W Grubnie zasiano wcześnie kukurydzę i zasadzono ziemniaki

Krajowe Dni Pola coraz bliżej. 20 kwietnia udało się wysiać 33 odmiany kukurydzy na kolekcji odmian w Grubnie. Dodatkowo, współorganizator tego przedsięwzięcia AGROSIEĆ Chełmno, założyła doświadczenie demonstracyjne z 26 nowymi rodami kukurydzy pozyskanymi od hodowców. Łącznie więc w tym roku na kolekcji będzie pokaźna liczba tego co najlepsze w hodowli odmian. Warunki pogodowe do siewu były bardzo sprzyjające. Siewu dokonano siewnikiem Kvernelad Optima H 6 – rzędowym do kukurydzy.
 

     

      
 

Jak zwykle obok pracowników Zakładu Rolnego Grubno w zasiewach pomagali uczniowie Technikum Rolniczego w Grubnie. To bardzo dobre zajęcia praktyczne dla uczniów, odbywające się zawsze pod okiem specjalistów KPODR Minikowo Oddział w Przysieku.

Sadzenie ziemniaków odbyło się w Grubnie w dniach 22 i 23 kwietnia. Sadzenia dokonano w sposób tradycyjny sadzarką dwurzędową. Założono poletka po 8 redlin każdej odmiany.
W tym sezonie prezentowanych jest 20 odmian 5 hodowli:
  –    PMHZ Strzekęcino sp. z o.o. (4 odmiany),
  –    HZ Zamarte sp. z o.o. (4 odmiany w tym 1 odporna na zarazę ziemniaka),
  –    Solana Polska sp. z o.o. (3 odmiany),
  –    EUROPLANT HZ sp. z o.o. (4 odmiany),
  –    AGRICO Polska sp. z o.o. (5 odmian).
 

     

     
Fot. W sadzeniu ziemniaków 22 kwietnia, pomagali uczniowie Technikum Rolniczego z Grubna.

Jak co roku na kolekcjach kukurydzy i ziemniaka w Grubnie, odbędą się we wrześniu specjalne szkolenia dla rolników, doradców i uczniów TR Grubno. Spotkanie dla zainteresowanych ziemniakami odbędzie się prawdopodobnie 3 września, z udziałem specjalisty z IHAR Bonin dr inż. Jerzego Osowskiego, a tematyka dotyczyć będzie porównania odporności odmian ziemniaka na choroby. Natomiast na spotkanie z kukurydzą zapraszam około 9 września. Spotkanie odbędzie się przede wszystkim z udziałem przedstawicieli hodowców odmian kukurydzy i dotyczyć będzie porównania odmian w jednolitej technologii gospodarstwa. W tym roku, oprócz kolekcji odmianowej, jest również demonstracja nowości hodowlanych, które poddane zostaną specjalnej ocenie hodowców.
 

      

     
Fot. Tak wyglądały spotkania, dotyczące ziemniaków i kukurydzy w Grubnie w ubiegłym sezonie.
 

Te same hodowle, w ramach przedsięwzięć towarzyszących Krajowym Dniom Pola w Minikowie, przekazały swoje odmiany do prezentacji na kolekcji w Minikowie oraz do specjalnej kolekcji odmian (głównie skrobiowe i ogólnoużytkowe), organizowanej pod potrzeby specjalistycznej konferencji jaka odbędzie się w Gospodarstwie specjalistycznym Pana Jana Grodzickiego w Goskowie pod Toruniem. To przedsięwzięcie pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i przechowalnictwa ziemniaka” organizowane jest przy współpracy KPODR z IHAR Oddział Bonin i Oddział Jadwisin, a planowane jest na 4 sierpnia 2021 r.

 

Krajowe Dni Pola w Minikowie 19-20 czerwca.
Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie 12-13 czerwca. 

TUTAJ więcej informacji:
o lokalizacji poletek demonstracyjnych, zdjęcia poszczególnych odmian, a także filmy, artykuły i bieżące informacje z lustracji pól w Grubnie.

 

tekst:
Marek Radzimierski

Główny specjalista ds. zbóż

zdjęcia:
Marek Rząsa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku