VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wieś dla Wsi!

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizuje operację pn.: „VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wieś dla Wsi!”.

Operacja ma na celu przede wszystkim zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników Forum z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów zlokalizowanych na terenach wiejskich. Wyłonienie, zaprezentowanie i wypromowanie przykładów dobrych praktyk działalności turystycznej na obszarach wiejskich, oraz upowszechnianie wiedzy na temat działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych i promocja obiektów należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Stąd też celami operacji będą również:

• przeprowadzenie konferencji, na której nastąpi przekazanie informacji z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów położonych na terenach wiejskich, ze szczególnych uwzględnieniem działalności w ramach rolnictwa społecznego. Informacje będą przekazywane w ramach wykładów i konsultacji przeprowadzonych przez doświadczonych wykładowców i ekspertów;

• wyłonienie 15 laureatów Konkursu AGRO-wczasy, w celu rozpowszechniania dobrych praktyk
w zakresie oferty agroturystycznej, obiektów turystyki wiejskiej oraz obiektów świadczących usługi gastronomiczne, a także ich promocja;

• przeprowadzenie wyjazdu studyjnego służącego przekazaniu informacji jak w praktyce wykorzystywana jest wiedza z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów położonych na obszarach wiejskich. Wyjazd studyjny wzmacnia transfer wiedzy i ugruntowuje już tą zdobytą. Daje równie możliwość nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń;

• stworzenie publikacji i dystrybucja publikacji dotyczącej prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych, służy rozpowszechnieniu informacji na temat dostępnej formy realizacji założeń podstawy programowej wśród kardy nauczycielskiej publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oraz liceów z woj. kujawsko – pomorskiego.;

• stworzenie publikacji konferencyjnej i dystrybucja pomiędzy uczestników konferencji zawierającej skomplikowane informacje z zakresów: rolnictwa społecznego, przepisów prawnych w ekonomii społecznej, budowania współpracy pomiędzy obiektami oferującymi usługi edukacyjne w gospodarstwach rolnych, działalności stowarzyszenia zajmującego się pomocą osobą niesamodzielnym, fundacji zajmującej się działalnością w ramach rolnictwa społecznego, pedagogiki wczesnoszkolnej.

Niniejsza operacja jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem niewystarczającej ilości podmiotów świadczących usługi prospołeczne (edukacyjne, opiekuńcze), oraz niski poziom wiedzy na temat rolnictwa społecznego i ekonomii społecznej.

W ramach operacji zostaną zorganizowane i przeprowadzone: trzydniowa konferencja, wyjazd studyjny, konkurs. Zostaną również stworzone dwie publikacje dla kardy nauczycielskiej publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, liceów z woj. kujawsko – pomorskiego, a także druga publikacja dla uczestników konferencji.
Działania obejmą obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.