Uproszczone systemy uprawy – rolnictwo węglowe

24.04.2023

Przybliżamy wymagania, które należy spełnić, aby skorzystać z praktyki: Uproszczone systemy uprawy, w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

Wymagania

Aby uzyskać płatność w ramach praktyki, należy prowadzić na gruntach ornych:

– uprawę konserwująca bezorkową (w tym uprawę pasową) poprzez:

– wykonywanie zabiegów uprawowych z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych;

– pozostawienie na polu po zbiorze uprawy w plonie głównym całości resztek pożniwnych w formie mulczu;

– rejestr zabiegów agrotechnicznych, którego wzór znajduje się na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/rejestr-zabiegow-agrotechnicznych-wpr-2023–2027 .

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493).

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uproszczone-systemy-uprawy–rolnictwo-weglowe

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print