Wieś-Ci z Konstelacji dobrych miejsc – II edycja: oferta wypoczynku na wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi. Informacja opracowana przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl

 

Wieś-Ci z Konstelacji dobrych miejsc – II edycja: oferta wypoczynku na wsi

Po sukcesie ubiegłorocznej kampanii, która objęła swym zasięgiem województwa ościenne oraz województwo śląskie, w drugiej edycji “Wieś-Ci” postanowiliśmy dotrzeć do turystów i sympatyków wsi z całej Polski. Przez najbliższe miesiące będziemy odkrywać kujawsko-pomorską wieś, opowiadając o niezwykłych miejscach, fascynującej przyrodzie i o ludziach imponujących kreatywnością. Żyjących w harmonii z otoczeniem i z sobą samymi, czerpiących z darów natury i chętnych by się tym z nami podzielić.  Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszej akcji, by pokazać najlepsze przykłady kujawsko-pomorskich produktów turystycznych na obszarach wiejskich.

 Cel główny kampanii to skierowanie ruchu turystycznego do wyselekcjonowanych gospodarstw agroturystycznych i atrakcji, wydarzeń i in. zlokalizowanych na wsi, mające na celu wsparcie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich.

 Cele szczegółowe:

  • promocyjny: zasięg akcji na Facebooku –  ok. 800.000 użytkowników
  • kooperacyjny: nawiązanie przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną bezpośrednich
    z relacji z przedstawicielami branży turystycznej: ok. 40 podmiotów, których działalność odgrywa dużą rolę w rozwoju społeczności i budowaniu lokalnych marek (nie tylko własnych obiektów, ale swojej wsi a nawet subregionu, którego poprzez udział w akcji stają się ambasadorami). Ich działalność wspiera bowiem włączenie społeczne, ogranicza ubóstwo (angażuje lokalną ludność w obsługę turystów – przewozy bryczkami, pokazy wyplatania koszy, warsztaty z wyrobu naturalnych mydełek, darcie pierza itd.) i przyczynia się do rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
  • tożsamościowy/społeczny: budzenie świadomości lokalnych zasobów materialnych
    i niematerialnych – ukazywanie ich jako walory doceniane przez osoby z zewnątrz, dla których lokalny potencjał stanowi motyw przyjazdu i zakupu usług;
  • edukacyjny: zachęcanie do krajoznawczych wycieczek za miasto i odkrywania mało znanych miejsc przez mieszkańców regionu i turystów.

Wieś-Ci z Konstelacji dobrych miejsc to wakacyjny serwis Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej na www.alewioska.kujawsko-pomorskie.travel i na FB: www.facebook.com/konstelacjedobrychmiejsc.  

Razem odwiedzimy Bory Tucholskie, Krajnę, Pałuki, ziemię dobrzyńską, Kujawy, Kociewie, Pojezierze Brodnickie, ziemię chełmińską i całe Zakole Wisły.