Glifosat – NIE dla desykacji rzepaku!

16 grudnia weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 28 listopada 2023 r. przedłużające możliwość stosowania glifosatu w środkach ochrony roślin (rozporządzenie wykonawcze KE nr 2023/2660 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat). Zgodnie z jego zapisami, powołującymi się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011, ogranicza się wprost do herbicydowego zastosowania glifosatu jednocześnie zakazując literalnie stosowania „do osuszania w celu kontrolowania momentu zbioru lub optymalizacji omłotu”. Zezwala się na zastosowanie glifosatu wyłącznie w charakterze środka chwastobójczego. Oznacza to, że nie może być ona stosowany w ramach zabiegu desykacji plantacji rzepaku i jakakolwiek obecność jego pozostałości w nasionach skutkować będzie odmową przyjęcia takiego surowca przez tłocznię oleju.

Biorąc pod uwagę powyższe, od zbiorów w 2024 roku w technologii uprawy rzepaku ozimego nie będzie można stosować glifosatu do dosuszania roślin. Stosować go będzie można tylko przed siewem w celu zwalczenia chwastów.

Szacuje się, ze w naszym kraju około 15 % plantacji rzepaku wymaga wykonania zabiegu dosuszającego (wyrównania stanu plantacji przed zbiorem nasion). Zaleca się stosowanie środków dedykowanych do tego celu zgodnie z wydanym pozwoleniem i przeznaczeniem. Informacja ta znajduje się na etykiecie danego preparatu.

Kwestii konieczności desykacji nie bagatelizuje prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, który podkreśla: „Glifosat pozostaje ważnym środkiem chwastobójczym, o co zabiegała branża rolnicza, tym niemniej w kontekście wyrównywania stanu dojrzewania łuszczyn przed zbiorami rzepaku należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią agrotechnikę, która ograniczać będzie tzw. wtórne zachwaszczenie na wiosnę, a także chronić plantacje przed porażeniem szkodników, co łącznie istotnie zmniejsza potrzebę desykacji. W Polsce od 2024 roku w technologii uprawy rzepaku ozimego będzie można stosować glifosat tylko przed siewem, czyli na tzw. „zielone ściernisko”, co dotyczy zebranego przedplonu. Dbałość o plantację rzepaku zaczynamy od doboru odpowiedniej odmiany i w tym zakresie niezwykle ważny jest wybór odmiany z wrodzoną odpornością na pękanie łuszczyn”.

image_pdfimage_print