Szkolenie

Gospodarstwa opiekuńcze – nowe rozwiązania dla obszarów wiejskich

Polepszenie dostępu do usług społecznych na obszarach wiejskich stanowi poważne wyzwanie. Jednym ze sposobów na zaoferowanie pomocy osobom wymagającym wsparcia mogą być gospodarstwa opiekuńcze. Takie inicjatywy z powodzeniem funkcjonują w krajach europejskich, są również podejmowane w różnych regionach Polski. Jednak w naszym prawodawstwie ich status nie został uregulowany, więc nie są powszechne. Żeby przybliżyć ich założenia 20.02.2024 r. odbyło się szkolenie on-line „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe rozwiązania dla obszarów wiejskich” (na platformie ClickMeeting). Dla osób, które nie mogły w nim uczestniczyć udostępniamy nagranie:

Poruszane zagadnienia w sposób hasłowy ujęto w materiałach szkoleniowych: mat szkol 20 02 2024

 

 

Szkolenie pn. „Zasady Programu Czyste Powietrze”

9 lutego br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Zasady Programu Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to program dotacyjny, który rozpoczął się w 2018 roku i zaplanowany jest do 2030 roku. Celem programu jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie źródeł ich ogrzewania na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.  

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Joannę Ciubę doradcę klimatyczno – energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu „Projekt Doradztwa Energetycznego”.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się na jakich zasadach i w jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie do szeroko rozumianej termomodernizacji budynku. Zostały omówione koszty kwalifikowane, poziomy dofinansowania oraz wymagana dokumentacja podczas składania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność.

Szkolenie to również promocja Programu „Czyste Powietrze” i zachęta potencjalnych beneficjentów do korzystania z dotacji i wymiany starych pieców, które nie spełniają określonych norm, na nowe, przyjazne środowisku.

W wydarzeniu uczestniczyło 71 osób.  Były to osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła, pracownicy gmin oraz doradcy rolniczy.  Po zakończonym szkoleniu Pani Joanna Ciuba odpowiadała na liczne pytania, które pojawiły się na czacie.

Szkolenie w postaci nagrania wideo jest dostępne poniżej.

Tekst: Natalia Czyżewska-Suchoń

 

 

 

Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego

24 października 2023 r. w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyły się warsztaty pn. „Kulinarne wykorzystanie wołowiny wysokiej jakości” zrealizowane w ramach operacji „Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego”. 

Spotkanie poprowadził dr Józef Sadkiewicz. Na samym wstępie uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, że wysoka jakość wołowiny oparta jest na trzech filarach, wynikających ze sposobu utrzymania: całorocznym  przebywaniu zwierząt na wolnym wybiegu, żywieniu opartym na trawie w sezonie letnim oraz sianie w trakcie trwania zimy oraz minimalizowaniem stresu podczas procesu uboju. O swoim stadzie z ogromną pasja opowiedział sam hodowca bydła rasy Highland Cattle – Maciej Wysocki. Podczas warsztatów kulinarnych przygotowano trzy dania. Na przystawkę zaserwowano chipsy z wątroby wołowej z dodatkami. Smak smażonego na gęsim smalcu dania zaskoczył wszystkich swoją delikatnością. Drugim daniem był burger, jak podkreślali uczestnicy warsztatów, taki jakiego w życiu nie jedli. Na sam koniec uczestnicy mogli nauczyć się jak przyrządzić właściwie prawdziwego steka. Pod okiem mistrza uczyliśmy się, jak wydobyć z kawałka mięsa wysokiej jakości jego potencjał, a przede wszystkim, jak go nie zepsuć. Warsztaty wpisują się w ideę krótkich łańcuchów dostaw.

Dobrze, by na naszych stołach królowały lokalne produkty, a z polskiego surowca korzystali także restauratorzy. Niezmiernie istotne jest też, by jadłospis dzieci w przedszkolach i stołówkach opierał się na żywności od lokalnych rolników. Między innymi tego dotyczyła dyskusja, która wywiązała się podczas warsztatów.

 

Szkolenie „Nowy nabór MOJA WODA – jak uzyskać dofinansowanie”

21 sierpnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Nowy nabór MOJA WODA – jak uzyskać dofinansowanie”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 130 osób. Celem szkolenia było przedstawienie programu Moja Woda, sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie i o płatność oraz zachęcenie do korzystania z Programu Moja Woda.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie bogactwo ma woda deszczowa. Gromadzenie i racjonalne wykorzystanie opadów deszczu oraz wód roztopowych na własnej posesji pozwala indywidualnie wpływać na ograniczenie zmian klimatycznych. Jest to działanie proekologiczne i ekonomiczne – dzięki wodzie opadowej oszczędzamy wodę pitną, której nie musimy wykorzystywać do podlewania ogrodu.

Program Moja Woda w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę ruszył 3 sierpnia i jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem wniosku o płatność.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się w jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie i płatność. Jakie dokumenty są wymagane, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinasowanie do zbierania deszczówki.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – Joanna Ciuba oraz Anna Pawlikowska-Tyburska.

Szkolenie w postaci nagrania wideo jest dostępne poniżej.

Tekst: Natalia Czyżewska-Suchoń

Szkolenia wprowadzające w tematykę prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Na przełomie września i października zostały przeprowadzone szkolenia wprowadzające w tematykę prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego. 64 osoby z czterech województw (kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego) otrzymały podstawowe informacje z zakresu świadczenia usług edukacyjnych w gospodarstwie rolnym i obiektach turystyki wiejskiej. Zostały omówione również przepisy prawne obowiązujące przy prowadzeniu działalności pozarolniczej, a także planowane na najbliższy okres formy dofinansowania.

Wśród uczestników szkoleń znalazły się osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również te, które z mniejszą lub większą intensywnością podejmowały się prowadzenia tego rodzaju działalności nawet od kilkunastu lat, jednak nie miały dotąd okazji uzyskać profesjonalnego wsparcia doradczego w tym zakresie.

Szczególnie interesującym uczestników tematem okazała się być kwestia wyboru formy prawnej dla prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym i możliwość pozyskania dofinansowania w ramach planowanej do wdrożenia w nowej perspektywie interwencji LEADER, prowadzonej przez Lokalne Grupy Działania. Z dużym zainteresowaniem spotkał się również temat dostosowania oferty obiektu do wymagań oświaty. Szkolnictwo bowiem zyskałoby nowe miejsca realizacji zajęć w praktyce, gdyby programy edukacyjne gospodarstw realizowały konkretne zagadnienia z dokumentu Podstawy Programowej. Temu tematowi jest dedykowane kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu, które odbędzie się 20 października na platformie ClickMeeting (link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/gospodarstwo-edukacyjne-realizacja-postawy-programowej-w-gosp-edukacyjnym/register).

Szkolenia informacyjne były pierwszymi z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanymi do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w kolejnych szkoleniach zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, zapraszamy do kontaktu z jego koordynatorką: Aleksandra Hapka, tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

 

Do pobrania

Prezentacja KPODR I – przepisy prawne – kopia

Prezentacja KPODR I – informacje ogólne

Prezentacja KPODR I – formy dofinansowania  

 

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Warsztaty – Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. "Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”, które odbędą się w dniu 10.10.2022 r. w Solcu Kujawskim (Hotel Dobre z Lasu).

Szkolenie skierowane jest do osób z województwa kujawsko-pomorskiego:

– pracujących w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej,
– prowadzących działalność w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej,
– zamierzających rozpocząć pracę w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a jego skan przesłać na adres e-mail: m.lewandowska@k-pot.pl  do dnia 5 października 2022 r. Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas warsztatu. O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w tych sektorach. Udział w warsztacie wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu. Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu organizator skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

formularz zgłoszenia_KPOT

Agenda warsztatu:

PROWADZENIE: Hubert Gonera / Cezary Molski

10:00 Powitanie i zapoznanie się uczestników oraz przedstawienie głównych założeń programu warsztatu.

10:30 Współczesne trendy w agroturystyce i turystyce wiejskiej – sprawdzone pomysły na biznes na obszarach wiejskich, tworzenie produktu rozszerzonego i budowanie oferty komplementarnej.

11:30 Przerwa kawowa

12:00 Wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu dla rozwoju działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz dla zachowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rozwoju turystyki kulinarnej i enoturystyki.

13:00 Budowanie sieci współpracy w turystyce wiejskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe, społeczne i przyrodnicze polskiej wsi, w tym klastry, stowarzyszenia branżowe i Lokalne Grupy Działania.

14:00 Przerwa lunchowa

15:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi w agroturystyce i turystyce wiejskiej, samozatrudnienie i zatrudnienie pracowników, rozwój kompetencji wspierających tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizacja mieszkańców w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

16:00 Przerwa kawowa 

16:30 Narzędzie promocji obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej, online marketing, portale rezerwacyjne, tworzenie oferty, kreowanie wizerunku, budowanie marki terytorialnej.

17:30 Zakończenie warsztatu.