Targi i Wystawy

 

Imprezy wystawienniczo-targowe 2022


Forum Pszczelarzy

Przysiek

26 marca


Targi LATO NA WSI Święto Smaku i Tradycji

Regionalna Wystawa Drobnego Inwentarza

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Minikowo

14-15 maja


Dni Otwartych Drzwi Targi Rolno-Budowlane

Zarzeczewo

4 – 5 czerwca


Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola

Wystawa Bydła Hodowlanego

Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Minikowo

2 – 3 lipca


Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato

Zarzeczewo

7 sierpnia


Barwy Lata – Dary Jesieni

Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka Cukrowego i Ziemniaka

Święto Ziemniaka

Minikowo

18  września


Święto Gęsi na Krajnie

Minikowo

11 listopada


 

Imprezy wystawienniczo-targowe 2021

Nazwa Imprezy

Data

Miejsce

Cel imprezy

Osoba odpowiedzialna

Targi LATO NA WSI
Święto Smaku i Tradycji
8-9 maja Minikowo Zaprezentowanie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, tradycji kulturowych, walorów przyrodniczych regionu, a także ekologicznych metod produkcji żywności. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania energii odnawialnej.

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
tel. 52 386 72 23, 723 692 528
e-mail:
lato@kpodr.pl

Regionalna Wystawa
Drobnego Inwentarza
8-9 maja Minikowo Celem wystawy jest pokazanie gatunków, ras i odmian zwierząt utrzymywanych w kraju i regionie kujawsko-pomorskim oraz przedstawienie postępu hodowlanego prezentowanych zwierząt.

Anna Mońko
tel. 52 386 72 19, 695 423 700,
e-mail: anna.monko@kpodr.pl

EURORZEPAK

Impreza towarzysząca
Krajowym Dniom Pola

20 maja

Minikowo

Międzynarodowa debata z udziałem przedstawicieli europejskich związków producentów roślin oleistych (EOA) oraz rolników i ekspertów zajmujących się uprawą rzepaku. Podczas debaty odbywają się prezentacje polowe odmian rzepaku oraz systemów ochrony i kompleksowego nawożenia tego gatunku roślin.

Adam Piszczek
tel. 52 386 72 37, 667 662 809
e-mail:
adam.piszczek@kpodr.pl

Dni Otwartych Drzwi
Targi Rolno-Budowlane

29-30 maja

Zarzeczewo

Celem imprezy o charakterze wystawienniczo-targowym jest pogłębienie wiedzy z zakresu innowacji technicznych i technologicznych oraz wskazanie możliwości korzystania z programów wspierających rolnictwo i obszary wiejskie.

Stanisław Piątkowski
tel. 723 692 562
e-mail:
zarzeczewo.targi@kpodr.pl

XXXV Kujawsko-Pomorskie
DNI POLA

Impreza towarzysząca
Krajowym Dniom Pola

12-13 czerwca

Grubno

Zapoznanie rolników z najnowszymi osiągnięciami i kompleksowymi technologiami z zakresu ochrony, nawożenia i hodowli roślin uprawnych.

Marta Lewandowska
tel.
723 692 586, 56 611 09 00
e-mail: marta.lewandowska@kpodr.pl

KRAJOWE DNI POLA
MINIKOWO 2021

19-20 czerwca

Minikowo

Prezentacja postępu hodowlanego oraz demonstracja systemów ochrony, nawożenia, technologii uprawy, wspomagania decyzji, sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin. Demonstracje polowe umożliwią rolnikom porównanie w jednym miejscu pełnego potencjału odmian roślin uprawnych w ich optymalnych warunkach uprawy.

Dawid Skotnicki
tel. 52 386 72 34, 723 692 565
e-mail:
dawid.skotnicki@kpodr.pl

         

Międzynarodowe Targi
Rolno-Przemysłowe
AGRO-TECH

19-20 czerwca

Minikowo

Prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych oraz osiągnięć hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także wspieranie procesów modernizacyjnych i rozwojowych gospodarstw rolnych.

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
tel. 52 386 72 23
e-mail:
agrotech@kpodr.pl

Pokaz Zwierząt

19-20 czerwca

Minikowo

Promowanie postępu hodowlanego, wymiana doświadczeń technologicznych i promocja polskiej hodowli zwierząt.

Anna Mońko-Łanucha
tel. 52 386 72 19, 695 423 700

e-mail: anna.monko@kpodr.pl

Forum Pszczelarzy 26 czerwca Przysiek Forum skupia naukowców, producentów sprzętu pasiecznego oraz rzeszę właścicieli pasiek z całej Polski. Celem Forum jest wymiana doświadczeń oraz  zapoznanie się z najnowszymi wynikami badań naukowych i regulacjami prawnymi dotyczącymi pszczelarstwa. Karina Wroniecka
tel. 56 611 09 33,

56 611 09 00, 723 331 451
e-mail: karina.wroniecka@kpodr.pl

Kujawsko-Pomorskie
Miodowe Lato

8 sierpnia

Zarzeczewo

Promocja i popularyzacja miodów i innych produktów pasiecznych oraz uświadomienie uczestnikom ważnej roli pszczół i owadów zapylających w przyrodzie.

Anna Dykczyńska
tel. 723 330 996
e-mail:
anna.dykczynska@kpodr.pl

Barwy Lata – Dary Jesieni,
Święto Ziemniaka

19 września

Minikowo

Popularyzacja produktów regionalnych, tradycyjnych, rękodzieła ludowego i przedsiębiorczości na wsi. Rozpowszechnienie konsumpcji ziemniaka wśród konsumentów.

Marta Lewandowska
tel. 56 611 09 10
e-mail:
marta.lewandowska@kpodr.pl

Jesienna Wystawa Ogrodnicza
Kulinarna promocja karpia

19 września Minikowo Impreza o charakterze wystawienniczo-targowym, której celem jest promocja konsumpcji karpia i produktów przetworzonych na jego bazie przez cały rok, a nie wyłącznie podczas świąt. Dodatkowo również promocja spożywania produktów wysokiej jakości pochodzących od lokalnych wytwórców.

Sylwia Żakowska-Stasiszyn

tel. 52 386 72 23, 723 692 528
e-mail:

targi@kpodr.pl

Nasze Kulinarne
Dziedzictwo
– Smaki Regionów
19 września Minikowo W konkursie biorą udział: producenci żywności, a w szczególności rolnicy, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny, restauratorzy, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły gastronomiczne oraz pasjonaci kuchni tradycyjnej i regionalnej. Beata Chełminiak
tel. 52 386 72 13
e-mail:
beata.chelminiak@kpodr.pl

Dzień Kukurydzy i Soi

Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola

19 września Minikowo Poszerzenie wiedzy i zweryfikowanie posiadanych doświadczeń i informacji na temat uprawy i ochrony kukurydzy oraz soi. Piotr Dorszewski
tel. 52 386 72 19
e-mail:

piotr.dorszewski@kpodr.pl
Pokaz Drobnego Inwentarza 19 września Minikowo

Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć
drób grzebiący, wodny, ozdobny, gołębie rasowe, króliki rasowe i alpaki. 
 

Anna Mońko-Łanucha
tel. 52 386 72 19, 695 423 700
e-mail: anna.monko@kpodr.pl

Święto Gęsi na Krajnie

11 listopada

Minikowo

Impreza o charakterze wystawienniczo-targowym, mająca na celu wzrost świadomości konsumenckiej dotyczącej spożycia gęsiny i jej walorów odżywczych. Upowszechnianie wiedzy, promocja potraw i produktów od lokalnych wytwórców. Sylwia Żakowska-Stasiszyn
tel. 52 386 72 23, 723 692 528
e-mail:
targi@kpodr.pl