„Nasze kulinarne dziedzictwo – naszą szansą na lepszą przyszłość”

„Nasze kulinarne dziedzictwo – naszą szansą na lepszą przyszłość”- to nazwa programu edukacyjnego realizowanego na terenie powiatu mogileńskiego od października 2009 r. do maja 2010 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia oraz nabycie nowych kwalifikacji przez mieszkańców obszarów wiejskich powiatu mogileńskiego na bazie potencjału lokalnego produktu kulinarnego.

21 października, w Domu Kultury w Mogilnie, odbędzie się seminarium inauguracyjne, na którym zostaną przedstawione założenia i cele projektu oraz dokonana wstępna rekrutacja beneficjentów ostatecznych kursów. Organizatorzy będą również zachęcać do rozpropagowania wśród społeczności lokalnych idei Konkursu „Kulinarne Smaki Ziemi Mogileńskiej”.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie w okresie od listopada 2009 do lutego 2010 r. dwóch kursów kulinarnych dla 32 osób, których tematyka obejmie między innymi: zasady organizacji imprez okolicznościowych oraz żywienia i obsługi gości, podstawy prawne zakładania i źródła finansowania planowanej działalności, przygotowanie i dekorację potraw oraz stołów.

Zajęcia realizowane w formie wykładów i warsztatów będą odbywały się w soboty, umożliwiając uczestnictwo w kursach osobom aktywnym zawodowo.

Powiatowy Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego „Kulinarne smaki Ziemi Mogileńskiej”zaplanowano na kwiecień 2010 r. Jego celem będzie promocja walorów kulinarnych Ziemi Mogileńskiej poprzez nawiązanie do lokalnej kuchni, tradycji i folkloru. W wielu gospodarstwach przygotowuje się potrawy, przetwory i produkty, które trudno znaleźć w książkach kucharskich.

Produkty te są wytwarzane metodami tradycyjnymi przy użyciu lokalnych surowców posiadających tradycyjny skład o tradycyjnej nazwie. Są to wielkie wartości kulturowe małych ojczyzn, które należy kultywować. W powiecie mogileńskim nie ma tradycji organizowania powiatowego konkursu dziedzictwa kulinarnego. Stąd narodziła się idea przedsięwzięcia. Idea, która mamy nadzieje będzie kontynuowana w następnych latach.

Wystawcami mogą być wszystkie grupy odbiorców, zarówno formalne i nieformalne, w tym osoby indywidualne. Oprócz konkursu dla wystawców przewidujemy również konkurs dla publiczności, która wybierze najlepiej zaaranżowane stoisko. Regulamin konkursu określi powołana w tym celu Kapituła konkursu. Laureaci (najlepszy produkt, najlepsza ekspozycja) otrzymają atrakcyjne nagrody. Podczas konkursów będzie istniała możliwość degustowania dań i zakupu prezentowanych specjałów.

Na kwiecień 2010 r. zaplanowano także spotkanie podsumowujące pn. „Akademia smaku” na którym zostaną omówione działania i rezultaty projektu. Będzie też prezentacja i degustacja potraw przygotowanych przez uczestników kursów.

Doświadczenia i praktyczna wiedza zdobyta podczas realizacji projektu (m.in. wybrane przepisy na potrawy, wywiady z uczestnikami) zawarte zostaną w broszurze, wydanej w ilości 1000 egzemplarzy.

Szczegółowych informacji na temat omawianego projektu udzielają :

K-PODR w Minikowie Hanna Hapka – tel. 052/ 386 72 44 oraz Ewa Pstrągowska – tel. 052/ 386 72 13

– Fundacja „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” – Agnieszka Nowicka – tel. 052/ 318 55 04

Koordynator projektu – Hanna Nowakowska-Hapka

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców terenów wiejskich powiatu mogileńskiego do wzięcia udziału w projekcie.


Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Realizatorami projektu są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Fundacja „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”.