Warsztaty: Spółdzielnie energetyczne dla województwa kujawsko-pomorskiego – czy to się opłaca?

16 grudnia w godz. 10-13 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbędą się ostatnie w tym roku warsztaty w ramach projektu RENALDO.

W dobie rosnących cen energii elektrycznej i wprowadzanych ograniczeń dla indywidualnych prosumentów, ciekawym rozwiązaniem jest zbiorowe działanie producentów i konsumentów energii w ramach spółdzielni energetycznych. Tworząc lokalny rynek energii przy udziale i wsparciu samorządu, jako ważnego lokalnego producenta i konsumenta energii, można znacząco obniżyć koszty, zapewniając równocześnie trwałość dostaw prądu elektrycznego.
W ramach projektu RENALDO, projektujemy lokalne rynki energii, tak aby wszyscy mieszkańcy gminy mogli skorzystać z konkurencyjnych cen energii elektrycznej. Bazując na doświadczeniu sześciu gmin woj. kujawsko-pomorskiego, partycypujących w projekcie, kształtujemy programy wsparcia i domagamy się wprowadzenia regulacji prawnych, które ułatwią obrót energią elektryczną na szczeblu lokalnym i tym samym umożliwią bilansowanie energii.

Warsztaty: Spółdzielnie energetyczne dla województwa kujawsko-pomorskiego – czy to się opłaca? skonfrontują założenia i perspektywy spółdzielni energetycznej z rzeczywistością gminną w Łubiance, Izbicy Kujawskiej oraz Rypinie. W tych właśnie gminach przeanalizowaliśmy potencjał dla inicjatywy tworzenia spółdzielni energetycznej w oparciu o dane o produkcji i konsumpcji energii elektrycznej. Zidentyfikowaliśmy również bariery i niedociągnięcia w przepisach.

Eksperci oraz partnerzy projektu RENALDO bazując na wyliczeniach i doświadczeniach 3 ww. gmin, w trakcie warsztatach odpowiedzą na pytania:

  1. Czy warto zakładać spółdzielnię energetyczną? Jak policzyć i ocenić potencjał dla spółdzielczości energetycznej?
  2. Jeśli tak, to jak zidentyfikować potencjalnych spółdzielców i utworzyć grupę inicjatywną?

 

Zainteresowanych spoza projektu zapraszamy do kontaktu: anna.kaszkowiak@kpodr.pl