Bez kategorii

BARWY LATA JESIENIĄ w OGRODZIE – Minikowo

• DZIEŃ KUKURYDZY i SOI – Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola Minikowo 2021
     
• Podsumowanie konkursów: 

– AGROLIGA,
XX jubileuszowa edycja „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO SMAKI REGIONÓW”,
– ​NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE

• Jesienna Wystawa Ogrodnicza połączona z kulinarną promocją karpia 

• Barwy Lata – Dary Jesieni, Święto Ziemniaka, konkurs „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”

• Pokaz Drobnego Inwentarza

 Piknik lotniczy

• Atrakcje dla dzieci i dorosłych

• Mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19


Informacja skarbowa dla sprzedawców produktów spożywczych 19 września


Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym „Człowiek i środowisko” w trakcie imprezy. Jest skierowany do dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekologicznej, promowanie zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, aktywny udział mieszkańców naszego województwa w zapobieganiu degradacji środowiska. Uczestnik rozwiąże test z wiedzy ekologicznej. Nagrodami będą zestawy roślin.

 

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Historia dzieje się dziś

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – realizuje projekt pn. „VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Historia dzieje się dziś”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz wyjazdy studyjne, podczas których uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu turystyki etnograficznej, czyli turystyki związanej z poznawaniem kultury ludowej odwiedzanego miejsca. Kujawsko-pomorska wieś w swojej złożoności i różnorodności stanowi niewyczerpane źródło zasobów do budowania atrakcyjnej oferty turystycznej. Umiejętne ich wykorzystanie może przynieść korzyści zarówno dla rodzimej turystyki, jak i dla zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego.

Częścią projektu jest również konkurs AGRO-wczasy, podczas którego zostaną wybrane obiekty stanowiące przykłady dobrych praktyk działalności turystycznej na obszarach wiejskich naszego województwa. Podmioty są oceniane w kilku kategoriach – prowadzące działalność agroturystyczną, świadczące usługi turystyki wiejskiej oraz oferujące kuchnię regionalną.

Projekt skierowany jest do właścicieli obiektów turystyki wiejskiej – zarówno rolników, jak i przedsiębiorców, a także osób zaangażowanych w rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Uczestnikami mogą być również osoby dopiero planujące rozpocząć działalność turystyczną.

Udział w projekcie stanowi okazję do poszerzenia wiedzy i wypromowania swojego obiektu, inspirację do podjęcia lub rozwoju działalności, jak również umożliwia poszerzenie sieci kontaktów i nawiązanie współpracy.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W Gostkowie 4 sierpnia dyskutowano o ziemniakach

Po raz drugi w gospodarstwie państwa Ewy i Jana Grodzickich w Gostkowie odbyło się spotkanie naukowców z praktykami zajmującymi się ziemniakami. 4 sierpnia odbyła się tam konferencja pt: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami w agrotechnice ziemniaka – ocena zdrowotna odmian.” Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2921 w zakresie SIR.

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie ostatnich osiągnieć hodowlanych w zakresie odmian ziemniaka, zapoznanie z przebiegiem wdrażania „Programu dla polskiego ziemniaka” oraz zapoznanie z pracami w zakresie innowacji w agrotechnice, możliwych do zastosowania w zmieniających się warunkach agrometeorologicznych.

W konferencji wzięli udział naukowcy IHAR – PIB Oddział Bonin i Oddział Jadwisin oraz UTP Bydgoszcz, pracownicy naukowi i specjaliści pięciu firm hodowlanych zajmujących się zimniakami, grupa rolników specjalizujących się w uprawie ziemniaka i grupa doradców. Łącznie wzięło w niej udział 71 osób.

 

Fot.  W konferencji wzięli udział, naukowcy, przedsiębiorcy, rolnicy i doradcy.

Konferencję otworzył dyrektor Oddziału w Przysieku Marek Nowacki. Poprowadził ją specjalista KPODR Marek Radzimierski. Na wstępie przedstawił program konferencji oraz gospodarzy Ewę i Jana Grodzickich, który udostępnili obiekt oraz założyli kolekcję 18 nowych odmian ziemniaka, które poddane zostały szczegółowej ocenie podczas tego spotkania.

 

 Fot. Dyrektor Marek Nowacki otwiera konferencję, a Marek Radzimierski prezentuje gospodarzy obiektu.

Całe przedsięwzięcie podzielone zostały na 2 zasadnicze części. W pierwszej naukowcy wygłosili swoje referaty, w drugiej dokonano praktycznej oceny ziemniaków z kolekcji odmian przygotowanej przez gospodarzy oraz prezentacji odmian przez hodowców.

Rozpoczęto od wykładu dr inż. Wojciecha Nowackiego z IHAR-PIB Oddział Jadwisin, który omówił stan zaawansowania „Programu dla polskiego ziemniaka” i wskazał jego mocne i słabe strony. Następnie zaprezentował także najważniejsze dane dotyczące nowych rozwiązań i tendencji w przechowalnictwie ziemniaka jadalnego i skrobiowego na tle zmieniających się warunków agrometeorologicznych i ich wpływu na przechowywanie ziemniaka.

 

  Fot. Dr inż. Wojciech Nowacki omawia „Program dla polskiego ziemniaka” oraz innowacje w przechowalnictwie.

Jako drugi wystąpił dr hab. Grzegorz Lemańczyk z UTP w Bydgoszczy, który zaprezentował prace prowadzone w ramach Projektu – GARDENA. Ta innowacyjna odmiana, w pełni odporna na zarazę ziemniaka w ramach projektu jest wyposażana w odpowiednią agrotechnikę, a także przygotowywane są dla niej nowe przyjazne środowisku metody przechowywania.

 

Fot. Dr hab. Grzegorz Lemańczyk omawia Projekt – GARDENA

Trzecim prelegentem był dr inż. Jerzy Osowski, reprezentujący IHAR-PIB Oddział Bonin, który przedstawił najważniejsze choroby ziemniaka i ich reakcje na zmieniające się warunki agrometeorologiczne. A jest to podstawą podejmowania decyzji ochronnych. Ma to szczególne znaczenie, ze względu na zmniejszającą się dostępność środków ochrony roślin.

 

    Fot. Dr inż. Jerzy Osowski omawia problem chorób ziemniaka w tym sezonie.

Tą tematyką podjął także ostatni w tej części prelegent, mgr inż. Krzysztof Dunajski reprezentujący firmę BAYER. Przedstawił on zmiany na rynku środków ochrony ziemniaka na przykładzie własnej firmy.

 

  Fot. Krzysztof Dunajski z firmy BAYER omawia problemy z ochroną. Po prawej miejsce spotkania.

Po części wykładowej nastąpiła dłuższej przerwa, podczas której najbardziej zainteresowani mogli obejrzeć na polu kolekcję odmian i ocenić zaawansowanie wegetacji oraz stan zdrowotny nadziemnej części roślin ziemniaka.

 

Ocenę próbnych wykopków przeprowadzili wspólnie dr inż. Jerzy Osowski i dr inż. Wojciech Nowacki. W czasie kiedy ziemniaki były segregowane i ważone, specjaliści poszczególnych hodowli: Solana Polska sp. z o.o., PMHZ Strzekęcino sp. z o.o., Europlant Polska sp. z o.o., AGRICO Polska sp. z o.o. i HZ Zamarte sp. z o.o. dokonali charakterystyki prezentowanych odmian.

 

  Fot. Ocena próbnych wykopków przebiegała bardzo sprawnie.

 

  Fot. Hodowcy prezentowali swoje osiągnięcia hodowlane.

 

  Fot. Po zakończeniu konferencji naukowcy, przedsiębiorcy i rolnicy wymienili się informacjami.

Na zakończenie wywiązała się dyskusja i wymiana informacji między naukowcami i praktykami. Wszyscy podkreślali, że ten rok jest bardzo trudny dla produkcji ziemniaka i będzie też trudny w przechowalnictwie. Powodów tego należy upatrywać przede wszystkim w warunkach pogodowych. Wiosną było za zimno, teraz jest za ciepło, a warunki wilgotnościowe bardzo zmienne lokalnie – od suszy po nadmiar wilgoci. Goście sugerowali także, aby ze względu na żniwa w przyszłości przesunąć termin tego typu spotkań na koniec sierpnia. Może to być trudne, ale jest do rozważenia.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

 

Opracował
Marek Radzimierski
KPODR Minikowo

Foto.
Marek Rząsa
KPODR Minikowo

Mistrzowie Pola – demonstracja maszyn rolniczych

Już 10 września 2021 r. odbędzie się pierwsze w Polsce polowe wydarzenie–demonstracja maszyn rolniczych stosowanych do uprawy gleby oraz poletek demonstracyjnych z kukurydzą na ziarno. Pokazy będą miały miejsce na gospodarstwie Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare (woj. wielkopolskie).

Wydarzenie będzie okazją do bezpiecznych spotkań z rolnikami z całego kraju. To pierwsza taka demonstracja skupiająca wszystkie maszyny do uprawy ziemi w jednym miejscu! Odbędą się również prezentacje odmian kukurydzy na ziarno z zastosowaniem systemu ochrony roślin oraz nawożenia od Sumi Agro, firmy Napena, Corteva (Pioneer), Bayer (Dekalb) oraz  Florahumus.

Demonstracja obejmie 7 stref:

I

II

III

IV

V

VI

VII

– pługi i agregaty do głębokiej uprawy

– siewniki i agregaty do uprawy pasowej;

– brony i kultywatory;

– opryskiwacze i rozrzutniki;

– kombajny, przystawki, przyczepy przeładunkowe do zboża, ciężarówki do przewozu zboża i mulczery;

– hybrydy kukurydzy na ziarno;

– powierzchnia wystawiennicza i jazda testowa off road.

Jak podkreśla organizator – InConventus Group Sp. z o.o.,  pokazy mają na celu promowanie także zielonej gospodarki – kwestii obecnie niezwykle istotnej.

Oprócz części polowej, która będzie zorganizowana na polu Długie Stare Sp. z o.o. w okolicach Leszna, odbędzie się dodatkowa część wirtualna poprzez agro platformę edukacyjną AgriMasterClass.com

AgriMasterClass to platforma edukacyjna, gdzie eksperci oraz firmy z branży rolniczej publikują profesjonalne szkolenia i nawiązują kontakt z setkami uczestników. Z kolei Pokazy Mistrzów Pola dają gwarancję wygodnej formy spotkań na żywo, aby móc zaprezentować produkty i technologie.

Wydarzenie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym poprzez zapewnioną przestrzeń i dezynfekcję oraz obowiązkową rejestrację uczestników. Przypominamy o obowiązkowym zasłanianiu ust i nosa. Liczba uczestników ograniczona do 150 osób.

Zapraszamy do obowiązkowej rejestracji:
https://field-champs.com/

Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce

30 czerwca i 5 lipca nasz Ośrodek odwiedziły dwie 20-osobowe grupy w ramach wizyty „Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce”, zorganizowanej przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Obie wizyty odbyły się w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński. Wśród uczestników byli przedstawiciele partnerów GROWID, doradcy rolniczy, osoby prowadzące agroturystykę i zagrody edukacyjne.

Uczestnikom podczas wykładu w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie przedstawiono założenia projektu GROWID i wypracowanego modelu gospodarstwa opiekuńczego, a także doświadczenia z podobnej działalności w naszym województwie. Druga z grup zwiedziła również poletka demonstracyjne przygotowane na Krajowe Dni Pola, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rośliny zielne. W kolejnych dniach uczestnicy odwiedzili kilka gospodarstw opiekuńczych i rozmawiali z gospodarzami o ich doświadczeniach i zastosowanych w opiece praktycznych rozwiązaniach.

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  • Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

od 28.06.2021 r. do 15.09.2021 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD:

•             wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,

•             oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

  •   Informacje szczegółowe:

1.    Forma dofinansowania:  dotacja.
2.    Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
a)    kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;
b)    podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

3.    Warunki dofinansowania

1)    dofinansowanie w formie dotacji:
a)    wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
b)    w przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok następny. Wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec planowanych terminów. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok;

2)    w przypadku gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy, zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9,  z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51
z dnia z 22.02.2019, str. 1 ) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.

3)    okres trwałości przedsięwzięcia: nie dotyczy,

  •  Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

  • Beneficjenci:
  1. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego,
  2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.