Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Warsztaty – Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. "Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”, które odbędą się w dniu 10.10.2022 r. w Solcu Kujawskim (Hotel Dobre z Lasu).

Szkolenie skierowane jest do osób z województwa kujawsko-pomorskiego:

– pracujących w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej,
– prowadzących działalność w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej,
– zamierzających rozpocząć pracę w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a jego skan przesłać na adres e-mail: m.lewandowska@k-pot.pl  do dnia 5 października 2022 r. Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas warsztatu. O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w tych sektorach. Udział w warsztacie wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu. Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu organizator skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

formularz zgłoszenia_KPOT

Agenda warsztatu:

PROWADZENIE: Hubert Gonera / Cezary Molski

10:00 Powitanie i zapoznanie się uczestników oraz przedstawienie głównych założeń programu warsztatu.

10:30 Współczesne trendy w agroturystyce i turystyce wiejskiej – sprawdzone pomysły na biznes na obszarach wiejskich, tworzenie produktu rozszerzonego i budowanie oferty komplementarnej.

11:30 Przerwa kawowa

12:00 Wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu dla rozwoju działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz dla zachowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rozwoju turystyki kulinarnej i enoturystyki.

13:00 Budowanie sieci współpracy w turystyce wiejskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe, społeczne i przyrodnicze polskiej wsi, w tym klastry, stowarzyszenia branżowe i Lokalne Grupy Działania.

14:00 Przerwa lunchowa

15:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi w agroturystyce i turystyce wiejskiej, samozatrudnienie i zatrudnienie pracowników, rozwój kompetencji wspierających tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizacja mieszkańców w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

16:00 Przerwa kawowa 

16:30 Narzędzie promocji obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej, online marketing, portale rezerwacyjne, tworzenie oferty, kreowanie wizerunku, budowanie marki terytorialnej.

17:30 Zakończenie warsztatu. 

Kujawsko-Pomorska Konstelacja dobrych miejsc – aplikacja „Paszport od kuchni” (PL,EN)

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna po raz kolejny przygotowała wakacyjną aplikację, prezentującą atrakcje naszego województwa.
Mamy ogromną nadzieję, że zarówno Państwo, jak i Państwa goście, zechcą poznać najpiękniejsze konstelacje naszego regionu.

W tegorocznej aplikacji „Paszport od kuchni” można odwiedzić popularne atrakcje, jak również mało znane zakamarki Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc, jednocześnie odkrywając regionalne smaki.
Aplikacja jest przydatnym przewodnikiem, a dodatkowo zwiedzający mogą wziąć udział w grach terenowych (questach) i zbierać punkty.
Dobra zabawa gwarantowana! Przy odrobinie szczęścia można także wygrać jeden z voucherów na pobyt w Konstelacjach dobrych miejsc, ufundowany przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji:

http://paszport.kujawsko-pomorskie.travel/#Passport%20application

Życzymy udanych podróży!


The Kuyavian-Pomeranian Tourist Organization has once again prepared a summer holidays application, presenting the attractions of our voivodeship.
We sincerely hope that both – you and your guests, will want to get to know the most beautiful constellations of our region.

In this year's "Passport from the kitchen" application, you can visit popular attractions, as well as little-known nooks and crannies of the Kuyavian-Pomeranian Constellations of good places, while discovering regional flavours.

The app is a handy guide, and in addition, visitors can take part in field games (quests) and collect points.
Great fun guaranteed! With a bit of luck, you can also win one of the vouchers for a stay in the Constellations of good places, funded by the Kuyavian-Pomeranian Tourist Organization.

We encourage you to download the free application:
http://paszport.kujawsko-pomorskie.travel/#Passport%20application

We wish you successful journeys!