Złotniki kujawskie

Coroczne uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego w Złotnikach Kujawskich

30 listopada 2023 roku w Złotnikach Kujawskich  w Restauracji Austeria odbyło się coroczne uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego współpracujących w ramach Między-Gminnego Koła Hodowców Bydła z siedzibą w Złotnikach Kujawskich.

Spotkanie to odbyło się w celu podsumowania wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2022 i połączone było z częścią szkoleniową. Organizatorami spotkania były Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Z ramienia PFHBiPM piecze nad organizacją spotkania trzymał jak zwykle pan Roman Czechowicz- zootechnik oceny bydła mlecznego.

Szkolenie otworzyła i prowadziła Magdalena Balcerek -doradca z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu autorka relacji, która uroczyście przywitała wszystkich hodowców i zaproszonych gości. Jako pierwszy swój wykład poprowadził przedstawiciel firmy MAISADOUR pan Tomasz Marciniak który przedstawił wyniki oceny plonowania kukurydzy w sezonie 2023 przy uwzględnieniu trudnych warunków pogodowych panujących w tym sezonie agrotechnicznym.

Następnie głos zabrał pan Janusz Nalewalski – Dyrektor PFHBiPM Region Oceny Północ zs.  Minikowie który mimo innych obowiązków służbowych znalazł chwile czasu i w ramach wystąpienia przekazał bieżące informacje dotyczące działań podejmowanych przez PFHBiPM oraz złożył gratulacje i podziękowania na ręce rolników za ich codzienną trudną prace.

Kolejnym prelegentem była dr inż. Sylwia Grochowska- Ostrowska, która przedstawiła temat dotyczący prawidłowego odchowu cieląt jako warunku niezbędnego do osiągnięcia przyszłych wysokich wydajności.

Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia pana Gracjana Spryszyńskiego reprezentującego Małopolskie Centrum Biotechniki który przedstawił zasady poprawnego doboru buhajów z uwzględnieniem indywidualnych cech wymagających poprawy dla konkretnego stada.

Jako ostatni wystąpił przedstawiciel firmy STOPVET pan Rafał Fuhrmann omawiając wpływ prawidłowej higieny przed i poudojowej na opłacalność produkcji mleka.

Następnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów ufundowanych przez Między-Gminne Koło Hodowców z siedzibą w Złotnikach Kujawskich  dla hodowców którzy osiągnęli największą wydajność mleka z obory za rok 2022. Pierwsze miejsce zajął pan Tadeusz Czech z Dąbrówki Kujawskiej gm. Złotniki Kujawskie z wydajnością z obory 10895 kg mleka, na drugim miejscu uplasował się pan Karol Piątkowski z miejscowości Krężoły  gm. Złotniki Kujawskie z wydajnością 10605 kg mleka, a trzecie miejsce zajął pan Roman Michalski z Gniewkówca gm. Złotniki Kujawskie z wydajnością z obory 9003 kg mleka.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Złotniki Kujawskie, pan Witold Cybulski, którzy pogratulował wyróżnionym rolnikom osiągniętych wyników wręczył także pamiątkowy Dyplom na ręce pana Romana Michalskiego – przewodniczącego Koła Hodowców, pogratulował wyróżnionym rolnikom osiągniętych wyników i podziękował wszystkim za trud wkładany w codzienną pracę, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzył wszystkiego najlepszego.

Po wspólnym obiedzie, na zakończenie spotkania odbyło się losowanie, podczas którego rolnicy mieli możliwość wygrania upominków ufundowanych przez firmy współorganizujące szkolenie.

 

i od lewej Wót gminy Złotniki Kujawskie – Tadeusz  Czech , Karol Piątkowski , Roman Michalski, zootechnik PFHBiPM Roman Czechowicz

 

Tekst: Magdalena Balcerek
KPODR w Minikowie
PZDR w Inowrocławiu

Foto. M. Balcerek