OSTRZEŻENIE przed działalnością EXHIBITORS NETWORK

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ostrzega przed działalnością nieuczciwych firm, podejmujących próby dotarcia do wystawców, którzy prezentują się na targach.

W ostatnich dniach do wielu naszych Wystawców trafiły pisma od firmy EXHIBITORS NETWORK.

W latach ubiegłych miał miejsce już taki sam proceder rozpowszechniany przez firmę EXPO GUIDE.

W dokumentach  przesłanych przez tą firmę wymieniony jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  jako organizator targów AGRO-TECH Minikowo.

Ostrzegamy Państwa przed praktyką ze strony tej firmy, która działa w sposób nieuczciwy na rynku targowym nie tylko europejskim, ale także amerykańskim i azjatyckim.

Firmy, które wejdą we współpracę z EXHIBITORS NETWORK – nieświadome konsekwencji finansowych, jakie biorą na siebie wraz z podpisaniem i odesłaniem formularza – równocześnie odpowiadają na propozycję zamieszczenia swojego wpisu w internetowym katalogu ww. firmy.

Zamierzone działania firmy EXHIBITORS NETWORK i jej podobnych polegają na wprowadzaniu w błąd wystawców i organizatorów targów, poprzez wysyłkę do nich odpowiednio sformułowanego pod względem treści formularza zgłoszenia, oferującego promocję firmy w katalogu EXHIBITORS NETWORK.

Formularz ten:

– zawiera niejasne informacje na temat wydawcy katalogu EXHIBITORS NETWORK, który z jednej strony opisuje siebie jako firmę niezwiązaną z żadnym organizatorem, ani organizacją marketingu, zaś z drugiej – wymienia nazwę konkretnego organizatora i nazwę organizowanych przez niego targów, co może sugerować, iż jest to wpis do konkretnego katalogu targowego;

– zawiera stwierdzenie, że jego zwrot po podpisaniu spowoduje aktualizację już istniejącego bezpłatnego wpisu w katalogu EXHIBITORS NETWORK (zawierającego pełną nazwę firmy, adres, telefon, fax i e-mail);

– zawiera skomplikowaną w swym brzmieniu formułę zamówienia, umieszczoną drobnym drukiem na dole strony arkusza; z zapisu tego wynika, że podpisanie i odesłanie zamówienia oraz nie odwołanie tej decyzji listem poleconym w przeciągu 10 dni od daty, oznacza zgodę na publikację wpisu w internetowym katalogu oraz zobowiązanie do zapłaty kwoty 1.155,00 Euro /rok, zapis mówi również, że datę wystawienia pierwszej faktury uznaje się za datę rozpoczęcia okresu trwania kontraktu, zaś nie przesłanie listem poleconym, najpóźniej na trzy miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy, decyzji o rezygnacji z kontynuacji umowy, oznaczać będzie dalszą płatną współpracę z firmą, na opisanych warunkach.

Prosimy tych z Państwa, którzy otrzymali bądź otrzymają pocztą formularz aby go w żadnym wypadku nie wypełniać, nie podpisywać i nie odsyłać do firmy EXHIBITORS NETWORK!!!

W związku z tym, że treści te mogą być mylące i wprowadzają w błąd, pragniemy oświadczyć, że: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i organizowane przez nas wydarzenia w żaden sposób nie są powiązane z firmą EXHIBITORS NETWORK.

 

image_pdfimage_print