Konferencje online EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE – zapis video

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video konferencji online
 

„EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE”

która odbywa się w dniach 14-17 czerwca 2021

w ramach Krajowych Dni Pola w Minikowie

 

 

 

Program:

DZIEŃ 1

Grupy Operacyjne (EPI-AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo)

 

 

TEMATYKA

 

 • Grupy Operacyjne w działaniach na rzecz postępu w sektorze rolno-spożywczym

 

 • Wymiana informacji i nawiązanie współpracy partnerskiej Grup Operacyjnych

 

 • Skatalogowanie wszystkich inicjatyw na rzecz innowacji w ramach Działania „Współpraca” (PROW 2014-2020)

 

Szczegółowy, czasowy rozkład pierwszego dnia Konferencji

1:20 Powitanie uczestników i wprowadzenie
dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo

12:16 Otwarcie Konferencji poświęconej Grupom Operacyjnym EPI
Ireneusz Drozdowski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów

20:24 Prowadzenie: dr inż. Aleksander Bomberski, Krajowy broker innowacji, Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR, Minikowo

25:37 Woda dla Kujaw „Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach”
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy

53:20 Agro Insect „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną”
prof. dr hab. Damian Józefiak, Uniwersytet Przyrodniczy

1:09:52 Wołowina z Zielonej Doliny „Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny”
prof. dr hab. Jan Twardoń, Uniwersytet Przyrodniczy

1:34:08 Pasza z prosa „Wyselekcjonowanie krajowych i zagranicznych populacji prosa rózgowatego przeznaczonych do uprawy na cele paszowe w warunkach zachodzących zmian klimatycznych w Polsce”
mgr inż. Katarzyna Jasińska, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1:50:44 Prezentacja filmu pt. „Kurnik przyjazny zwierzętom i środowisku” – projekt Grupy Operacyjnej EPI-AGRI „Bezpieczna Ferma”

2:10:59 Zdrowy drób „Innowacyjna technologia produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybiotyków”
dr hab. Katarzyna Połtowicz, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

2:27:26 Rhodiola „Różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny sukces”
dr Ewa Zapora, Politechnika Białostocka

2:55:54 Wiśnia bez pestki „Innowacja technologiczna, metoda organizacji i marketingu w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
dr inż. Łukasz Nowakowski, Politechnika Świętokrzyska

3:08:52 Zielona Piątka „Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności”
mgr Piotr Ostaszewski, RSP Ostoja Natury, Olsztynek; Grupa Operacyjna Bio Hub – Ostoja Natury

3:31:10 Dyskusja
dr inż. Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji, Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów

3:42:13 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Ireneusz Drozdowski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów

 

DZIEŃ 2

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

TEMATYKA

 

 • Stan prac nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027

 

 • Krajowe rozstrzygnięcia na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu


 

 • Krajowy Plan Odbudowy (KPO) dla wsi i rolnictwa

 

Szczegółowy, czasowy rozkład drugiego dnia Konferencji

0:56 Powitanie uczestników i wprowadzenie
dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo, Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6:50 Prowadzenie:
Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR, Minikowo

12:05 „Stan prac nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej”
Paweł Ściański, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

49:10 „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – dotychczasowe ustalenia oraz harmonogram dalszych prac”
Bogdan Pomianek, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1:41:51 „Rynkowy wymiar strategii UE: Od pola do stołu”
Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2:12:23 Dyskusja: Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2:25:23 „Strategia Europejskiego Zielonego Ładu – wytyczne dla Polski oraz sposób ich realizacji”
Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2:35:12 „Strategia od pola do stołu”
Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2:37:01 „Strategia bioróżnorodności”
Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3:14:03 „Ekoschematy jako nowy rodzaj płatności bezpośrednich”
Kamila Błachowicz-Białek, Naczelnik Wydziału Wymogów Podstawowych i Ekoschematów, Departament Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4:15:59 „System wiedzy i innowacji AKIS warunkiem przyspieszenia i modernizacji rolnictwa” Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4:55:45 „Wsparcie ze środków KPO Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”
Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5:29:25 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo

DZIEŃ 3

Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce

 

 

TEMATYKA

 

 • Bioróżnorodność w produkcji zwierzęcej

 

 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i poprawa dobrostanu zwierząt

 

 • Narodowe zasoby genetyczne roślin i doradztwo odmianowe w ekologii

 

 • Ochrona gleby i wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wody

 

 • Sposoby podnoszenia jakości plonów i żyzności gleby

 

 • Biogospodarka i niskoemisyjność

 

 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym

 

SESJA POSTEROWA

 

TEMATYKA

 

 • Ochrona i bezpieczeństwo środowiska

 

 • Bezpieczeństwo żywności i pasz

 

 • Ochrona zdrowia zwierząt

 

Szczegółowy, czasowy rozkład trzeciego dnia Konferencji

0:16 Powitanie uczestników i wprowadzenie:
Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo

6:03 Prowadzenie:
Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR, Minikowo

8:53 „Kierunki wykorzystania oraz ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”
dr inż. Ewa Sosin, dr inż. Paweł Radomski, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

29:59 „Ograniczenie stosowania antybiotyków poprzez poprawę warunków zdrowotnych i dobrostanu zwierząt (HORYZONT 2020)”
dr Jowita Niczyporuk, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

47:20 Dyskusja
Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju

52:36 „System bioinformatyczny zarządzania narodowymi zasobami genetycznymi roślin użytkowych dla usług doradztwa rolniczego (GOSPOSTRATEG I)”
prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

1:14:20 „Założenia i realizacja Ekologicznego Doradztwa Odmianowego”
dr hab. Krzysztof Jończyk, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

1:32:09 „Metody monitorowania warunków wilgotnościowych na polach uprawnych i użytkach zielonych w kierunku racjonalnego gospodarowania zasobami wody (BIOSTRATEG)”
dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy

1:51:26 :Bionawozy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby (BIOSTRATEG III)”
prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

2:07:54 „Problem odporności chwastów na herbicydy w Polsce (BIOSTRATEG III)”
prof. dr hab. Tadeusz Praczyk, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

2:27:33 „Wyzwania i możliwości działań polskich rolników na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń gleby i wód środkami ochrony roślin”
dr hab. Grzegorz Doruchowski, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

2:47:24 „Skuteczna ochrona roślin w warunkach ekstremów pogodowych”
dr Andrzej Borychowski, INNVIGO

3:13:47 „Innowacyjna ochrona fungicydowa zbóż”
Andrzej Żmijewski, BAYER Polska Sp. z o.o.

3:45:04 „Wsparcie zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (BIOEASTsUP)”
dr hab. Magdalena Borzęcka, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

3:57:40 „Strategie i technologie na rzecz europejskiego rolnictwa bezemisyjnego (AgroFossilFree)”
dr hab. Magdalena Borzęcka, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

4:11:06 „Innowacyjne rozwiązania w prozdrowotnym i ekologicznym przetwórstwie żywności oraz niskoemisyjne i bezodpadowe technologie produkcji wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu”
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowy Instytut Badawczy

4:34:36 „Udoskonalenie systemu ubezpieczeń rolnych i zarządzania ryzykiem w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu – UBROL (GOSPOSTRATEG)”
dr inż. Michał Soliwoda, dr Wioletta Wrzaszcz, dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

4:55:26 „Wystąpienie przedstawiciela firmy Mariusz Gilicki”, Concordia Ubezpieczenia, Grupa Generali

5:09:45 „Projekt eDWIN – Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”
Maciej Zacharczuk, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

5:29:51 „Raport Agri Tech: Green Deal pod rękę z cyfryzacją
Tomasz Jaworski, Microsoft

5:45:16 Dyskusja i zakończenie konferencji Bartosz Dąbrowski”, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju,
dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, Minikowo

5:55:22 Sesja posterowa

DZIEŃ 4

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP) na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw

 

 

TEMATYKA

 

 • Horyzont EUROPA i projekt BIOEASTsUP

 

 • Neutralność klimatyczna i bioróżnorodność

 

 • Znaczenie zielonej chemii

 

 • Ograniczanie występowania chwastów, szkodników i chorób

 

 • Technologie na rzecz ochrony środowiska

 

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

 

 • Cyfryzacja w rolnictwie


 

 • Ochrona zdrowia zwierząt

 

Szczegółowy, czasowy rozkład czwartego dnia Konferencji

1:20 Powitanie uczestników i wprowadzenie:
prof. dr hab. Marek Adamski, Rektor UTP, Bydgoszcz dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR Minikowo

10:15 Prowadzenie:
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, UTP Bydgoszcz dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR, Minikowo

10:57 „Rola Uczelni w budowaniu regionalnych partnerstw – szanse i zagrożenia
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

37:52 „Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) w produkcji roślinnej”
dr hab. inż. Karol Kotwica, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

53:52 „Uprawa ziół szansą na zwiększenie bioróżnorodności”
prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

1:11:11 „Pierwotne gatunki zbóż na polach w Polsce”
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

1:28:39 „Nadchodzące zmiany w ochronie przed chwastami”
prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

1:45:33 „Nowe możliwości ochrony roślin przed szkodnikami”
prof. dr hab. Dariusz Piesik, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

2:14:22 „Ochrona roślin przed chorobami w dobie nowych przepisów/strategii dla Europy”
dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

2:36:10 „Rola zielonej chemii (green chemistry) w Europejskim Zielonym Ładzie”
dr hab. Przemysław Kosobucki, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

2:51:27 „Efektywne wykorzystanie zasobów glebowych”
prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

3:09:27 „Technologia uprawy roślin Mzuri Pro-Til – technologia uprawy pasowej”
prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski, dr hab. inż. Iwona Jaskulska, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

3:26:02 „Susze meteorologiczne i rolnicze w centralnej Polsce w latach 1961-2020 – niepożądane zjawiska w kształtowaniu Europejskiego Zielonego Ładu”
prof. dr hab. Jacek Żarski, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

3:45:25 „Precyzyjne nawadnianie roślin z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań telemetrii”
prof. dr hab. inż. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice; dr hab. Roman Rolbiecki, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

3:59:45 „Nawadnianie roślin, jako czynnik wpływający na ich plonowanie”
dr hab. Roman Rolbiecki, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

4:17:42 „Zastosowania sztucznej inteligencji – stan obecny a wyzwania przyszłości”
dr hab. inż. Tomasz Andrysiak, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

4:35:45 „Projekt Bezpieczna Ferma – innowacja z regionu sięgająca do pola”
dr inż. Mirosław Banaszak, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

4:51:12 „Projekt Monoguthealth – międzysektorowe projekty badawcze z zakresu zootechniki, nad poprawą zdrowia jelit zwierząt monogastrycznych”
dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

5:15:38 Dyskusja i zakończenie konferencji
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek