Projekt pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”

 

Prezentacje multimedialne użyte podczas konferencji:

INNOWACJE PRODUKTÓW ROŚLINNYCH DLA MAŁYCH GOSPODARSTW – CEBULAK TOMASZ PREZENTACJA

Zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produktów ……  MAGDALENA WOLTMANOWSKA

Wybrane aspekty produkcji bezpiecznej żywności…… MAREK CIERACH

 KGW jako marka lokalna – IZABELA CHUDZYŃSKA

Nowoczesna etykieta….. Joanna Szulc

Rozwiązania w zakresie przepisów…. MICHAŁ KAŁUŻA

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi – realizuje projekt pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”. Projekt w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz 4-ch wyjazdów studyjnych, podczas których specjaliści zapoznają ich uczestników z aspektami prowadzenia przetwórstwa żywności w gospodarstwie rolnym, a praktycy przedstawią swoje doświadczenia z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny. Projekt pozwoli na nawiązanie kontaktów pomiędzy rolnikami, a pracownikami KPODR oraz ma zachęcić rolników do poszerzenia swojej działalności i dywersyfikacji źródła dochodów.

Celem operacji jest: 

– organizacja konferencji dla 80 rolników, osób zainteresowanych działalnością lub działających w branży przetwórstwa lokalnego; przeszkolenie uczestników nt. bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), nowych trendów w małym przetwórstwie, aktualnych wymagań znakowania żywności oraz marketingu;

– organizacja 4-ch, tematycznych wizyt studyjnych łącznie dla 64 osób, podczas których uczestnicy poznają dobre praktyki stosowane w małej, lokalnej przetwórni, gospodarstwie agroturystycznym, świadczącym usługi żywieniowe oraz w kuchni domowej.

W ramach projektu, 24.06.2021 r. w Minikowie odbędzie się konferencja, podczas której prezentowane będą wybrane zagadnienia prawa podatkowego, kwestie zapewnienia bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego, którą oferuje się w krótkich łańcuchach dostaw, aspekty produkcji żywności pochodzenia roślinnego w małym przetwórstwie oraz wymogi dla kuchni domowych, gdzie prowadzi się działalność przetwórczą. Zaproszeni eksperci przedstawią innowacje i nowe trendy w przetwórstwie, wymagania dotyczące właściwych oznaczeń produktów oraz roli dziedzictwa kulinarnego we wprowadzaniu swoich wyrobów na rynek. Do udziału zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pod koniec czerwca zaplanowano cztery, jednodniowe tematyczne wyjazdy studyjne, których uczestnicy odwiedzą Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa wytwarzające produkty w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Nabór uczestników konferencji i wyjazdów studyjnych trwa do 18.06.2021 r. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią z dopiskiem „Konferencja i wyjazd studyjny – Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności…” lub pocztą e-mail na adres: magdalena.kulus@kpodr.pl (skan z podpisem). O uczestnictwie w konferencji oraz wyjeździe studyjnym decyduje weryfikacja merytoryczna kandydata na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa na konferencję i wyjazd studyjny

Program konferencji

Program wyjazdów studyjnych

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.