Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw

Podręcznik Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw promuje zrozumienie zależności pomiędzy zdrowiem ludzi, zwierząt i środowiskiem oraz tego, w jaki sposób błędy w dobrych praktykach higienicznych w jednym sektorze mogą wpływać na inne dziedziny życia. Skuteczne przyjęcie właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa żywnościprzy uprawie i sposobie postępowania z owocami i warzywami będzie miało wpływ na ogólne postawy względem higieny, które z kolei przyczynią się do poprawy zdrowia społeczeństwa, a ostatecznie do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju ONZ3, czyli zmniejszenia ubóstwa, wzmocnienia pozycji kobiet, zmniejszenia śmiertelności dzieci i poprawy dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych.

Zapraszamy do lektury.

 

Tu pobierzesz podręcznik (w formacie pdf):

Pięć kroków WHO-EURO-