Projekty

Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej

Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej
transformacji energetycznej obszarów wiejskich

1-2 marca 2023,

Centrum Prasowe
Budynek Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa 

 

Partnerzy projektu RENALDO oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zapraszają na dwudniową konferencję zatytułowaną " Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej obszarów wiejskich”. W pierwszym dniu jej uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ideą spółdzielni energetycznych i ich korzyściami, dobrymi praktykami z projektu RENALDO
oraz przykładami z krajów europejskich. MRiRW przedstawi również program wsparcia dla spółdzielni energetycznych „Energia dla wsi”. Drugi dzień konferencji jest z kolei dedykowany podmiotom zainteresowanych utworzeniem spółdzielni, które będą mogły nabyć obszerną wiedzę z zakresu zakładania, funkcjonowania i doboru źródeł OZE dla spółdzielni energetycznych oraz poznać ich podstawy prawne.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ilość miejsc w wydarzeniu stacjonarnym jest ograniczona. W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o wypełnienie tego formularza do 24 lutego 2023. W obu dniach wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube. Link do transmisji zostanie przesłany na adres mailowy do zarejestrowanych uczestników dzień przed konferencją.

O projekcie RENALDO

RENALDO to projekt realizowany na wniosek MRiRW, finansowany w 100 proc. ze środków UE oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu i potrwa do końca marca 2023 roku. W ramach projektu powstają pilotażowe spółdzielnie energetyczne w siedmiu wybranych gminach z województwa podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami, doświadczenia i wnioski z projektu RENALDO mają posłużyć później jako impuls dla innych podmiotów, które będą zainteresowane zakładaniem spółdzielni energetycznych. Przydatnym narzędziem, opracowanym w ramach tego projektu, jest też specjalny kalkulator umożliwiający modelowanie profili i dobór optymalnych źródeł generacji OZE do potrzeb członków spółdzielni energetycznej oraz podręcznik „Jak założyć i prowadzić spółdzielnię energetyczną“. Oba materiały będą już niebawem dostępne
na stronie KOWR.

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w Ustawie o OZE. Tworzy lokalny rynek energii dla swoich członków w oparciu o zbiorową działalność prosumencką. Jej ideą jest zapewnienie członkom spółdzielni tańszej energii dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów, a dodatkową zaletą jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ energia jest zużywana i bilansowana lokalnie,
na małym obszarze. Wpływa to też m.in. na zrównoważoną transformację obszarów wiejskich, zmniejszenie wpływu rolnictwa na środowisko i spadek ubóstwa energetycznego.

 

Do pobrania:
konferencja_zaproszenie (002)

 

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Lider: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Partner: Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Czas trwania: 1.03.2022­­ r. – 31.10.2023 r.

Budżet: 330 825,96 zł


Odbiorcy projektu:

–  osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności
   edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;

–  osoby zamierzające prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności
   edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;

–  osoby zaangażowane w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu województwa
   kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Korzystając z doświadczenia lat ubiegłych, a także mając na uwadze aktualne potrzeby branży agroturystycznej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Jego celem jest przeszkolenie osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego.

Dla uczestników projektu przygotowano serię aktywności szkoleniowych, dających dostęp do wiedzy mającej przygotować ich do prowadzenia wartościowej i opłacalnej działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. Z uwagi na złożoność zagadnienia i mnogość dostępnych rozwiązań, zaplanowano omówienie kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rolnika planującego dywersyfikację dochodów z gospodarstwa, a więc: przepisy prawne i podatkowe, możliwości dofinansowania działalności edukacyjnej, tworzenie programów edukacyjnych realizujących elementy podstawy programowej w gospodarstwie rolnym, marketing internetowy, praca z dziećmi i nauczycielami czy działalność w formie organizacji pozarządowej. Uzupełnieniem działań szkoleniowych będą dwa spotkania konsultacyjne z ekspertami, stanowiące możliwość przedstawienia i rozwiązania konkretnych problemów, z którymi spotkali się uczestnicy w drodze rejestracji, rozliczania i szerzej – prowadzenia działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. W celu poznania dobrych praktyk zostanie przeprowadzony wyjazd studyjny na teren województwa dolnośląskiego, mogącego poszczycić się największą ilością obiektów zarejestrowanych w bazie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Zwieńczeniem aktywności szkoleniowych będzie konferencja, która ma służyć nie tylko podsumowaniu projektu, ale również poprawieniu dialogu pomiędzy gospodarzami, szkolnictwem oraz dziećmi i młodzieżą szkolną. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone badania wśród przedstawicieli oświaty i właścicieli gospodarstw edukacyjnych. Realizowane dwuetapowo – badanie ilościowe w formie ankiety, a następnie jakościowe, metodą wywiadów pogłębionych, pozwoli na opracowanie praktycznych wytycznych do tworzenia modelowej współpracy pomiędzy instytucją oświatową, a gospodarstwem edukacyjnym. Uzyskane dane, wraz z ich opracowaniem i wytycznymi zostaną wydane w formie monografii, w wersji papierowej i elektronicznej.

Świadczenie usług edukacyjnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu agroturystycznego, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, co widać m.in. po rosnącej liczbie gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, jednak prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu (z zajęć korzysta się również poza sezonem wakacyjnym), szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.

Projekt ma wspierać proces specjalizacji oferty obiektów turystyki wiejskiej w kierunku prowadzenia edukacji grup szkolnych i przedszkolnych, korzystającej z potencjału polskiej wsi. Może to przełożyć się na wzrost zainteresowania ofertą obiektów turystyki wiejskiej, a w konsekwencji zwiększyć opłacalność prowadzenia działalności pozarolniczej na wsi, jednocześnie wspierając zachowanie jej rolniczego charakteru.

Kontakt:
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Aleksandra Hapka – tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Harmonogram szkoleń: (plik do pobrania) Harmonogram szkoleń

Informacja o szkoleniach, na które obecnie przeprowadzany jest nabór, znajduje się na stronie głównej KPODR, w części: KALENDARIUM.

Obecnie prowadzony jest nabór na spotkanie konsultacyjne z ekspertami projektu, które odbędzie się 25 maja 2023 r. w godz. 8:30-15:30 online.

Program szkolenia: (plik do pobrania) program szkolenia VII

Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/gospodarstwo-edukacyjne-spotkanie-konsultacyjne/register


Prezentacje multimedialne z poprzednich szkoleń:

Szkolenie I

Prezentacja KPODR I – przepisy prawne

Prezentacja KPODR I – informacje ogólne

Prezentacja KPODR I – formy dofinansowania

Szkolenie II

Prezentacja II – podstawa programowa w gosp. edukacyjnym

Szkolenie IV
Prezentacja moduł 1
Prezentacja moduł 2

prezentacja moduł 3.
prezentacja moduł 4.

prezentacja moduł 5.

Materiały moduł 2
Materiały moduł 3
Materiały moduł 4

Materiały moduł 5

Szkolenie V

Prezentacja:
prezentacja V

Szkolenie VI

Prezentacja JG
Prezentacja SGEWŚ

Nagrania video z odbytych szkoleń:

Szkolenie II

Szkolenie III

Szkolenie VI

Szkolenie VII

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

 


Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

„Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów

Operacja realizowana jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA” z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Warsztaty dla rolników, doradców, przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji wsparcia rolnictwa oraz nauki z województwa kujawsko-pomorskiego. Warsztaty odbędą się w dniach 6 oraz 21 października 2022 roku

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, iż na planowanych warsztatach w pierwszej kolejności dokonana zostanie identyfikacja i analiza lokalnych rynków agro oraz potencjału lokalnych społeczności w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości i możliwości jej certyfikacji. Następnie przeanalizowane zostaną możliwości stworzenia strategii promocji lokalnych produktów, zidentyfikowane zostaną instytucje i obsługiwane przez nie instrumenty finansowe, które mogą zostać wykorzystane do przygotowania, a następnie wdrożenia takiej strategii, szanse jej koordynacji w ramach współpracy z innymi regionami oraz zaplanowane zostaną działania zmierzające do rozwoju lokalnego sektora agro z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych analiz, potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. W każdym z warsztatów udział weźmie 20 osób reprezentujących nasze województwo

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Osoba do kontaktu
Beata Chełminiak
tel. 52/3867213, 723 692 545

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów
Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA”

Szkolenia – Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

 

III etap szkoleń

Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”, które odbędą się  w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W trzecim etapie odbędzie się 6 szkoleń w następujących terminach:

18.01.2023 Zajazd Bumerang, Szczepanki 64, 86-320 Łasin, gmina Łasin, powiat grudziądzki, osoba do kontaktu: Piotr Nowak, tel. 723 331 034, piotr.nowak@kpodr.pl PZDR w Grudziądzu

25.01.2023 Restauracja pod Jeleniem, ul. Świecka 110, 89-500 Tuchola, powiat tucholski, osoba do kontaktu: Anna Kulesza, tel. 663 731 873, anna.kulesza@kpodr.pl PZDR w Tucholi

2.02.2023 Karczma Kujawska, Cieślin 8b, 88-100 Inowrocław, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, osoba do kontaktu: Ewa Wypijewska, tel. 723 331 087 , ewa.wypijewska@kpodr.pl PZDR w Inowrocławiu

7.02.2023 Restauracja Marihel, ul. Toruńska 2, 87 – 222 Książki, gmina Książki, powiat wąbrzeski, osoba do kontaktu: Ernest Góralski tel. 721 282 233, ernest.goralski@kpodr.pl PZDR w Wąbrzeźnie

16.02.2023 Restauracja ZAZ, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, gmina Radziejów, powiat radziejowski, osoba do kontaktu: Urszula Nowakowska, tel. 723 330 633, urszula.nowakowska@kpodr.pl PZDR w Radziejowie

23.02.2023 Restauracja Ostromecko, ul. Bydgoska 8, 86-070 Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, osoba do kontaktu: Weronika Kowal, tel. 601 664 415 weronika.kowal@kpodr.pl PZDR w Bydgoszczy

Tematyka spotkań dotyczyć będzie między innymi obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności,  zasad integrowanej ochrony roślin, systemów produkcji rolniczej, realizowanych celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

W przypadku dodatkowych pytań Koordynatorem projektu jest pani Iloną Oleś, ilona.oles@kpodr.pl, 723 692 600

Szczegółowy program z załączeniu.

 

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 22.12.2022


II etap szkoleń

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zakończył II etap szkoleń pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W drugim etapie odbyło się 20 szkoleń w następujących miejscach i terminach:

12.10.2022  – Karbowo, gmina Brodnica

12.10.2022  – Cieślin, gmina Inowrocław

13.10.2022 –  Karbowo, gmina Brodnica

17.10.2022  – Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno

18.10.2022 – Radziejów, gmina Radziejów

19.10.2022 – Grubno, gmina Stolno

20.10.2022  – Lubraniec, gmina Lubraniec

25.10.2022  – Golub – Dobrzyń, Golub – Dobrzyń

26.10.2022 – Łachocin, gmina Lipno

7.11.2022 – Starorypin Rządowy, gmina Rypin

7.11.2022  – Tuchola, gmina Tuchola

8.11.2022  – Czernikowo, gmina Czernikowo

8.11.2022  – Bądkowo, gmina Bądkowo

15.11.2022 – Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

16.11.2022  – Szczepanki, gmina Łasin

16.11.2022  – Starorypin Rządowy, gmina Rypin

 17.11.2022 – Osie, gmina Osie

24.11.2022 – Mogilno, gmina Mogilno

7.12.2022 – Rogowo, gmina Rogowo

9.12.2022 – Minikowo, gmina Nakło

 Uczestnikami szkoleń byli rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, właściciele lasów, osoby zatrudnione w rolnictwie. Tematyka wykładów została tak dobrana, żeby pokazać rolnikom jak ważna jest ochrona bioróżnorodności i jak wielką rolę w tym procesie spełniają. Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej. To rolnicy jako jedni z pierwszych odczuwają skutki utraty różnorodności biologicznej, ale są też jednymi z pierwszych, którzy będą czerpać korzyści z jej odbudowy. Dzięki różnorodności biologicznej rolnicy mogą łatwiej zapewnić nam bezpieczną, zdrową żywność w dobrej cenie, tym samym osiągając dochód umożliwiający im dobre funkcjonowanie i rozwój. Jednocześnie niektóre praktyki rolnicze są główną przyczyną spadku różnorodności biologicznej. Dlatego ważne jest, aby edukować rolników, zachęcać do stosowania w pełni zrównoważonych praktyk.

Poprawa stanu różnorodności ekosystemów rolniczych spowoduje wzrost odporności sektora na zmianę klimatu. Kryzys klimatyczny i kryzys różnorodności biologicznej są ze sobą nierozerwalnie związane. Zmiana klimatu przyspiesza degradację środowiska naturalnego, powodując susze, powodzie i pożary lasów. Niszczenie przyrody i jej niezrównoważona eksploatacja są z kolei głównymi czynnikami wywołującymi zmianę klimatu. Przyroda jest  ważnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu. Wywiera wpływ na klimat, a rozwiązania oparte na zasobach przyrody, takie jak ochrona i przywracanie terenów podmokłych, torfowisk,  ekosystemów przybrzeżnych, zrównoważone gospodarowanie obszarami morskimi, lasami, użytkami zielonymi oraz glebami rolnymi, będą miały zasadnicze znaczenie dla redukcji emisji i przystosowania się do zmiany klimatu.  

Podczas spotkań zrealizowano tematykę zaplanowaną w  bogatym programie szkolenia.  Omówiono szereg praktycznych zagadnień dotyczących wzrostu bioróżnorodności w obrębie systemu rolniczego. Rolnicy zostali wyposażeni m.in. w wiedzę na temat obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności. Dowiedzieli się na temat celów i zadań zawartych  w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Tematyka ochrony bioróżnorodności jest ważnym zagadnieniem nie tylko dla rolników, ale dla wszystkich mieszkańców naszej planety.

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 05.01.2023


Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”, które odbędą się  w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W drugim etapie odbędzie się 20 szkoleń w następujących terminach:

12.10.2022  – Ranczo Kondratówka w Karbowie, ul. Olsztyńska 37, 87-300 Karbowo, gmina Brodnica, powiat brodnicki, osoba do kontaktu: Daria Jakubowska, tel. 723 692 549, daria.jakubowska@kpodr.pl PZDR w Brodnicy

12.10.2022  – Karczma Kujawska, Cieślin 8b, 88-100 Inowrocław, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, osoba do kontaktu: Agnieszka Milanowska, tel. 506 392 672 , agnieszka.milanowska@kpodr.pl PZDR w Inowrocławiu

13.10.2022 –  Ranczo Kondratówka w Karbowie, ul. Olsztyńska 37, 87-300 Karbowo, gmina Brodnica, powiat brodnicki, osoba do kontaktu: Emilia Kucińska, tel. 667 662 781, emilia.kucinska@kpodr.pl PZDR w Brodnicy

17.10.2022  – Restauracja Zamkowa  ul. Chełmińska 26, 87-200 Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski, osoba do kontaktu: Ernest Góralski, tel. 721 282 233, ernest.goralski@kpodr.pl PZDR w Wąbrzeźnie

18.10.2022 –Restauracja ZAZ, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, gmina Radziejów, powiat radziejowski, osoba do kontaktu: Urszula Nowakowska, tel. 723 330 633, urszula.nowakowska@kpodr.pl PZDR w Radziejowie

19.10.2022 –sala konferencyjna ZS CKZ Grubno 56, 86-212 Stolno, gmina Stolno, powiat chełmiński, osoba do kontaktu: Natalia Cymerman, tel. 885 052 575, natalia.cymerman@kpodr.pl PZDR w Chełmnie

20.10.2022  – Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, ul. Brzeska 10, 87-890 Lubraniec, gmina Lubraniec, powiat włocławski, osoba do kontaktu: Anna Kaźmierska, tel 723 340 049, anna.kazmierska@kpodr.pl PZDR we Włocławku

25.10.2022  – Restauracja Kaprys, ul. Kilińskiego 7, 87-400 Golub – Dobrzyń, gmina Golub Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, osoba do kontaktu: Anna Drzewińska, tel. 723 692 552, anna.drzewinska@kpodr.pl PZDR w Golubiu Dobrzyniu

26.10.2022 – Pałacyk Gozdawa Łachocin 6, 87-600 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski, osoba do kontaktu: Janusz Wiśniewski, tel. 723 692 558, janusz.wisniewski@kpodr.pl PZDR w Lipnie

7.11.2022 – Restauracja Modrzewiowa, Starorypin Rządowy 26a, 87-500 Rypin, gmina Rypin, powiat rypiński, osoba do kontaktu: Jarosław Pucińki, tel. 723 330 549, jaroslaw.pucinski@kpodr.pl PZDR w Rypinie

7.11.2022  – Restauracja pod Jeleniem, ul. Świecka 110, 89-500 Tuchola, powiat tucholski, osoba do kontaktu: Anna Kulesza, tel. 663 731 873, anna.kulesza@kpodr.pl PZDR w Tucholi

8.11.2022  – Restauracja Hotel DaVinci, Czernikowo, ul. Toruńska 22, 87-640 Czernikowo, gmina Czernikowo, powiat toruński, osoba do kontakt: Agata Kuczaj, tel.723 340 220, agata.kuczaj@kpodr.pl PZDR w Chełmży

8.11.2022  – Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie, ul. Włocławska 30, 87-704 Bądkowo, gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski, osoba do kontaktu: Katarzyna Chudziak, tel. 723 331 433, katarzyna.chudziak@kpodr.pl PZDR w Aleksandrowie Kujawskim

15.11.2022 – Pałac Runowo, Runowo Krajeńskie 80, 89-421 Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, osoba do kontaktu: Agnieszka Lach, tel. 723 331 292, agnieszka.lach@kpodr.pl PZDR w Sępólnie Krajeńskim

16.11.2022  – Zajazd Bumerang, Szczepanki 64, 86-320 Łasin, gmina Łasin, powiat grudziądzki, osoba do kontaktu: Piotr Nowak, tel. 723 331 034, piotr.nowak@kpodr.pl PZDR w Grudziądzu

16.11.2022  – Restauracja Modrzewiowa, Starorypin Rządowy 26a, 87-500 Rypin, gmina Rypin, powiat rypiński, osoba do kontaktu: Jarosław Pucińki, tel. 723 330 549, jaroslaw.pucinski@kpodr.pl PZDR w Rypinie

17.11.2022 – Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Rynek 2, 86-150 Osie, gmina Osie, powiat świecki, osoba do kontaktu: Małgorzata Recka, tel. 723 340 102, malgorzata.recka@kpodr.pl PZDR w Świeciu

24.11.2022 – Sala Bankietowa Sajnówka, ul. 11 Listopada 24, 88-300 Mogilno, gmina Mogilno, powiat mogileński, osoba do kontaktu: Paulina Kaszczyńska, tel. 723 330 600, paulina.kaszczynska@kpodr.pl PZDR w Mogilnie

7.12.2022 –Sala Gminnego Domu Kultury w Rogowie, ul. Kościelna 4A, 88-420 Rogowo, gmina Rogowo, powiat żniński, osoba do kontaktu: Mirosław Spochacz, tel. 723 330 533, miroslaw.spochacz@kpodr.pl PZDR w Żninie

9.12.2022 –Centrum Transferu Wiedzy w Minikowie, 89-122 Minikowo, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, osoba do kontaktu: Paulina Dalka, tel. 695 103 006, paulina.dalka@kpodr.pl PZDR w Nakle nad Notecią

Tematyka spotkań dotyczyć będzie między innymi obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności,  zasad integrowanej ochrony roślin, systemów produkcji rolniczej, realizowanych celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

W przypadku dodatkowych pytań Koordynatorem projektu jest pani Ilona Oleś, ilona.oles@kpodr.pl, 723 692 600

Szczegółowy program z załączeniu.

 

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 30.09.2022


I etap szkoleń

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zakończył I etap szkoleń pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W pierwszym etapie odbyły się 2 szkolenia. Pierwsze miało miejsce w Minikowie, w gminie Nakło nad Notecią, w powiecie nakielskim w dniu 23.09.2022. Drugie w miejscowości Dobrcz w gminie Dobrcz, w powiecie bydgoskim w dniu 28.09.2022. Uczestnikami szkoleń byli rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników. Tematyka dotyczyła między innymi obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności.
Z dużym zainteresowaniem spotkał się temat dotyczący zasad integrowanej ochrony roślin. Dzięki tej metodzie produkcji, która polega m.in. na  częściowej rezygnacji z chemicznych środków ochrony roślin i wyborze biologicznych metod ochrony roślin, rolnicy przyczynią się do ochrony zapylaczy, a także biologicznego życia glebowego. Podczas szkoleń omówiono systemy produkcji rolniczej, w tym duży nacisk położono na system rolnictwa ekologicznego, który jest najbardziej przyjazny środowisku przyrodniczemu. Zapoznano również uczestników z realizowanymi celami i zadaniami w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działaniami wdrażanymi w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Uczestnicy szkoleń zgłębili wiedzę nie tylko na temat znaczenia bioróżnorodności, ale poznali praktyczne metody jej ochrony, które mogą wprowadzić w swoich gospodarstwach.

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 30 września 2022 r.


Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”, które odbędą się  w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W pierwszym etapie odbędą się 2 szkolenia w następujących terminach:

  1. 23.09.2022, Centrum Transferu Wiedzy, Minikowo 1, 89-122 Minikowo, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, osoba do kontaktu: Wioletta Kochańska, tel. 506 392 747, wioletta.kochanska@kpodr.pl, PZDR w Nakle nad Notecią
  2. 28.09.2022, Gminny Ośrodek Kultury w Dobrcz ul. Długa 52, 86 -022 Dobrcz, gmina Dobrcz, powiat bydgoski, osoba do kontaktu: Martyna Wamka, tel.723 331 395, martyna.wamka@kpodr.pl, PZDR w Bydgoszczy

 Tematyka spotkań dotyczyć będzie między innymi obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności,  zasad integrowanej ochrony roślin, systemów produkcji rolniczej, realizowanych celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

W przypadku dodatkowych pytań Koordynatorem projektu jest pani Iloną Oleś, ilona.oles@kpodr.pl, 723 692 600

Szczegółowy program z załączeniu.

 

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 02.09.2022


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (część nr 49 zamówienia) realizuje operację zgodnie z Umową Konsorcjum w ramach umowy o przyznaniu pomocy z ARiMR Nr 00047.DDD.65140.1.49078.2019.00 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Celem realizowanej operacji jest osiągnięcie celu szczegółowego dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów”.

Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ma pozwolić na podwyższenie poziomu wiedzy i zakresu innowacyjności na obszarach wiejskich. Wzmocnić sieć powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją. Celem pomocy jest również promocja zdobywania wiedzy, w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy przydatne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw. Zapewnią dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w określonym zakresie tematycznym, w tym także do wyników badań oraz  innowacyjnych rozwiązań stosowanych w podejmowanych tematach.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od września 2022 r. do grudnia 2023 r. zaplanowano 38 szkoleń dla łącznej grupy 720 osób. Szkolenia będą odbywać się każdym powiecie naszego województwa. Rekrutacja uczestników będzie odbywać się poprzez doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Więcej informacji o realizowanych szkoleniach dot. operacji: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” udzieli Koordynator operacji:

 – Ilona Oleś e-mail: ilona.oles@kpodr.pl, tel. 52 383 72 42

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne i kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do uczestnictwa w szkoleniach.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kujawsko-Pomorski Zalacznik_nr_3_do_umowy_2z_Harmonogram – Bioróznorodność

Program:

8.30-8.45

8.45-9.00

9.00-9.45
 

9.45-10.30

10.30-11.15

11.15-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

13.00-13.45

13.45-14.30
 


14.30 -15.00
 

Rejestracja uczestników

Przerwa kawowa

Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE
i przepisach krajowych

Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska

Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie

Przerwa kawowa

Zasady integrowanej ochrony roślin

Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności
i zapewniające jakość surowców rolniczych

Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań
w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020”

Działania wdrażane w ramach PROW 2014–2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz a korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej

Obiad

 

Minikowo, 12 sierpnia 2022 r.

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Lider: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Partner: Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Czas trwania: 1 marca 2022­­ r. – 31 października 2023 r.

Budżet: 330 825,96 zł


Odbiorcy projektu:

  • – osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;
  • – osoby zamierzające prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;
  • – osoby zaangażowane w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.


Korzystając z doświadczenia lat ubiegłych, a także mając na uwadze aktualne potrzeby branży agroturystycznej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Jego celem jest przeszkolenie osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego.

Dla uczestników projektu przygotowano serię aktywności szkoleniowych, dających dostęp do wiedzy mającej przygotować ich do prowadzenia wartościowej i opłacalnej działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. Z uwagi na złożoność zagadnienia i mnogość dostępnych rozwiązań, zaplanowano omówienie kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rolnika planującego dywersyfikację dochodów z gospodarstwa, a więc: przepisy prawne i podatkowe, możliwości dofinansowania działalności edukacyjnej, tworzenie programów edukacyjnych realizujących elementy podstawy programowej w gospodarstwie rolnym, marketing internetowy, praca z dziećmi i nauczycielami czy działalność w formie organizacji pozarządowej. Uzupełnieniem działań szkoleniowych będą dwa spotkania konsultacyjne z ekspertami, stanowiące możliwość przedstawienia i rozwiązania konkretnych problemów, z którymi spotkali się uczestnicy w drodze rejestracji, rozliczania i szerzej – prowadzenia działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. W celu poznania dobrych praktyk zostanie przeprowadzony wyjazd studyjny na teren województwa dolnośląskiego, mogącego poszczycić się największą ilością obiektów zarejestrowanych w bazie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Zwieńczeniem aktywności szkoleniowych będzie konferencja, która ma służyć nie tylko podsumowaniu projektu, ale również poprawieniu dialogu pomiędzy gospodarzami, szkolnictwem oraz dziećmi i młodzieżą szkolną. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone badania wśród przedstawicieli oświaty i właścicieli gospodarstw edukacyjnych. Realizowane dwuetapowo – badanie ilościowe w formie ankiety, a następnie jakościowe, metodą wywiadów pogłębionych, pozwoli na opracowanie praktycznych wytycznych do tworzenia modelowej współpracy pomiędzy instytucją oświatową, a gospodarstwem edukacyjnym. Uzyskane dane, wraz z ich opracowaniem i wytycznymi zostaną wydane w formie monografii, w wersji papierowej i elektronicznej.

Świadczenie usług edukacyjnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu agroturystycznego, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, co widać m.in. po rosnącej liczbie gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, jednak prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu (z zajęć korzysta się również poza sezonem wakacyjnym), szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.

Projekt ma wspierać proces specjalizacji oferty obiektów turystyki wiejskiej w kierunku prowadzenia edukacji grup szkolnych i przedszkolnych, korzystającej z potencjału polskiej wsi. Może to przełożyć się na wzrost zainteresowania ofertą obiektów turystyki wiejskiej, a w konsekwencji zwiększyć opłacalność prowadzenia działalności pozarolniczej na wsi, jednocześnie wspierając zachowanie jej rolniczego charakteru.

Kontakt:
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Aleksandra Hapka – tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Harmonogram szkoleń: Harmonogram szkoleń

Informacja o szkoleniach, na które obecnie przeprowadzany jest nabór, znajduje się na stronie głównej KPODR, w części: KALENDARIUM.

Nabór na szkolenie pedagogiczne rozpocznie się pod koniec grudnia.

Liczba uczestników ograniczona: po 16 osób z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego – łącznie: 64 osoby.


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa doświadczeń w prowadzeniu gospodarstwa edukacyjnego oraz współpracy z przedstawicielami oświaty w ramach obsługi grup szkolnych i przedszkolnych.

Podobne badanie jest prowadzone wśród nauczycieli, a ich wyniki mają posłużyć do zbudowania lepszej komunikacji pomiędzy gospodarstwami, a szkolnictwem.

Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi na każde z pytań, gdyż jest to kluczowe dla otrzymania wartościowych danych. Jeśli nie są Państwo pewni odpowiedzi, prosimy o zaznaczenie tej, która jest najbliższa Państwa wiedzy lub podanie przybliżonych wartości. Zachęcamy również do skorzystania z opcji „inne” i rozszerzenia puli możliwych opcji wyboru. Państwa sugestie będą dla nas cenną wskazówką w procesie przygotowywania drugiego etapu badania – wywiadów pogłębionych.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie powinno zająć Państwu maksymalnie 30 minut.

Raport z badania zostanie udostępniony na stronie www.kpodr.pl pod koniec stycznia 2023 roku.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://forms.gle/pBjjibVPp81LVSfU7


Prezentacje multimedialne z poprzednich szkoleń:

Szkolenie I

Prezentacja KPODR I – przepisy prawne

Prezentacja KPODR I – informacje ogólne

Prezentacja KPODR I – formy dofinansowania

Szkolenie II

Prezentacja II – podstawa programowa w gosp. edukacyjnym

 

Nagrania video z odbytych szkoleń:

Szkolenie II

Szkolenie III

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Kuchnia domowa w małym przetwórstwie

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerem – Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” – zrealizowali projekt pn. Kuchnia domowa w małym przetwórstwie”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zorganizowano wykłady, podczas których doświadczeni specjaliści pracujący w Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej przedstawili uczestnikom tematy związane z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi w kuchni domowej (dla produktów pochodzenia roślinnego, dla produktów pochodzenia zwierzęcego – mięsa i serów w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz dla gospodarstw agroturystycznych). Po części wykładowej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których zaprezentowano dobre praktyki higieniczne i produkcyjne podczas przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi, które były związane z dostosowaniem kuchni domowej do przetwarzania mięsa, mleka, surowców pochodzenia roślinnego oraz w gospodarstwie agroturystycznym. Projekt umożliwił uczestnikom skorzystanie z fachowych konsultacji, które mogły przyczynić się do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności w ramach RHD.  

Operacja przeszkoliła 48 uczestników warsztatów – zainteresowanych działalnością lub działających w branży małego przetwórstwa lokalnego z zakresu wymagań higieniczno-sanitarnych w kuchniach domowych oraz wydano broszurę informacyjną z tego zakresu.

Pod koniec lipca i sierpnia zorganizowano cztery jednodniowe, tematyczne warsztaty, które potrwały około 7 godzin każdy. W każdym wzięło udział 12 osób. W ramach projektu uczestnicy otrzymali broszurę dotyczącą wymagań higieniczno-sanitarnych dla kuchni domowej.

Program warsztatów był skierowany przede wszystkim do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego.

Udział w operacji był bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decydowała weryfikacja merytoryczna kandydata na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz kolejność zgłoszeń.

 

Program warsztatów

Program warsztatów

Karta zgloszeniowa

 

Prezentacje:

Prezentacja KSOW 2022 R Angelika Borczyńska Kuchnia domowej

Prezentacja KSOW 2022 R Angelika Borczyńska Kuchnia w agroturystyce

Prezentacja KSOW 2022 R Anna Warszykowska – produkty mleczne

Prezentacja KSOW 2022 R Anna Warszykowska produkty mięsne

 

Broszura:

broszura8,22 Kuchnia domowa w małym przetwórstwie

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Kulus, tel. 52 386 72 46, 723 692 551, e-mail: magdalena.kulus@kpodr.pl

 

 

Zioła na wzmocnienie… agroturystycznego biznesu

 

22 czerwca 2022 r. w Minikowie k. Nakła nad Notecią odbyła się konferencja pt. „Magiczno-praktyczne właściwości ziół – produkcja zielarska bazą do budowania oferty turystycznej na obszarach wiejskich”, połączona z warsztatami praktycznego wykorzystania ziół, w tym dziko rosnących.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z szerokim spektrum usług turystycznych, opartych o rośliny zielne uprawiane w gospodarstwie lub dziko rosnące. Eksperci zademonstrowali jak założyć i prowadzić pokazowy ogród ziołowy, przybliżą gatunki o dużym potencjale produktowym dla rozwoju turystyki wiejskiej oraz przedstawią ich właściwości, wymagania i znaczenie dla kultury polskiej wsi. Podczas warsztatów doświadczeni specjaliści, w tym osoby od lat świadczące usługi z zakresu turystyki wiejskiej w naszym regionie, zaprezentowali różne sposoby wykorzystania surowca zielarskiego w żywieniu i ofercie usług dla  gości agroturystyki.

Oczekiwania klientów korzystających z usług obiektów turystyki wiejskiej oparte są przede wszystkim na potrzebie doświadczenia bliskiego kontaktu z naturą, ale też kulturą wsi, jej tradycją i obrzędowością. Pobyt w agroturystyce może być doznaniem szczególnym, gdyż powiązanym ściśle z działalnością gospodarstwa rolnego. Umiejętne wykorzystanie takich  zasobów w ofercie turystycznej obiektu, sprzyja specjalizacji i precyzyjnemu określeniu grupy docelowej, co w konsekwencji może przyczynić się do komercyjnego sukcesu przedsięwzięcia. Włączenie upraw roślin zielnych w profil produkcyjny gospodarstwa tworzy liczne możliwości kreowania usług turystycznych, począwszy od sprzedaży surowca i jego przetworów, poprzez organizację warsztatów tematycznych, na odnowie biologicznej kończąc.

Program konferencji i warsztatów jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich (gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej), ale także do osób, które dopiero przymierzają się do podjęcia pracy w tej branży oraz do przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich regionu.

 

Program wydarzenia

Karta zgłoszeniowa

 Prezentacje do pobrania:

Ogród ziołowy – Katarzyna Rymarz

Uprawa ziół – Jadwiga Andrzejewska

Zioła w turystyce wiejskiej – Aleksandra Hapka

 

 

Kontakt: Aleksandra Hapka, tel. 52 386 72 13, 693 301 527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt pn. „Magiczno-praktyczne właściwości ziół – produkcja zielarska bazą do budowania oferty turystycznej na obszarach wiejskich”, obejmujący konferencję i warsztaty, jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest przeszkolenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych, właścicieli obiektów turystyki wiejskiej oraz osób planujących rozpoczęcie działalności turystycznej na obszarach wiejskich, zainteresowanych prowadzeniem produkcji zielarskiej do celów związanych z działalnością turystyczną, a także osób działających na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, z zakresu budowania produktu turystycznego opartego na różnorodnym wykorzystaniu surowców zielarskich, co w efekcie ma przełożyć się na podniesienie poziomu wiedzy 60 osób z grupy docelowej operacji, z powyższego zakresu tematycznego.

Partner merytoryczny:

 

Pierwsze spotkanie Krajowej Sieci Interesariuszy w projekcie IPMWorks.

4 kwietnia 2022: Pierwsze spotkanie Krajowej Sieci Interesariuszy w projekcie IPMWorks

Utworzenie Krajowej Sieci to zadanie każdego z 16 państw partnerskich, mające na celu upowszechnianie wiedzy o projekcie oraz uzyskanie merytorycznego i legislacyjnego wsparcia dla idei IPMWorks: rozwoju sieci gospodarstw demonstracyjnych i promocji integrowanej ochrony roślin. Krajowa Sieć Interesariuszy ma być również miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, a także uwag i propozycji wsparcia w zakresie tematyki IO oraz gospodarstw demonstracyjnych.

Do Krajowej Sieci zaproszono więc przedstawicieli instytucji tj. Instytut Ochrony Roślin; Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowe Zrzeszenie Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inni.

Spotkanie rozpoczął powitaniem i słowem wstępnym dr Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR. Następnie o ogólnych założeniach projektu IPMWorks, a także roli Krajowej Sieci Interesariuszy, wraz z możliwością spotkania na forum europejskim w Brukseli opowiedziała Anna Kaszkowiak, odpowiedzialna za promocję i koordynację projektu.

Josip Zubac – trener polskiej sieci gospodarstw IPMWorks, przedstawił prezentację o powiązanych projektach, których IPMWorks jest kontynuacją: Nefertiti, Farm Demo, IPMDecisions i innych, już istniejących, sieciach demonstracyjnych.

Serię prezentacji zamknęła Agnieszka Szczepańska – drugi trener sieci IPMWorks i koordynator krajowej sieci gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawiła obecny status krajowej sieci gospodarstw, najbliższe plany z nią związane oraz gospodarstwa, które tworzą nową sieć IPMWorks.

Pozostała część spotkania została poświęcona rozmowie na temat możliwości współpracy, padło dużo uwag i pomysłów na kooperację z KPODR w projekcie IPMWorks i nie tylko. IPMWorks wpisuje się w proces tworzenia ogólnokrajowej sieci gospodarstw, która jest nowoczesną, bardziej zorganizowaną formą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami, z wyznaczonymi koordynatorami tych działań (doradcami czy trenerami). Stanowi również szansę budowania wszechstronnych kontaktów, m.in. biznesowych.

 

 

 

 

 

29.03.2022 – SPOTKANIE ZESPOŁÓW EKSPERCKICH W PROJEKCIE RENALDO W MINISTERSTWIE ROLNICTWA W WARSZAWIE

29 marca w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się warsztaty adresowane do zaangażowanych w projekcie RENALDO specjalistów i gmin. Tematem warsztatów było: „Programowanie wsparcia dla Spółdzielni Energetycznych na bazie dotychczasowych doświadczeń projektu RENALDO”.

Głównym celem tego spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytania:

– Jakie są potrzeby grup inicjatywnych spółdzielni energetycznych?

– Jak wygląda program wsparcia na dziś w ramach RENALDO: czym dysponujemy, czego nam brakuje?

Koordynatorzy: Activus i KPODR, a także przedstawiciele gmin, opowiedzieli o stanie zaawansowania prac w gminach partycypujących i towarzyszących na Podlasiu i w Kujawsko-Pomorskim. Informacje
ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił Jarosław Wiśniewski. O otwartym dokumencie KPODR pt. „Spółdzielnie energetyczne – Pytania i odpowiedzi” opowiedział Rafał Serafin – kierownik projektu w KPODR.

Warsztaty były również okazją do bezpośredniego spotkania w pełniejszym gronie koordynatorów projektu, specjalistów ds. OZE, rynku energii i spółdzielczości, przedstawicieli zaangażowanych gmin i zespołu ds. RENALDO z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIAVIA

Dynamiczne zmiany gospodarcze oraz postępujący wzrost kosztów stanowią wyzwanie dla indywidualnych gospodarstw oraz całego sektora owocowo-warzywnego.

W związku z tym, 31 marca w siedzibie Grupy Producentów Owoców GALSTER w Wierzchucicach odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw CUIAVIA, które planowane jest jako początek serii.

Uczestnicy omawiali sytuację branży w roku 2021 i perspektywy na rok 2022, wpływ wojny na Ukrainie na lokalny
i międzynarodowy rynek rolny, wspólne inicjatywy oraz aktualną sytuację energetyczną i opcje minimalizacji kosztów.

Przedstawiciele KPODR w Minikowie, Anna Kaszkowiak i Josip Zubac, zostali zaproszeni, aby opowiedzieć o innowacyjnych formach współpracy regionalnej i międzynarodowej, na przykładzie dwóch projektów:

  • IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstrująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin
  • RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii (Spółdzielnie energetyczne)

IPMWORKS, jako przykład nowej sieci gospodarstw demonstracyjnych, przedstawia możliwość efektywnej wymiany i zdobycia nowych kontaktów pomiędzy rolnikami i przedsiębiorcami w ramach organizacji i uczestnictwa
w demonstracjach. Natomiast projekt RENALDO wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie m.in. sektora owocowo-warzywnego na możliwie jak najtańszą energię i daje alternatywę dla indywidualnych instalacji.