Jarosław Domiński

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków dogospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków;

2. Przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z gryzoniami, dzikim ptactwem oraz ich odchodami;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie i ich odchody;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

UWAGA!
W przypadku gospodarstw  utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie istnieje obowiązek posiadania planu bioasekuracji uwzględniającego  profil produkcji gospodarstwa oraz co najmniej:

  • podziału gospodarstwa na strefy „czyste” i „brudne” dla osób wykonującychczynności związane z utrzymywaniem drobiu
  • procedur czyszczenia i dezynfekcjipomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu
  • procedur zwalczania szkodników
  • procedur rozdziału poszczególnych stad drobiu oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktudrobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego

Aktualizacja WIW Bydgoszcz październik 2023 r.

Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

W dniach 12 i 26 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się warsztaty przyrodnicze pn. „Ptaki mojego regionu”. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, którego fundatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie dwóch pierwszych klas o profilu biologiczno-chemicznym, z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. 

Warsztaty poprowadził Pan Dawid Kilon, ornitolog, rysownik i autor publikacji na temat ptaków. Każda z grup miała możliwość wyjścia w teren nad Stawy Ślesińskie gdzie młodzież obserwowała bytujące tam gatunki ptaków, a także nabyła wiedzę na temat pracy ornitologów i przyrodników. Ponadto, uczniowie zapoznali się z zależnościami panującymi w ekosystemach wodnych i na łąkach oraz rozszerzyli swoją wiedzę na temat elementów środowiska przyrodniczego.

Po odbytej wizycie na Stawach, uczniowie udali się do siedziby Ośrodka w Minikowie gdzie odbyła się plastyczna część warsztatów. Wstępem była otwarta dyskusja na temat anatomii ptaków, ich behawioru, omówiono również charakterystyczne cechy tej grupy zwierząt. Zwrócono uwagę na to jak istotnym elementem wielu ekosystemów są ptaki. Ukazano też, że sama ich obecność wpływa na kształt i charakter panujących na danym terenie relacji ekologicznych. Co ważne, zaznaczono także jakich zagrożeń ze strony człowieka ptaki mogą się obawiać. Po dyskusji przystąpiono do wykonania prac plastycznych za pomocą pasteli. Przy szczegółowych wskazówkach prowadzącego, stworzono rysunki piór sowy płomykówki, prace były bardzo udane.

Można z całą pewnością uznać, że warsztaty były bardzo wartościowe, dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod nauki, uczniowie mogli zgłębić świat ptaków na wielu płaszczyznach. Połączenie zajęć terenowych z praktycznymi warsztatami to znakomity sposób utrwalania wiedzy dostarczanej za pomocą wiele zmysłów. Uczniowie jak i wychowawcy byli bardzo zadowoleni z zajęć i wyrazili chęć ponownej wizyty w naszym Ośrodku.

Tekst i zdjęcia: Lidia Saganowska KPODR Minikowo

Powiat żniński w finale wojewódzkim olimpiady będą reprezentowali Patryk Nowak z Budzisławia i Jakub Wudziński z Nowejwsi Pałuckiej.

Pałuki

W piątkowe przedpołudnie (29 września) 8 młodych rolników z powiatu żnińskiego zmierzyło się z testem wyboru w ramach eliminacji powiatowych XXXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Trzy pierwsze miejsca zajęli w kolejności: Patryk Nowak z Budzisławia w gminie Rogowo, Jakub Wudziński z Nowejwsi Pałuckiej (gm Gąsawa) I Janusz Rochowiak z Dochanowa (gm. Żnin). Dwóch z nich będzie reprezentowało powiat żniński w finale wojewódzkim olimpiady w Minikowie, który odbędzie się 6 października.

 

Na zdjęciu organizatorzy i laureaci. Od lewej stoją: Sebastian Kowalik, Ewa Kupska, Jakub Wudziński, Patryk Nowak, Janusz Rochowiak, Arkadiusz Furtak i Mirosław Spochacz. fot. Karol Gapiński

Oprócz laureatów trzech pierwszych miejsc w eliminacjach powiatowych udział wzięli: Krzysztof Zacharko (Ośno), Grzegorz Trawa (Budzisław), Bartłomiej Bacherowicz (Niedźwiady), Sebastian Zwoliński (Młodocin) i Arkadiusz Wudziński (Nowawieś Pałucka). W Olimpiadzie mogą startować rolnicy do 40 roku życia. Dzięki sponsorom nie tylko laureaci, ale wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Pytania w teście łatwe nie były. Trzeba było np. wskazać jaki z łaciny rodzaj grzybów wywołuje głownię kukurydzy, czego używa się do procesu gazowania zboża, co poprawia wieloletni płodozmian i inne. Test składał się z 35 pytań.

Testy oceniało jury w składzie: Sebastian Kowalik, szef żnińskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Arkadiusz Furtak, prezes Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie i Mirosław Spochacz, szef powiatowego zespołu doradców ODR w Żninie.

 

Karol Gapiński
Tygodnik Pałuki
https://palukiznin.pl


 

Rozstrzygnięcie krzyżówki pn. „Środowisko ponad wszystko – wrzesień

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

wraz z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

zorganizował konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była we wrześniowym wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

W konkursie udział wzięło 20 osób, spośród których 29 września komisja konkursowa wyłoniła jednego zwycięzcę. Laureatką konkursu została Pani Natalia Golińska, która w wyznaczonym terminie nadesłała prawidłowe hasło – Ziemio nie poddawaj się uratujemy Cię. Nagrodą w konkursie był zestaw materiałów biurowych z recyklingu, torby ekologiczne, szklany bidon, kubek termiczny i termos. Pani Natalii gratulujemy wiedzy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Tekst i zdjęcie: Lidia Saganowska KPODR Minikowo

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”, październik 2023

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”. W październikowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, a fundatorem nagrody w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki należy przesłać do Organizatora konkursu na adres lidia.saganowska@kpodr.pl do 30 października 2023 r.

31 października 2023 r. spośród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę.

Regulamin konkursu – krzyżówki pn. „Środowisko ponad wszystko” do pobrania poniżej.

REGULAMIN październik 2023

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Wizyta studyjna pn. „Szlakiem dobrych praktyk dla mieszkańców wsi”

28 września Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, gościł mieszkańców gminy Dobrcz, którzy uczestniczyli w wizycie studyjnej  pn. „Szlakiem dobrych praktyk dla mieszkańców wsi” zrealizowanej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Ponad 40 osób uczestniczyło w wykładach oraz warsztatach przygotowanych przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska oraz Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach wizyty studyjnej Magdalena Kulus, pracownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowała oraz przedstawiła odbiorcom wykład dotyczący „Inkubatora kuchennego jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi”. Oprowadziła uczestników wydarzenia po Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie. Mieszkańcy gminy Dobrcz poznali sposób organizacji i działania inkubatora kuchennego, aspekty bezpieczeństwa żywności, a także regulacje prawne. Kolejny wykład pn. „Wróćmy do ziół – z korzyścią dla nas i dla środowiska” przedstawiła Lidia Saganowska, pracownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska. W jaki sposób można wykorzystywać rośliny w codziennym życiu, w kuchni, kosmetyce i domowej apteczce, czym jest allelopatia i w jaki sposób korzystać w swoim ogrodzie z wzajemnego odziaływania roślin, aby zapobiec chorobom, szkodnikom i uzyskać zadowalający plon. Prowadząca przedstawiła także sposoby na przygotowanie środków ochrony na bazie roślin, które znajdują się w naszym otoczeniu. Po wykładach odbyły się zajęcia warsztatowe, które przeprowadziła Natalia Czyżewska – Suchoń, pracownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska. Uczestnicy wykonali pachnący woreczek na odprężenie, który własnoręcznie szyli i ozdabiali i malunkami. Wypełnienie woreczka stanowiła lawenda, która korzystnie wpływa na nasz organizm. Dzięki substancjom w niej zawartym jest stosowana m.in. do odkażania ran, gojenia stanów zapalnych, pomaga w zwalczaniu infekcji gardła, a olejki eteryczne zawarte w lawendzie uśmierzają bóle głowy i mogą być stosowane jako środek wspomagający przy leczeniu nawracających migren. Lawenda i jej zapach poprawia nastrój, odpręża i relaksuje.

Kolejnym zadaniem uczestników było wykonanie tabliczki florenckiej na bazie wosku sojowego ozdobionej suszonymi roślinami. Historia tabliczek florenckich sięga XIII wieku. We Florencji miejscowe kobiety wykonywały pachnące tabliczki. Wkładały je do szaf, wieszały w pokojach, aby piękne aromaty rozchodziły się po wnętrzach domu. Wierzyły, że piękne zapachy kwiatów oczyszczają umysły i łagodzą atmosferę w domowym zaciszu. Dodatkowo niektóre zapachy, jak lawenda, stosowane były do zabezpieczania szaf i ubrań przed nieproszonymi gośćmi – molami. W Minikowie podczas warsztatów powstały małe arcydzieła sztuki, których aromat rozchodził się po całej sali.

Ostatni punkt warsztatów to przygotowanie mieszanki zalecanej w nieżytach układu oddechowego, przy uporczywym kaszlu z wykorzystaniem liści podbiału, ziela miodunki, ziela krwawnika oraz suszonej czarnej porzeczki.

Podczas zajęć widać było zaangażowanie uczestników. Na twarzach zgromadzonych gościł uśmiech, a piosenki Pań tworzyły niezapomniana atmosferę.

Dziękujemy mieszkańcom gminy Dobrcz oraz Urzędowi Gminy Dobrcz za obecność i przemiłą atmosferę.

Tekst: Natalia Czyżewska-Suchoń, KPODR Minikowo
Zdjęcia: Natalia Czyżewska-Suchoń i Lidia Saganowska

 

Inspekcja Weterynaryjna

2 października 2023

Rozporządzenie nr 11 2023

 

23 czerwca 2023

Zatrzymaj afrykański pomór świń

 

22 maja 2023

Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 w powiecie inowrocławskim :

WIWz.913.24.171.2023(1)

 

18 maja 2023

Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 u ptaków dzikich:

WIWz.913.24.165.2023(1)

WIWz.913.24.166.2023(1)

 

12 maja 2023

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków:

https://www.kpodr.pl/50070-2/

 

18 kwietnia 2023

I Zastępca GLW – WChZZ.432.92.2023 z 14.04.23r.

ASFbioasekuracja_przemieszczenia_rozp(UE)2023-594 MATERIAŁY DLA ROLNIKÓW

Link do prezentacji w formacie pptx – https://1drv.ms/p/s!An9XN2HpgF8pqB75Sh3XmuA9U7SP?e=tT19Ke

 

18 stycznia 2023

rozporzadzenie nr 5 2023

 

11 stycznia 2023

rozporządzenie wojewody nr 4
załącznik do rozporządzenia

 

10 stycznia 2023

WIWz.913.24.3.2023(1)

 

2 stycznia 2023

WIWz.913.24.329.2022(1)

 

2022

19 grudnia 2022

rozporządzenie wojewody nr 19

 

9 grudnia 2022

WIWz.913.24.290.2022(1)

 

7 grudnia 2022

rozporzadzenie nr 18 2022

WIWz.913.24.283.2022(1)

WIWz.913.24.284.2022(1)

WIWz.913.24.286.2022(1)

 

4 października 2022

WIWz.913.24.220.2022(1)
      zał. 1 INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
      zał. 2 KRD_zasady_bioasekuracji_15cze21

2 kwetnia 2022

rozp. 10-2022 WK-P z 30.03.2022

rozp. 11-2022 WK-P z 30.03.2022

11 marca 2022

PIW-Inowroclaw- 4 2022

7 marca 2022

rozporządzenie nr 8_2022 wojewody kujawsko-pomorskiego

WIWz.913.7.1.14.2022(1)

11 lutego 2022

ROZPORZĄDZENIE Nr 2 2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W INOWROCŁAWIU

14 stycznia 2022

rozporzadzenie-nr-4_2022 w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego,
chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego,
mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego,
toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

5 stycznia 2022

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie powiatu świeckiego.

24 czerwca 2021

Zał. do WIWz.913.24.137.2021

26 maja 2021

ROZPORZĄDZENIE Nr 3_21 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRODNICYw sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl) na terenie powiatu brodnickiego

13 maja 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.137.2021

WIWz.913.24.136.2021

10 maja 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.131.2021

4 maja 2021 – grypa ptaków, powiaty wąbrzeski i brodnicki

rozp. Nr 13-2021 WK-P z 30.04.2021

29 kwietnia 2021 – grypa ptaków,

Rozporzadzenie-nr-1-2021-PLW-w-Grudziadzu

20 kwietnia 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.101.2021(6) tekst

20 kwietnia 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie 12/2021 tekst

20 kwietnia 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie 11/2021

8 kwietnia 2021

Rozporządzenie Nr 10.2021rozporządzenie Nr 10/2021 WK-P z dnia 6.04.2021r. w spr. nakazania wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt

9 marca 2021 – grypa ptaków

Rozporządzenie lekarza powiatowego weterynarii w Żninie  2/2021

WIWz.913.24.25.2021(4)

5 marca 2021 – grypa ptaków

Rozporządzenie Nr 8.2021

WIWz.913.24.17.2021(25)

WIWz.913.24.58.2021(1)

25 lutego 2021 – grypa ptaków
Rozpoprzadzenie nr 7 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
WIWz.913.24.12.2021_31_

25 lutego 2021 – materiał genetyczny wirusa grypy ptaków
WIWz.913.24.49.2021(1)

22 lutego 2021 – grypa ptaków
WIWz.913.24.6.2021(47) PIW Inowrocław
PIW Inowrocław

16 lutego 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.41.2021

12 lutego 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie_nr_5_2021_Wojewody_Kujawsko-Pomorskiego
WIWz.913.24.1.2021_53_

8 lutego 2021 – grypa ptaków u ptaków dzikich na terenie powiatu inowrocławskiego

WIWz.913.24.30.2021

2 lutego 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.23.2021(2)

20 stycznia 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.12.2021_19_

rozporządzenie_nr_2_2021

 

15 stycznia 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie PLW

WIWz.913.24.6.2021(5)

 

8 stycznia 2021

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WIWz.913.24.1.2021(1)

 

21 grudnia 2020

rozp nr 1-2020 PLW we Włocławku

Rozp nr 13-2020 WK-P z 17.12.2020

WIWz.913.7.206.2019(26)

WIWz.913.7.226.2020

WIWz.913.24.119.2020

Komunikaty ARiMR

2023

Wrzesień

 

Trzy interwencje pszczelarskie – termin na złożenie wniosków o płatność wydłużony do 8 września

1.09.2023

Sierpień

Ponad 68 tys. rolników ubiega się o płatność dla małych gospodarstw. Dokumenty do 31 sierpnia tylko przez eWniosekPlus. Zobacz czy to się opłaca, skorzystaj z kalkulatora CDR

25.08.2023

Trzy interwencje pszczelarskie – 31 sierpnia ostatecznym terminem na złożenie wniosków o płatność

25.08.2023

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski o dofinansowanie już od 7 września

25.08.2023

Płatność dla małych gospodarstw – sprawdź, czy to się opłaca.

11.08.2023

Współpraca ułatwia życie rolnikom

7.08.2023

Materiał siewny – pomoc związana z kryzysem wojennym

Lipiec

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2023 r.

6.07.2023

Czerwiec

Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D) – nabór wydłużony do 19 lipca

Dopłaty do materiału siewnego – nabór wydłużony do 10 lipca

28.06.2023

Nawet 600 tys. zł na modernizację w obszarze D

20.06.2023

Pomoc dla producentów pszenicy i gryki – wszyscy, którzy spełnią warunki otrzymają wsparcie

30 czerwca – ostateczny termin sporządzenia spisu stanu stada świń

15.06.2023

Dopłaty do nawozów – już można składać wnioski

13.06.2023

Nadzwyczajne środki wspierania rynku w sektorze jaj i mięsa drobiowego za straty poniesione w latach 2019-2021

7.06.2023

 

Maj

Na początku czerwca start trzech naborów wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy

31.05.2023

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

25.05.2023

Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – wnioski tylko do 31 maja

23.05.2023

Do 30 czerwca 2023 r. jest wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR.

4.05.2023

Marzec

Już wkrótce ruszają trzy interwencje pszczelarskie

29.03.2023

 

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2023

24.03.2023

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich

24.03.2023

 

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

1.03

Luty

Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami – wkrótce nabór

21.02

Dofinansowanie w obszarze zielonej energii i nawadniania – trwają nabory wniosków, zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

13.02

Zmniejszanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – ważne terminy stosowania nawozów i wyjątki od nich

9.02

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – samorządy lokalne przyjmują wnioski do 28 lutego

7.02

Pomoc z PROW dla hodowców świń: czas na składanie wniosków wydłużony do 7 lutego

1.02

Styczeń

Od 6 stycznia zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

17.01

Wsparcie dla KGW: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

17.01

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

17.01

 

2022

Listopad

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny

10.11

Nabory z KPO: wnioski o wsparcie na wymianę dachów tylko do 15 listopada, a o pomoc na inwestycje w przetwórstwo – do 18 listopada

3.11

Październik

Pomoc finansowa w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

20.10

Rusza nowa pomoc z PROW – od 30 września można składać wnioski o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

4.10

Lipiec

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

12.07

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – wnioski o pomoc od 7 lipca

8.07

Jeszcze do 14 lipca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

8.07

Bioasekuracja: wciąż można ubiegać się o wsparcie

8.07

Inwestycje w ekosystemy leśne: wnioski można składać do 29 lipca

8.07

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń do15 lipca 2022 r.

8.07

Czerwiec

Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych

03.06

Maj

Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku

30.05

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

30.05

Materiał siewny – rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

25.05

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

24.05

Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

23.05

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

23.05

Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru

4.05

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował

4.05

 

Kwiecień

Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

15.04

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

12.04

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wciąż można składać wnioski a wypłacono już ponad 115 mln zł

5.04

Marzec

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29.03

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

28.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie

23.03

150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków

17.03

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15.03

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

9.03

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne

7.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR

2.03

 

Luty

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r.

25.02

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – straty z powodu huraganu także objęte wsparciem

22.02

 

Styczeń

 

 

 

ogłoszenia 2021 (tu kliknij)

ogłoszenia 2020 (tu kliknij)

Ogólnopolski konkurs plastyczny pn. „Odpoczywaj na wsi”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Odpoczywaj na wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje IV edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „Odpoczywaj na wsi”. Celem konkursu jest m.in. promowanie wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Szczegóły uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej oraz II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na papierze o dowolnej gramaturze, w formacie A 3, w dowolnej technice  (np. rysunek, malarstwo, grafika), na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Etapy konkursu

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły. Etap szkolny będzie zakończony dostarczeniem do dnia 6 października 2023 r. do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie sześciu najlepszych prac, tj. trzy prace z  I grupy wiekowej oraz trzy prace z II grupy wiekowej.

Następnie Ośrodek powoła Wojewódzką Komisję Konkursową, która wybierze 6 zwycięskich prac, spośród wszystkich otrzymanych, i przekaże je wraz z protokołem do 27.10.2023 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przeprowadzi etap ogólnopolski.

Nagrody w konkursie

I miejsce – aparat fotograficzny

II miejsce – czytnik książek

III miejsce – głośnik bezprzewodowy

Wyniki zostaną opublikowane do 24 listopada 2023 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu gov.pl oraz www.odpoczywajnawsi.pl.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród.

Poniżej udostępniamy do pobrania regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Regulamin_konkursu
Zalaczniki_do_regulaminu