Kuchnia domowa w małym przetwórstwie

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerem – Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” – zrealizowali projekt pn. Kuchnia domowa w małym przetwórstwie”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zorganizowano wykłady, podczas których doświadczeni specjaliści pracujący w Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej przedstawili uczestnikom tematy związane z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi w kuchni domowej (dla produktów pochodzenia roślinnego, dla produktów pochodzenia zwierzęcego – mięsa i serów w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz dla gospodarstw agroturystycznych). Po części wykładowej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których zaprezentowano dobre praktyki higieniczne i produkcyjne podczas przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi, które były związane z dostosowaniem kuchni domowej do przetwarzania mięsa, mleka, surowców pochodzenia roślinnego oraz w gospodarstwie agroturystycznym. Projekt umożliwił uczestnikom skorzystanie z fachowych konsultacji, które mogły przyczynić się do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności w ramach RHD.  

Operacja przeszkoliła 48 uczestników warsztatów – zainteresowanych działalnością lub działających w branży małego przetwórstwa lokalnego z zakresu wymagań higieniczno-sanitarnych w kuchniach domowych oraz wydano broszurę informacyjną z tego zakresu.

Pod koniec lipca i sierpnia zorganizowano cztery jednodniowe, tematyczne warsztaty, które potrwały około 7 godzin każdy. W każdym wzięło udział 12 osób. W ramach projektu uczestnicy otrzymali broszurę dotyczącą wymagań higieniczno-sanitarnych dla kuchni domowej.

Program warsztatów był skierowany przede wszystkim do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego.

Udział w operacji był bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decydowała weryfikacja merytoryczna kandydata na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz kolejność zgłoszeń.

 

Program warsztatów

Program warsztatów

Karta zgloszeniowa

 

Prezentacje:

Prezentacja KSOW 2022 R Angelika Borczyńska Kuchnia domowej

Prezentacja KSOW 2022 R Angelika Borczyńska Kuchnia w agroturystyce

Prezentacja KSOW 2022 R Anna Warszykowska – produkty mleczne

Prezentacja KSOW 2022 R Anna Warszykowska produkty mięsne

 

Broszura:

broszura8,22 Kuchnia domowa w małym przetwórstwie

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Kulus, tel. 52 386 72 46, 723 692 551, e-mail: magdalena.kulus@kpodr.pl