Jarosław Domiński

Rozbiór mięsa dla rolników

13 marca br. w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyło się szkolenie stacjonarne zorganizowane przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP pn. „Rozbiór mięsa wołowego dla hodowców bydła mięsnego”, które zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR w Minikowie, dokonał oficjalnego otwarcia i przywitał zgromadzonych słuchaczy. Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zakładaniem małego przetwórstwa, praktyczne zapoznanie ich z rozbiorem tuszy oraz z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi obowiązującymi w przemyśle mięsnym.  

Prowadzący Krystian Dreszler opowiedział uczestnikom szkolenia o rozbiorze mięsa wołowego, dawał praktyczne wskazówki i  przedstawił jakie wymagania higieniczno-sanitarne należy spełnić podczas rozbioru mięsa. W ostatniej warsztatowej części uczestnicy wzięli udział w procesie właściwego postępowania podczas rozbioru przedniej i tylnej ćwierćtuszy wołowej..

Uczestnicy szkolenia poszerzyli wiedzę z zakresu rozbioru mięsa wołowego przy zachowaniu odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.  Warsztaty pozwoliły na zapoznanie się z technologią produkcji, dystrybucją oraz dobrymi praktykami higienicznymi i produkcyjnymi w gospodarstwie rolnym. Szkolenie połączone z warsztatem stało się płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz praktyk w zakresie lokalnego przetwórstwa i wprowadzania na rynek żywności produkowanej sposobem tradycyjnym, wytwarzanej w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności (bezpośrednio od producenta do konsumenta). Małe przetwórstwo zwiększa rentowność gospodarstwa, stając się coraz bardziej znaczącym dodatkowym źródłem dochodów mieszkańców obszarów wiejskich. 

Tekst, foto. Magdalena Kulus, KPODR Minikowo

VII KORONOWSKIE IMPRESJE KULTURALNO-KULINARNE

11.03. 2023 r.

11 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koronowie odbyły się VII Impresje Kulturalno-Kulinarne w Koronowie. Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Koronowa oraz Gminna Rada Kobiet. Uczestniczyły w nim gminy: Dobrcz, Gostycyn i Jeżewo. Prowadzącymi, którzy czuwali nad programem imprezy, byli Ewa Szymańska – przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet i Radna Rady Miejskiej w Koronowie oraz Zenon Rydelski z Urzędu Miejskiego w Koronowie – Radny Rady Powiatu Bydgoskiego. Uczestnicy Impresji mogli podziwiać prezentujące się gminy, występy lokalnych zespołów śpiewu i tańca, tradycyjne dania oraz ozdoby wielkanocne. Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczyły w konkursie kulinarnym i rękodzielniczym. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – jako partner wydarzenia  – był reprezentowany przez zastępcę dyrektora Lidię Lewandowską, która  wręczyła nagrodę zwycięzcom konkursu w kategorii wypieku cukierniczego, w postaci bonu podarunkowego na warsztaty z wypieku chleba. Uczestnicy Impresji po wysłuchaniu całego programu mogli skosztować tradycyjnych dań, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

W konkursie kulinarnym w kategorii potrawy mięsno-garmażeryjne oceniono 22 potrawy, zwracając szczególną uwagę na: łatwość przyrządzenia, regionalność, smak i oryginalność dania. W skład Komisji wchodzili:

– Wojciech Skoczek – kucharz z restauracji Diabelski Młyn w Koronowie,
– Włodzimierz Domek – Kierownik Pracowni Regionalistycznej WSG w Koronowie,
– Leszek Kuziak – Prezes Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny”,
– Aleksandra Szews – Sekretarz Gminy Koronowo.

W kategorii wypieki cukiernicze oceniono 24 ciasta, biorąc pod uwagę podobne cechy, jak w poprzedniej kategorii. W skład jury wchodzili:

– Danuta Nitka – Cukiernia Nitka,
– Sonia Małecka – Słodkawa w Koronowie,
– Wiesław Zmudziejewski – Cukiernictwo i Handel Zmudziejewski,
– Andrzej Kubiak – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

W konkursie rękodzielniczym oceniono 23 prace, biorąc pod uwagę: wygląd zewnętrzny, kolor, technikę, materiały wykorzystane do wyrobu ozdoby, walory estetyczne, kształt, kompozycję oraz nawiązanie do wiosennej/wielkanocnej pory roku. Komisja w składzie:

– Hanna Kulągowska-Puzio – fotograf,
– Tomasz Poraziński – Wioska Ginących Zawodów w Koronowie,
– Grażyna Chyła-Konecka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie,
– Brygida Berkowicz-Wyrzykowska – Kierownik Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Wyniki konkursu kulinarnego „Na potrawę kulinarną w ramach dziedzictwa regionalnego":

Kategoria: potrawy mięsno-garmażeryjne:

I miejsce: KGW Bytkowice (policzki wieprzowe)
II miejsce: KGW Wiskitno (szczupak w galarecie)
III miejsce: KGW Belno, gmina Jeżewo (gęsia szyja pieczona)
Wyróżnienie: KGW Sołectwa Okole (pasztet z kaczki pieczony z żurawiną)
Wyróżnienie: KGW Stronno, gmina Dobrcz (czarnina)

Kategoria: wypieki cukiernicze:

I miejsce: KGW Bytkowice (rolada bezowa)
II miejsce: KGW Wiskitno (sernik)
III miejsce: KGW Mąkowarsko (makowiec dietetyczny)
Wyróżnienie: KGW Stary Dwór (jabłecznik)
Wyróżnienie: KGW Białe, gmina Jeżewo (tort „jeż”)

Wyniki konkursu rękodzielniczego „Na najładniejszą ozdobę wiosenną/wielkanocną":

I miejsce: KGW Bagienica, gmina Gostycyn („Kwiaty wiosenne”)
II miejsce: KGW Wierzchucin Królewski („Wielkanoc szyta na miarę”)
III miejsce: KGW Tryszczyn („Ptaszki”)
Wyróżnienie: KGW Jeżewo („Piejo kury piejo, że wiosna nadchodzi”)
Wyróżnienie: KGW Kozielec, gmina Dobrcz („Palma wielkanocna”)

Koła zaprezentowały kreatywność, która nawiązywała do regionalnych tradycji wielkanocnych. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursów i oczywiście zapraszamy na VIII Impresje, które odbędą się w 2025 r.

Tekst, foto. Magdalena Kulus, KPODR Minikowo

Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Osoba do kontaktu:
Marta Bettin
Tel. 723-691-466
e-mail: marta.bettin@kpodr.pl

 

Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2023, edycja krajowa

 


Fundacja WWF Polska po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Konkurs realizowany jest pod patronatem Centrum Doradztwa w Brwinowie oraz Koalicji Żywa Ziemia. Nagroda została ufundowana w 2009 r. przez WWF w ramach Programu na rzecz ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Do tej pory już ponad 70 rolników i rolniczek, zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie innowacyjnych praktyk przyjaznych środowisku morskiemu – dołącz do nich!

Mogą w nim wziąć udział rolnicy z całej Polski. Nagrody są przyznawane za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Prosimy o nadsyłanie formularzy do 23 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenia należy wypełniać online albo nadsyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.


Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy – adres online https://www.wwf.pl/rolnik-roku-2023

Formularz zgłoszeniowy do druku – https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/rolnik%20roku%202023%20formularz.pdf

Kryteria konkursu – https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/rolnik-roku-2020-kryteria.pdf

Zwycięskie praktyki – https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/rolnik-roku-2020-praktyki.pdf

Plakat konkursowy – https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/rolnik%20roku%202023%20plakat.pdf

Laureaci dotychczasowych edycji konkursu i stosowane przez nich praktyki – https://zdrowybaltyk.pl/rolnik-roku-morza-baltyckiego/zwyciezcy-poprzednich-edycji

 

Już jutro rusza Europejskie Forum Rolnicze!

Warszawa, 21.03.2023

 

Na najbliższe dwa dni G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa zamieni się w miejsce rozmów na temat przyszłości rolnictwa. W środę zaczyna się V edycja Europejskiego Forum Rolniczego.

Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia  podnoszące jakość produkcji rolnej, innowacje w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Co roku Forum przyciąga rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Pierwszego dnia w debacie „Jak kształtować politykę regionalną w Polsce?” głos zabiorą przedstawiciele samorządu: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz prof. Monika Stanny – Dyrektor IRWiR PAN. Dyskusja toczyć się będzie w oparciu o wyniki Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich – cyklicznej obserwacji przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Sama rozmowa będzie próbą oceny zmian zachodzących na obszarach wiejskich na przestrzeni ostatnich lat wraz z podsumowaniem efektywności prowadzonych polityk regionalnych.

O przyszłości europejskiego rolnictwa dyskutować będą: Henryk Kowalczyk – Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski – Komisarz UE ds. rolnictwa, Miroslav Skřivánek – Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej, Egidijus Giedraitis – Wiceminister Rolnictwa Republiki Litewskiej, którzy spróbują odpowiedzieć na pytanie – czy obecny kształt WPR i KPS odpowiada oczekiwaniom rolników i mieszkańców obszarów wiejskich?

Gościem specjalnym pierwszego dnia będzie jeden z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych polskich kierowców rajdowych – Krzysztof Hołowczyc. Spotkanie z trzykrotnym Mistrzem Polski oraz Mistrzem Europy zorganizowane zostanie na stoisku firmy BIO-GEN, która jest oficjalnym sponsorem Krzysztofa Hołowczyca w Rajdzie Dakar.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Europejskiego Forum Rolniczego będzie wręczenie nagrody im. Józefa Ślisza, przyznawanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które zaangażowanych w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym punktem drugiego dnia forum będzie dyskusja o przyszłości polskiego rolnictwa z udziałem przedstawicielami strony rządowej, opozycji oraz rolników. Do jednego stołu usiądą: Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm, Artur Balazs – były minister rolnictwa, Prezes Kapituły Fundacji EFRWP, Michał Kołodziejczak – Prezes AgroUnii, Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes PSL oraz Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dzień zakończy wręczenie nagród w konkursie "Innowacyjny Rolnik", w którym nagradzani są rolnicy prowadzący nowatorskie gospodarstwa.

– Zapraszamy wszystkich do udziału w Europejskim Forum Rolniczym. W dwudniowych dyskusjach wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie rolnictwa z krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele rządu, a także organizacji producenckich, czy instytucji handlowych. Nie zabraknie merytorycznych dyskusji na temat wyzwań stojących przed europejskim rolnictwa, a także uhonorowania osób, które stawiają na rozwój obszarów wiejskich – mówi Krzysztof Podhajski, prezes Fundacji EFRWP.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na oficjalnej stronie: www.forum-jasionka.pl.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

 

 

 

 

 

 

 

Praca zdalna

TEST od 20.03 do 7.04 2023

Potwierdzenie obecności:

https://forms.gle/YXsFDpkBgq2HJb4G6

 

Informacja o wykonanych zadaniach:

Dział Technologii i Produkcji Rolniczej
https://forms.gle/T9XRTu18zyzHCWy17

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
https://forms.gle/KZWqAk6uHZCFj6eP7

Dział Ekonomiki i Zarzadzania Gospodarstwem Rolnym
https://forms.gle/JYRpYf4RhyYT352r9

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
https://forms.gle/FWQrU3rPBKBTnALw7

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
https://forms.gle/4f4TsGqVT7psFoPn9

Dział Księgowości
https://forms.gle/HR8JVva9K1eSaWay9

Dział Kadr i Organizacji Pracy
https://forms.gle/Ag7N7Rn6ohL2Lnru5

Dział Teleinformatyki
https://forms.gle/ynjtvWvJVNzD3AoC9

Dział Administracyjno-Gospodarczy w Minikowie
https://forms.gle/2S4axue2qk27sk4J8

Dział Administracyjno-Gospodarczy w Przysieku
https://forms.gle/RQ3gFLCapDyRKPM16

Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zarzeczewie
https://forms.gle/uyJsyNPCiXVJRd7C8

 

 

 

Szkolenie pn. Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym

15 marca br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował   szkolenie stacjonarne w Pokrzydowie pn.  Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym” Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział 74 osoby, głównie rolnicy ekologiczni, którzy utrzymują bydło w swoich gospodarstwach, ale także rolnicy, którzy dopiero chcą zająć się produkcją zwierzęcą. Wśród uczestników szkolenia byli także rolnicy konwencjonalni, którzy planują przestawienie gospodarstw na ekologiczne metody produkcji. 

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami niezbędnymi do wydajnego chowu i hodowli bydła. Wykładowcą był pan dr hab. Piotr Wójcik z Instytutu Zootechniki w Krakowie. Podzielił się z uczestnikami ogromną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem. Podczas spotkania omówione zostały m.in. aktualne problemy ekologicznego chowu bydła, program ochrony zasobów genetycznych, zakres pracy hodowlanej w gospodarstwie ekologicznym ukierunkowanym na produkcję mleka, parametry jakościowe i ilościowe pozyskiwanego mleka oraz możliwość jego modyfikowania poprzez warunki utrzymania bydła w systemie rolnictwa ekologicznego.

Szeroko omówiono sposób żywienia bydła oraz profilaktyka i zwalczanie chorób. Ciekawą kwestią było zapoznanie uczestników szkolenia z rozwiązaniami precyzyjnymi stosowanymi w chowie i hodowli bydła oraz wiadomości na temat ilościowego i jakościowego zarządzania wodą w oborach i na pastwiskach.

Tekst i zdjęcia

Ilona Oleś

Wpływ odczynu gleby na życie roślin

15 marca 2023 odbyło się szkolenie online pn.: „Wpływ odczynu gleby na życie roślin”. Organizatorem szkolenia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Szkolenie odbyło się w ramach programu edukacyjnego pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” i było ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W wydarzeniu wzięło udział 31 uczestników z obszaru całej Polski.

Wykładowcą na szkoleniu był prof. dr hab. inż. Jacek Długosz z Katedry Biogeochemii i Gleboznawstwa na Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Specjalnością Profesora jest geneza gleb i mineralogia gleb, a w swoich badaniach skupia się na aktywności biologicznej gleb, sorpcyjności, gęstości i pojemności wodnej gleb.

Na szkoleniu bardzo szczegółowo omówiony został temat odczynu gleby i jej kwasowości. Uczestnicy dowiedzieli się jak kształtuje się odczyn gleby i co na niego wpływa. Poruszono również zagadnienie zakwaszenia gleb w odniesieniu do rolnictwa. Profesor przedstawił główne przyczyny tego zjawiska i wytłumaczył jak cały ten proces przebiega z punktu widzenia chemicznych reakcji.

Wspomniano również o wpływie wartości odczynu pH na przyswajalność składników pokarmowych oraz życie biologiczne gleby. Szkolenie poruszyło samą metodologię pomiarów kwasowości gleby, które to pomiary są często podstawą dla dalszych zabiegów w rolnictwie.

Tematyka jaką jest biochemia gleb i przemiany w niej zachodzące jest niesamowicie rozległa, można zatem powiedzieć, że zagadnienie to zostało omówione tylko pod niewieloma aspektami i jest to obszar do dalszych dyskusji i rozbudowy.

Do pobrania prezentacja ze szkolenia – Jacek Długosz – Wpływ odczynu gleby na życie roślin

Tekst:
Lidia Saganowska
KPODR Minikowo

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

9-10 marca 2023 roku beneficjenci projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” wzięli udział w szkoleniu marketingowym zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wykłady prowadziła Anna Stachniuk – doradca strategiczny przedsiębiorstw i specjalistka z zakresu marketingu firm w internecie. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę na temat tego jakie działania podjąć, by skutecznie docierać z ofertą gospodarstwa edukacyjnego do potencjalnych klientów oraz jak budować strategię marki obiektu.

Dla wszystkich zainteresowanych, na stronie projektu zamieszczono prezentację multimedialną prowadzącej (szkolenie V): www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2023/01/komunikacja_marketingowa_zagrody_edukacyjne_2_dni.pptx

Szkolenie marketingowe było piątym z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanych do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023 w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorką celem uzyskania szczegółowych informacji: tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

INNOWACYJNY FARMER 2023

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Konkursu organizowanego przez Grupę PTWP oraz PTWP-Online, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz serwisu bezpluga.pl.

Konkurs INNOWACYJNY FARMER 2023 ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP. 

Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w Konkursie np. przez organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

Gospodarstwa i prowadzona w nich działalność powinny odznaczać się szczególnymi walorami, zgodnie z poniższymi wyróżnikami innowacyjności: 

•             innowacyjność celu – identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania danego problemu,

•             innowacyjność procesu – innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji,

•             innowacyjność stosowanych produktów i technologii – cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność; dostarczanie korzyści dla prowadzonej działalności pod względem ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym czy też dobrostanu zwierząt.

Do Konkursu powinna być wskazana w Formularzu zgłoszeniowym (zakładka Zgłoś gospodarstwo) minimum jedna z wymienionych cech innowacyjności.

KATEGORIE KONKURSOWE

Produkcja roślinna

•             nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,

•             praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,

•             praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,

•             praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,

•             wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,

•             system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,

•             wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Produkcja zwierzęca

             nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie,

•             wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i innowacyjnych systemów żywienia,

•             niestandardowe, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska,

•             wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt,

•             przetwórstwo mięsa/mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw,

•             ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny,

•             dążenie do skrócenia łańcucha produkcji,

•             dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Technologie

•             nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń itp.),

•             maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy,

•             maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji,

•             maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko,

•             maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej, 

•             nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie,

•             narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.Zgłoszenie powinno zawierać:

•             charakterystykę gospodarstwa (maks. 1500 znaków ze spacjami), uwzględniającą minimum jedną cechę innowacyjności:

–  innowacyjność celu

–  innowacyjność procesu

–  innowacyjność stosowanych produktów i technologii,

•             wypełnioną ankietę w zakładce Zgłoś gospodarstwo,

•             zdjęcie gospodarstwa w dobrej rozdzielczości (min. 1 Mb/ 1200×800 px), z oznaczeniem jego autora.

Konkurs trwa od 20.02.2023 r. do 8.10.2023 r.

I ETAP – zgłoszenia do Konkursu: 20.02.2023 r. – 31.03.2023 r.

II ETAP – wizytacja gospodarstw zgłoszonych do Konkursu: 17.04.2023 r. – 08.10.2023 r.

Ocenę gospodarstw i prowadzonych w nich działań, praktyk i stosowanych technologii przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana przez redakcję portali farmer.pl, bezpluga.pl i miesięcznika „Farmer”, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z przedstawicieli redakcji.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 14 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Laureaci Konkursu zostaną wyróżnieni tytułem INNOWACYJNY FARMER 2023 oraz nagrodami ufundowanymi przez Partnera głównego Konkursu firmę Syngenta (vouchery do e-sklepu Syngenty i produkty Amistar® Gold Max) i partnera Konkursu firmę Agrosimex.