gospodarstwa edukacyjne

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

24 listopada uczestnicy projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” wzięli udział w spotkaniu informacyjno-szkolenio wym z doradcą podatkowym – Pawłem Wysińskim z Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Bydgoszczy. Ponad 60 osób miało okazję skonsultować z ekspertem sytuację prawno-podatkową planowanych do założenia lub już funkcjonujących gospodarstw edukacyjnych.

Problemem, którego dotyczyła większość konsultacji, był wybór odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym. Biorąc pod uwagę fakt, że głównym odbiorcą oferty obiektu miałyby być grupy szkolne i przedszkolne, niemożliwym staje się korzystanie z ulg przewidzianych dla działalności agroturystycznej (uczestnicy zajęć nie byliby traktowani jako osoby przebywające na wypoczynku). W związku z tym ekspert wyszedł z dwiema propozycjami – dla osób chcących przetestować świadczenie tego rodzaju usług lub świadczących je okazjonalnie oraz dla osób, które chcą traktować je jako jedno z podstawowych źródeł dochodu. W pierwszym przypadku korzystnym rozwiązaniem jest aktywność w ramach działalności nierejestrowanej, gdzie istnieje jednak ograniczenie wynikające z miesięcznego progu przychodów, którego nie można przekroczyć, chcąc na niej pozostać. Drugi przypadek wymaga rejestracji działalności gospodarczej, przy czym rolnik pozostaje na KRUS-ie (opłaca podwójny KRUS), wybiera formę opodatkowania według zasad ogólnych i wtedy stara się nie przekroczyć dochodu w wysokości 60 tys. złotych rocznie. Korzysta w tym momencie z kwoty wolnej od podatku (30 tys. złotych), a od reszty odprowadza podatek w wysokości 12 %. To pozwala nie przekroczyć rocznej kwoty podatku dochodowego pozwalającej na pozostanie w KRUS-ie (3723 złote).

To tylko jeden z tematów omówionych podczas konsultacji. Dla wszystkich zainteresowanych, na stronie projektu zamieszczono nagranie ze spotkania – link do strony: https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich/

Jednocześnie należy pamiętać, że każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny, więc zanim podejmie się decyzję o formie prowadzenia działalności, dobrze jest skonsultować dostępne opcje ze specjalistą.

Konsultacje prawno-podatkowe były trzecimi z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanymi do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorką – tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl, celem uzyskania szczegółowych informacji.

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Szkolenia wprowadzające w tematykę prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Na przełomie września i października zostały przeprowadzone szkolenia wprowadzające w tematykę prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego. 64 osoby z czterech województw (kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego) otrzymały podstawowe informacje z zakresu świadczenia usług edukacyjnych w gospodarstwie rolnym i obiektach turystyki wiejskiej. Zostały omówione również przepisy prawne obowiązujące przy prowadzeniu działalności pozarolniczej, a także planowane na najbliższy okres formy dofinansowania.

Wśród uczestników szkoleń znalazły się osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również te, które z mniejszą lub większą intensywnością podejmowały się prowadzenia tego rodzaju działalności nawet od kilkunastu lat, jednak nie miały dotąd okazji uzyskać profesjonalnego wsparcia doradczego w tym zakresie.

Szczególnie interesującym uczestników tematem okazała się być kwestia wyboru formy prawnej dla prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym i możliwość pozyskania dofinansowania w ramach planowanej do wdrożenia w nowej perspektywie interwencji LEADER, prowadzonej przez Lokalne Grupy Działania. Z dużym zainteresowaniem spotkał się również temat dostosowania oferty obiektu do wymagań oświaty. Szkolnictwo bowiem zyskałoby nowe miejsca realizacji zajęć w praktyce, gdyby programy edukacyjne gospodarstw realizowały konkretne zagadnienia z dokumentu Podstawy Programowej. Temu tematowi jest dedykowane kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu, które odbędzie się 20 października na platformie ClickMeeting (link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/gospodarstwo-edukacyjne-realizacja-postawy-programowej-w-gosp-edukacyjnym/register).

Szkolenia informacyjne były pierwszymi z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanymi do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w kolejnych szkoleniach zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, zapraszamy do kontaktu z jego koordynatorką: Aleksandra Hapka, tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

 

Do pobrania

Prezentacja KPODR I – przepisy prawne – kopia

Prezentacja KPODR I – informacje ogólne

Prezentacja KPODR I – formy dofinansowania  

 

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich