Wybraliśmy gminy do współpracy w projekcie

Komunikat prasowy KPODR nr 2

 

Projekt pn.: Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

Wybraliśmy gminy do współpracy w projekcie

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że Komitet Sterujący projektu RENALDO zatwierdził rekomendowane przez nas gminy do współpracy przy ustanawianiu spółdzielni energetycznych.

Wyboru gmin do współpracy dokonano na podstawie następujących kryteriów: wymogów formalnych, parametrów związanych z wydajnością energii, wsparcia ze strony lokalnych interesariuszy oraz specjalistycznej wiedzy na temat OZE. Wybór nastąpił na podstawie analizy odpowiedzi na pytania w ankiecie elektronicznej, wysłanej do wszystkich 140 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, a także wizyt terenowych w wybranych gminach, analizy dostępnych dokumentów oraz deklaracji gotowości do współpracy partnerskiej.

Na ankietę odpowiedziało 26 gmin (tj. 18%), z których 22 wyraziły chęć udziału w projekcie. Gminy z woj. kujawsko-pomorskiego w ramach projektu podzielono na 3 grupy i zakwalifikowano następująco:

  1. Gminy uczestniczące w projekcie aktywne we wszystkich działaniach projektowych i otrzymujące indywidualne porady oraz pomoc w opracowaniu założeń technicznych, organizacyjnych i biznesplanu spółdzielni energetycznej. Gminy te są zobowiązane do wyznaczenia osoby do współpracy z zespołem projektowym.

Do tej grupy zakwalifikowaliśmy 3 gminy: Izbicę Kujawską, Łubiankę i Janowiec Wielkopolski.

  1. Gminy stowarzyszone – biorące udział we wszystkich spotkaniach i warsztatach, ale nie otrzymujące indywidualnych konsultacji ani pomocy w opracowaniu biznesplanu. Gminy te również wyznaczają osobę do współpracy z zespołem projektowym. W tej grupie znajdą się 4 gminy: Dobrcz, Nakło n. Notecią, Brześć Kujawski i Lubraniec.
  2. Gminy – goście – otrzymujące na bieżąco informacje o postępach w realizacji projektu i w ten sposób mające możliwość́ samodzielnego powielenia wszystkich etapów zakładania spółdzielni energetycznej i wdrożenia ich na swoim terenie. Do grupy trzeciej włączamy pozostałe gminy, które zadeklarowały chęć współpracy: Solec Kujawski, Topólka, Barcin, Zakrzewo, Pruszcz, Wąpielsk, Świecie nad Osą, Osielsko, Zławieś Wielka, Koronowo, Waganiec, Mrocza, Sadki, Raciążek, Tłuchowo.

 

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:

Anna Kaszkowiak: tel. +48 52 386 72 30, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl

Justyna Lesiewicz: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl 

Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne  

 

Projekt jest realizowany na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykonawcą projektu jest Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej.