Szkolenie

Szkolenia wprowadzające w tematykę prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Na przełomie września i października zostały przeprowadzone szkolenia wprowadzające w tematykę prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego. 64 osoby z czterech województw (kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego) otrzymały podstawowe informacje z zakresu świadczenia usług edukacyjnych w gospodarstwie rolnym i obiektach turystyki wiejskiej. Zostały omówione również przepisy prawne obowiązujące przy prowadzeniu działalności pozarolniczej, a także planowane na najbliższy okres formy dofinansowania.

Wśród uczestników szkoleń znalazły się osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również te, które z mniejszą lub większą intensywnością podejmowały się prowadzenia tego rodzaju działalności nawet od kilkunastu lat, jednak nie miały dotąd okazji uzyskać profesjonalnego wsparcia doradczego w tym zakresie.

Szczególnie interesującym uczestników tematem okazała się być kwestia wyboru formy prawnej dla prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym i możliwość pozyskania dofinansowania w ramach planowanej do wdrożenia w nowej perspektywie interwencji LEADER, prowadzonej przez Lokalne Grupy Działania. Z dużym zainteresowaniem spotkał się również temat dostosowania oferty obiektu do wymagań oświaty. Szkolnictwo bowiem zyskałoby nowe miejsca realizacji zajęć w praktyce, gdyby programy edukacyjne gospodarstw realizowały konkretne zagadnienia z dokumentu Podstawy Programowej. Temu tematowi jest dedykowane kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu, które odbędzie się 20 października na platformie ClickMeeting (link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/gospodarstwo-edukacyjne-realizacja-postawy-programowej-w-gosp-edukacyjnym/register).

Szkolenia informacyjne były pierwszymi z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanymi do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w kolejnych szkoleniach zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, zapraszamy do kontaktu z jego koordynatorką: Aleksandra Hapka, tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

 

Do pobrania

Prezentacja KPODR I – przepisy prawne – kopia

Prezentacja KPODR I – informacje ogólne

Prezentacja KPODR I – formy dofinansowania  

 

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Warsztaty – Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. "Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”, które odbędą się w dniu 10.10.2022 r. w Solcu Kujawskim (Hotel Dobre z Lasu).

Szkolenie skierowane jest do osób z województwa kujawsko-pomorskiego:

– pracujących w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej,
– prowadzących działalność w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej,
– zamierzających rozpocząć pracę w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a jego skan przesłać na adres e-mail: m.lewandowska@k-pot.pl  do dnia 5 października 2022 r. Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas warsztatu. O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w tych sektorach. Udział w warsztacie wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu. Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu organizator skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

formularz zgłoszenia_KPOT

Agenda warsztatu:

PROWADZENIE: Hubert Gonera / Cezary Molski

10:00 Powitanie i zapoznanie się uczestników oraz przedstawienie głównych założeń programu warsztatu.

10:30 Współczesne trendy w agroturystyce i turystyce wiejskiej – sprawdzone pomysły na biznes na obszarach wiejskich, tworzenie produktu rozszerzonego i budowanie oferty komplementarnej.

11:30 Przerwa kawowa

12:00 Wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu dla rozwoju działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz dla zachowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rozwoju turystyki kulinarnej i enoturystyki.

13:00 Budowanie sieci współpracy w turystyce wiejskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe, społeczne i przyrodnicze polskiej wsi, w tym klastry, stowarzyszenia branżowe i Lokalne Grupy Działania.

14:00 Przerwa lunchowa

15:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi w agroturystyce i turystyce wiejskiej, samozatrudnienie i zatrudnienie pracowników, rozwój kompetencji wspierających tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizacja mieszkańców w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

16:00 Przerwa kawowa 

16:30 Narzędzie promocji obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej, online marketing, portale rezerwacyjne, tworzenie oferty, kreowanie wizerunku, budowanie marki terytorialnej.

17:30 Zakończenie warsztatu.