FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Po pierwszym roku pracy w projekcie Farmwell opracowaliśmy – w formie raportu – diagnozę największych problemów, wpływających na jakość życia, z jakimi borykają się współcześni rolnicy w Polsce i w pozostałych krajach  zaangażowanych w nasz projekt (Grecja, Belgia, Węgry, Włochy i Rumunia).

Jako dodatek do raportu, powstał również filmik obrazujący szereg wyzwań i obciążeń,  na jakie bywa narażony rolnik i jego rodzina.

Link do oryginalnej strony projektu farmwell: https://farmwell-h2020.eu/partner-countries/

Zachęcamy do oglądania i komentowania: https://www.youtube.com/watch?v=2XL9uvmEgMw

 

 

 

FARMWELL

– poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne
(FARMWELL: Improving farmers’ wellbeing through social innovation)

FARMWELL to międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa jakości życia rolników, ich rodzin i całych społeczności wiejskich poprzez identyfikację i zwiększenie dostępności innowacji społecznych.

Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. przez partnerów z 6 krajów europejskich: Węgier, Polski, Rumunii, Belgii, Włoch i Grecji. W Polsce zaangażowane są dwie współpracujące ze sobą instytucje: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN).

Rolnicy borykają się z wieloma trudnościami, takimi jak: wymagające pod względem fizycznym oraz psychicznym warunki pracy, sukcesja gospodarstw, dostępność usług w miejscu zamieszkania, negatywne stereotypy. Wspomniane problemy w oczywisty sposób wpływają na obniżenie jakości życia rolników i całych społeczności na terenach wiejskich. Projekt zakłada rozpoznanie najpoważniejszych problemów tej grupy, zbadanie ich przyczyn i skutków. Równolegle zostaną zidentyfikowane innowacje społeczne, które mogłyby stanowić odpowiedź na te wyzwania. Wyniki badań zostaną zawarte w raportach krajowych oraz w podsumowaniu na poziomie europejskim.

W celu wypracowania realistycznych rozwiązań niezbędne jest zaangażowanie w projekt rolników oraz osób i instytucji z nimi współpracujących. Ich wiedza i doświadczenie pozwolą określić realne problemy oraz pomogą w znalezieniu rozwiązań. Takie osoby utworzą tzw. grupę roboczą.

Na dalszym etapie powstanie baza innowacji społecznych wraz z bardziej szczegółowymi studiami przypadków. Odbędą się wizyty studyjne oraz działania pilotażowe. Wyniki projektu, w tym baza, raporty i przygotowane narzędzia będą publikowane na stronie internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych.

Zainteresowanych projektem i jego efektami zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie i Facebooku (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Facebook ) oraz do kontaktu mailowego pod adresem aleksandra.bielinska@kpodr.pl lub anna.kaszkowiak@kpodr.pl .

 

 

 

ARTYKUŁY:

Pierwsze spotkanie grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL