Szkolenia z zakresu dostosowania gospodarstw rolnych Pomorza i Kujaw do wymogów wzajemnej zgodności

Szkolenia z zakresu dostosowania gospodarstw rolnych Pomorza i Kujaw do wymogów wzajemnej zgodności
Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900364/11

W okresie od września 2012 r. do października 2013 roku na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego będą odbywać się skierowane do rolników bezpłatne dwudniowe szkolenia „Dostosowanie gospodarstw rolnych Pomorza i Kujaw do wymogów wzajemnej zgodności”. Pierwszego dnia odbywają się zajęcia teoretyczne, zaś drugiego warsztaty w gospodarstwie.

W  celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o skontaktowanie się odpowiednio:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach!

Działania realizowane przez konsorcjum (Partnerzy konsorcjum: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Pomorska Izba Rolnicza, Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Doradca Rolny Sp. z o.o.) w ramach operacji „Szkolenia z zakresu dostosowania gospodarstw rolnych Pomorza i Kujaw do wymogów wzajemnej zgodności” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900364/11 zawartej 25 lipca 2012 r.