Jarosław Domiński

Wydawnictwa 2020

 

Tytuł

Autor

 

Wydawnictwo
w formacie PDF
(do pobrania)

Konserwanty w żywności
– co powinniśmy wiedzieć
Maria Grabczyńska

konserwanty
_w_zywnosci

Dobre sąsiedztwo roślin
– praktyczne porady
Joanna Szczęsna broszura-m.-grabczyńska-v.6-06.05 dobre sasiedztwo roslin_pdf
Gospodarka odpadami
w gospodarstwie rolnym
– obowiązki wobec BDO
Joanna Szczęsna gospodarka_odpadami
Rolnictwo ekologiczne w partnerstwie z naturą Agnieszka Dobosz-Idzik rolnictwo ekologiczne_pdf
W trosce o środowisko Ilona Oleś w trosce o srodowisko
Zadrzewienia
w krajobrazie rolniczym
Karina Wroniecka zadrzewienia w krajobrazie rolniczym_pdf
Wypalaniu traw mówimy NIE Natalia Czyżewska – Suchoń wypalanie traw
NATURA W OBIEKTYWIE – PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Natalia Czyżewska – Suchoń natura w obiektywie
Konsumencie przekonaj się do wieprzowiny   konsumencie przekonaj sie do wieprzowiny

Centrum transferu wiedzy i innowacji
im. Leona Janty-Polczyńskiego

   

KRUS ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych. Działanie jest częścią kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”. 

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu

Zachęcamy uczestników Konkursu do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi dla dzieci, które znajdują się pod linkiem: 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e7eeb6af699e1292

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  najbliższym OR KRUS (adresy OR) lub Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl. 

Utworzono Wojewódzką Radę Partnerstw Wodnych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz powołał 12 stycznia 2022 r. Radę Partnerstw Wodnych. Celem spotkania było również budowanie sieci współpracy Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) w województwie kujawsko-pomorskim.

Radę tworzy 24 partnerów, w szczególności są to: przewodniczący Partnerstw Wodnych  z 12 powiatów województwa Kujawsko-Pomorskiego, na obszarze których utworzono LPW (latach 2020 i 2021), ponadto do współpracy zaproszono przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli: wójtów, burmistrzów, starostów, przedstawicieli: Związków Spółek Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarski Wodnej w Bydgoszczy i Gdańsku, rolników, środowiska naukowego oraz instytucji i organizacji ze szczebla wojewódzkiego zaangażowanych w problematykę racjonalniej gospodarki wodnej.

W spotkaniu, które odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w formule hybrydowej, łącznie uczestniczyło 205 partnerów, 140 w formule online.

W swoim wystąpieniu Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) i jednocześnie Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych przedstawiła działania MRiRW na rzecz aktywnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podkreśliła bardzo dobrą działalność KPODR w Minikowie w zakresie wyznaczania standardów i praktyk dla rolnictwa w tym też związanych z racjonalną gospodarską wodną.

Deklaruję – powiedziała Pani Wiceminister – wsparcie dla inicjatywy tworzenia Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych, gdyż ta idea współpracy różnych podmiotów zaangażowanych w sprawy wodne służy wypracowywaniu dobrego podejścia do rozwiązywania problemów.

Przemysław Daca, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej –  Wody Polskie wsparł inicjatywę tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych. Zapewnił o celowości i potrzebie wspólnych działań w zakresie racjonalnej gospodarski wodą.

Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołując uczestników na członków Rady Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim, zaznaczył,  że  celem tworzonej Rady jest promowanie racjonalnego gospodarowania wodą oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na terenie Województwa dla zapewnienia wody dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Tym samym – powiedział Wojewoda –   uznajemy znaczenie Lokalnych Partnerstw Wodnych dla rozwiązywania problemów związanych  z infrastrukturą wodną i promowania racjonalnej gospodarki wodą w naszym, zagrożonym suszą, regionie. Należy włączyć wszystkie środowiska do wsparcia tej inicjatywy. Utworzenie Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych powinno być narzędziem do takiej współpracy. Mocno w to wierzę – podkreślił Wojewoda Bogdanowicz.

Ponadto o swoich doświadczeniach współpracy i potrzebie tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych w Powiatach mówili członkowie Rady Partnerstw i zaproszeni goście. Podkreślali znaczeni i rangę inicjatywy, akceptację i chęć wspólnego działania, co w sposób szczególny dowartościowuje podejmowanie takich aktywności i wykonaną wspólnie  pracę przy wsparciu Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Strategiczne wyzwania dla Kujawsko-Pomorskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotyczące wspierania rolników w gospodarowaniu wodą w gospodarstwie rolnym przedstawił Ryszard Kamiński Dyrektor Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR).

O współdziałaniu Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie z Lokalnymi Partnerstwami Wodnymi w województwie kujawsko – pomorskim mówił Grzegorz Smytry dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy RZGW Wody Polskie.

Przewodniczącym Rady Partnerstw Wodnych został Ryszard Zarudzki, Z-ca Dyrektora KPODR w Minikowie, a zastępcą – Grzegorz Smytry, Dyrektor RZGW Wody Polskie w Bydgoszczy.

Spotkanie było również formą podsumowania dotychczasowej aktywności Lokalnych Partnerstw Wodnych, ich tworzenia oraz perspektywy dla zadań do realizacji w najbliższym okresie. Jest to związane z tym, że zarówno Rada jak i Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) aktualnie są szansą na wzmocnienie racjonalnej gospodarki wodnej w województwie kujawsko – pomorskim. Po wręczeniu indywidualnych powołań na Członka Rady Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: regulaminu funkcjonowania Rady, założenia, celów i zasad funkcjonowania inicjatywy. Stan i perspektywy rozwoju Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Omówiono opracowane przez Partnerstwa 10 Powiatowych Planów Wodnych. Omówiono rolę dokumentu, jego znaczenie dla lepszego zarządzania racjonalną gospodarką wodną w województwie.

Konferencja była rejestrowana, materiały  zostaną  udostępnione pod adresem: www.kpodr.pl

Zapraszamy na relację video:

 

Prezentacje do pobrania:

1-Lewandowski – Regulamin – Rada Partnerstw Wodnych

2-LPW prezentacja – Zarudzki

3-Lewandowski – PPW – Rada Partnerstw Wodnych

4-Kaminski – prezentacja

5-Smytry – prezentacja

Inspekcja Weterynaryjna OGŁOSZENIA

14 stycznia 2022

rozporzadzenie-nr-4_2022 w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego,
chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego,
mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego,
toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

5 stycznia 2022

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie powiatu świeckiego.

24 czerwca 2021

Zał. do WIWz.913.24.137.2021

26 maja 2021

ROZPORZĄDZENIE Nr 3_21 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRODNICYw sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl) na terenie powiatu brodnickiego

13 maja 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.137.2021

WIWz.913.24.136.2021

10 maja 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.131.2021

4 maja 2021 – grypa ptaków, powiaty wąbrzeski i brodnicki

rozp. Nr 13-2021 WK-P z 30.04.2021

29 kwietnia 2021 – grypa ptaków,

Rozporzadzenie-nr-1-2021-PLW-w-Grudziadzu

20 kwietnia 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.101.2021(6) tekst

20 kwietnia 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie 12/2021 tekst

20 kwietnia 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie 11/2021

8 kwietnia 2021

Rozporządzenie Nr 10.2021rozporządzenie Nr 10/2021 WK-P z dnia 6.04.2021r. w spr. nakazania wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt

9 marca 2021 – grypa ptaków

Rozporządzenie lekarza powiatowego weterynarii w Żninie  2/2021

WIWz.913.24.25.2021(4)

5 marca 2021 – grypa ptaków

Rozporządzenie Nr 8.2021

WIWz.913.24.17.2021(25)

WIWz.913.24.58.2021(1)

25 lutego 2021 – grypa ptaków
Rozpoprzadzenie nr 7 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
WIWz.913.24.12.2021_31_

25 lutego 2021 – materiał genetyczny wirusa grypy ptaków
WIWz.913.24.49.2021(1)

22 lutego 2021 – grypa ptaków
WIWz.913.24.6.2021(47) PIW Inowrocław
PIW Inowrocław

16 lutego 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.41.2021

12 lutego 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie_nr_5_2021_Wojewody_Kujawsko-Pomorskiego
WIWz.913.24.1.2021_53_

8 lutego 2021 – grypa ptaków u ptaków dzikich na terenie powiatu inowrocławskiego

WIWz.913.24.30.2021

2 lutego 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.23.2021(2)

20 stycznia 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.12.2021_19_

rozporządzenie_nr_2_2021

 

15 stycznia 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie PLW

WIWz.913.24.6.2021(5)

 

8 stycznia 2021

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WIWz.913.24.1.2021(1)

 

21 grudnia 2020

rozp nr 1-2020 PLW we Włocławku

Rozp nr 13-2020 WK-P z 17.12.2020

WIWz.913.7.206.2019(26)

WIWz.913.7.226.2020

WIWz.913.24.119.2020

Wsparcie z PROW na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – start naboru

31 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi.

Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, niewielkich przedsiębiorstw, ale również skrócenie drogi produktu pomiędzy rolnikiem a odbiorcą. Można to osiągnąć np. przez innowacyjną organizację produkcji, transportu lub marketingu. Takie działanie wpływa pozytywnie na lokalny rozwój gospodarczy oraz na tworzenie więzi między konsumentami a producentami żywności czy rolnikami zajmującymi się przetwórstwem.

O wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W ich skład musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich lub

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

– w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

– w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej czy konsorcjum.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mogą dotyczyć m.in. budowy, przebudowy lub remontu obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń (z wyłączeniem maszyn i urządzeń do produkcji rolnej), w tym środków transportu.

W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz. Wypłacana jest ona w formie ryczałtu, który wynosi:

– 325 tys. zł w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu;

– 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw do 31 stycznia 2022 r. będzie przyjmować Centrala ARiMR. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.


Nota KPODR:

Pomocy w tworzeniu grupy i ubieganiu się o wsparcie udziela broker innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie:

Wioleta Lorenc
tel. 667 662 837
e-mail: wioleta.lorenc@kpodr.pl

To ostatni moment dla właścicieli lasów prywatnych na ubieganie się o pomoc

Tylko do 31 grudnia 2021 r. właściciele lasów prywatnych mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP wnioski o „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. W tym naborze Agencja zarejestrowała dotychczas 161 wniosków na kwotę ponad 1 mln zł.

Wsparciem mogą zostać objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty. Dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

– przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:

wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat,

dolesienie luk w drzewostanie – średni wiek gatunku dominującego od 21 do 60 lat;

– zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;

– założenie remizy – ogrodzonej i o powierzchni co najmniej 10 arów – przez wprowadzenie gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;

– czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;

– zabiegi ochronne przed zwierzyną:

ogrodzenie remizy,

zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Nabór wniosków TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach działania Współpraca na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) osobiście albo przez upoważnioną osobę, lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej do 31 stycznia 2022 roku.

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

325 000 zł – w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,

280 000 zł – w pozostałych przypadkach

 

Środki dotyczą:

– zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń*, w tym środków transportu,

– zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych, np. sklep internetowy, aplikacja na telefon,

– zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,

– odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

– zakupu środków produkcji,

– kosztów bieżących, np.: promocja i funkcjonowanie grupy.

*z dofinansowania wyłączony jest zakup maszyn i urządzeń do produkcji pierwotnej.

 

Warunki:

Grupa operacyjna musi składać się z przynajmniej 5 rolników,

Każdy z rolników wchodzących w skład tej grupy i spełnią wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich lub

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

– w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

– wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

Grupy ubiegające się o wsparcie, mają obowiązek wskazać jakiego konkretnego produktu lub grupy produktów wymienionego w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, operacja dotyczy (przynajmniej 3),

Należy opracować i przedłożyć Agencji m. in. plan działania grupy operacyjnej, uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy,

Przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży i ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej,

W okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej grupa operacyjna zobowiązana jest prowadzić i aktualizować stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399 oraz z 2021 r. poz. 2130).

Pomocy w tworzeniu grupy i ubieganiu się o wsparcie udziela broker innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie:

Wioleta Lorenc
tel.: 667-662-837
e-mail: wioleta.lorenc@kpodr.pl

Rozmowa dnia TVP3 – 27.12 – Wiejska e-skrzynka – budowanie lokalności i sprzedaży bezpośredniej

Ryszard Zarudzki, za-ca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

 

 

Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

 

 

Wiejska e-skrzynka, Polski Ład dla rolnictwa oraz podsumowanie roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie – to główne tematy poniedziałkowej Rozmowy dnia na antenie TVP3 Bydgoszcz. Gościem Grażyny Rakowicz był Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Zobacz całą„Rozmowę dnia”

 

 

Źródło:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. 

Wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło w ARiMR w 2021 roku 10 159 kół gospodyń wiejskich. Agencja wypłaciła im z tego tytułu blisko 55,9 mln zł pomocy. Dotychczas do ARiMR trafiły 624 sprawozdania. Zachęcamy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili. 

Otrzymaną pomoc koła mogą przeznaczyć m.in. na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; aktywności służące poprawie warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie dobrych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. 

W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł.  Od 2018 r. na działalność statutową Agencja przekazała KGW łącznie 135 mln zł. W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie 10 604 kół gospodyń wiejskich.

 

Zielonka, kiszonka, mleko

Pod takim tytułem odbyła się 14 grudnia 2021 roku konferencja on-line, której celem było przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z produkcją mleka.  Tematyka wydarzenia zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie była podzielona na 5 części: dobrostan, technologia, ekonomika, żywienie oraz innowacje.

Dobrostan

W tej części prof. dr hab. inż. Zbigniew Nogalski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawił wykład pt. „Długowieczność – najważniejsza cecha funkcjonalna krów”. W wykładzie można szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego krowy tak krótko produkują mleko i co zrobić, aby produkowały je opłacalnie i znacznie dłużej.

Technologia

W tej części konferencji prof. dr hab. inż. Cezary Purwin z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mówił nt. „Współczesne technologie zbioru zielonek na kiszonki a zdrowie krów”. Nie tylko kiszonka z kukurydzy, ale przede wszystkim z traw o właściwym składzie chemicznym potrzebna jest krowom, zwłaszcza wysokowydajnym.

Ekonomika

„Aktualna opłacalność produkcji mleka i przewidywania na przyszłość”, to temat wykładu dr. hab. inż. Andrzeja Parzonko, prof. uczelni ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy obecnie opłaca się produkować mleko i przewiduje sytuację na światowym rynku mleka w najbliższych latach.

Żywienie

Problematykę pt. „Błędy żywieniowe i ich konsekwencje” przedstawił mgr inż. Zbigniew Wróblewski, doradca żywieniowy z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Nikt nie lubi popełniać błędów, zwłaszcza jeżeli odbijają się na jego własnej kieszeni. W wykładzie Autor stara się pokazać przyczyny, skutki i zapobieganie kosztowym błędom powstającym w żywieniu krów mlecznych.

Innowacje

Działalność Grupy Operacyjnej EPI-AGRI „Zielone mleko” koncentruje się na realizacji projektu pt. „Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych”. Austriacy mają swoje mleko ‒„Heumilch”, w Polsce będzie „Zielone mleko”, a ściślej – sery o specjalnych walorach odżywczych i prozdrowotnych. Jakich? O tym opowiadał dr hab. inż. Mariusz Bogucki, prof. uczelni, z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Zainteresowanie konferencją było bardzo duże. Uczestniczyło w niej prawie 150 osób. W roku 2022 planuje się jej kolejną edycję.

Tymczasem … zapraszam Wszystkich do zapoznania się z wykładami przedstawionymi 14 grudnia 2021 roku.

Zapis video konferencji:

 

Materiały konferencyjne Zielonka, kiszonka, mleko

 

Piotr Dorszewski

KPODR w Minikowie