Aktywizujemy mamy z „Ziemi Gotyku” – krok trzeci

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywizujemy mamy z „Ziemi Gotyku” – krok trzeci

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Gotyku” jest w trakcie realizacji projektu „Aktywna Mama”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem gminy z obszaru działania LGD „Ziemia Gotyku”: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie.

W ramach projektu odbyły się już warsztaty motywacyjne i zajęcia dotyczące efektywnej opieki nad dziećmi.

W dniach 15, 17, 22 lutego 2010 roku w Szkole Podstawowej w Grzywnie odbędą się warsztaty rękodzielnicze dla mam i ich dzieci. Pierwszego dnia mamy dowiedzą się jak zorganizować przyjęcie urodzinowe dla dziecka i zrobić do niego odpowiednią oprawę, drugiego dnia uczestników czekają „wielkanocne wariacje”, a dzień trzeci – to niespodzianka przygotowana przez instruktorkę rękodzieła ludowego i artystycznego.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna kobiet nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem, opiekujących się dziećmi do lat 7. W projekcie uczestniczy 20 kobiet i ich pociechy.

Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do próby godzenia przez kobiety roli matki z pracą zawodową, a także unaoczni zalety posyłania dzieci do przedszkoli. Wartością dodaną projektu jest niewątpliwie to, że kobiety biorące udział w projekcie mają możliwość nawiązania nowych znajomości, a to w integracji bardzo ważne. Realizacja projektu potrwa do marca.

Jeśli mieszkasz w którejś z powyższych gmin, opiekujesz się dzieckiem do lat 7 i masz ochotę uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach rękodzielniczych – skontaktuj się z nami!

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu przy KPODR Minikowo Oddział w Przysieku,
tel. 56/611 09 20, fax 56/611 09 05,
e-mail: agnieszka.pocieznicka@kpodr.pl oraz elwira.zakrzewska@kpodr.pl.

 

Realizator projektu

Partner Projektu