Zioła na wzmocnienie… agroturystycznego biznesu

 

22 czerwca 2022 r. w Minikowie k. Nakła nad Notecią odbyła się konferencja pt. „Magiczno-praktyczne właściwości ziół – produkcja zielarska bazą do budowania oferty turystycznej na obszarach wiejskich”, połączona z warsztatami praktycznego wykorzystania ziół, w tym dziko rosnących.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z szerokim spektrum usług turystycznych, opartych o rośliny zielne uprawiane w gospodarstwie lub dziko rosnące. Eksperci zademonstrowali jak założyć i prowadzić pokazowy ogród ziołowy, przybliżą gatunki o dużym potencjale produktowym dla rozwoju turystyki wiejskiej oraz przedstawią ich właściwości, wymagania i znaczenie dla kultury polskiej wsi. Podczas warsztatów doświadczeni specjaliści, w tym osoby od lat świadczące usługi z zakresu turystyki wiejskiej w naszym regionie, zaprezentowali różne sposoby wykorzystania surowca zielarskiego w żywieniu i ofercie usług dla  gości agroturystyki.

Oczekiwania klientów korzystających z usług obiektów turystyki wiejskiej oparte są przede wszystkim na potrzebie doświadczenia bliskiego kontaktu z naturą, ale też kulturą wsi, jej tradycją i obrzędowością. Pobyt w agroturystyce może być doznaniem szczególnym, gdyż powiązanym ściśle z działalnością gospodarstwa rolnego. Umiejętne wykorzystanie takich  zasobów w ofercie turystycznej obiektu, sprzyja specjalizacji i precyzyjnemu określeniu grupy docelowej, co w konsekwencji może przyczynić się do komercyjnego sukcesu przedsięwzięcia. Włączenie upraw roślin zielnych w profil produkcyjny gospodarstwa tworzy liczne możliwości kreowania usług turystycznych, począwszy od sprzedaży surowca i jego przetworów, poprzez organizację warsztatów tematycznych, na odnowie biologicznej kończąc.

Program konferencji i warsztatów jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich (gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej), ale także do osób, które dopiero przymierzają się do podjęcia pracy w tej branży oraz do przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich regionu.

 

Program wydarzenia

Karta zgłoszeniowa

 Prezentacje do pobrania:

Ogród ziołowy – Katarzyna Rymarz

Uprawa ziół – Jadwiga Andrzejewska

Zioła w turystyce wiejskiej – Aleksandra Hapka

 

 

Kontakt: Aleksandra Hapka, tel. 52 386 72 13, 693 301 527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt pn. „Magiczno-praktyczne właściwości ziół – produkcja zielarska bazą do budowania oferty turystycznej na obszarach wiejskich”, obejmujący konferencję i warsztaty, jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest przeszkolenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych, właścicieli obiektów turystyki wiejskiej oraz osób planujących rozpoczęcie działalności turystycznej na obszarach wiejskich, zainteresowanych prowadzeniem produkcji zielarskiej do celów związanych z działalnością turystyczną, a także osób działających na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, z zakresu budowania produktu turystycznego opartego na różnorodnym wykorzystaniu surowców zielarskich, co w efekcie ma przełożyć się na podniesienie poziomu wiedzy 60 osób z grupy docelowej operacji, z powyższego zakresu tematycznego.

Partner merytoryczny:

 

image_pdfimage_print