„Razem dla rozwoju pszczelego roju”

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na wydarzenie
pn. „Razem dla rozwoju pszczelego roju”.

Wydarzenie odbędzie się  11 sierpnia 2019 r. w siedzibie Oddziału w Zarzeczewie, ul. Nizinna  9, Włocławek, w godzinach od 10.00 do 17.00, a jego głównym celem jest ograniczenie niektórych czynników zagrażających owadom zapylającym. Jest skierowane do szerokiej i różnorodnej grupy osób, a realizowane zadania skupiają się na uświadomieniu uczestnikom roli owadów zapylających w przyrodzie oraz wskazaniu zachowań przyczyniających się do ochrony pszczół i pszczołowatych.

Pszczelarzy zachęcamy do udziału w konkursie wiedzy i umiejętności pszczelarskich pt. „"Edukacja, rywalizacja, integracja dla ochrony pszczół"  oraz warsztatach pt. „Nowe metody walki z warrozą” ze stosowania nowych metod zwalczania warrozy. Udział w konkursie i warsztatach umożliwi Państwu nie tylko wymianę doświadczeń, ale również przyczyni się do edukacji w zakresie prowadzenia pasieki, leczenia warrozy.

Dorosłych mieszkańców terenów wiejskich: właścicieli działek, ogródków i ogrodów, rolników  zapraszamy na warsztaty pt. „"Zrozumieć zależności panujące w przyrodzie i pomóc owadom zapylajacym", podczas których będą mogli Państwo przyswoić praktyczne umiejętności potrzebne do ochrony pszczół. Warsztaty będą polegały na budowaniu gniazd dla pszczołowatych, zapoznaniu się z zagrożeniami, które dotykają pszczołowatych i sposobami zapobiegania tym zagrożeniom oraz rozpoznawaniu roślin miododajnych.

Mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego i województw ościennych proponujemy wysłuchanie wykładu pt. „Produkty pszczele w leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Treści przekazane podczas wykładu uświadomią Państwu rolę, jaką odgrywają pszczoły w życiu ludzi.

Wszyscy uczestników wydarzenia będą mieli niecodzienną okazją wzięcia udziału w próbie ustanawiania rekordu Polski z dziedziny pszczelarstwa. Próba będzie polegała na jednoczesnym odkręcaniu słoików z miodem i próbowaniu miodu.

Wstęp i parking bezpłatne.

Zapraszamy pszczelarzy, rolników, właścicieli ogrodów i ogródków, dzieci i młodzież

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia-konkurs dla pszczalarzy 2019
Karta zgłoszenia-warsztaty pszczelarze 2109
Karta zgłoszenia grupy na warsztaty 2019
Karta zgłoszenia-wykład 2019

 

Z UWAGI NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC O ZAKWALIFIKOWANIU DO UDZIAŁU W KATEGORIACH DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Szczegółowych informacji udziela:

Laura Maciejewska
tel. kom. 506 392 623
e-mail:
laura.maciejewska@kpodr.pl
KPODR Minikowo, Oddział w Zarzeczewie
ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3
tel. 54 255 06 31 (centrala), 54 255 06 23, fax. 54 255 06 01.