Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Lider: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Partner: Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Czas trwania: 1.03.2022­­ r. – 31.10.2023 r.

Budżet: 330 825,96 zł


Odbiorcy projektu:

–  osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności
   edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;

–  osoby zamierzające prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności
   edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;

–  osoby zaangażowane w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu województwa
   kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Korzystając z doświadczenia lat ubiegłych, a także mając na uwadze aktualne potrzeby branży agroturystycznej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Jego celem jest przeszkolenie osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego.

Dla uczestników projektu przygotowano serię aktywności szkoleniowych, dających dostęp do wiedzy mającej przygotować ich do prowadzenia wartościowej i opłacalnej działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. Z uwagi na złożoność zagadnienia i mnogość dostępnych rozwiązań, zaplanowano omówienie kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rolnika planującego dywersyfikację dochodów z gospodarstwa, a więc: przepisy prawne i podatkowe, możliwości dofinansowania działalności edukacyjnej, tworzenie programów edukacyjnych realizujących elementy podstawy programowej w gospodarstwie rolnym, marketing internetowy, praca z dziećmi i nauczycielami czy działalność w formie organizacji pozarządowej. Uzupełnieniem działań szkoleniowych będą dwa spotkania konsultacyjne z ekspertami, stanowiące możliwość przedstawienia i rozwiązania konkretnych problemów, z którymi spotkali się uczestnicy w drodze rejestracji, rozliczania i szerzej – prowadzenia działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. W celu poznania dobrych praktyk zostanie przeprowadzony wyjazd studyjny na teren województwa dolnośląskiego, mogącego poszczycić się największą ilością obiektów zarejestrowanych w bazie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Zwieńczeniem aktywności szkoleniowych będzie konferencja, która ma służyć nie tylko podsumowaniu projektu, ale również poprawieniu dialogu pomiędzy gospodarzami, szkolnictwem oraz dziećmi i młodzieżą szkolną. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone badania wśród przedstawicieli oświaty i właścicieli gospodarstw edukacyjnych. Realizowane dwuetapowo – badanie ilościowe w formie ankiety, a następnie jakościowe, metodą wywiadów pogłębionych, pozwoli na opracowanie praktycznych wytycznych do tworzenia modelowej współpracy pomiędzy instytucją oświatową, a gospodarstwem edukacyjnym. Uzyskane dane, wraz z ich opracowaniem i wytycznymi zostaną wydane w formie monografii, w wersji papierowej i elektronicznej.

Świadczenie usług edukacyjnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu agroturystycznego, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, co widać m.in. po rosnącej liczbie gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, jednak prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu (z zajęć korzysta się również poza sezonem wakacyjnym), szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.

Projekt ma wspierać proces specjalizacji oferty obiektów turystyki wiejskiej w kierunku prowadzenia edukacji grup szkolnych i przedszkolnych, korzystającej z potencjału polskiej wsi. Może to przełożyć się na wzrost zainteresowania ofertą obiektów turystyki wiejskiej, a w konsekwencji zwiększyć opłacalność prowadzenia działalności pozarolniczej na wsi, jednocześnie wspierając zachowanie jej rolniczego charakteru.


Obecnie prowadzony jest nabór na konferencję podsumowującą projekt, która odbędzie się 25 października 2023 r. w godz. 8:30-14:30 online.

Program konferencji: (plik do pobrania)

Link do rejestracji: Gospodarstwo edukacyjne – konferencja podsumowująca (clickmeeting.com)

Kontakt:
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu: Aleksandra Hapka – tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.


Prezentacje multimedialne z poprzednich szkoleń:

Szkolenie I

Prezentacja KPODR I – przepisy prawne

Prezentacja KPODR I – informacje ogólne

Prezentacja KPODR I – formy dofinansowania

Szkolenie II

Prezentacja II – podstawa programowa w gosp. edukacyjnym

Szkolenie IV
Prezentacja moduł 1
Prezentacja moduł 2

prezentacja moduł 3.
prezentacja moduł 4.

prezentacja moduł 5.

Materiały moduł 2
Materiały moduł 3
Materiały moduł 4

Materiały moduł 5

Szkolenie V

Prezentacja:
prezentacja V

Szkolenie VI

Prezentacja JG
Prezentacja SGEWŚ

 

Nagrania video z odbytych szkoleń:

 

Szkolenie II

Szkolenie III

Szkolenie VI

Szkolenie VII

Raporty z badań ilościowych:

Raport_gospodarze

Raport_wychowawcy 2

 

Wydawnictwo:
Gospodarstwa edukacyjne w systemie rolnictwa społecznego

 

Raport topline :
Raport TOPLINE

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

 


image_pdfimage_print