Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej – zapowiedź naboru w trzech obszarach

 09.01.2024 

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą się mogli starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzący gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Jednym z istotnych do spełnienia wymogów jest również odbycie specjalistycznego szkolenia.

Wsparcie w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane będzie w trzech obszarach:

  • A – budowa nowych biogazowni rolniczych:

ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

więcej informacji – otwórz

  • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem):

ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

więcej informacji – otwórz

  • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg:

ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

więcej informacji – otwórz

W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy to 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać pomiędzy 25 stycznia a 23 lutego 2024 r.  wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

 

Zdjęcie: AdobeStock

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print