” 

w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

od 28 maja do 31 pażdziernika 2019 r.

 

W projekcie udział biorą także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
– Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Ułatwi to wypracowanie rozwiązań potrzebnych do rozwoju wsi i rolnictwa we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzanie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz jego dystrybucji na przykładzie gospodarstw wiejskich w południowo – zachodniej Norwegii.

Grupą docelową są doradcy i rolnicy z obszaru 4 województw: mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko–pomorskiego, łódzkiego. Grupa będzie liczyła 22 osoby, wyodrębniona zostanie ze środowiska instytucjonalnego otoczenia, wsi i rolnictwa, zajmującego się oraz przyczyniającego do upowszechniania wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w tym dotyczącej ich produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz marketingu. Dostęp do projektu będą miały osoby zamieszkujące i prowadzące działalność na obszarach wiejskich, głównie właściciele małych, będących na pograniczu rentowności gospodarstw rolnych.

Planowane formy realizacji operacji:  pięciodniowa wizyta studyjna

– 22 uczestników wizyty studyjnej, którzy poznają szczegółowe zagadnienia z zakresu przetwórstwa na poziomie własnego gospodarstwa.
– Wydanie publikacji informacyjnej opisującej wizytowane podmioty oraz ciekawe inicjatywy i systemy sprzedażowe funkcjonujące w danym kraju.

Przewidywane  efekty operacji:

Efektem realizacji operacji będzie upowszechnianie i wymiana wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, między innymi w regionach o specyficznej charakterystyce geograficznej, pozwoli na wskazanie możliwości wytwarzania i przetwórstwa rolno-spożywczego przy zastosowaniu innowacyjnych technologii produkcji.

Efektem natychmiastowym  realizowanej operacji będzie:

– Podkreślenie znaczenia  wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów.

– zwiększenia konkurencyjności na rynku oferującym produkty tradycyjne i lokalne, co pozwoli zwiększyć rentowność i konkurencyjność gospodarstw na terenie Mazowsza, Lubelszczyzny, regionu łódzkiego i kujawsko-pomorskiego

– wzrost zainteresowania dobrymi praktykami i transferem wiedzy

– zwiększenie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania

 

ARIMR: Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 lat unowocześnia rolnictwo i obszary wiejskie. Od czasu powstania ARiMR wypłaciła swoim beneficjentom ponad 323,5 mld zł. z funduszy krajowych i unijnych. Uzyskana pomoc to m.in. tysiące nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wiele nowych inwestycji budowlanych, ale także setki placów zabaw, świetlic i domów kultury. 

W związku z jubileuszem 25 lat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Celem konkursu jest przedstawienie piękna polskiej wsi i obszarów wiejskich, zobrazowanie wkładu ARiMR w rozwój i unowocześnianie obszarów wiejskich na przestrzeni 25 lat istnienia instytucji. Prace można przesyłać do 19 sierpnia br. na adres 25lat@arimr.gov.pl a formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Prasowe, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa z dopiskiem „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”.

Fotografie zostaną wykorzystane w celach promocji działań ARiMR.

Do wygrania są cenne nagrody, m.in. aparat fotograficzny i tablet.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.arimr.gov.pl

 

 

 

Gdzie w tym roku odbędzie się IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy?

Znamy miejsce!

Tym razem będzie to województwo opolskie. Już 6 września ponad 500 hodowców, producentów bydła mlecznego oraz specjalistów z sektora mleczarskiego, spotkają się w Kombinacie Rolnym w Kietrzu. Uczestnicy z całego kraju poznają tajniki uprawy kukurydzy na kiszonkę, porównując aż 50 odmian kukurydzy (producentów: Agrofert, CaussadeSemences, Chemirol, Euralis, HR Smolice, KWS, Limagrain, Mais, Pioneer, Saatbau), wysianych na poletkach doświadczalnych. Kolejną atrakcją eventu będzie prezentacja wozów paszowych oraz porównanie TMR, konsultacje żywieniowe i agronomiczne oraz zwiedzanie Fermy krów Langowo, liczącej przeszło 1 000 sztuk bydła mlecznego oraz 2 000 cieląt .

Narodowy Dzień Mlecznej Fermy, organizowany przez InConventus Group, jest cyklicznym miejscem spotkania hodowców z całego kraju, będąc dla nich swoistym rodzajem szkolenia, oraz możliwością znaczącego poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej hodowli. Uczestnicy IV edycji będą mogli zdobyć najnowszą wiedzę z zakresu żywienia, zwiększania wydajności stada oraz poprawy jakości produkowanego mleka dzięki udziałowi w merytorycznych prelekcjach wygłaszanych przez specjalistów. Podczas wydarzenia okazję do zaprezentowania swoich usług będą miały również rozmaite firmy agro.

Kombinat Rolny Kietrz to jedno z najważniejszych w kraju gospodarstw rolnych z 60-letnią tradycją. Na obszarze 8,5 tys. ha znajdują się pola uprawne, a także prawie 9 tys. sztuk bydła, w tym około 3,7 tys. krów mlecznych. Farma jest zaopatrzona w najnowocześniejszą infrastrukturę, która kosztowała właścicieli gospodarstwa ponad 200 milionów złotych, co czyni Kombinat jednym z najlepiej wyposażonych gospodarstw rolnych w Polsce. Ciągniki są tu nawigowane satelitarnie, dzięki czemu mogą pracować niezależnie od pory dnia czy pogody. Jakość gleby podlega stałej kontroli i analizie, pozwalającej odpowiednio dobrać sposób jej użytkowania. Ogromną wagę przykłada się również do dobrostanu zwierząt, co znajduje odzwierciedlenie w jakości otrzymywanego mleka. Dojenie odbywa się dwa razy dziennie w udojni wyposażonej w 60-stanowiskową dojalnię karuzelową firmy Fullwood z obsługą zewnętrzną.

 

 

Podgarnianie paszy oraz utrzymanie czystości korytarzy paszowych zapewnia z kolei samojezdny, automatyczny robot ze ślimakiem Butler Gold marki Wasserbauer, zasilany przez dwa bezobsługowe akumulatory.

 

 

Wejście na teren wydarzenia możliwe tylko z biletem! Aby otrzymać bilet na wydarzenie, wystarczy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza obecnego na stronie internetowej www.farmdays.com.pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu.

 

 

 

Pałuckie Targi Rolne oraz Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Żnin, 24-25 sierpnia

 

XXIII Pałuckie Targi Rolne i XVII Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Żninie odbędą się w dniach 24-25 sierpnia 2019 r. na terenie inwestycyjnym Grupy Arche przy ul. Kl Janickiego. 

Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski i ma za zadanie zaznajomienie rolników z powiatów: żnińskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego, nakielskiego i inowrocławskiego z ofertą wystawców w branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i szkółkarskiej, pasz, nawozów i środków ochrony roślin, doradztwa i obsługi rolnictwa, materiałów budowlanych i branży spożywczej.

Pałuckie Targi Rolne odbywają się zawsze pod koniec sierpnia: w sobotę między godzinami 10.30 a 18.00, a w niedzielę – między 9.00 a 17.15. Przez 20 lat odbywały się na plaży nad Jeziorem Czaple w Żninie, a od 2017 roku mają nową lokalizację i odbywają się nad drugim żnińskim jeziorem – Jeziorem Dużym.

Targi organizuje Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan z pomocą firm: Inter-Vax Danuty i Wacława Górnych, Biura Usług Reklamowych Olejnik, Zofii Kozłowskiej – rolnika z Januszkowa oraz Urzędu Miejskiego w Żninie. We współpracę organizacyjną zaangażowani są także Grupa Arche oraz Regionalne Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza.

Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana jest od roku 2003 – w tych samych terminach, co Pałuckie Targi Rolne i przez tych samych organizatorów, powiększonych o Starostwo Powiatowe w Żninie.

Na Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych wystawiane są króliki, drób, gołębie, szynszyle i inne drobne zwierzęta. Kwalifikację zwierząt na wystawę prowadzą związki hodowców, ocena dokonywana jest przez wyspecjalizowane komisje. Najlepsze i najładniejsze zwierzęta otrzymują tytuły czempionów, a ich właściciele i hodowcy dostają puchary.

Podczas targów jest także wręczany puchar publiczności oraz puchary dla firm, które prezentują najciekawszą ofertę w poszczególnych branżach.

Więcej informacji na stronie www.palukitv.pl.

 

Program Pałuckich Targów Rolnych

Sobota, 24 sierpnia 2019
10.30 – otwarcie Targów
15.00 – ogłoszenie championów Wystawy Drobnego Inwentarza
16.30 – pierwsze losowanie nagród dla publiczności
18.00 – zakończenie pierwszego dnia Targów
19.00 – rozdanie pucharów wystawcom – scena na Rynku

Niedziela, 25 sierpnia 2019
  9.00 – początek drugiego dnia Targów
12.00 – rozdanie dyplomów uczestnictwa w Wystawie Drobnego Inwentarza
13.15 – drugie losowanie nagród dla publiczności
16.45 – trzecie losowanie nagród dla publiczności
17.00 – wręczenie nagrody publiczności Pałuckich Targów Rolnych
17.15 – zakończenie Targów